kf5-kcodecs

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

Dependencies for this build couldn't be processed
qt5-qtbase-devel
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
1
kf5-rpm-macros
5.113.0-1.el9.next
5.115.0-1.el9.next
1
extra-cmake-modules
5.113.0-1.el9.next
5.115.0-1.el9.next
1
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
2
perl-File-Find
1.37-480.el9
1.37-481.el9
2
gcc-c++
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
2
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
2
vulkan-loader-devel
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
python3
3.9.18-1.el9
3.9.18-3.el9
2
qt5-qtbase
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
2
glibc
2.34-94.el9
2.34-102.el9
2
perl-English
1.11-480.el9
1.11-481.el9
2
mesa-libEGL-devel
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
2
libgcc
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
2
qt5-qtbase-gui
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
2
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
2
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
3
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
3
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
mesa-libgbm
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
3
sqlite-libs
3.34.1-6.el9
3.34.1-7.el9
3
systemd-libs
252-21.el9
252-27.el9
3
vulkan-loader
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
3
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
3
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
3
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
3
glib2
2.68.4-12.el9
2.68.4-14.el9
3
clang-libs
17.0.1-2.el9
17.0.6-5.el9
3
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
3
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-22.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
python3-libs
3.9.18-1.el9
3.9.18-3.el9
3
libstdc++-devel
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
3
mesa-libEGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-94.el9
2.34-102.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-94.el9
2.34-102.el9
3
qt5-qtbase-common
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
3
gcc
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
3
pcre2-utf16
10.40-4.el9
10.40-5.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9
2.0.90-7.el9
3
vulkan-headers
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
3
glibc-common
2.34-94.el9
2.34-102.el9
3
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
mesa-libglapi
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
4
llvm-libs
17.0.1-3.el9
17.0.6-5.el9
4
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
gnutls
3.8.2-2.el9
3.8.3-1.el9
4
cpp
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.2.1-5.el9
13.2.1-6.3.el9
4
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
4
glibc-devel
2.34-94.el9
2.34-102.el9
4
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
clang-resource-filesystem
17.0.1-2.el9
17.0.6-5.el9
4
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
libgomp
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
4
mesa-libGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
4
mesa-vulkan-drivers
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
tzdata
2023c-1.el9
2024a-2.el9
4
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
B
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
gdb-minimal
10.2-12.el9
10.2-13.el9
B
less
590-2.el9
590-3.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-15.el9
2.40-21.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.3-1.el9
B
annobin
12.31-1.el9
12.31-2.el9
B
gcc-toolset-13-gcc
13.2.1-5.el9
13.2.1-6.3.el9
B
kernel-headers
5.14.0-402.el9
5.14.0-430.el9
B
centos-stream-repos
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-15.el9
2.40-21.el9
B
policycoreutils
3.6-1.el9
3.6-2.1.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.2.1-5.el9
13.2.1-6.3.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
redhat-rpm-config
206-1.el9
207-1.el9
B
hwdata
0.348-9.12.el9
0.348-9.13.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pam
1.5.1-16.el9
1.5.1-19.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
glibc-headers
2.34-94.el9
2.34-102.el9
B
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
procps-ng
3.3.17-13.el9
3.3.17-14.el9
B
centos-stream-release
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.6-1.el9
3.6-2.1.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
python3-policycoreutils
3.6-1.el9
3.6-2.1.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B