audacity

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
199
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

lame-devel
3.100-12.el9
1
zlib-devel
1.2.11-41.el9
1
libsndfile-devel
1.0.31-8.el9
1
desktop-file-utils
0.26-6.el9
1
gcc-c++
11.4.1-3.el9
1
serd-devel
0.30.12-2.el9
1
vamp-plugin-sdk-devel
2.9.0-4.el9
1
libappstream-glib
0.7.18-5.el9
1
suil-devel
0.10.18-1.el9
1
jack-audio-connection-kit-devel
1.9.21-1.el9
1
twolame-devel
0.3.13-19.el9
1
sratom-devel
0.6.10-2.el9
1
ladspa-devel
1.13-28.el9
1
libvorbis-devel
1:1.3.7-5.el9
1
sqlite-devel
3.34.1-7.el9
1
sord-devel
0.16.10-2.el9
1
expat-devel
2.5.0-2.el9
1
portmidi-devel
217-51.el9
1
alsa-lib-devel
1.2.10-2.el9
1
soxr-devel
0.1.3-11.el9
1
libogg-devel
2:1.3.4-6.el9
1
lilv-devel
0.24.14-3.el9
1
libmad-devel
0.15.1b-33.el9
1
portaudio-devel
19-38.el9
1
cmake
3.26.5-2.el9
1
gettext-devel
0.21-8.el9
1
chrpath
0.16-17.el9
1
flac-devel
1.3.3-12.el9
1
gcc
11.4.1-3.el9
1
soundtouch-devel
2.1.1-8.el9
1
wxGTK-devel
3.2.2.1-1.el9
1
libid3tag-devel
0.15.1b-35.el9
1
taglib-devel
1.12-6.el9
1
libuuid-devel
2.37.4-18.el9
1
git
2.43.0-1.el9
1
python3
3.9.18-3.el9
1
lv2-devel
1.18.8-4.el9
1
gtk3-devel
3.24.31-2.el9
2
cpp
11.4.1-3.el9
2
opus-devel
1.3.1-10.el9
2
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
2
suil
0.10.18-1.el9
2
libsndfile
1.0.31-8.el9
2
wxBase
3.2.2.1-1.el9
2
libogg
2:1.3.4-6.el9
2
wxBase-devel
3.2.2.1-1.el9
2
gettext-libs
0.21-8.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
2
vamp-plugin-sdk
2.9.0-4.el9
2
gettext-common-devel
0.21-8.el9
2
libstemmer
0-18.585svn.el9
2
mesa-libGLU-devel
9.0.1-6.el9
2
git-core
2.43.0-1.el9
2
expat
2.5.0-2.el9
2
sratom
0.6.10-2.el9
2
perl-TermReadKey
2.38-11.el9
2
sord
0.16.10-2.el9
2
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
2
cmake-data
3.26.5-2.el9
2
portmidi
217-51.el9
2
libuv
1:1.42.0-1.el9
2
soxr
0.1.3-11.el9
2
alsa-lib
1.2.10-2.el9
2
json-glib
1.6.6-1.el9
2
python3-rdflib
6.2.0-1.el9
2
perl-Git
2.43.0-1.el9
2
libmpc
1.2.1-4.el9
2
lilv-libs
0.24.14-3.el9
2
git-core-doc
2.43.0-1.el9
2
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
2
soundtouch
2.1.1-8.el9
2
serd
0.30.12-2.el9
2
lv2
1.18.8-4.el9
2
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
2
portaudio
19-38.el9
2
glibc-devel
2.34-105.el9
2
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
2
perl-File-Find
1.37-481.el9
2
automake
1.16.2-8.el9
2
sqlite
3.34.1-7.el9
2
wxGTK-gl
3.2.2.1-1.el9
2
libsoup
2.72.0-8.el9
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2
python3-markdown
3.3.4-4.el9
2
libid3tag
0.15.1b-35.el9
2
wxGTK
3.2.2.1-1.el9
2
wxGTK-media
3.2.2.1-1.el9
2
glib2
2.68.4-14.el9
2
perl-lib
0.65-481.el9
2
lame-libs
3.100-12.el9
2
ladspa
1.13-28.el9
2
twolame-libs
0.3.13-19.el9
2
python3-libs
3.9.18-3.el9
2
wxGTK-webview
3.2.2.1-1.el9
2
flac-libs
1.3.3-12.el9
2
libmad
0.15.1b-33.el9
2
taglib
1.12-6.el9
2
gettext
0.21-8.el9
2
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
3
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
3
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
3
fontconfig
2.14.0-2.el9
3
libepoxy-devel
1.5.5-4.el9
3
gl-manpages
1.1-24.20190306.el9
3
pango
1.48.7-3.el9
3
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
3
libXtst
1.2.3-16.el9
3
libsamplerate
0.1.9-10.el9
3
libtiff
4.4.0-12.el9
3
cairo
1.17.4-7.el9
3
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
3
libmspack
0.10.1-0.7.alpha.el9
3
cairo-devel
1.17.4-7.el9
3
glib-networking
2.68.3-3.el9
3
perl-File-Copy
2.34-481.el9
3
libepoxy
1.5.5-4.el9
3
atk-devel
2.36.0-5.el9
3
pcre2-utf32
10.40-5.el9
3
opus
1.3.1-10.el9
3
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
3
libsecret
0.20.4-4.el9
3
openssh-clients
8.7p1-38.el9
3
pango-devel
1.48.7-3.el9
3
libpng
2:1.6.37-12.el9
3
python3-isodate
0.6.1-3.el9
3
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
3
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
3
libXcursor-devel
1.2.0-7.el9
3
perl-threads
1:2.25-460.el9
3
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
3
libSM
1.2.3-10.el9
3
cairo-gobject-devel
1.17.4-7.el9
3
libXext-devel
1.3.4-8.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
3
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
3
gtk3
3.24.31-2.el9
3
perl-Error
1:0.17029-7.el9
3
glib2-devel
2.68.4-14.el9
3
libxkbcommon-devel
1.0.3-4.el9
3
gstreamer1
1.22.1-2.el9
3
glibc-headers
2.34-105.el9
3
libXinerama-devel
1.1.4-10.el9
3
wayland-devel
1.21.0-1.el9
3
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9
3
libXcomposite-devel
0.4.5-7.el9
3
libXrandr-devel
1.5.2-8.el9
3
fribidi-devel
1.0.10-6.el9.2
3
autoconf
2.69-38.el9
3
libXi-devel
1.7.10-8.el9
3
gnutls
3.8.3-4.el9
3
fontconfig-devel
2.14.0-2.el9
3
kernel-headers
5.14.0-446.el9
3
atk
2.36.0-5.el9
3
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-3.el9
3
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
3
SDL2
2.26.0-1.el9
3
less
590-3.el9
3
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
3
libX11-devel
1.7.0-9.el9
3
at-spi2-atk-devel
2.38.0-4.el9
3
webkit2gtk3-jsc
2.44.1-1.el9
3
libXfixes-devel
5.0.3-16.el9
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
3
shared-mime-info
2.1-5.el9
3
gsm
1.0.19-6.el9
3
harfbuzz
2.7.4-10.el9
3
wxGTK-i18n
3.2.2.1-1.el9
3
webkit2gtk3
2.44.1-1.el9
3
libXdamage-devel
1.1.5-7.el9
3
libX11
1.7.0-9.el9
3
avahi-libs
0.8-20.el9
4
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
4
libffi-devel
3.4.2-8.el9
4
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
4
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
4
enchant2
2.2.15-6.el9
4
pixman
0.40.0-6.el9
4
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
4
iso-codes
4.6.0-3.el9
4
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
4
libXi
1.7.10-8.el9
4
libmount-devel
2.37.4-18.el9
4
woff2
1.0.2-15.el9
4
libxml2-devel
2.9.13-6.el9
4
libtheora
1:1.1.1-31.el9
4
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
4
libproxy
0.4.15-35.el9
4
libselinux-devel
3.6-1.el9
4
perl-threads-shared
1.61-460.el9
4
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
4
orc
0.4.31-6.el9
4
libpng-devel
2:1.6.37-12.el9
4
at-spi2-core-devel
2.40.3-1.el9
4
libwayland-client
1.21.0-1.el9
4
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
4
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
4
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
4
libXft
2.3.3-8.el9
4
graphite2
1.3.14-9.el9
4
colord-libs
1.4.5-4.el9
4
libXrandr
1.5.2-8.el9
4
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
4
lcms2
2.12-3.el9
4
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
4
pcre-devel
8.44-4.el9
4
libXrender-devel
0.9.10-16.el9
4
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
4
python3-six
1.15.0-9.el9
4
libwayland-server
1.21.0-1.el9
4
libvisual
1:0.4.0-34.el9
4
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
4
libgudev
237-1.el9
4
libfido2
1.13.0-2.el9
4
libtiff-devel
4.4.0-12.el9
4
libXv
1.0.11-16.el9
4
libICE
1.0.10-8.el9
4
libdecor
0.1.1-1.el9
4
libXft-devel
2.3.3-8.el9
4
freetype
2.10.4-9.el9
4
libwebp
1.2.0-8.el9
4
libXfixes
5.0.3-16.el9
4
libXext
1.3.4-8.el9
4
fribidi
1.0.10-6.el9.2
4
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
4
libXcomposite
0.4.5-7.el9
4
libthai
0.1.28-8.el9
4
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
4
xml-common
0.6.3-58.el9
4
libXinerama
1.1.4-10.el9
4
libXdamage
1.1.5-7.el9
4
libatomic
11.4.1-3.el9
4
freetype-devel
2.10.4-9.el9
4
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
4
dbus-devel
1:1.12.20-8.el9
4
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
4
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
4
libX11-common
1.7.0-9.el9
4
hyphen
2.8.8-17.el9
4
xdg-dbus-proxy
0.1.3-1.el9
4
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
4
nettle
3.9.1-1.el9
4
libthai-devel
0.1.28-8.el9
4
libXrender
0.9.10-16.el9
4
m4
1.4.19-1.el9
4
jbigkit-libs
2.1-23.el9
4
harfbuzz-icu
2.7.4-10.el9
4
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
4
libXcursor
1.2.0-7.el9
4
libseccomp
2.5.2-2.el9
4
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
4
graphene
1.10.6-2.el9
4
libedit
3.1-38.20210216cv...
4
harfbuzz-devel
2.7.4-10.el9
4
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9
4
libicu
67.1-9.el9
4
bubblewrap
0.4.1-7.el9
4
libusbx
1.0.26-1.el9
4
pixman-devel
0.40.0-6.el9
4
libdrm
2.4.117-1.el9
4
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
4
libxslt
1.1.34-9.el9
4
libxcb
1.13.1-9.el9
4
openssh
8.7p1-38.el9
4
graphite2-devel
1.3.14-9.el9
B
libcbor
0.7.0-5.el9
B
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
B
brotli
1.0.9-6.el9
B
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
B
python3-policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
libXau-devel
1.0.9-8.el9
B
python3-libsemanage
3.6-1.el9
B
dbus
1:1.12.20-8.el9
B
acl
2.3.1-4.el9
B
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
B
python3-libselinux
3.6-1.el9
B
hunspell-en-US
0.20140811.1-20.el9
B
kmod-libs
28-9.el9
B
hwdata
0.348-9.13.el9
B
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
B
systemd-rpm-macros
252-33.el9
B
systemd-pam
252-33.el9
B
hunspell-filesystem
1.7.0-11.el9
B
hunspell
1.7.0-11.el9
B
python3-setools
4.4.4-1.el9
B
libXau
1.0.9-8.el9
B
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
B
dbus-broker
28-7.el9
B
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
B
systemd
252-33.el9
B
bzip2-devel
1.0.8-8.el9
B
brotli-devel
1.0.9-6.el9
B
libgusb
0.3.8-2.el9
B
libdatrie
0.2.13-4.el9
B
libXtst-devel
1.2.3-16.el9
B
libdatrie-devel
0.2.13-4.el9
B
python3-distro
1.5.0-7.el9
B
libpciaccess
0.16-7.el9
B
libsepol-devel
3.6-1.el9
B
libselinux-utils
3.6-1.el9
B
policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.6-2.1.el9
B
pcre2-devel
10.40-5.el9
B
libicu-devel
67.1-9.el9
B
pcre2-utf16
10.40-5.el9
B
xz-devel
5.2.5-8.el9
B
pcre-utf32
8.44-4.el9
B
xkeyboard-config
2.33-2.el9
B
annobin
12.31-2.el9
B
checkpolicy
3.6-1.el9
B
libxshmfence
1.3-10.el9
B
llvm-libs
17.0.6-5.el9
B
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
B
pcre-cpp
8.44-4.el9
B
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
B
pcre-utf16
8.44-4.el9
B
python3-audit
3.1.2-2.el9
B
hyphen
2.8.8-17.el9
iso-codes
4.6.0-3.el9
perl-File-Copy
2.34-481.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
libthai
0.1.28-8.el9
libdatrie-devel
0.2.13-4.el9
gsm
1.0.19-6.el9
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
jack-audio-connection-kit-devel
1.9.21-1.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
python3-markdown
3.3.4-4.el9
orc
0.4.31-6.el9
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
openjpeg2
2.4.0-7.el9
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
libepoxy
1.5.5-4.el9
glibc-headers
2.34-105.el9
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
centos-stream-repos
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
fribidi
1.0.10-6.el9.2
dbus-devel
1:1.12.20-8.el9
acl
2.3.1-4.el9
perl-Git
2.43.0-1.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
graphite2-devel
1.3.14-9.el9
dbus-broker
28-7.el9
brotli
1.0.9-6.el9
libwebp
1.2.0-8.el9
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
hwdata
0.348-9.13.el9
autoconf
2.69-38.el9
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
libXcomposite-devel
0.4.5-7.el9
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
libselinux-devel
3.6-1.el9
libpciaccess
0.16-7.el9
vamp-plugin-sdk-devel
2.9.0-4.el9
wxGTK-gl
3.2.2.1-1.el9
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
perl-lib
0.65-481.el9
enchant2
2.2.15-6.el9
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
soundtouch
2.1.1-8.el9
chrpath
0.16-17.el9
colord-libs
1.4.5-4.el9
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
systemd
252-32.el9
dbus
1:1.12.20-8.el9
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
libXtst-devel
1.2.3-16.el9
webkit2gtk3-jsc
2.42.4-1.el9
atk-devel
2.36.0-5.el9
wxGTK-media
3.2.2.1-1.el9
libsecret
0.20.4-4.el9
xml-common
0.6.3-58.el9
pango
1.48.7-3.el9
harfbuzz-devel
2.7.4-10.el9
libxcb
1.13.1-9.el9
sqlite-devel
3.34.1-7.el9
shared-mime-info
2.1-5.el9
wayland-devel
1.21.0-1.el9
wxGTK
3.2.2.1-1.el9
libatomic
11.4.1-3.el9
freetype
2.10.4-9.el9
harfbuzz-icu
2.7.4-10.el9
pcre-devel
8.44-4.el9
freetype-devel
2.10.4-9.el9
gettext-libs
0.21-8.el9
pcre-utf16
8.44-4.el9
serd-devel
0.30.12-2.el9
xz-devel
5.2.5-8.el9
pcre2-utf32
10.40-5.el9
opus-devel
1.3.1-10.el9
kmod-libs
28-9.el9
libtheora
1:1.1.1-31.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
libxshmfence
1.3-10.el9
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9
soundtouch-devel
2.1.1-8.el9
libogg-devel
2:1.3.4-6.el9
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-3.el9
twolame-devel
0.3.13-19.el9
libid3tag
0.15.1b-35.el9
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9
libmad-devel
0.15.1b-33.el9
pango-devel
1.48.7-3.el9
portmidi-devel
217-51.el9
libseccomp
2.5.2-2.el9
bzip2-devel
1.0.8-8.el9
libSM
1.2.3-10.el9
suil-devel
0.10.18-1.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
libXdamage-devel
1.1.5-7.el9
wxGTK-devel
3.2.2.1-1.el9
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
libusbx
1.0.26-1.el9
git-core
2.43.0-1.el9
libXrandr
1.5.2-8.el9
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
python3-six
1.15.0-9.el9
libXau
1.0.9-8.el9
cairo-gobject-devel
1.17.4-7.el9
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
glib2-devel
2.68.4-14.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
sord
0.16.10-2.el9
libgusb
0.3.8-2.el9
at-spi2-core-devel
2.40.3-1.el9
hunspell-filesystem
1.7.0-11.el9
pixman-devel
0.40.0-6.el9
python3-libs
3.9.18-3.el9
libXi-devel
1.7.10-8.el9
git-core-doc
2.43.0-1.el9
expat-devel
2.5.0-2.el9
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
libXi
1.7.10-8.el9
openssh
8.7p1-38.el9
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
annobin
12.31-2.el9
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
twolame-libs
0.3.13-19.el9
vamp-plugin-sdk
2.9.0-4.el9
libsndfile
1.0.31-8.el9
portaudio
19-38.el9
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
libffi-devel
3.4.2-8.el9
libXft
2.3.3-8.el9
libmpc
1.2.1-4.el9
systemd-libs
252-32.el9
252-33.el9
B
lilv-devel
0.24.14-3.el9
flac-libs
1.3.3-12.el9
expat
2.5.0-2.el9
serd
0.30.12-2.el9
gstreamer1
1.22.1-2.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
gtk3
3.24.31-2.el9
libXau-devel
1.0.9-8.el9
hunspell
1.7.0-11.el9
python3-isodate
0.6.1-3.el9
suil
0.10.18-1.el9
perl-threads
1:2.25-460.el9
libappstream-glib
0.7.18-4.el9
lame-libs
3.100-12.el9
libwayland-server
1.21.0-1.el9
libxkbcommon-devel
1.0.3-4.el9
sratom-devel
0.6.10-2.el9
libXtst
1.2.3-16.el9
cairo-devel
1.17.4-7.el9
libX11-common
1.7.0-9.el9
pixman
0.40.0-6.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
systemd-pam
252-32.el9
centos-stream-release
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
atk
2.36.0-5.el9
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
wxBase
3.2.2.1-1.el9
libsndfile-devel
1.0.31-8.el9
libtiff-devel
4.4.0-12.el9
libXfixes-devel
5.0.3-16.el9
gtk3-devel
3.24.31-2.el9
llvm-libs
17.0.6-5.el9
libXft-devel
2.3.3-8.el9
libicu-devel
67.1-9.el9
brotli-devel
1.0.9-6.el9
ladspa-devel
1.13-28.el9
libcbor
0.7.0-5.el9
libdecor
0.1.1-1.el9
glibc-devel
2.34-105.el9
libXrandr-devel
1.5.2-8.el9
libXinerama
1.1.4-10.el9
python3-rdflib
6.2.0-1.el9
less
590-3.el9
libstemmer
0-18.585svn.el9
python3
3.9.18-3.el9
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
cmake-data
3.26.5-2.el9
libXinerama-devel
1.1.4-10.el9
libogg
2:1.3.4-6.el9
gettext-common-devel
0.21-8.el9
zlib-devel
1.2.11-41.el9
alsa-lib-devel
1.2.10-2.el9
perl-threads-shared
1.61-460.el9
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
sratom
0.6.10-2.el9
libmount-devel
2.37.4-18.el9
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
libicu
67.1-9.el9
gcc-c++
11.4.1-3.el9
at-spi2-atk-devel
2.38.0-4.el9
libsepol-devel
3.6-1.el9
taglib
1.12-6.el9
SDL2
2.26.0-1.el9
taglib-devel
1.12-6.el9
libwpe
1.10.0-4.el9
systemd-rpm-macros
252-32.el9
wxGTK-webview
3.2.2.1-1.el9
libX11-devel
1.7.0-9.el9
soxr
0.1.3-11.el9
libXext-devel
1.3.4-8.el9
libvisual
1:0.4.0-34.el9
perl-TermReadKey
2.38-11.el9
libid3tag-devel
0.15.1b-35.el9
sqlite
3.34.1-7.el9
libproxy
0.4.15-35.el9
bubblewrap
0.4.1-7.el9
lame-devel
3.100-12.el9
glib2
2.68.4-14.el9
libxml2-devel
2.9.13-5.el9
wxGTK-i18n
3.2.2.1-1.el9
gettext
0.21-8.el9
lv2
1.18.8-4.el9
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
nettle
3.9.1-1.el9
sord-devel
0.16.10-2.el9
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
git
2.43.0-1.el9
cairo
1.17.4-7.el9
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
portmidi
217-51.el9
libdrm
2.4.117-1.el9
portaudio-devel
19-38.el9
json-glib
1.6.6-1.el9
libedit
3.1-38.20210216cv...
avahi-libs
0.8-20.el9
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
libtiff
4.4.0-12.el9
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
libepoxy-devel
1.5.5-4.el9
libXcursor-devel
1.2.0-7.el9
wpebackend-fdo
1.10.0-3.el9
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
woff2
1.0.2-15.el9
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
m4
1.4.19-1.el9
libgudev
237-1.el9
libuuid-devel
2.37.4-18.el9
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
libwayland-client
1.21.0-1.el9
cmake
3.26.5-2.el9
flac-devel
1.3.3-12.el9
libfido2
1.13.0-2.el9
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
wxBase-devel
3.2.2.1-1.el9
libsamplerate
0.1.9-10.el9
harfbuzz
2.7.4-10.el9
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
xdg-dbus-proxy
0.1.3-1.el9
libXrender-devel
0.9.10-16.el9
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
pcre2-utf16
10.40-5.el9
libXdamage
1.1.5-7.el9
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
libmad
0.15.1b-33.el9
perl-Error
1:0.17029-7.el9
libvorbis-devel
1:1.3.7-5.el9
kernel-headers
5.14.0-437.el9
lv2-devel
1.18.8-4.el9
libxslt
1.1.34-9.el9
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
libmspack
0.10.1-0.7.alpha.el9
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
libXext
1.3.4-8.el9
desktop-file-utils
0.26-6.el9
gl-manpages
1.1-24.20190306.el9
libthai-devel
0.1.28-8.el9
fribidi-devel
1.0.10-6.el9.2
glib-networking
2.68.3-3.el9
libpng-devel
2:1.6.37-12.el9
libXv
1.0.11-16.el9
pcre-cpp
8.44-4.el9
openssh-clients
8.7p1-38.el9
perl-File-Find
1.37-481.el9
mesa-libGLU-devel
9.0.1-6.el9
webkit2gtk3
2.42.4-1.el9
soxr-devel
0.1.3-11.el9
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
lilv-libs
0.24.14-3.el9
ladspa
1.13-28.el9
qt6-srpm-macros
6.6.2-1.el9.next
6.6.2-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
libICE
1.0.10-8.el9
opus
1.3.1-10.el9
fontconfig
2.14.0-2.el9
graphene
1.10.6-2.el9
pcre-utf32
8.44-4.el9
pcre2-devel
10.40-5.el9
gettext-devel
0.21-8.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
cpp
11.4.1-3.el9
gcc
11.4.1-3.el9
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
B
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
libXcomposite
0.4.5-7.el9
gnutls
3.8.3-1.el9
alsa-lib
1.2.10-2.el9
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
fontconfig-devel
2.14.0-2.el9
hunspell-en-US
0.20140811.1-20.el9
automake
1.16.2-8.el9
libuv
1:1.42.0-1.el9
2024-05-16 03:30:41
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:12:53
Package dependencies resolved successfuly
glibc
2.34-103.el9
2.34-105.el9
2
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
2
glibc-devel
2.34-103.el9
2.34-105.el9
2
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
3
pcre
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
glibc-headers
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
gdbm-libs
1:1.19-4.el9
1:1.23-1.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
glibc-common
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
kernel-headers
5.14.0-432.el9
5.14.0-437.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
3
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
4
bubblewrap
0.4.1-6.el9
0.4.1-7.el9
4
pcre-devel
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
4
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
4
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
0.3.1-1.el9
B
pcre-cpp
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
pcre-utf32
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
pcre-utf16
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
expat-devel
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
1
glibc
2.34-100.el9
2.34-103.el9
2
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
2
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-103.el9
2
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
3
kernel-headers
5.14.0-427.el9
5.14.0-432.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
less
590-2.el9
590-3.el9
3
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
3
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
4
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
4
systemd
252-27.el9
252-32.el9
B
rust-srpm-macros-epel
26.1-1.el9
26.2-1.el9
B
systemd-rpm-macros
252-27.el9
252-32.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
systemd-pam
252-27.el9
252-32.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
libpciaccess
0.16-6.el9
0.16-7.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
libuuid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
1
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
2
glib2
2.68.4-13.el9
2.68.4-14.el9
2
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
2
pcre2-utf32
10.40-4.el9
10.40-5.el9
3
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
3
libssh
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
3
pam
1.5.1-18.el9
1.5.1-19.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
glib2-devel
2.68.4-13.el9
2.68.4-14.el9
3
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
kernel-headers
5.14.0-419.el9
5.14.0-427.el9
3
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
3
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
mesa-libgbm
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
systemd-libs
252-26.el9
252-27.el9
4
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
4
libmount-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
libssh-config
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
4
mesa-libGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-23.el9
1:2.3.3op2-24.el9
4
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
4
systemd-rpm-macros
252-26.el9
252-27.el9
B
systemd-pam
252-26.el9
252-27.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2-utf16
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
mesa-libEGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
mesa-libglapi
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.1-1.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
hwdata
0.348-9.12.el9
0.348-9.13.el9
B
pcre2-devel
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
systemd
252-26.el9
252-27.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
libblkid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
python3
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
1
glib2
2.68.4-12.el9
2.68.4-13.el9
2
glibc-devel
2.34-99.el9
2.34-100.el9
2
python3-libs
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
2
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
2
glibc
2.34-99.el9
2.34-100.el9
2
glib2-devel
2.68.4-12.el9
2.68.4-13.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
kernel-headers
5.14.0-412.el9
5.14.0-419.el9
3
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-18.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
glibc-headers
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
systemd-libs
252-24.el9
252-26.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-22.el9
1:2.3.3op2-23.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
4
systemd-pam
252-24.el9
252-26.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
systemd-rpm-macros
252-24.el9
252-26.el9
B
llvm-libs
17.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
systemd
252-24.el9
252-26.el9
B
Previous history