lxqt-sudo

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
94
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2020-04-02 02:41:55
cmake3
3.14.6-2.el7
3.14.7-1.el7
1
cmake3-data
3.14.6-2.el7
3.14.7-1.el7
2
libcurl
7.29.0-54.el7_7.2
7.29.0-57.el7
2
glibc
2.17-292.el7
2.17-307.el7.1
2
bash
4.2.46-33.el7
4.2.46-34.el7
2
rpm
4.11.3-40.el7
4.11.3-43.el7
2
expat
2.1.0-10.el7_3
2.1.0-11.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
2
perl
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-295.el7
2
mesa-libGL-devel
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
2
glibc-common
2.17-292.el7
2.17-307.el7.1
3
mesa-libglapi
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
3
elfutils-libelf
0.176-2.el7
0.176-4.el7
3
systemd-libs
219-67.el7_7.3
219-73.el7_8.5
3
libcap
2.22-10.el7
2.22-11.el7
3
cups-libs
1:1.6.3-40.el7
1:1.6.3-43.el7
3
perl-macros
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-295.el7
3
perl-libs
4:5.16.3-294.el7_6
4:5.16.3-295.el7
3
perl-Socket
2.010-4.el7
2.010-5.el7
3
policycoreutils-python
2.5-33.el7
2.5-34.el7
3
mesa-libgbm
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
3
rpm-libs
4.11.3-40.el7
4.11.3-43.el7
3
curl
7.29.0-54.el7_7.2
7.29.0-57.el7
3
mesa-libGL
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
3
mesa-libEGL
18.3.4-6.el7_7
18.3.4-7.el7
3
libxml2
2.9.1-6.el7_2.3
2.9.1-6.el7.4
3
glibc-devel
2.17-292.el7
2.17-307.el7.1
3
libcom_err
1.42.9-16.el7
1.42.9-17.el7
3
libicu
50.2-3.el7
50.2-4.el7_7
3
krb5-libs
1.15.1-37.el7_7.2
1.15.1-46.el7
3
libacl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
3
libselinux
2.5-14.1.el7
2.5-15.el7
3
policycoreutils
2.5-33.el7
2.5-34.el7
3
python3
3.6.8-10.el7
3.6.8-13.el7
3
emacs-filesystem
1:24.3-22.el7
1:24.3-23.el7
3
glibc-headers
2.17-292.el7
2.17-307.el7.1
4
systemd
219-67.el7_7.3
219-73.el7_8.5
4
libmount
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-63.el7
4
python-libs
2.7.5-86.el7
2.7.5-88.el7
4
perl-Pod-Escapes
1:1.04-294.el7_6
1:1.04-295.el7
4
util-linux
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-63.el7
4
python
2.7.5-86.el7
2.7.5-88.el7
4
setup
2.8.71-10.el7
2.8.71-11.el7
4
pam
1.1.8-22.el7
1.1.8-23.el7
4
sed
4.2.2-5.el7
4.2.2-6.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.12.1.el7
3.10.0-1127.el7
4
shared-mime-info
1.8-4.el7
1.8-5.el7
4
libuuid
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-63.el7
4
avahi-libs
0.6.31-19.el7
0.6.31-20.el7
4
python3-pip
9.0.3-5.el7
9.0.3-7.el7_7
4
libffi
3.0.13-18.el7
3.0.13-19.el7
4
libselinux-utils
2.5-14.1.el7
2.5-15.el7
4
elfutils-libs
0.176-2.el7
0.176-4.el7
4
python3-libs
3.6.8-10.el7
3.6.8-13.el7
4
libselinux-python
2.5-14.1.el7
2.5-15.el7
4
device-mapper
7:1.02.158-2.el7_7.2
7:1.02.164-7.el7_8.1
B
libblkid
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-63.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-40.el7
4.11.3-43.el7
B
unzip
6.0-20.el7
6.0-21.el7
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7_7.1
2.23.2-63.el7
B
cryptsetup-libs
2.0.3-5.el7
2.0.3-6.el7
B
gdb
7.6.1-115.el7
7.6.1-119.el7
B
acl
2.2.51-14.el7
2.2.51-15.el7
B
procps-ng
3.3.10-26.el7_7.1
3.3.10-27.el7
B
kmod-libs
20-25.el7
20-28.el7
B
hwdata
0.252-9.3.el7
0.252-9.5.el7
B
binutils
2.27-41.base.el7_7.2
2.27-43.base.el7
B
dracut
033-564.el7
033-568.el7
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-2.el7
0.176-4.el7
B
kmod
20-25.el7
20-28.el7
B
elfutils
0.176-2.el7
0.176-4.el7
B
file-libs
5.11-35.el7
5.11-36.el7
B
rpm-build
4.11.3-40.el7
4.11.3-43.el7
B
file
5.11-35.el7
5.11-36.el7
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7_7.2
7:1.02.164-7.el7_8.1
B
kpartx
0.4.9-127.el7
0.4.9-131.el7
B
complete
2020-03-01 23:51:01
mesa-libGL-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
2
libcurl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-54.el7_7.2
2
libarchive
3.1.2-12.el7
3.1.2-14.el7_7
2
libuv
1:1.33.0-2.el7
1:1.34.0-1.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
2
sqlite
3.7.17-8.el7
3.7.17-8.el7_7.1
3
mesa-libglapi
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-libGL
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
systemd-libs
219-67.el7_7.2
219-67.el7_7.3
3
mesa-libEGL
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
mesa-libgbm
18.3.4-5.el7
18.3.4-6.el7_7
3
curl
7.29.0-54.el7_7.1
7.29.0-54.el7_7.2
3
kernel-headers
3.10.0-1062.9.1.el7
3.10.0-1062.12.1.el7
4
systemd
219-67.el7_7.2
219-67.el7_7.3
4
binutils
2.27-41.base.el7_7.1
2.27-41.base.el7_7.2
B
complete
2019-12-15 22:03:31
libuv
1:1.30.1-1.el7
1:1.33.0-2.el7
2
libcurl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
2
python3
3.6.8-10.el7
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
3
systemd-libs
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
3
nss
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
3
curl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
3
nss-util
3.44.0-3.el7
3.44.0-4.el7_7
3
python3-pip
9.0.3-5.el7
4
util-linux
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
libuuid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
kernel-headers
3.10.0-1062.1.2.el7
3.10.0-1062.9.1.el7
4
python3-libs
3.6.8-10.el7
4
nss-softokn
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
4
python3-setuptools
39.2.0-10.el7
4
nss-sysinit
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
nss-tools
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
libmount
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
ca-certificates
2018.2.22-70.0.el7_5
2019.2.32-76.el7_7
4
systemd
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
4
python-srpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
binutils
2.27-41.base.el7
2.27-41.base.el7_7.1
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
libtirpc
0.2.4-0.16.el7
B
python36-libs
3.6.8-1.el7
epel-rpm-macros
7-21
7-23
B
device-mapper
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
libblkid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
patch
2.7.1-11.el7
2.7.1-12.el7_7
B
python36
3.6.8-1.el7
epel-release
7-11
7-12
B
python2-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
procps-ng
3.3.10-26.el7
3.3.10-26.el7_7.1
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
2019-10-25 16:07:22
Package dependencies resolved successfuly
2019-10-10 07:36:28
Package resolution failed
 • Problem: package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-devel-0.11.1-4.el7.x86_64 requires liblxqt(x86-64) = 0.11.1-4.el7, but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64 requires libQt5Xdg.so.2()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package liblxqt-0.11.1-4.el7.x86_64 requires libQt5XdgIconLoader.so.2()(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.9.2 needed by libqtxdg-2.0.0-12.el7.x86_64