blender

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1442
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libxml2-devel
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
1
glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
4
libaom
3.8.2-1.el9
3.9.0-1.el9
4
kernel-headers
5.14.0-427.13.1.el9_4
5.14.0-427.18.1.el9_4
4
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B

Most recent builds

2024-05-20 03:06:36
Package dependencies resolved successfuly
openssl-devel
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
1
expat-devel
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
1
libsndfile-devel
1.0.31-7.el9
1.0.31-8.el9
1
gcc-c++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
python3-devel
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
1
python3-requests
2.25.1-7.el9_2
2.25.1-8.el9
1
harfbuzz-devel
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
2
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
2
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
python3-urllib3
1.26.5-3.el9_3.1
1.26.5-5.el9
2
glib2-devel
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
expat
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
2
libquadmath-devel
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
2
libsndfile
1.0.31-7.el9
1.0.31-8.el9
2
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
2
libstdc++-devel
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
openssh-clients
8.7p1-34.el9_3.3
8.7p1-38.el9
2
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
glibc-common
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
3
openssh
8.7p1-34.el9_3.3
8.7p1-38.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
harfbuzz-icu
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
openldap-devel
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
3
libquadmath
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9_3.1
21.2.3-8.el9
3
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
3
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
3
libmount-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.4
3.8.3-4.el9_4
3
libfido2
1.13.0-1.el9
1.13.0-2.el9
3
glibc-devel
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
libgfortran
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
libssh
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
3
libselinux-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
3
libsmbclient
4.18.6-102.el9_3
4.19.4-104.el9
3
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
3
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
3
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
samba-common-libs
4.18.6-102.el9_3
4.19.4-104.el9
4
libtalloc
2.4.0-2.el9
2.4.1-1.el9
4
systemd
252-18.el9
252-32.el9_4
4
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
4
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
4
samba-client-libs
4.18.6-102.el9_3
4.19.4-104.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
4
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
4
libtevent
0.14.1-2.el9
0.16.0-1.el9
4
libsepol-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
4
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
samba-common
4.18.6-102.el9_3
4.19.4-104.el9
4
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
libwbclient
4.18.6-102.el9_3
4.19.4-104.el9
4
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
4
libblkid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
4
libssh-config
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
4
pcre2-devel
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2-utf16
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libtdb
1.4.8-2.el9
1.4.9-1.el9
B
hwdata
0.348-9.11.el9
0.348-9.13.el9
B
pcre2-utf32
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
redhat-release
9.3-0.7.el9
9.4-0.4.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
libldb
2.7.2-2.el9
2.8.0-1.el9
B
acl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
B
systemd-rpm-macros
252-18.el9
252-32.el9_4
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
systemd-pam
252-18.el9
252-32.el9_4
B
libtirpc
1.3.3-2.el9
1.3.3-8.el9_4
B
llvm-devel
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
1
cmake
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
1
libtiff-devel
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
1
libjpeg-turbo-devel
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
1
freeglut-devel
3.2.1-9.el9
3.2.1-10.el9
1
git-core
2.39.3-1.el9_2
2.43.0-1.el9
1
tinyxml-devel
2.6.2-23.el9
2.6.2-28.el9
1
expat-devel
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
1
cmake-filesystem
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
llvm-test
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
libX11-devel
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
2
less
590-2.el9_2
590-3.el9_3
2
llvm-googletest
17.0.6-5.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
llvm
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
libtiff
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
2
tinyxml
2.6.2-23.el9
2.6.2-28.el9
2
mesa-libGL-devel
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
2
python-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
2
freeglut
3.2.1-9.el9
3.2.1-10.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
python3-rpm-generators
12-8.el9
12-9.el9
2
llvm-static
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
python3-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
mesa-libEGL-devel
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
2
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
2
cmake-data
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
libserf
1.3.9-26.el9
1.3.9-27.el9
3
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
3
mesa-libGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
3
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
3
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
3
libopenmpt
0.7.3-1.el9
0.7.6-1.el9
3
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
3
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.7.6-23.el9_3.4
3
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
3
libdrm-devel
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
3
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
3
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
mesa-libglapi
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
3
alsa-lib
1.2.9-1.el9
1.2.10-2.el9
3
perl-DynaLoader
1.47-480.el9
1.47-481.el9
3
perl-File-Find
1.37-480.el9
1.37-481.el9
3
perl-File-Copy
2.34-480.el9
2.34-481.el9
3
libX11-xcb
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
python3-ruamel-yaml-clib
0.1.2-8.el9.1
0.2.7-3.el9
3
mesa-libEGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
libdrm
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
3
perl-File-Compare
1.100.600-480.el9
1.100.600-481.el9
3
valgrind-devel
1:3.21.0-7.el9
1:3.22.0-2.el9
4
libaom
3.8.0-1.el9
3.8.2-1.el9
4
librsvg2
2.50.7-2.el9
2.50.7-3.el9
4
cjson
1.7.14-5.el9
1.7.17-1.el9
4
mesa-libgbm
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
libshaderc
2023.4-1.el9
2023.7-1.el9
4
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
4
mbedtls
2.28.7-1.el9
2.28.8-1.el9
4
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
4
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
4
libva
2.11.0-5.el9
2.20.0-1.el9
4
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
4
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
4
kernel-headers
5.14.0-362.18.1.el9_3
5.14.0-427.13.1.el9_4
4
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
4
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
26.1-1.el9
26.2-1.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
spirv-tools-libs
2023.1-3.el9
2023.3-1.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.1.el9_3
10.2-13.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
valgrind
1:3.21.0-7.el9
1:3.22.0-2.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.3-0.7.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
mesa-filesystem
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
2
openssh-clients
8.7p1-34.el9
8.7p1-34.el9_3.3
2
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
libsmbclient
4.18.6-101.el9_3
4.18.6-102.el9_3
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-7.el9_3.1
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
openssh
8.7p1-34.el9
8.7p1-34.el9_3.3
3
rav1e-libs
0.6.6-3.el9
0.7.1-1.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
4
samba-client-libs
4.18.6-101.el9_3
4.18.6-102.el9_3
4
samba-common-libs
4.18.6-101.el9_3
4.18.6-102.el9_3
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
4
libwbclient
4.18.6-101.el9_3
4.18.6-102.el9_3
4
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
4
samba-common
4.18.6-101.el9_3
4.18.6-102.el9_3
4
highway
1.0.7-1.el9
1.1.0-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.1-1.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-11.1.el9_3
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.3-1.el9
B
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
mbedtls
2.28.5-1.el9
2.28.7-1.el9
4
python3-devel
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
1
openssl-devel
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
1
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
2
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
2
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
2
sqlite-devel
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
2
python3-urllib3
1.26.5-3.el9
1.26.5-3.el9_3.1
2
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
2
gnutls
3.7.6-23.el9
3.7.6-23.el9_3.3
3
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
3
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
3
sqlite
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
3
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
4
kernel-headers
5.14.0-362.13.1.el9_3
5.14.0-362.18.1.el9_3
4
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
3
libopenmpt
0.6.12-1.el9
0.7.3-1.el9
3
libaom
3.7.1-1.el9
3.8.0-1.el9
4
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
Real build: blender-3.3.14-1.el9
Dependencies for this build couldn't be processed
Previous history