python-aiohttp

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
225
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

python3-typing-extensions
4.2.0-2.el9
4.4.0-2.el9
1
python3-tox-current-env
0.0.6-4.el9
0.0.8-4.el9
1
bash
5.1.8-5.el9
5.1.8-6.el9_1
2
python3-pycares
4.2.2-1.el9
4.3.0-1.el9
2
zlib
1.2.11-34.el9
1.2.11-35.el9_1
2
glibc
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
2
tox
3.27.1-1.el9
3.28.0-1.el9
2
glibc-devel
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
2
python3-virtualenv
20.16.7-1.el9
20.17.1-1.el9
3
glibc-common
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
glibc-gconv-extra
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
expat
2.4.9-1.el9_1
2.4.9-1.el9_1.1
3
glibc-headers
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
glibc-minimal-langpack
2.34-40.el9
2.34-40.el9_1.1
3
sqlite-libs
3.34.1-5.el9
3.34.1-6.el9_1
3
kernel-headers
5.14.0-162.6.1.el9_1
5.14.0-162.12.1.el9_1
3
libcurl
7.76.1-19.el9
7.76.1-19.el9_1.1
4
curl
7.76.1-19.el9
7.76.1-19.el9_1.1
4
libtasn1
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
4
systemd-libs
250-12.el9_1
250-12.el9_1.1
B
libxml2
2.9.13-2.el9
2.9.13-3.el9_1
B
python3-re-assert
1.1.0-11.el9
1
tox
3.26.0-1.el9
3.27.1-1.el9
2
python3-regex
2022.10.31-1.el9
2
tzdata
2022f-1.el9_1
2022g-1.el9_1
3
python3-virtualenv
20.15.1-1.el9
20.16.7-1.el9
3
Dependencies for this build couldn't be processed
python3-devel
3.9.14-1.el9
3.9.14-1.el9_1.1
1
python3-libs
3.9.14-1.el9
3.9.14-1.el9_1.1
2
python3
3.9.14-1.el9
3.9.14-1.el9_1.1
2
tzdata
2022f-1.el9_0
2022f-1.el9_1
3
rpm
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
3
rpm-libs
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
4
rpm-build
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-17.el9
4.16.1.3-19.el9_1
B
krb5-libs
1.19.1-22.el9
1.19.1-24.el9_1
B
python3-wheel
1:0.36.2-7.el9
1
python3-cryptography
36.0.1-2.el9
1
python3-typing-extensions
4.2.0-2.el9
1
python3-aiosignal
1.2.0-5.el9
1
python3-attrs
20.3.0-7.el9
1
llhttp-devel
6.0.6-1.el9
1
pyproject-rpm-macros
1.0.0~rc1-1.el9
1.3.3-1.el9
1
python3-devel
3.9.10-3.el9_0
3.9.14-1.el9
1
python3-charset-normalizer
2.0.10-1.el9
1
python3-multidict
5.1.0-5.el9
1
python3-toml
0.10.2-6.el9
1
python3-pytest-xdist
2.5.0-2.el9
1
python3-gunicorn
20.1.0-7.el9
1
python3-frozenlist
1.2.0-2.el9
1
python3-pytest-mock
3.6.1-1.el9
1
python3-pip
21.2.3-6.el9
1
python3-trustme
0.9.0-1.el9
1
python3-brotli
1.0.9-6.el9
1
python3-freezegun
1.1.0-1.el9
1
python3-tox-current-env
0.0.6-4.el9
1
gcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
1
python3-pytest
6.2.2-6.el9
1
python3-async-generator
1.10-13.el9
1
python3-async-timeout
4.0.2-2.el9
1
python3-yarl
1.7.2-3.el9
1
python3-aiodns
3.0.0-5.el9
1
python3-execnet
1.9.0-3.el9
2
python3-py
1.10.0-6.el9
2
python3-dateutil
1:2.8.1-6.el9
2
python3-pycares
4.2.2-1.el9
2
libstdc++
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
python3-idna
2.10-7.el9
2
python3-libs
3.9.10-3.el9_0
3.9.14-1.el9
2
tox
3.26.0-1.el9
2
python3-iniconfig
1.1.1-7.el9
2
python3
3.9.10-3.el9_0
3.9.14-1.el9
2
libgomp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
python3-six
1.15.0-9.el9
2
glibc
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
2
python3-pluggy
0.13.1-7.el9
2
cmake-filesystem
3.20.2-7.el9
2
zlib
1.2.11-32.el9_0
1.2.11-34.el9
2
bash
5.1.8-4.el9
5.1.8-5.el9
2
libgcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
glibc-devel
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
2
binutils
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
2
llhttp
6.0.6-1.el9
2
cpp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
python3-cffi
1.14.5-5.el9
2
python3-pytest-forked
1.4.0-1.el9
2
libselinux
3.3-2.el9
3.4-3.el9
3
binutils-gold
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
3
rpm
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
3
glibc-headers
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
tzdata
2022e-1.el9_0
2022f-1.el9_0
3
redhat-rpm-config
194-1.el9
196-1.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
glibc-common
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
expat
2.2.10-12.el9_0.3
2.4.9-1.el9_1
3
libuuid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0.2
2.34-40.el9
3
kernel-headers
5.14.0-70.30.1.el9_0
5.14.0-162.6.1.el9_1
3
coreutils
8.32-31.el9
8.32-32.el9
3
crypto-policies
20220223-1.git5203b41....
20220815-1.git0fbe86f.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.186-1.el9
0.187-5.el9
3
python3-pycparser
2.20-6.el9
3
python3-virtualenv
20.15.1-1.el9
3
python3-tomli
2.0.1-1.el9
3
python3-filelock
3.3.1-1.el9
3
c-ares
1.17.1-5.el9
3
curl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9
4
libarchive
3.5.3-2.el9_0
3.5.3-3.el9
4
python3-platformdirs
2.3.0-3.el9
4
setup
2.13.7-6.el9
2.13.7-7.el9
4
pcre2
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
4
elfutils-libelf
0.186-1.el9
0.187-5.el9
4
coreutils-common
8.32-31.el9
8.32-32.el9
4
python3-wheel-wheel
1:0.36.2-7.el9
4
python3-distlib
0.3.2-1.el9
4
libcurl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9
4
python3-ply
3.11-14.el9
4
gcc-plugin-annobin
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
4
file
5.39-8.el9
5.39-10.el9
4
qt5-srpm-macros
5.15.2-9.el9
5.15.3-1.el9
4
annobin
10.54-2.el9
10.73-3.el9
4
libsepol
3.3-2.el9
3.4-1.1.el9
4
elfutils-libs
0.186-1.el9
0.187-5.el9
4
openldap
2.6.2-1.el9_0
2.6.2-3.el9
B
file-libs
5.39-8.el9
5.39-10.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
9.1-1.9.el9
B
pcre2-syntax
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
B
libmount
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
libsemanage
3.3-2.el9
3.4-2.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
gdb-minimal
10.2-9.el9
10.2-10.el9
B
audit-libs
3.0.7-101.el9_0.2
3.0.7-103.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-12.el9_0.1
4.16.1.3-17.el9
B
gzip
1.10-9.el9_0
1.12-1.el9
B
util-linux-core
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
libxml2
2.9.13-1.el9_0.1
2.9.13-2.el9
B
llvm-libs
13.0.1-1.el9
14.0.6-1.el9
B
util-linux
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
tar
2:1.34-3.el9
2:1.34-5.el9
B
krb5-libs
1.19.1-15.el9_0
1.19.1-22.el9
B
libsmartcols
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
pam
1.5.1-9.el9_0.1
1.5.1-12.el9
B
libcom_err
1.46.5-2.el9
1.46.5-3.el9
B
libfdisk
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
systemd-libs
250-6.el9_0.1
250-12.el9_1
B
shadow-utils
2:4.9-3.el9
2:4.9-5.el9
B
elfutils
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
which
2.21-27.el9
2.21-28.el9
B
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
libblkid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
python3-devel
3.9.10-2.el9
3.9.10-3.el9_0
1
python3-libs
3.9.10-2.el9
3.9.10-3.el9_0
2
zlib
1.2.11-31.el9_0.1
1.2.11-32.el9_0
2
python3
3.9.10-2.el9
3.9.10-3.el9_0
2
rpm
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
3
kernel-headers
5.14.0-70.26.1.el9_0
5.14.0-70.30.1.el9_0
3
openssl-libs
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-43.el9_0
3
tzdata
2022c-1.el9_0
2022e-1.el9_0
3
expat
2.2.10-12.el9_0.2
2.2.10-12.el9_0.3
3
rpm-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
4
rpm-build-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
B
openssl
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-43.el9_0
B
lua-libs
5.4.2-4.el9
5.4.2-4.el9_0.3
B
libgcrypt
1.10.0-5.el9_0
1.10.0-8.el9_0
B
rpm-build
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-12.el9_0.1
B
Dependencies for this build couldn't be processed
glibc-devel
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
2
glibc
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
2
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-headers
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
kernel-headers
5.14.0-70.22.1.el9_0
5.14.0-70.26.1.el9_0
3
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
4
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
dbus-broker
28-5.el9
libevent
2.1.12-6.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
json-c
0.14-11.el9
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-9.el9_0.1
B
systemd-pam
250-6.el9_0
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
B
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
kmod-libs
28-7.el9
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-1.el9_0
B
systemd
250-6.el9_0
acl
2.3.1-3.el9
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
dbus
1:1.12.20-5.el9
ansible-srpm-macros
1-7.el9
1-8.1.el9
B
systemd-libs
250-6.el9_0
250-6.el9_0.1
B
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-5.el9_0
B
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
epel-rpm-macros
9-6.el9
9-7.el9
B
Previous history