bwa

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
479
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
4

Most recent builds

perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
glibc-devel
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
glibc
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
glibc-common
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-IO
1.38-416.el8
1.38-417.el8_3
3
glibc-headers
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-Errno
1.28-416.el8
1.28-417.el8_3
4
kernel-headers
4.18.0-240.8.1.el8_3
4.18.0-240.15.1.el8_3
4
tzdata
2020d-1.el8
2021a-1.el8
4
lua-srpm-macros
1-2.el8
1-3.el8
B
epel-rpm-macros
8-18
8-19
B
openssl-libs
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
4
kernel-headers
4.18.0-240.1.1.el8_3
4.18.0-240.8.1.el8_3
4
libcurl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
gnutls
3.6.14-6.el8
3.6.14-7.el8_3
B
curl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
systemd-libs
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
B
epel-release
8-9.el8
8-10.el8
B
perl-generators
1.11-4.module+el8....
1.10-9.el8
1
perl-Fedora-VSP
0.001-10.module+el8...
0.001-9.el8
2
perl-interpreter
4:5.30.1-451.module+el...
4:5.26.3-416.el8
2
perl-libs
4:5.30.1-451.module+el...
4:5.26.3-416.el8
2
perl-macros
4:5.30.1-451.module+el...
4:5.26.3-416.el8
2
perl-PathTools
3.78-439.module+el...
3.74-1.el8
3
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-396.module+el...
2013.0523-395.el8
3
perl-parent
1:0.237-2.module+el8....
1:0.237-1.el8
3
perl-Scalar-List-Utils
3:1.53-439.module+el...
3:1.49-2.el8
3
perl-Unicode-Normalize
1.26-439.module+el...
1.25-396.el8
3
perl-File-Path
2.16-439.module+el...
2.15-2.el8
3
perl-constant
1.33-1001.module+e...
1.33-396.el8
3
perl-Carp
1.50-439.module+el...
1.42-396.el8
3
perl-threads
1:2.22-439.module+el...
1:2.21-2.el8
3
perl-threads-shared
1.60-440.module+el...
1.58-2.el8
3
perl-Exporter
5.73-440.module+el...
5.72-396.el8
3
perl-IO
1.40-451.module+el...
1.38-416.el8
3
perl-Errno
1.30-451.module+el...
1.28-416.el8
4
perl-Socket
4:2.029-4.module+el8....
4:2.027-3.el8
4
failed
2020-12-09 10:01:48
perl-generators
1.10-9.el8
1.11-4.module+el8....
1
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.30.1-451.module+el...
2
perl-Fedora-VSP
0.001-9.el8
0.001-10.module+el8...
2
perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.30.1-451.module+el...
2
perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.30.1-451.module+el...
2
perl-Scalar-List-Utils
3:1.49-2.el8
3:1.53-439.module+el...
3
perl-Carp
1.42-396.el8
1.50-439.module+el...
3
perl-threads-shared
1.58-2.el8
1.60-440.module+el...
3
perl-Unicode-Normalize
1.25-396.el8
1.26-439.module+el...
3
perl-File-Path
2.15-2.el8
2.16-439.module+el...
3
perl-constant
1.33-396.el8
1.33-1001.module+e...
3
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-395.el8
2013.0523-396.module+el...
3
perl-PathTools
3.74-1.el8
3.78-439.module+el...
3
perl-threads
1:2.21-2.el8
1:2.22-439.module+el...
3
perl-parent
1:0.237-1.el8
1:0.237-2.module+el8....
3
perl-Exporter
5.72-396.el8
5.73-440.module+el...
3
perl-IO
1.38-416.el8
1.40-451.module+el...
3
perl-Errno
1.28-416.el8
1.30-451.module+el...
4
perl-Socket
4:2.027-3.el8
4:2.029-4.module+el8....
4
No dependency changes
2020-11-30 14:34:59
Package dependencies resolved successfuly