kf5-kcodecs

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
391
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

kernel-headers
4.18.0-477.10.1.el8_8
4.18.0-477.13.1.el8_8
4

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

qt5-qttools-devel
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
1
mesa-libEGL-devel
22.1.5-2.el8
22.3.0-2.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-421.el8
4:5.26.3-422.el8
2
platform-python
3.6.8-48.el8_7.1
3.6.8-51.el8
2
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
gcc-c++
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
2
qt5-qttools-libs-help
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
qt5-linguist
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
systemd-libs
239-68.el8_7.4
239-74.el8_8
2
libstdc++
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
2
epel-rpm-macros
8-37
8-39
2
glibc
2.28-211.el8
2.28-225.el8
2
qt5-qttools
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
cmake-filesystem
3.20.2-4.el8
3.20.2-5.el8
2
perl-IO
1.38-421.el8
1.38-422.el8
2
cmake
3.20.2-4.el8
3.20.2-5.el8
2
perl-libs
4:5.26.3-421.el8
4:5.26.3-422.el8
2
libgcc
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
2
qt5-doctools
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
qt5-designer
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
qt5-qttools-libs-designer
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
2
glib2
2.56.4-159.el8
2.56.4-161.el8
2
libcurl
7.61.1-25.el8_7.3
7.61.1-30.el8_8.2
3
perl-Errno
1.28-421.el8
1.28-422.el8
3
qt5-qttools-common
5.15.3-2.el8
5.15.3-4.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-421.el8
4:5.26.3-422.el8
3
expat
2.2.5-10.el8_7.1
2.2.5-11.el8
3
dbus-libs
1:1.12.8-23.el8_7.1
1:1.12.8-24.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-50.el8
1:2.2.6-51.el8
3
libwayland-client
1.19.0-1.el8
1.21.0-1.el8
3
coreutils
8.30-13.el8
8.30-15.el8
3
python-srpm-macros
3-43.el8
3-45.el8
3
redhat-release
8.7-0.3.el8
8.8-0.8.el8
3
python3-libs
3.6.8-48.el8_7.1
3.6.8-51.el8
3
clang-libs
14.0.6-1.module+el8....
15.0.7-1.module+el8....
3
libuuid
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
3
cmake-rpm-macros
3.20.2-4.el8
3.20.2-5.el8
3
libdrm
2.4.111-1.el8
2.4.114-1.el8
3
libmount
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
3
gnutls
3.6.16-5.el8_6
3.6.16-6.el8_7
3
libselinux
2.9-6.el8
2.9-8.el8
3
cmake-data
3.20.2-4.el8
3.20.2-5.el8
3
mesa-libEGL
22.1.5-2.el8
22.3.0-2.el8
3
libffi
3.1-23.el8
3.1-24.el8
3
mesa-libglapi
22.1.5-2.el8
22.3.0-2.el8
3
platform-python-setuptools
39.2.0-6.el8_7.1
39.2.0-7.el8
3
mesa-libgbm
22.1.5-2.el8
22.3.0-2.el8
3
libarchive
3.3.3-4.el8
3.3.3-5.el8
3
glibc-common
2.28-211.el8
2.28-225.el8
3
libstdc++-devel
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
3
python-rpm-macros
3-43.el8
3-45.el8
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-6.el8_7.1
39.2.0-7.el8
3
mesa-libGL
22.1.5-2.el8
22.3.0-2.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-211.el8
2.28-225.el8
3
gcc
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
3
llvm-libs
14.0.6-1.module+el8....
15.0.7-1.module+el8....
4
libgomp
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
4
python3-rpm-macros
3-43.el8
3-45.el8
4
libblkid
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
4
coreutils-common
8.30-13.el8
8.30-15.el8
4
cpp
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
4
tzdata
2022g-1.el8
2023c-1.el8
4
crypto-policies
20211116-1.gitae470d6.el8
20221215-1.gitece0092.el8
4
libxml2
2.9.7-15.el8_7.1
2.9.7-16.el8
4
binutils
2.30-117.el8
2.30-119.el8
4
kernel-headers
4.18.0-425.13.1.el8_7
4.18.0-477.10.1.el8_8
4
clang-resource-filesystem
14.0.6-1.module+el8....
15.0.7-1.module+el8....
4
libwayland-server
1.19.0-1.el8
1.21.0-1.el8
4
gcc-toolset-12-gcc-c++
12.1.1-3.4.el8_7
12.2.1-7.4.el8
4
emacs-filesystem
1:26.1-7.el8
1:26.1-10.el8_8.2
4
libssh
0.9.6-3.el8
0.9.6-6.el8
4
setup
2.12.2-7.el8
2.12.2-9.el8
4
rpm
4.14.3-24.el8_7
4.14.3-26.el8
4
glibc-devel
2.28-211.el8
2.28-225.el8
4
hwdata
0.314-8.14.el8
0.314-8.16.el8
B
gcc-toolset-12-gcc
12.1.1-3.4.el8_7
12.2.1-7.4.el8
B
scl-utils
1:2.0.2-15.el8
1:2.0.2-16.el8
B
elfutils-debuginfod-client
0.187-4.el8
0.188-3.el8
B
rpm-libs
4.14.3-24.el8_7
4.14.3-26.el8
B
epel-release
8-18.el8
8-19.el8
B
pam
1.3.1-22.el8
1.3.1-25.el8
B
python3-libselinux
2.9-6.el8
2.9-8.el8
B
curl
7.61.1-25.el8_7.3
7.61.1-30.el8_8.2
B
libssh-config
0.9.6-3.el8
0.9.6-6.el8
B
tar
2:1.30-6.el8_7.1
2:1.30-9.el8
B
libselinux-utils
2.9-6.el8
2.9-8.el8
B
policycoreutils-python-utils
2.9-20.el8
2.9-24.el8
B
gcc-toolset-12-runtime
12.0-5.el8
12.0-6.el8
B
elfutils-libs
0.187-4.el8
0.188-3.el8
B
libpwquality
1.4.4-5.el8
1.4.4-6.el8
B
gcc-toolset-12-binutils-gold
2.38-16.el8
2.38-17.el8
B
libsmartcols
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
B
python3-policycoreutils
2.9-20.el8
2.9-24.el8
B
procps-ng
3.3.15-9.el8
3.3.15-13.el8
B
redhat-rpm-config
130-1.el8
131-1.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-24.el8_7
4.14.3-26.el8
B
gcc-toolset-12-libstdc++-devel
12.1.1-3.4.el8_7
12.2.1-7.4.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-211.el8
2.28-225.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-16.el8_7
8.5.0-18.el8
B
environment-modules
4.5.2-2.el8
4.5.2-3.el8
B
glibc-headers
2.28-211.el8
2.28-225.el8
B
rpm-build
4.14.3-24.el8_7
4.14.3-26.el8
B
gcc-toolset-12-binutils
2.38-16.el8
2.38-17.el8
B
libfdisk
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
B
policycoreutils
2.9-20.el8
2.9-24.el8
B
util-linux
2.32.1-39.el8_7
2.32.1-42.el8_8
B
annobin
10.67-3.el8
10.94-1.el8
B
elfutils
0.187-4.el8
0.188-3.el8
B
elfutils-libelf
0.187-4.el8
0.188-3.el8
B
file
5.33-21.el8
5.33-24.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.187-4.el8
0.188-3.el8
B
file-libs
5.33-21.el8
5.33-24.el8
B
epel-rpm-macros
8-33
8-37
2
libstdc++
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
2
platform-python
3.6.8-48.el8_7
3.6.8-48.el8_7.1
2
zlib
1.2.11-20.el8
1.2.11-21.el8_7
2
systemd-libs
239-68.el8
239-68.el8_7.4
2
gcc-c++
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
2
libgcc
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
2
dbus-libs
1:1.12.8-23.el8
1:1.12.8-23.el8_7.1
3
expat
2.2.5-10.el8
2.2.5-10.el8_7.1
3
libstdc++-devel
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
3
libcurl
7.61.1-25.el8
7.61.1-25.el8_7.3
3
platform-python-setuptools
39.2.0-6.el8
39.2.0-6.el8_7.1
3
krb5-libs
1.18.2-21.el8
1.18.2-22.el8_7
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-6.el8
39.2.0-6.el8_7.1
3
sqlite-libs
3.26.0-16.el8_6
3.26.0-17.el8_7
3
libmount
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
3
gcc
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
3
python3-libs
3.6.8-48.el8_7
3.6.8-48.el8_7.1
3
openssl-libs
1:1.1.1k-7.el8_6
1:1.1.1k-9.el8_7
3
libuuid
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
3
ansible-srpm-macros
1-8.1.el8
1-8.2.el8
3
gcc-toolset-12-gcc-c++
12.1.1-3.2.el8
12.1.1-3.4.el8_7
4
libxml2
2.9.7-15.el8
2.9.7-15.el8_7.1
4
libtasn1
4.13-3.el8
4.13-4.el8_7
4
libgomp
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
4
kernel-headers
4.18.0-425.3.1.el8
4.18.0-425.13.1.el8_7
4
cpp
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
4
libblkid
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
4
tzdata
2022f-1.el8
2022g-1.el8
4
curl
7.61.1-25.el8
7.61.1-25.el8_7.3
B
libfdisk
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-15.el8
8.5.0-16.el8_7
B
libksba
1.3.5-8.el8_6
1.3.5-9.el8_7
B
gcc-toolset-12-gcc
12.1.1-3.2.el8
12.1.1-3.4.el8_7
B
gcc-toolset-12-libstdc++-devel
12.1.1-3.2.el8
12.1.1-3.4.el8_7
B
tar
2:1.30-6.el8
2:1.30-6.el8_7.1
B
libsmartcols
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
util-linux
2.32.1-38.el8
2.32.1-39.el8_7
B
2023-03-23 10:31:49
Package dependencies resolved successfuly