root

Package information

State
unresolved

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
 • Package dependencies are not resolvable
Tracked by Koschei
True
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

Real build: root-6.20.06-1.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
2020-05-21 14:49:20
Package resolution failed
 • Problem: package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires qt5-qtwebengine(x86-64) = 5.12.4-5.el8.1, but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngineCore.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngineWidgets.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngine.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides libQt5Gui.so.5(Qt_5.11.1_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt5-qtwebengine-5.12.4-5.el8.1.x86_64
  - nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.11.1 needed by qt5-qtwebengine-5.12.4-5.el8.1.x86_64
libzstd-devel
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
1
davix-devel
0.7.5-1.el8
0.7.6-1.el8
1
libzstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
2
exim
4.92.3-3.el8
4.93-2.el8
2
gnutls
3.6.8-9.el8
3.6.8-10.el8_2
2
davix-libs
0.7.5-1.el8
0.7.6-1.el8
2
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
3
libopendmarc
1.3.2-1.el8
3
kernel-headers
4.18.0-193.el8
4.18.0-193.1.2.el8_2
3
libspf2
1.2.10-24.20150405gi...
3
tzdata-java
2019c-1.el8
2020a-1.el8
3
libbsd
0.9.1-4.el8
4
zstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
libxml2-devel
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
1
zlib-devel
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
1
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
1
graphviz
2.40.1-39.el8
2.40.1-40.el8
1
qt5-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
1
sqlite-devel
3.26.0-4.el8_1
3.26.0-6.el8
1
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
1
graphviz-devel
2.40.1-39.el8
2.40.1-40.el8
1
qt5-qtwebengine-devel
5.12.4-5.el8.1
5.12.8-1.el8
1
openssl-devel
1:1.1.1c-2.el8_1.1
1:1.1.1c-15.el8
1
libXpm-devel
3.5.12-7.el8
3.5.12-8.el8
1
gdb
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
1
gcc-gfortran
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
1
mesa-libGL-devel
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
1
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
1
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
2
sqlite-libs
3.26.0-4.el8_1
3.26.0-6.el8
2
sqlite
3.26.0-4.el8_1
3.26.0-6.el8
2
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
2
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
glibc
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
2
qt5-qtlocation-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
psmisc
23.1-3.el8
23.1-4.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
binutils
2.30-58.el8_1.2
2.30-73.el8
2
qt5-qtwebengine
5.12.4-5.el8.1
5.12.8-1.el8
2
graphviz-gd
2.40.1-39.el8
2.40.1-40.el8
2
qt5-qtconnectivity-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
2
libquadmath
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libXpm
3.5.12-7.el8
3.5.12-8.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
cups-client
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
2
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8_1.1
1:1.1.1c-15.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
qt5-qtwebengine-devtools
5.12.4-5.el8.1
5.12.8-1.el8
2
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
2
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
2
qt5-qtdeclarative-devel
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
2
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
qt5-qtx11extras-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
2
libuuid-devel
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.242.b08-0.el8_1
1:1.8.0.252.b09-2.el8_1
2
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
2
qt5-qttools-static
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
passwd
0.80-2.el8
0.80-3.el8
2
qt5-qtserialport-devel
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
alsa-lib
1.1.9-4.el8
1.2.1.2-3.el8
2
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
2
qt5-doctools
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qt3d-devel
5.11.1-4.el8
5.12.5-2.el8
2
qt5-qtdeclarative-static
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
2
qt5-qtxmlpatterns-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libtiff
4.0.9-15.el8
4.0.9-17.el8
2
qt5-qtsensors-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
openblas-threads
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-qtwebchannel-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libquadmath-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qtwayland-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-designer
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
krb5-devel
1.17-9.el8
1.17-18.el8
2
qt5-qtscript-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
2
qt5-qtbase-static
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
2
qt5-qtwebsockets-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
openblas
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
2
qt5-qtsvg-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qttools-devel
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
glib2-devel
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
systemd
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
2
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
2
mesa-libGL
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
2
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
2
qt5-qtmultimedia-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
mesa-libglapi
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
2
util-linux-user
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
2
gtk3
3.22.30-4.el8
3.22.30-5.el8
2
glibc-common
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
2
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
2
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libgfortran
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
2
nss-util
3.44.0-9.el8_1
3.44.0-15.el8
3
geoclue2
2.4.10-1.el8
2.5.5-1.el8
3
libselinux-devel
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
setup
2.12.2-2.el8_1.1
2.12.2-5.el8
3
qt5-qtsvg
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
qt5-qtwayland
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
3
pixman
0.36.0-1.el8
0.38.4-1.el8
3
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
systemd-libs
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
3
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
openblas-devel
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
3
fribidi
1.0.4-7.el8_1
1.0.4-8.el8
3
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
policycoreutils
2.9-3.el8_1.1
2.9-9.el8
3
qt5-qtwebchannel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
3
systemd-pam
239-18.el8_1.5
239-30.el8_2
3
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
3
qt5-qttools
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
qt5-qtx11extras
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
texinfo-tex
6.5-4.el8
6.5-6.el8
3
libxkbcommon-devel
0.8.2-1.el8
0.9.1-1.el8
3
liberation-mono-fonts
1:2.00.3-4.el8
1:2.00.3-7.el8
3
libepoxy
1.5.2-1.el8
1.5.3-1.el8
3
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
3
libinput-devel
1.13.2-1.el8
1.14.3-1.el8
3
python3-rpm-generators
5-4.el8
5-6.el8
3
qt5-qtscript
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
clang-libs
8.0.1-1.module+el8....
9.0.1-2.module+el8....
3
bubblewrap
0.3.0-1.el8
0.4.0-1.el8
3
glibc-devel
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libxslt
1.1.32-3.el8
1.1.32-4.el8
3
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
3
rpm
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
3
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
3
libcom_err-devel
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
3
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
3
qt5-qt3d
5.11.1-4.el8
5.12.5-2.el8
3
qt5-qtserialport
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
3
libxkbcommon
0.8.2-1.el8
0.9.1-1.el8
3
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
3
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
openjpeg2
2.3.1-3.el8_1
2.3.1-6.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
3
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libwayland-egl
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
kmod-libs
25-13.el8
25-16.el8
3
gstreamer1
1.14.0-3.el8
1.16.1-2.el8
3
qt5-qttools-libs-help
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
glibc-headers
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
3
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
iptables-libs
1.8.2-16.el8
1.8.4-10.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
qt5-qtlocation
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
3
qt5-qttools-libs-designer
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
qt5-qtsensors
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
qt5-qtmultimedia
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
gtk-update-icon-cache
3.22.30-4.el8
3.22.30-5.el8
3
libwayland-cursor
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
3
libkadm5
1.17-9.el8
1.17-18.el8
3
qt5-qtwebsockets
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
kernel-headers
4.18.0-147.8.1.el8_1
4.18.0-193.el8
3
qt5-qtconnectivity
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
3
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
3
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
3
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
nss
3.44.0-9.el8_1
3.44.0-15.el8
3
gstreamer1-plugins-base
1.14.0-4.el8
1.16.1-1.el8
3
cryptsetup-libs
2.2.0-2.el8
2.2.2-1.el8
3
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
3
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
python3-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
3
device-mapper-libs
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
4
nss-softokn
3.44.0-9.el8_1
3.44.0-15.el8
4
openblas-threads64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
ModemManager-glib
1.10.4-1.el8
1.10.8-2.el8
4
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
4
xkeyboard-config
2.24-3.el8
2.28-1.el8
4
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
4
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
4
openblas-serial64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
4
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
4
libselinux-utils
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
4
bluez-libs
5.50-1.el8
5.50-3.el8
4
orc
0.4.28-2.el8
0.4.28-3.el8
4
gsettings-desktop-schemas
3.32.0-3.el8
3.32.0-4.el8
4
openblas-threads64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
openblas-serial64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
4
openblas-openmp
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
4
mesa-libgbm
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
4
qt5-qtimageformats
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
4
cups
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
4
texinfo
6.5-4.el8
6.5-6.el8
4
gstreamer1-plugins-bad-free
1.14.0-5.el8
1.16.1-1.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
4
rpm-libs
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
4
libinput
1.13.2-1.el8
1.14.3-1.el8
4
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
4
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
4
llvm-libs
8.0.1-1.module+el8....
9.0.1-4.module+el8....
4
liberation-fonts-common
1:2.00.3-4.el8
1:2.00.3-7.el8
4
openblas-openmp64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
nss-sysinit
3.44.0-9.el8_1
3.44.0-15.el8
4
openblas-openmp64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
4
libwacom-data
0.31-1.el8
1.1-2.el8
B
cups-filesystem
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
B
device-mapper
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
B
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
rpm-build
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-3.el8_1
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
nss-softokn-freebl
3.44.0-9.el8_1
3.44.0-15.el8
B
libmpcdec
1.2.6-20.el8
libwacom
0.31-1.el8
1.1-2.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
libevdev
1.5.9-5.el8
1.8.0-1.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
systemtap-sdt-devel
4.1-6.el8
4.2-6.el8
B
mesa-libEGL-devel
19.1.4-3.el8_1
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
cups-filters-libs
1.20.0-18.el8
1.20.0-19.el8
B
libsndfile
1.0.28-8.el8
1.0.28-10.el8
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
rpm-build-libs
4.14.2-26.el8_1
4.14.2-37.el8
B
cups-filters
1.20.0-18.el8
1.20.0-19.el8
B
zziplib
0.13.68-7.el8
0.13.68-8.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
2020-05-01 05:32:58
Package dependencies resolved successfuly
2020-04-29 10:20:34
Package resolution failed
 • Problem: package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires qt5-qtwebengine(x86-64) = 5.12.4-5.el8.1, but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngineCore.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngineWidgets.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebengine-devel-5.12.4-5.el8.1.x86_64 requires libQt5WebEngine.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides libQt5Gui.so.5(Qt_5.11.1_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt5-qtwebengine-5.12.4-5.el8.1.x86_64
  - nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.11.1 needed by qt5-qtwebengine-5.12.4-5.el8.1.x86_64
openssl-devel
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-2.el8_1.1
1
xrootd-client-devel
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
1
xrootd-private-devel
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
1
xrootd-devel
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
2
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
2
xrootd-server-devel
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
2
xrootd-client-libs
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-2.el8_1.1
2
binutils
2.30-58.el8_1.1
2.30-58.el8_1.2
2
systemd
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
2
libicu-devel
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
xrootd-libs
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
3
kernel-headers
4.18.0-147.5.1.el8_1
4.18.0-147.8.1.el8_1
3
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
3
systemd-pam
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
3
systemd-libs
239-18.el8_1.4
239-18.el8_1.5
3
xrootd-server-libs
1:4.11.2-1.el8
1:4.11.3-1.el8
3
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
4
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-26.el8_1
B
Real build: root-6.20.04-1.el8
No dependency changes
Previous history