root

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
460
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.232.b09-2.el8_1
1:1.8.0.242.b08-0.el8_1
2

Most recent builds

qt5-devel
5.11.1-2.el8
1
qt5-qtwebengine-devel
5.12.4-5.el8.1
1
xrootd-client-devel
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
1
xrootd-private-devel
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
1
qt5-qtwayland-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtmultimedia-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtwebengine-devtools
5.12.4-5.el8.1
2
qt5-doctools
5.11.1-9.el8
2
xrootd-client-libs
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
2
qt5-qtxmlpatterns-devel
5.11.1-2.el8
2
xrootd-server-devel
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
2
xrootd-server-libs
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
2
qt5-qttools-static
5.11.1-9.el8
2
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
2
qt5-qtwebchannel-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtserialport-devel
5.11.1-3.el8
2
qt5-qtdeclarative-devel
5.11.1-3.el8
2
xrootd-devel
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
2
qt5-qtconnectivity-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
2
qt5-qt3d-devel
5.11.1-4.el8
2
qt5-qtsvg-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtdeclarative-static
5.11.1-3.el8
2
qt5-qtsensors-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtx11extras-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qttools-devel
5.11.1-9.el8
2
qt5-qtwebsockets-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtbase-static
5.11.1-7.el8
2
qt5-designer
5.11.1-9.el8
2
qt5-qtlocation-devel
5.11.1-2.el8
2
qt5-qtwebengine
5.12.4-5.el8.1
2
qt5-qtscript-devel
5.11.1-2.el8
2
R-core-devel
3.6.1-1.el8
3.6.2-1.el8
2
qt5-qtscript
5.11.1-2.el8
3
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
3
qt5-qtwebchannel
5.11.1-2.el8
3
mesa-libEGL-devel
19.1.4-3.el8_1
3
fribidi
1.0.4-6.el8
1.0.4-7.el8_1
3
xrootd-libs
1:4.11.0-1.el8
1:4.11.1-1.el8
3
qt5-qtsensors
5.11.1-2.el8
3
qt5-qttools-libs-help
5.11.1-9.el8
3
qt5-qtserialport
5.11.1-3.el8
3
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
3
qt5-qttools-libs-designer
5.11.1-9.el8
3
R-core
3.6.1-1.el8
3.6.2-1.el8
3
qt5-qt3d
5.11.1-4.el8
3
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.11.1-9.el8
3
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
3
libxkbcommon-devel
0.8.2-1.el8
3
qt5-qtwayland
5.11.1-2.el8
3
libinput-devel
1.13.2-1.el8
3
qt5-qtconnectivity
5.11.1-2.el8
3
qt5-qtsvg
5.11.1-2.el8
3
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
3
qt5-qtx11extras
5.11.1-2.el8
3
clang-libs
8.0.1-1.module+el8....
3
pciutils-libs
3.5.6-4.el8
3
snappy
1.1.7-5.el8
3
pulseaudio-libs-devel
11.1-23.el8
3
re2
20190801-1.el8
3
qt5-qttools
5.11.1-9.el8
3
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
3
qt5-qtlocation
5.11.1-2.el8
3
libevent
2.1.8-5.el8
3
qt5-qtwebsockets
5.11.1-2.el8
3
qt5-qtmultimedia
5.11.1-2.el8
3
libXScrnSaver
1.2.3-1.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
4
openal-soft
1.18.2-7.el8
4
pulseaudio-libs-glib2
11.1-23.el8
4
bluez-libs
5.50-1.el8
4
glx-utils
8.3.0-9.el8
4
pulseaudio-libs
11.1-23.el8
4
libRmath
3.6.1-1.el8
3.6.2-1.el8
4
qt5-qtimageformats
5.11.1-2.el8
4
libinput
1.13.2-1.el8
4
llvm-libs
8.0.1-1.module+el8....
4
xcb-util-wm
0.4.1-12.el8
4
xcb-util-renderutil
0.3.9-10.el8
4
gstreamer1-plugins-bad-free
1.14.0-5.el8
4
xcb-util-keysyms
0.4.0-7.el8
4
xcb-util-image
0.4.0-9.el8
4
libmpcdec
1.2.6-20.el8
B
libgudev
232-4.el8
B
webrtc-audio-processing
0.3-8.el8
B
libasyncns
0.8-14.el8
B
libdvdnav
5.0.3-8.el8
B
xcb-util
0.4.0-10.el8
B
flac-libs
1.3.2-9.el8
B
libdvdread
5.0.3-9.el8
B
libevdev
1.5.9-5.el8
B
libmng
2.0.3-7.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
gsm
1.0.17-5.el8
B
libsrtp
1.5.4-8.el8
B
libwacom
0.31-1.el8
B
libwacom-data
0.31-1.el8
B
soundtouch
2.0.0-2.el8
B
mtdev
1.1.5-12.el8
B
libsndfile
1.0.28-8.el8
B
gfal2-devel
2.17.0-1.el8
2.17.1-1.el8
1
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
1
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
2
webkit2gtk3-jsc
2.24.3-1.el8
2.24.4-2.el8_1
2
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
2
webkit2gtk3
2.24.3-1.el8
2.24.4-2.el8_1
2
systemd
239-18.el8
239-18.el8_1.1
2
gfal2
2.17.0-1.el8
2.17.1-1.el8
2
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
2
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-2.el8_1.1
3
systemd-libs
239-18.el8
239-18.el8_1.1
3
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-147.3.1.el8_1
3
systemd-pam
239-18.el8
239-18.el8_1.1
3
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
4
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.1.4-3.el8_1
B
R-Rcpp-devel
1.0.2-1.el8
1.0.3-1.el8
1
gfal2-devel
2.16.3-3.el8
2.17.0-1.el8
1
R-Rcpp
1.0.2-1.el8
1.0.3-1.el8
2
libgs
9.25-5.el8
9.25-5.el8_1.1
2
gfal2
2.16.3-3.el8
2.17.0-1.el8
2
exim
4.92.3-3.el8
2
policycoreutils
2.9-3.el8
3
nss
3.44.0-8.el8
3.44.0-9.el8_1
3
kernel-headers
4.18.0-147.el8
4.18.0-147.0.3.el8_1
3
nss-softokn
3.44.0-8.el8
3.44.0-9.el8_1
4
libselinux-utils
2.9-2.1.el8
4
nss-sysinit
3.44.0-8.el8
3.44.0-9.el8_1
4
nss-util
3.44.0-8.el8
3.44.0-9.el8_1
4
postfix
2:3.3.1-9.el8
nss-softokn-freebl
3.44.0-8.el8
3.44.0-9.el8_1
B
ghostscript
9.25-5.el8
9.25-5.el8_1.1
B
openssl
1:1.1.1c-2.el8
epel-rpm-macros
8-3
8-8
B
Real build: root-6.18.04-3.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
gcc-c++
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
1
doxygen
1:1.8.14-9.el8
1:1.8.14-12.el8
1
perl-generators
1.10-7.el8
1.10-9.el8
1
mesa-libGL-devel
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
1
python3-numpy
1:1.14.3-6.el8
1:1.14.3-9.el8
1
openssl-devel
1:1.1.1-8.el8
1:1.1.1c-2.el8
1
python36-devel
3.6.8-2.module+el8....
3.6.8-2.module+el8....
1
gcc-gfortran
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
1
mesa-libglapi
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
2
webkit2gtk3-jsc
2.22.6-1.el8
2.24.3-1.el8
2
glibc-common
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
2
gdk-pixbuf2
2.36.12-2.el8
2.36.12-5.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-4.el8_0
3.6.8-15.1.el8
2
gnutls
3.6.5-2.el8
3.6.8-8.el8
2
systemd
239-13.el8_0.5
239-18.el8
2
gzip
1.9-4.el8
1.9-9.el8
2
libjpeg-turbo
1.5.3-7.el8
1.5.3-10.el8
2
bash
4.4.19-8.el8_0
4.4.19-10.el8
2
gmp
1:6.1.2-8.el8
1:6.1.2-10.el8
2
cups-client
1:2.2.6-25.el8
1:2.2.6-28.el8
2
gtk3
3.22.30-3.el8
3.22.30-4.el8
2
shadow-utils
2:4.6-7.el8
2:4.6-8.el8
2
libarchive
3.3.2-3.el8
3.3.2-7.el8
2
util-linux-user
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
2
libICE
1.0.9-13.el8
1.0.9-15.el8
2
gcc
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
libdrm-devel
2.4.96-2.el8
2.4.98-2.el8
2
libstdc++
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
libselinux
2.8-6.el8
2.9-2.1.el8
2
platform-python
3.6.8-4.el8_0
3.6.8-15.1.el8
2
libgs
9.25-2.el8_0.3
9.25-5.el8
2
libuuid-devel
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
2
dbus-libs
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
2
cronie
1.5.2-2.el8
1.5.2-4.el8
2
glib2
2.56.4-1.el8
2.56.4-7.el8
2
mesa-libGL
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
2
librsvg2
2.42.7-2.el8
2.42.7-3.el8
2
libtiff
4.0.9-13.el8
4.0.9-15.el8
2
libcurl
7.61.1-8.el8
7.61.1-11.el8
2
gettext
0.19.8.1-14.el8
0.19.8.1-17.el8
2
krb5-devel
1.16.1-22.el8
1.17-9.el8
2
postfix
2:3.3.1-8.el8
2:3.3.1-9.el8
2
pango
1.42.4-5.el8_0
1.42.4-6.el8
2
glib2-devel
2.56.4-1.el8
2.56.4-7.el8
2
libquadmath
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
alsa-lib
1.1.6-3.el8
1.1.9-4.el8
2
libquadmath-devel
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1-8.el8
1:1.1.1c-2.el8
2
python3-libs
3.6.8-4.el8_0
3.6.8-15.1.el8
2
mesa-khr-devel
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
2
python36
3.6.8-2.module+el8....
3.6.8-2.module+el8....
2
libgcc
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
webkit2gtk3
2.22.6-1.el8
2.24.3-1.el8
2
glibc
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
2
util-linux
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
2
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.232.b09-0.el8_0
1:1.8.0.232.b09-2.el8_1
2
libstdc++-devel
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
libgfortran
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
2
libXt
1.1.5-8.el8
1.1.5-12.el8
2
binutils
2.30-49.el8
2.30-58.el8
2
elfutils-libs
0.174-6.el8
0.176-5.el8
3
libdrm
2.4.96-2.el8
2.4.98-2.el8
3
libuuid
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
3
openssl
1:1.1.1-8.el8
1:1.1.1c-2.el8
3
python3-pip
9.0.3-13.el8
9.0.3-15.el8
3
elfutils-libelf
0.174-6.el8
0.176-5.el8
3
libicu-devel
60.2-7.el8
60.3-1.el8
3
libsmartcols
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
3
glibc-headers
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
libtirpc
1.1.4-3.el8
1.1.4-4.el8
3
libkadm5
1.16.1-22.el8
1.17-9.el8
3
gtk-update-icon-cache
3.22.30-3.el8
3.22.30-4.el8
3
kernel-headers
4.18.0-80.11.2.el8_0
4.18.0-147.el8
3
libcom_err-devel
1.44.3-2.el8
1.44.6-3.el8
3
libmount
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
3
libffi
3.1-18.el8
3.1-21.el8
3
libcom_err
1.44.3-2.el8
1.44.6-3.el8
3
cryptsetup-libs
2.0.6-1.el8
2.2.0-2.el8
3
cyrus-sasl-lib
2.1.27-0.3rc7.el8
2.1.27-1.el8
3
cronie-anacron
1.5.2-2.el8
1.5.2-4.el8
3
libssh
0.8.5-2.el8
0.9.0-4.el8
3
libgomp
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
libseccomp
2.3.3-3.el8
2.4.1-1.el8
3
krb5-libs
1.16.1-22.el8
1.17-9.el8
3
libgcrypt
1.8.3-2.el8
1.8.3-4.el8
3
glibc-devel
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
ca-certificates
2018.2.24-6.el8
2019.2.32-80.0.el8_1
3
openjpeg2
2.3.0-8.el8
2.3.1-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-42.el8_0.1
2.28-72.el8
3
systemd-pam
239-13.el8_0.5
239-18.el8
3
gettext-libs
0.19.8.1-14.el8
0.19.8.1-17.el8
3
libuser
0.62-21.el8
0.62-23.el8
3
libsemanage
2.8-5.el8
2.9-1.el8
3
nss
3.44.0-7.el8_0
3.44.0-8.el8
3
dbus
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
3
platform-python-pip
9.0.3-13.el8
9.0.3-15.el8
3
libsepol
2.8-2.el8
2.9-1.el8
3
libdb
5.3.28-36.el8
5.3.28-37.el8
3
libselinux-devel
2.8-6.el8
2.9-2.1.el8
3
crypto-policies
20181217-6.git9a35207.el8
20190807-1.git9b1477b.el8
3
libcap
2.25-9.el8
2.26-1.el8
3
libfdisk
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
3
texlive-collection-latexrecommended
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-25.el8
1:2.2.6-28.el8
3
rpm
4.14.2-11.el8_0
4.14.2-25.el8
3
openldap
2.4.46-9.el8
2.4.46-10.el8
3
platform-python-setuptools
39.2.0-4.el8
39.2.0-5.el8
3
libicu
60.2-7.el8
60.3-1.el8
3
kmod-libs
25-11.el8_0.2
25-13.el8
3
libblkid
2.32.1-8.el8
2.32.1-17.el8
3
cpp
8.2.1-3.5.el8
8.3.1-4.5.el8
3
gdk-pixbuf2-modules
2.36.12-2.el8
2.36.12-5.el8
3
iptables-libs
1.8.2-9.el8_0.1
1.8.2-16.el8
3
audit-libs
3.0-0.10.20180831...
3.0-0.13.20190507...
3
libidn2
2.0.5-1.el8
2.2.0-1.el8
3
systemd-libs
239-13.el8_0.5
239-18.el8
3
python3-setuptools
39.2.0-4.el8
39.2.0-5.el8
3
bubblewrap
0.3.0-1.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
3
enchant2
2.2.3-2.el8
3
texlive-fancyref
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
libssh-config
0.9.0-4.el8
4
aspell
12:0.60.6.1-21.el8
4
texlive-euenc
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-tetex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-jknapltx
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-thumbpdf
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
elfutils-default-yama-scope
0.174-6.el8
0.176-5.el8
4
texlive-beamer
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-fontspec
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-fancybox
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-dvips
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-xcolor
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
libdb-utils
5.3.28-36.el8
5.3.28-37.el8
4
texlive-typehtml
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-index
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-l3experimental
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-epsf
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
ModemManager-glib
1.8.0-1.el8
1.10.4-1.el8
4
texlive-setspace
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-eso-pic
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-l3kernel
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-cmap
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
redhat-rpm-config
116-1.el8
120-1.el8
4
curl
7.61.1-8.el8
7.61.1-11.el8
4
texlive-parskip
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
gsettings-desktop-schemas
3.28.1-1.el8
3.32.0-3.el8
4
texlive-metalogo
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-booktabs
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
perl-Socket
4:2.027-2.el8
4:2.027-3.el8
4
libpcap
14:1.9.0-1.el8
14:1.9.0-3.el8
4
texlive-collection-latex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-underscore
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-memoir
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-ms
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
nss-util
3.44.0-7.el8_0
3.44.0-8.el8
4
texlive-xkeyval
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
cups
1:2.2.6-25.el8
1:2.2.6-28.el8
4
texlive-collection-basic
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-koma-script
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-anysize
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-breqn
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-seminar
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-rcs
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-listings
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-extsizes
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-fancyvrb
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-euler
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
nss-softokn
3.44.0-7.el8_0
3.44.0-8.el8
4
dbus-daemon
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
4
vim-minimal
2:8.0.1763-11.el8_0
2:8.0.1763-13.el8
4
texlive-ctable
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
device-mapper-libs
8:1.02.155-6.el8
8:1.02.163-5.el8
4
texlive-mathtools
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-l3packages
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
libsepol-devel
2.8-2.el8
2.9-1.el8
4
texlive-caption
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-float
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-sepnum
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-base
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-section
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
lua
5.3.4-10.el8
5.3.4-11.el8
4
rpm-libs
4.14.2-11.el8_0
4.14.2-25.el8
4
libvorbis
1:1.3.6-1.el8
1:1.3.6-2.el8
4
texlive-cite
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-graphics
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-microtype
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
mesa-libEGL
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
4
texlive-subfig
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-mdwtools
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-lineno
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-textcase
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-ntgclass
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-crop
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-sansmath
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-pdfpages
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-collection-fontsrecommended
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
lua-libs
5.3.4-10.el8
5.3.4-11.el8
4
nss-sysinit
3.44.0-7.el8_0
3.44.0-8.el8
4
texlive-fp
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-psfrag
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
texlive-powerdot
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
4
redhat-release
8.0-0.44.el8
8.1-3.3.el8
4
texlive-breakurl
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ifxetex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-latex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-psnfss
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texlive-en
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texlive-common-doc
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
enchant
1:1.6.0-21.el8
python36-rpm-macros
3.6.8-2.module+el8....
3.6.8-2.module+el8....
B
hwdata
0.314-8.0.el8
0.314-8.2.el8_1
B
ima-evm-utils
1.1-4.el8
1.1-5.el8
B
texlive-lm-math
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-fpl
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-carlisle
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-chngcntr
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-showexpl
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mflogo
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-lib
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-etex-pkg
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-courier
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-euro
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-algorithms
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-graphics-cfg
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pgf
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-wasy
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-url
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-hyperref
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texlive-docindex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-plot
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-parallel
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-lua-alt-getopt
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pslatex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-geometry
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-kpathsea
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-eurosym
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-latexconfig
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-makeindex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-babelbib
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-footmisc
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-bibtex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-coil
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-finstrut
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-etoolbox
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-amsfonts
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-tipa
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-qstest
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-babel
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-cmextra
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-text
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-currfile
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-dvipdfmx
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
cups-filters-libs
1.20.0-14.el8_0.1
1.20.0-18.el8
B
texlive-natbib
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-tex-gyre-math
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mathpazo
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mfware
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
systemtap-sdt-devel
4.0-7.el8
4.1-6.el8
B
texlive-colortbl
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ifetex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-rsfs
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-slpe
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
poppler
0.66.0-11.el8_0.12
0.66.0-26.el8
B
texlive-ec
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-unicode-data
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-babel-english
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-charter
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-multido
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-updmap-map
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
poppler-utils
0.66.0-11.el8_0.12
0.66.0-26.el8
B
texlive-pst-3d
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-11.el8_0
4.14.2-25.el8
B
texlive-bera
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mptopdf
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-math
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mfnfss
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-luaotfload
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-sauerj
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-tex-gyre
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ncntrsbk
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-attachfile
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-knuth-local
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
annobin
8.64-1.el8
8.78-1.el8
B
texlive-pst-grad
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-tex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-avantgar
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-lualatex-math
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
rpm-build
4.14.2-11.el8_0
4.14.2-25.el8
B
texlive-ltabptch
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-lm
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
mesa-libgbm
18.3.1-5.el8_0
19.1.4-2.el8
B
texlive-pst-blur
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texlive-msg-translations
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-beton
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-hyph-utf8
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
cups-filters
1.20.0-14.el8_0.1
1.20.0-18.el8
B
nss-softokn-freebl
3.44.0-7.el8_0
3.44.0-8.el8
B
texlive-filecontents
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texlive-scripts
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ifluatex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-marvosym
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-zapfchan
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-manfnt-font
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-texconfig
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-txfonts
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-xunicode
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-graphics-def
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-csquotes
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
perl-Math-BigInt
1:1.9998.11-5.el8
1:1.9998.11-7.el8
B
texlive-times
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-xdvi
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-eps
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-soul
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
elfutils
0.174-6.el8
0.176-5.el8
B
texlive-type1cm
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-gsftopk
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-fill
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pstricks
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-helvetic
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pstricks-add
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-luatex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pxfonts
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-mparhack
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-varwidth
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-filehook
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pspicture
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-hyphen-base
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-cm-super
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-bookman
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-fix2col
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-lualibs
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-tex-ini-files
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-enctex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-wasysym
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-luatexbase
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-symbol
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-wasy2-ps
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pdftex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-palatino
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-plain
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-latex-fonts
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-marginnote
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-fancyhdr
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
ghostscript
9.25-2.el8_0.3
9.25-5.el8
B
texlive-knuth-lib
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-enumitem
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-amscls
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
python2-rpm-macros
3-38.module+el8...
3-38.module+el8...
B
texlive-texlive.infra
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-cm
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-zapfding
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-oberdiek
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-unicode-math
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-glyphlist
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
dbus-common
1:1.12.8-7.el8
1:1.12.8-9.el8
B
texlive-tools
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-amsmath
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-metafont
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-pst-node
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-kastrup
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-etex
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ltxmisc
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ucs
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-utopia
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-paralist
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
qpdf-libs
7.1.1-7.el8
7.1.1-10.el8
B
texlive-pst-tree
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
device-mapper
8:1.02.155-6.el8
8:1.02.163-5.el8
B
texlive-mflogo-font
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
texlive-ae
7:20180414-13.el8
7:20180414-14.el8
B
cups-filesystem
1:2.2.6-25.el8
1:2.2.6-28.el8
B
xxhash-devel
0.7.1-1.el8
0.7.2-1.el8
1
xrootd-private-devel
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
1
xrootd-client-devel
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
1
java-1.8.0-openjdk-headless
1:1.8.0.222.b10-0.el8_0
1:1.8.0.232.b09-0.el8_0
2
xrootd-server-libs
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
2
xrootd-client-libs
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
2
xrootd-server-devel
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
2
xrootd-devel
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
2
xxhash-libs
0.7.1-1.el8
0.7.2-1.el8
2
xrootd-libs
1:4.10.1-1.el8
1:4.11.0-1.el8
3
python36-rpm-macros
3.6.8-2.module+el8....
B
epel-rpm-macros
8-1
8-3
B
epel-release
8-6.el8
8-7.el8
B
xrootd-client-devel
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
1
xrootd-private-devel
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
1
xrootd-devel
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
2
xrootd-server-libs
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
2
xrootd-client-libs
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
2
xrootd-server-devel
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
2
xrootd-libs
1:4.10.0-1.el8
1:4.10.1-1.el8
3
2019-10-11 12:12:25
Package dependencies resolved successfuly
Previous history