qt6-qttools

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

qt6-qtbase-static
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
1
gcc-c++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
qt6-rpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
1
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
1
qt6-qtdeclarative
6.5.2-1.el9
6.6.2-1.el9
1
clang-devel
16.0.6-1.el9
17.0.6-5.el9
1
qt6-qtbase-private-devel
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
1
libzstd-devel
1.5.1-2.el9
1
llvm-devel
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
1
qt6-qtdeclarative-static
6.5.2-1.el9
6.6.2-1.el9
1
cmake
3.20.2-8.el9
3.26.5-2.el9
1
cmake-filesystem
3.20.2-8.el9
3.26.5-2.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-8.el9
3.26.5-2.el9
2
llvm-static
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
clang
16.0.6-1.el9
17.0.6-5.el9
2
qt6-qtbase
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
llvm
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
libstdc++-devel
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
2
clang-tools-extra
16.0.6-1.el9
17.0.6-5.el9
2
cmake-data
3.20.2-8.el9
3.26.5-2.el9
2
llvm-googletest
17.0.6-5.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
2
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
qt6-qtbase-gui
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
glib2-devel
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
qt6-qtbase-devel
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
2
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9_4
2
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
qt6-qtdeclarative-devel
6.5.2-1.el9
6.6.2-1.el9
2
llvm-test
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
2
cups-devel
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
2
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-3.el9
2
clang-libs
16.0.6-1.el9
17.0.6-5.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
3
libxml2-devel
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
3
qt6-qtbase-odbc
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
3
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-29.el9
3
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
3
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
mesa-libgbm
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
libselinux-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.1.1-4.2.el9
13.2.1-6.3.el9
3
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
3
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
qt6-qtlanguageserver
6.5.2-1.el9
6.6.2-1.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
gnutls-devel
3.7.6-23.el9
3.8.3-4.el9_4
3
qt6-qtbase-postgresql
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
libdrm
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
3
qt6-qtbase-mysql
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
mesa-libEGL-devel
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
xcb-util-cursor
0.1.3-13.el9
0.1.4-3.el9
3
libX11-xcb
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
pcre2-utf16
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-3.el9
3
qt6-qtbase-common
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
qt6-qtbase-ibase
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
clang-resource-filesystem
16.0.6-1.el9
17.0.6-5.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-27.el9
3
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
vulkan-loader-devel
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
3
libmount-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9
3.8.3-4.el9_4
3
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-29.el9
4
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
4
gcc-toolset-13-gcc
13.1.1-4.2.el9
13.2.1-6.3.el9
4
mesa-libGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
libX11-devel
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
gnutls-dane
3.7.6-23.el9
3.8.3-4.el9_4
4
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
4
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.1.1-4.2.el9
13.2.1-6.3.el9
4
vulkan-headers
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
4
vulkan-loader
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
4
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
4
nettle-devel
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
4
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
pcre2-devel
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
kernel-headers
5.14.0-362.8.1.el9_3
5.14.0-427.13.1.el9_4
4
libblkid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
tzdata
2023c-1.el9
2024a-1.el9
4
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
gnutls-c++
3.7.6-23.el9
3.8.3-4.el9_4
4
mesa-libEGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
libcom_err-devel
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
4
p11-kit-devel
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
harfbuzz-devel
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
4
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
libsepol-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
4
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
hwdata
0.348-9.11.el9
0.348-9.13.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-29.el9
B
python3-libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
checkpolicy
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
libselinux-utils
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
procps-ng
3.3.17-13.el9
3.3.17-14.el9
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
python3-libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-27.el9
B
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.5-1.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.5-2.el9
3.6-2.1.el9
B
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
python3-policycoreutils
3.5-2.el9
3.6-2.1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.6.3-1.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
B
pcre2-utf32
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.4-0.4.el9
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-13.el9
2.40-21.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
B
harfbuzz-icu
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
B
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
B
python3-audit
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-13.el9
2.40-21.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
python3-setools
4.4.3-1.el9
4.4.4-1.el9
B
pixman
0.40.0-5.el9
0.40.0-6.el9_3
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
mesa-libglapi
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
unbound-libs
1.16.2-3.el9
1.16.2-3.el9_3.5
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
policycoreutils
3.5-2.el9
3.6-2.1.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
mesa-vulkan-drivers
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-29.el9
B
less
590-2.el9_2
590-3.el9_3
B
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B