globus-gram-client

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1816
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

globus-common-devel
18.13-1.el9
18.14-1.el9
1
globus-rsl-devel
11.3-1.el9
11.4-1.el9
1
globus-gsi-cert-utils-devel
10.10-5.el9
10.11-1.el9
2
globus-rsl
11.3-1.el9
11.4-1.el9
2
globus-gsi-sysconfig-devel
9.5-1.el9
9.6-1.el9
2
globus-common
18.13-1.el9
18.14-1.el9
2
globus-gsi-credential-devel
8.3-7.el9
8.4-1.el9
2
globus-gsi-cert-utils
10.10-5.el9
10.11-1.el9
3
globus-gsi-sysconfig
9.5-1.el9
9.6-1.el9
3
globus-gsi-credential
8.3-7.el9
8.4-1.el9
3
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
1
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
2
openssl-devel
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
3
kernel-headers
5.14.0-362.13.1.el9_3
5.14.0-362.18.1.el9_3
3
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
4
gnutls
3.7.6-23.el9
3.7.6-23.el9_3.3
4
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
kernel-headers
5.14.0-362.8.1.el9_3
5.14.0-362.13.1.el9_3
3
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
4
pixman
0.40.0-5.el9
0.40.0-6.el9_3
4
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
globus-gsi-cert-utils-devel
10.10-1.el9
10.10-5.el9
2
globus-gsi-credential-devel
8.3-1.el9
8.3-7.el9
2
globus-gsi-credential
8.3-1.el9
8.3-7.el9
3
globus-gsi-cert-utils
10.10-1.el9
10.10-5.el9
3
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.2-1.el9
B
gcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
1
openssl
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
1
openssl-libs
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
2
glibc
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
2
glibc-devel
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
2
cpp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
libgcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
gmp
1:6.2.0-10.el9
1:6.2.0-13.el9
2
libgomp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
binutils
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
2
zlib
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
2
libstdc++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
librsvg2
2.50.7-1.el9_2.1
2.50.7-2.el9
3
ncurses-libs
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el9
0.189-3.el9
3
glibc-common
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
kernel-headers
5.14.0-284.30.1.el9_2
5.14.0-362.8.1.el9_3
3
openssl-devel
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
3
crypto-policies
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
3
libX11
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
3
alternatives
1.20-2.el9
1.24-1.el9
3
glibc-headers
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glib2
2.68.4-6.el9
2.68.4-11.el9
3
automake
1.16.2-6.el9
1.16.2-8.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
libwebp
1.2.0-7.el9_2
1.2.0-8.el9_3
3
libgs
9.54.0-10.el9_2
9.54.0-14.el9_3
3
binutils-gold
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
3
elfutils-libelf
0.188-3.el9
0.189-3.el9
4
gnutls
3.7.6-21.el9_2
3.7.6-23.el9
4
libmount
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
4
libffi
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
4
libX11-common
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
4
libcurl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
4
cups-libs
1:2.3.3op2-16.el9_2.1
1:2.3.3op2-21.el9
4
libxml2
2.9.13-3.el9_2.1
2.9.13-4.el9
4
ncurses-base
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
4
elfutils-libs
0.188-3.el9
0.189-3.el9
4
libtiff
4.4.0-8.el9_2
4.4.0-10.el9
4
perl-HTTP-Tiny
0.076-460.el9
0.076-461.el9
4
ncurses
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
redhat-rpm-config
199-1.el9
201-1.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-1.el9
3.2.0-2.el9
B
file
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
shadow-utils
2:4.9-6.el9
2:4.9-8.el9
B
libsmartcols
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
lua-libs
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
B
libfdisk
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
openldap
2.6.2-3.el9
2.6.3-1.el9
B
qt5-srpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
B
util-linux
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
avahi-libs
0.8-12.el9_2.1
0.8-15.el9
B
llvm-libs
15.0.7-1.el9
16.0.6-4.el9
B
gdb-minimal
10.2-10.el9
10.2-11.el9
B
libssh-config
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
annobin
11.05-1.el9
12.12-1.el9
B
audit-libs
3.0.7-103.el9
3.0.7-104.el9
B
rpm
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
emacs-filesystem
1:27.2-8.el9_2.1
1:27.2-9.el9
B
redhat-release
9.2-0.13.el9
9.3-0.5.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libedit
3.1-37.20210216cv...
3.1-38.20210216cv...
B
libuuid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
krb5-libs
1.20.1-9.el9_2
1.21.1-1.el9
B
pam
1.5.1-14.el9
1.5.1-15.el9
B
file-libs
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_2.1
1.43.0-5.el9_3.1
B
debugedit
5.0-4.el9
B
perl-Mozilla-CA
20200520-6.el9
B
elfutils
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
curl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
B
util-linux-core
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
libsemanage
3.5-1.el9
3.5-2.el9
B
perl-URI
5.09-3.el9
B
dbus-libs
1:1.12.20-7.el9_2.1
1:1.12.20-8.el9
B
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
B
perl-IO-Socket-IP
0.41-5.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
B
kernel-srpm-macros
1.0-12.el9
1.0-13.el9
B
libssh
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-1.el9
25.2-2.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
perl-Digest
1.19-4.el9
B
systemd-libs
252-14.el9_2.3
252-18.el9
B
perl-libnet
3.13-4.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
B
which
2.21-28.el9
2.21-29.el9
B
findutils
1:4.8.0-5.el9
1:4.8.0-6.el9
B
libblkid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
4
epel-rpm-macros
9-12.el9
9-13.el9
B
rust-srpm-macros-epel
24-6.el9
25.2-1.el9
B
curl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9
1.43.0-5.el9_2.1
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
B