kf5-kdoctools

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

This build is no longer tagged in koji.
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
1
libxml2-devel
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
1
kf5-ki18n-devel
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
1
kf5-karchive-devel
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
1
kf5-rpm-macros
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
libxslt-devel
1.1.32-3.el8
1.1.32-4.el8
1
extra-cmake-modules
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
zlib-devel
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
python36
3.6.8-2.module+el8....
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
kf5-karchive
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
2
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
kf5-ki18n
5.59.0-1.el8
5.68.0-1.el8
2
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
libxslt
1.1.32-3.el8
1.1.32-4.el8
2
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
python3-pip
9.0.3-16.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
3
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
3
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
3
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
kf5-filesystem
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
3
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
python3-setuptools
39.2.0-5.el8
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
systemd-libs
239-18.el8
239-30.el8_2
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
4
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
4
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-5.el8
4
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
4
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
4
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
xkeyboard-config
2.28-1.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-10.el8_2
4
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
python2-libs
2.7.16-12.module+el8...
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-193.el8
B
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
python2-pip-wheel
9.0.3-14.module+el8...
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
python2
2.7.16-12.module+el8...
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
python2-setuptools-wheel
39.0.1-11.module+el8...
mesa-libEGL-devel
19.1.4-2.el8
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
libXi
1.7.9-7.el8
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
No dependency changes