yuicompressor

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
253
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2021-07-29 15:35:18
java-1.8.0-openjdk-devel
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
1:1.8.0.302.b08-0.el8_4
2
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
1:1.8.0.302.b08-0.el8_4
2
java-1.8.0-openjdk
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
1:1.8.0.302.b08-0.el8_4
3
systemd-libs
239-45.el8_4.1
239-45.el8_4.2
B
kernel-headers
4.18.0-305.7.1.el8_4
4.18.0-305.10.2.el8_4
B
complete
2021-07-18 02:02:48
No dependency changes
complete
2021-07-11 01:05:35
No dependency changes
complete
2021-07-04 01:05:33
libxml2
2.9.7-9.el8
2.9.7-9.el8_4.2
4
systemd-libs
239-45.el8
239-45.el8_4.1
B
rpm-build-libs
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
openldap
2.4.46-16.el8
2.4.46-17.el8_4
B
kernel-headers
4.18.0-305.3.1.el8_4
4.18.0-305.7.1.el8_4
B
rpm-libs
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
lz4-libs
1.8.3-2.el8
1.8.3-3.el8_4
B
rpm
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
rpm-build
4.14.3-13.el8
4.14.3-14.el8_4
B
unzip
6.0-44.el8
6.0-45.el8_4
B
complete
2021-06-26 16:05:08
epel-release
8-10.el8
8-11.el8
B
complete
2021-06-19 16:05:04
No dependency changes
complete
2021-06-10 18:49:20
kernel-headers
4.18.0-305.el8
4.18.0-305.3.1.el8_4
B
glib2
2.56.4-9.el8
2.56.4-10.el8_4
B
complete
2021-05-22 01:37:12
java-1.8.0-openjdk-devel
1:1.8.0.282.b08-2.el8_3
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
2
platform-python
3.6.8-31.el8
3.6.8-37.el8
2
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.282.b08-2.el8_3
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
2
libgcc
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
3
python3-libs
3.6.8-31.el8
3.6.8-37.el8
3
java-1.8.0-openjdk
1:1.8.0.282.b08-2.el8_3
1:1.8.0.292.b10-1.el8_4
3
libstdc++
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
3
bash
4.4.19-12.el8
4.4.20-1.el8_4
3
zlib
1.2.11-16.el8_2
1.2.11-17.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-18.el8
9.0.3-19.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
3
glibc
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
3
libX11
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
3
python3-lxml
4.2.3-1.el8
4.2.3-2.el8
3
libsepol
2.9-1.el8
2.9-2.el8
4
sqlite-libs
3.26.0-11.el8
3.26.0-13.el8
4
libselinux
2.9-4.el8_3
2.9-5.el8
4
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
4
libxslt
1.1.32-5.el8
1.1.32-6.el8
4
p11-kit
0.23.14-5.el8_0
0.23.22-1.el8
4
krb5-libs
1.18.2-5.el8
1.18.2-8.el8
4
popt
1.16-14.el8
1.18-1.el8
4
gnutls
3.6.14-7.el8_3
3.6.14-8.el8_3
4
crypto-policies-scripts
20200713-1.git51d1222.el8
20210209-1.gitbfb6bed....
4
crypto-policies
20200713-1.git51d1222.el8
20210209-1.gitbfb6bed....
4
alsa-lib
1.2.3.2-1.el8
1.2.4-5.el8
4
libxml2
2.9.7-8.el8
2.9.7-9.el8
4
libX11-common
1.6.8-3.el8
1.6.8-4.el8
4
avahi-libs
0.7-19.el8
0.7-20.el8
4
p11-kit-trust
0.23.14-5.el8_0
0.23.22-1.el8
4
glibc-common
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
4
util-linux
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-3.el8
B
libcurl
7.61.1-14.el8_3.1
7.61.1-18.el8
B
libmpc
1.0.2-9.el8
1.1.0-9.1.el8
B
libgomp
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
B
python-rpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
B
glibc-devel
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
B
libuuid
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
gcc-c++
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
B
curl
7.61.1-14.el8_3.1
7.61.1-18.el8
B
glib2
2.56.4-8.el8
2.56.4-9.el8
B
go-srpm-macros
2-16.el8
2-17.el8
B
openldap
2.4.46-15.el8
2.4.46-16.el8
B
annobin
9.23-1.el8
9.50-1.el8
B
unzip
6.0-43.el8
6.0-44.el8
B
dbus-libs
1:1.12.8-12.el8_3
1:1.12.8-12.el8_4.2
B
gzip
1.9-9.el8
1.9-12.el8
B
gdb-headless
8.2-12.el8
8.2-15.el8
B
rpm-libs
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
brotli
1.0.6-2.el8
1.0.6-3.el8
B
kernel-headers
4.18.0-240.15.1.el8_3
4.18.0-305.el8
B
epel-rpm-macros
8-19
8-21
B
libpwquality
1.4.0-9.el8
1.4.4-3.el8
B
python3-rpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
B
dejavu-fonts-common
2.35-6.el8
2.35-7.el8
B
pam
1.3.1-11.el8
1.3.1-14.el8
B
ima-evm-utils
1.1-5.el8
1.3.2-12.el8
B
nettle
3.4.1-2.el8
3.4.1-4.el8_3
B
python-srpm-macros
3-39.el8
3-41.el8
B
libarchive
3.3.2-9.el8
3.3.3-1.el8
B
cpp
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
B
libdb-utils
5.3.28-39.el8
5.3.28-40.el8
B
file-libs
5.33-16.el8
5.33-16.el8_3.1
B
libdb
5.3.28-39.el8
5.3.28-40.el8
B
libsemanage
2.9-3.el8
2.9-6.el8
B
cpio
2.12-8.el8
2.12-10.el8
B
gawk
4.2.1-1.el8
4.2.1-2.el8
B
libsmartcols
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
fedpkg-minimal
1.1.0-12.el8
1.2.0-1.el8
B
glibc-headers
2.28-127.el8_3.2
2.28-151.el8
B
libfdisk
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
libblkid
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
gcc
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
B
libmount
2.32.1-24.el8
2.32.1-27.el8
B
dejavu-sans-fonts
2.35-6.el8
2.35-7.el8
B
cracklib-dicts
2.9.6-15.el8
B
systemd-libs
239-41.el8_3.1
239-45.el8
B
shadow-utils
2:4.6-11.el8
2:4.6-12.el8
B
file
5.33-16.el8
5.33-16.el8_3.1
B
redhat-release
8.3-1.0.el8
8.4-0.6.el8
B
elfutils
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
libstdc++-devel
8.3.1-5.1.el8
8.4.1-1.el8
B
rpm-build
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
redhat-rpm-config
123-1.el8
125-1.el8
B
efi-srpm-macros
3-2.el8
3-3.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
binutils
2.30-79.el8
2.30-93.el8
B
rpm
4.14.3-4.el8
4.14.3-13.el8
B
elfutils-libelf
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
elfutils-libs
0.180-1.el8
0.182-3.el8
B
Previous history