yuicompressor

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1336
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

java-11-openjdk-headless
1:11.0.23.0.9-3.el9
1:11.0.24.0.8-2.el9
2
java-11-openjdk-devel
1:11.0.23.0.9-3.el9
1:11.0.24.0.8-2.el9
2
java-11-openjdk
1:11.0.23.0.9-3.el9
1:11.0.24.0.8-2.el9
3
glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
python3
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
3
python3-libs
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
4
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
4
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
4
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
4
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.3-1.el9
0.6.5-1.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_3.1
1.43.0-5.el9_4.3
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

2024-05-16 03:48:22
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:22
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-05-01 02:39:21
java-11-openjdk-devel
1:11.0.22.0.7-2.el9
1:11.0.23.0.9-3.el9
2
java-11-openjdk-headless
1:11.0.22.0.7-2.el9
1:11.0.23.0.9-3.el9
2
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
3
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
3
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
nss
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
3
slf4j
1.7.32-4.module+el9....
1.7.32-5.module+el9....
3
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
3
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
lksctp-tools
1.0.19-2.el9
1.0.19-3.el9_4
3
java-11-openjdk
1:11.0.22.0.7-2.el9
1:11.0.23.0.9-3.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
alsa-lib
1.2.9-1.el9
1.2.10-2.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
nspr
4.35.0-6.el9_3
4.35.0-7.el9_4
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
4
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
4
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
nss-sysinit
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
4
nss-util
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
4
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
4
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.8.3-4.el9_4
4
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
4
crypto-policies-scripts
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
4
nss-softokn
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
4
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
4
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.4-0.4.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
B
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9_4
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
complete
2024-02-18 03:18:59
nss
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
3
tzdata-java
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
nss-sysinit
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
nss-softokn
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
nss-util
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
nspr
4.35.0-4.el9_3
4.35.0-6.el9_3
4
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
B
complete
2024-02-07 05:07:23
java-11-openjdk-devel
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
2
java-11-openjdk-headless
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
2
nss
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
3
java-11-openjdk
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
3
tzdata-java
2023c-1.el9
2023d-1.el9
3
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
3
nss-sysinit
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
nss-softokn
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
4
gnutls
3.7.6-23.el9
3.7.6-23.el9_3.3
4
nss-util
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
nspr
4.35.0-3.el9_2
4.35.0-4.el9_3
4
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
4
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.6.0-2.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
B
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B