globus-gram-client

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
320
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

globus-common-devel
18.11-1.el8
18.13-2.el8
1
globus-io-devel
12.3-1.el8
12.4-1.el8
1
globus-gss-assist-devel
12.6-1.el8
12.7-1.el8
1
globus-gram-protocol-devel
13.5-1.el8
13.6-2.el8
1
globus-gssapi-error-devel
6.2-1.el8
6.3-1.el8
2
globus-common
18.11-1.el8
18.13-2.el8
2
globus-gssapi-gsi-devel
14.17-4.el8
14.20-1.el8
2
globus-gram-protocol
13.5-1.el8
13.6-2.el8
2
globus-gss-assist
12.6-1.el8
12.7-1.el8
2
globus-gsi-sysconfig-devel
9.4-1.el8
9.5-1.el8
2
globus-io
12.3-1.el8
12.4-1.el8
2
globus-xio-devel
6.5-1.el8
6.6-1.el8
2
globus-gsi-cert-utils-devel
10.8-1.el8
10.10-1.el8
2
globus-gssapi-error
6.2-1.el8
6.3-1.el8
3
globus-gssapi-gsi
14.17-4.el8
14.20-1.el8
3
globus-gsi-openssl-error-devel
4.3-1.el8
4.4-1.el8
3
globus-xio
6.5-1.el8
6.6-1.el8
3
globus-gsi-proxy-core-devel
9.6-1.el8
9.8-1.el8
3
globus-gsi-cert-utils
10.8-1.el8
10.10-1.el8
3
globus-gsi-sysconfig
9.4-1.el8
9.5-1.el8
3
globus-gsi-openssl-error
4.3-1.el8
4.4-1.el8
4
globus-gsi-proxy-core
9.6-1.el8
9.8-1.el8
4
epel-rpm-macros
8-28
8-29
B
ansible-srpm-macros
1-5.el8
B
gcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
1
perl-libs
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
2
binutils
2.30-108.el8_5.1
2.30-113.el8
2
cpp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
libgomp
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
info
6.5-6.el8
6.5-7.el8
2
platform-python
3.6.8-41.el8
3.6.8-45.el8
2
libgcc
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
glibc-devel
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
2
glibc
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
2
libstdc++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
2
bash
4.4.20-2.el8
4.4.20-3.el8
2
glibc-common
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
glibc-headers
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-420.el8
4:5.26.3-421.el8
3
perl-IO
1.38-420.el8
1.38-421.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-164.el8_5.3
2.28-189.1.el8
3
python3-libs
3.6.8-41.el8
3.6.8-45.el8
3
libcap
2.26-5.el8
2.48-2.el8
3
crypto-policies
20210617-1.gitc776d3e.el8
20211116-1.gitae470d6.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-20.el8
9.0.3-22.el8
3
perl-Errno
1.28-420.el8
1.28-421.el8
3
sed
4.5-2.el8
4.5-5.el8
4
expat
2.2.5-4.el8_5.3
2.2.5-8.el8
4
libffi
3.1-22.el8
3.1-23.el8
4
kernel-headers
4.18.0-348.23.1.el8_5
4.18.0-372.9.1.el8
4
libtirpc
1.1.4-5.el8
1.1.4-6.el8
4
util-linux
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
B
gdb-headless
8.2-16.el8
8.2-18.el8
B
audit-libs
3.0-0.17.20191104...
3.0.7-2.el8.2
B
libcom_err
1.45.6-2.el8
1.45.6-4.el8
B
rpm-libs
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
unzip
6.0-45.el8_4
6.0-46.el8
B
redhat-rpm-config
125-1.el8
129-1.el8
B
rpm-build
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
gcc-c++
8.5.0-4.el8_5
8.5.0-10.el8
B
glib2
2.56.4-156.el8
2.56.4-158.el8
B
redhat-release
8.5-0.8.el8
8.6-0.1.el8
B
libsemanage
2.9-6.el8
2.9-8.el8
B
pam
1.3.1-15.el8
1.3.1-16.el8
B
which
2.21-16.el8
2.21-17.el8
B
libblkid
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
cpio
2.12-10.el8
2.12-11.el8
B
make
1:4.2.1-10.el8
1:4.2.1-11.el8
B
elfutils-libs
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-189.1.el8
B
systemd-libs
239-51.el8_5.5
239-58.el8
B
rpm
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
libmount
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
libssh-config
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
gawk
4.2.1-2.el8
4.2.1-4.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
libcom_err-devel
1.45.6-2.el8
1.45.6-4.el8
B
libssh
0.9.4-3.el8
0.9.6-3.el8
B
elfutils-libelf
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
libfdisk
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
libxml2
2.9.7-12.el8_5
2.9.7-13.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-19.el8_5.2
4.14.3-23.el8
B
libuuid
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
shadow-utils
2:4.6-14.el8
2:4.6-16.el8
B
elfutils
0.185-1.el8
0.186-1.el8
B
annobin
9.72-1.el8_5.2
10.29-3.el8
B
libsmartcols
2.32.1-28.el8
2.32.1-35.el8
B
zlib
1.2.11-17.el8
1.2.11-18.el8_5
2
kernel-headers
4.18.0-348.20.1.el8_5
4.18.0-348.23.1.el8_5
4
zlib-devel
1.2.11-17.el8
1.2.11-18.el8_5
4
gzip
1.9-12.el8
1.9-13.el8_5
B
No dependency changes
epel-rpm-macros
8-27
8-28
B
openssl
1:1.1.1k-5.el8_5
1:1.1.1k-6.el8_5
1
openssl-libs
1:1.1.1k-5.el8_5
1:1.1.1k-6.el8_5
2
openssl-devel
1:1.1.1k-5.el8_5
1:1.1.1k-6.el8_5
3
globus-gssapi-gsi-devel
14.17-1.el8
14.17-4.el8
2
globus-gssapi-gsi
14.17-1.el8
14.17-4.el8
3
tzdata
2021e-1.el8
2022a-1.el8
4
expat
2.2.5-4.el8
2.2.5-4.el8_5.3
4
epel-release
8-14.el8
8-15.el8
B
glibc-devel
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
2
glibc
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
2
glibc-all-langpacks
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
glibc-common
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
glibc-headers
2.28-164.el8
2.28-164.el8_5.3
3
kernel-headers
4.18.0-348.12.2.el8_5
4.18.0-348.20.1.el8_5
4
libarchive
3.3.3-1.el8
3.3.3-3.el8_5
B
systemd-libs
239-51.el8_5.3
239-51.el8_5.5
B
epel-rpm-macros
8-26
8-27
B
libxml2
2.9.7-9.el8_4.2
2.9.7-12.el8_5
B
Previous history