globus-gram-job-manager

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
347
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

libxml2-devel
2.9.13-1.el9
2.9.13-1.el9_0.1
1
libxml2
2.9.13-1.el9
2.9.13-1.el9_0.1
2
xz-devel
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
2
kernel-headers
5.14.0-70.13.1.el9_0
5.14.0-70.17.1.el9_0
3
pcre2
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
3
libgcrypt
1.10.0-2.el9
1.10.0-4.el9_0
3
xz-libs
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
3
libcurl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.4
4
pcre2-syntax
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
4
curl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.4
B
xz
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-4.el9
9-5.el9
B
libarchive
3.5.3-1.el9
3.5.3-2.el9_0
B
epel-release
9-2.el9
9-3.el9
B
expat
2.2.10-12.el9_0
2.2.10-12.el9_0.2
B
globus-io-devel
12.3-5.el9
12.4-1.el9
1
globus-common-devel
18.11-3.el9
18.13-1.el9
1
globus-proxy-utils
7.2-4.el9
7.3-1.el9
1
globus-scheduler-event-generator-devel
6.4-3.el9
6.5-1.el9
1
globus-gram-client-devel
14.4-5.el9
14.6-1.el9
1
globus-gram-job-manager-fork-setup-poll
3.2-3.el9
3.3-1.el9
1
globus-gram-protocol-devel
13.5-3.el9
13.6-1.el9
1
globus-common-progs
18.11-3.el9
18.13-1.el9
1
globus-gram-client-tools
12.1-5.el9
12.2-1.el9
1
globus-xio-devel
6.5-3.el9
6.6-1.el9
1
globus-gsi-sysconfig-devel
9.4-4.el9
9.5-1.el9
1
globus-gram-protocol
13.5-3.el9
13.6-1.el9
1
globus-common
18.11-3.el9
18.13-1.el9
1
globus-gssapi-gsi-devel
14.17-4.el9
14.20-1.el9
1
globus-gass-server-ez-devel
6.1-10.el9
6.2-1.el9
1
globus-gass-transfer-devel
9.3-3.el9
9.4-1.el9
1
globus-gss-assist-devel
12.6-3.el9
12.7-1.el9
1
globus-gass-copy-progs
10.10-4.el9
10.12-1.el9
1
globus-gsi-cert-utils-progs
10.8-1.el9
10.10-1.el9
1
globus-gatekeeper
11.3-11.el9
11.4-1.el9
1
globus-xio
6.5-3.el9
6.6-1.el9
2
globus-gass-server-ez
6.1-10.el9
6.2-1.el9
2
globus-gss-assist
12.6-3.el9
12.7-1.el9
2
globus-gram-job-manager-fork
3.2-3.el9
3.3-1.el9
2
globus-gsi-openssl-error-devel
4.3-2.el9
4.4-1.el9
2
globus-gsi-sysconfig
9.4-4.el9
9.5-1.el9
2
globus-gssapi-error
6.2-5.el9
6.3-1.el9
2
globus-gsi-openssl-error
4.3-2.el9
4.4-1.el9
2
globus-gssapi-gsi
14.17-4.el9
14.20-1.el9
2
globus-gass-transfer
9.3-3.el9
9.4-1.el9
2
globus-gssapi-error-devel
6.2-5.el9
6.3-1.el9
2
globus-gsi-cert-utils-devel
10.8-1.el9
10.10-1.el9
2
globus-gsi-proxy-core-devel
9.6-4.el9
9.8-1.el9
2
globus-ftp-client
9.6-4.el9
9.8-1.el9
2
globus-scheduler-event-generator
6.4-3.el9
6.5-1.el9
2
globus-gsi-proxy-core
9.6-4.el9
9.8-1.el9
2
globus-io
12.3-5.el9
12.4-1.el9
2
globus-gass-copy
10.10-4.el9
10.12-1.el9
2
globus-gram-client
14.4-5.el9
14.6-1.el9
2
globus-ftp-control
9.7-3.el9
9.10-1.el9
3
globus-gsi-cert-utils
10.8-1.el9
10.10-1.el9
3
ansible-srpm-macros
1-5.el9
B
epel-rpm-macros
9-3.el9
9-4.el9
B
openssl
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
1
openssl-devel
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
1
zlib
1.2.11-31.el9
1.2.11-31.el9_0.1
2
zlib-devel
1.2.11-31.el9
1.2.11-31.el9_0.1
2
openssl-libs
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
2
gzip
1.10-8.el9
1.10-9.el9_0
B
libxml2-devel
2.9.12-4.el9
2.9.13-1.el9
1
openssl
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
1
openssl-devel
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
1
glibc
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
2
libxml2
2.9.12-4.el9
2.9.13-1.el9
2
systemd
250-3.el9
250-6.el9_0
2
glibc-devel
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
2
openssl-libs
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
2
crypto-policies
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
3
glibc-headers
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-minimal-langpack
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
systemd-libs
250-3.el9
250-6.el9_0
3
kernel-headers
5.14.0-66.el9
5.14.0-70.13.1.el9_0
3
systemd-rpm-macros
250-3.el9
250-6.el9_0
3
libblkid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
audit-libs
3.0.7-101.el9
3.0.7-101.el9_0.2
3
libmount
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
3
systemd-pam
250-3.el9
250-6.el9_0
3
util-linux
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
3
glibc-common
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
tzdata
2021e-1.el9
2022a-1.el9_0
4
util-linux-core
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
4
libuuid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
4
libsmartcols
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
4
libfdisk
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
4
emacs-filesystem
1:27.1-3.el9
1:27.2-6.el9
B
rpm
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-19.el9
2.1.27-20.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
efi-srpm-macros
4-9.el9
6-2.el9_0
B
gdb-minimal
10.2-8.el9
10.2-9.el9
B
expat
2.2.10-9.el9
2.2.10-12.el9_0
B
centos-stream-release
9.0-9.el9
openldap
2.4.59-3.el9
2.4.59-4.el9_0
B
centos-gpg-keys
9.0-9.el9
rpm-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
centos-stream-repos
9.0-9.el9
krb5-libs
1.19.1-13.el9
1.19.1-15.el9_0
B
No dependency changes
No dependency changes
No dependency changes
No dependency changes
Previous history