lxqt-sudo

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1911
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libarchive
3.1.2-12.el7
3.1.2-14.el7_7
2
libcurl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-54.el7_7.2
2
mesa-libGL-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
2
libuv
1:1.33.0-2.el7
1:1.34.0-1.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
2
mesa-libglapi
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-libgbm
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
systemd-libs
219-67.el7_7.2
219-67.el7_7.3
3
sqlite
3.7.17-8.el7
3.7.17-8.el7_7.1
3
mesa-libEGL
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-libGL
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
curl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-54.el7_7.2
3
kernel-headers
3.10.0-1062.9.1.el7
3.10.0-1062.12.1.el7
4
systemd
219-67.el7_7.2
219-67.el7_7.3
4
binutils
2.27-41.base.el7_7.1
2.27-41.base.el7_7.2
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2019-12-15 22:03:31
libcurl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
2
libuv
1:1.30.1-1.el7
1:1.33.0-2.el7
2
nss
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
3
curl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
3
systemd-libs
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
3
nss-util
3.44.0-3.el7
3.44.0-4.el7_7
3
python3
3.6.8-10.el7
3
libmount
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
python3-pip
9.0.3-5.el7
4
nss-sysinit
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
util-linux
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
nss-tools
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
python3-libs
3.6.8-10.el7
4
python3-setuptools
39.2.0-10.el7
4
nss-softokn
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
4
systemd
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
4
kernel-headers
3.10.0-1062.1.2.el7
3.10.0-1062.9.1.el7
4
ca-certificates
2018.2.22-70.0.el7_5
2019.2.32-76.el7_7
4
libuuid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
libblkid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
epel-release
7-11
7-12
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
python-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python36
3.6.8-1.el7
device-mapper
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
patch
2.7.1-11.el7
2.7.1-12.el7_7
B
binutils
2.27-41.base.el7
2.27-41.base.el7_7.1
B
epel-rpm-macros
7-21
7-23
B
python36-libs
3.6.8-1.el7
libtirpc
0.2.4-0.16.el7
B
procps-ng
3.3.10-26.el7
3.3.10-26.el7_7.1
B
python2-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python-srpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
2019-10-25 16:07:22
Package dependencies resolved successfuly
2019-10-10 07:36:28
Package resolution failed
 • Problem: package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt(x86-64) = 0.11.1-4.el7, but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64 requires libQt5Xdg.so.2()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64 requires libQt5XdgIconLoader.so.2()(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.9.2 needed by libqtxdg-2.0.0-12.el7.x86_64
devtoolset-7-gcc-c++
7.3.1-5.16.el7
1
devtoolset-7-gcc
7.3.1-5.16.el7
2
devtoolset-7-libstdc++-devel
7.3.1-5.16.el7
2
devtoolset-7-runtime
7.1-4.el7
2
policycoreutils
2.5-33.el7
3
policycoreutils-python
2.5-33.el7
3
devtoolset-7-binutils
2.28-11.el7
3
scl-utils
20130529-19.el7
3
setools-libs
3.3.8-4.el7
4
python-IPy
0.75-6.el7
4
libcgroup
0.41-21.el7
4
checkpolicy
2.5-8.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.1.1.el7
3.10.0-1062.1.2.el7
4
audit-libs-python
2.8.5-4.el7
4
libselinux-python
2.5-14.1.el7
4
libsemanage-python
2.5-14.el7
4
libselinux-utils
2.5-14.1.el7
4
python
2.7.5-86.el7
4
tzdata
2019b-1.el7
2019c-1.el7
4
cmake3
3.13.5-1.el7
3.14.6-2.el7
1
qt5-linguist
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
1
liblxqt-devel
0.11.1-4.el7
0.14.1-5.el7
1
qt5-qtbase-devel
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
1
libqtxdg-devel
2.0.0-12.el7
3.3.1-5.el7
2
libuv
1:1.29.1-1.el7
1:1.30.1-1.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
libstdc++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
rpm
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
2
qt5-qtbase
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
libarchive
3.1.2-10.el7_2
3.1.2-12.el7
2
libcurl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
2
lxqt-build-tools
0.3.2-1.el7
0.6.0-3.el7
2
qt5-qtbase-gui
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
mesa-libGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
qt5-qttools-common
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
glibc
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
2
bash
4.2.46-31.el7
4.2.46-33.el7
2
cmake3-data
3.13.5-1.el7
3.14.6-2.el7
2
libgcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
qt5-rpm-macros
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
qt5-qtx11extras-devel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
liblxqt
0.11.1-4.el7
0.14.1-5.el7
2
mesa-libglapi
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
libqtxdg
2.0.0-12.el7
3.3.1-5.el7
3
qt5-qtsvg-devel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
libdb-utils
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
libcom_err
1.42.9-13.el7
1.42.9-16.el7
3
nss
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
3
elfutils-libelf
0.172-2.el7
0.176-2.el7
3
glib2
2.56.1-4.el7_6
2.56.1-5.el7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-5.el7
3
libcap
2.22-9.el7
2.22-10.el7
3
libX11-devel
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
audit-libs
2.8.4-4.el7
2.8.5-4.el7
3
libjpeg-turbo
1.2.90-6.el7
1.2.90-8.el7
3
glibc-common
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
3
mesa-libEGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
coreutils
8.22-23.el7
8.22-24.el7
3
nspr
4.19.0-1.el7_5
4.21.0-1.el7
3
nss-softokn-freebl
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
3
nss-pem
1.0.3-5.el7_6.1
1.0.3-7.el7
3
libssh2
1.4.3-12.el7_6.2
1.8.0-3.el7
3
libdb
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
mesa-libgbm
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
curl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
3
krb5-libs
1.15.1-37.el7_6
1.15.1-37.el7_7.2
3
libdrm-devel
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
3
nss-util
3.36.0-1.1.el7_6
3.44.0-3.el7
3
libX11
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
qt5-qtx11extras
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
rpm-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
3
freetype
2.8-12.el7_6.1
2.8-14.el7
3
cups-libs
1:1.6.3-35.el7
1:1.6.3-40.el7
3
mesa-libGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
libdrm
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
3
qt5-qtsvg
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
openssl-libs
1:1.0.2k-16.el7_6.1
1:1.0.2k-19.el7
3
libicu
50.1.2-17.el7
50.2-3.el7
3
systemd-libs
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
3
qt5-qtbase-common
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
3
nss-tools
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
4
libuuid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
4
lz4
1.7.5-2.el7
1.7.5-3.el7
4
desktop-file-utils
0.23-1.el7
0.23-2.el7
4
libX11-common
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
4
systemd
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
4
libmount
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
4
nss-softokn
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
4
nss-sysinit
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
4
kernel-headers
3.10.0-957.21.2.el7
3.10.0-1062.1.1.el7
4
tzdata
2019a-1.el7
2019b-1.el7
4
readline
6.2-10.el7
6.2-11.el7
4
elfutils-libs
0.172-2.el7
0.176-2.el7
4
python-srpm-macros
3-24.el7
3-31.el7
B
gcc-c++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
unzip
6.0-19.el7
6.0-20.el7
B
jsoncpp
0.10.5-2.el7
patch
2.7.1-10.el7_5
2.7.1-11.el7
B
binutils
2.27-34.base.el7
2.27-41.base.el7
B
libsmartcols
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
diffutils
3.3-4.el7
3.3-5.el7
B
python2-rpm-macros
3-24.el7
3-31.el7
B
cryptsetup-libs
2.0.3-3.el7
2.0.3-5.el7
B
cpp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
glibc-devel
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
B
python-rpm-macros
3-24.el7
3-31.el7
B
hwdata
0.252-9.1.el7
0.252-9.3.el7
B
libblkid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
procps-ng
3.3.10-23.el7
3.3.10-26.el7
B
util-linux
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
make
1:3.82-23.el7
1:3.82-24.el7
B
kmod-libs
20-23.el7
20-25.el7
B
gdb
7.6.1-114.el7
7.6.1-115.el7
B
device-mapper
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
glibc-headers
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
B
kmod
20-23.el7
20-25.el7
B
elfutils-default-yama-scope
0.172-2.el7
0.176-2.el7
B
rpm-build
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
elfutils
0.172-2.el7
0.176-2.el7
B
kpartx
0.4.9-123.el7
0.4.9-127.el7
B
dracut
033-554.el7
033-564.el7
B
libgomp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
libstdc++-devel
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
gcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
redhat-rpm-config
9.1.0-87.el7
9.1.0-88.el7
B
device-mapper-libs
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
epel-rpm-macros
7-19
7-21
B
shadow-utils
2:4.1.5.1-25.el7_6.1
2:4.6-5.el7
B
python-libs
2.7.5-79.el7_6
2.7.5-86.el7
B
2019-09-20 06:07:57
Package dependencies resolved successfuly
2019-09-20 02:56:08
Package resolution failed
 • Problem: package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt(x86-64) = 0.11.1-4.el7, but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides libQt5Xdg.so.2()(64bit) needed by liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64
  - nothing provides libQt5XdgIconLoader.so.2()(64bit) needed by liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64