audacity

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1228
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

git
2.43.0-1.el9
2.43.5-1.el9_4
1
git-core-doc
2.43.0-1.el9
2.43.5-1.el9_4
2
git-core
2.43.0-1.el9
2.43.5-1.el9_4
2
perl-Git
2.43.0-1.el9
2.43.5-1.el9_4
2
openssh-clients
8.7p1-38.el9
8.7p1-38.el9_4.4
3
kernel-headers
5.14.0-427.22.1.el9_4
5.14.0-427.24.1.el9_4
3
openssh
8.7p1-38.el9
8.7p1-38.el9_4.4
4
rpmautospec-rpm-macros
0.6.3-1.el9
0.6.5-1.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

libappstream-glib
0.7.18-4.el9
0.7.18-5.el9_4
1
python3
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
1
python3-libs
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9_4
2
glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
less
590-3.el9_3
590-4.el9_4
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
libnghttp2
1.43.0-5.el9_3.1
1.43.0-5.el9_4.3
3
kernel-headers
5.14.0-427.16.1.el9_4
5.14.0-427.22.1.el9_4
3
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9_4
3
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9_4
4
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
lv2-devel
1.18.8-4.el9
1
libappstream-glib
0.7.18-4.el9
1
zlib-devel
1.2.11-40.el9
1
sqlite-devel
3.34.1-7.el9_3
1
vamp-plugin-sdk-devel
2.9.0-4.el9
1
lilv-devel
0.24.14-3.el9
1
git
2.43.0-1.el9
1
sratom-devel
0.6.10-2.el9
1
twolame-devel
0.3.13-19.el9
1
gettext-devel
0.21-8.el9
1
python3
3.9.18-3.el9
1
gcc
11.4.1-3.el9
1
portmidi-devel
217-51.el9
1
taglib-devel
1.12-6.el9
1
wxGTK-devel
3.2.2.1-1.el9
1
jack-audio-connection-kit-devel
1.9.21-1.el9
1
chrpath
0.16-17.el9
1
lame-devel
3.100-12.el9
1
expat-devel
2.5.0-2.el9_4
1
ladspa-devel
1.13-28.el9
1
libsndfile-devel
1.0.31-8.el9
1
libuuid-devel
2.37.4-18.el9
1
alsa-lib-devel
1.2.10-2.el9
1
libid3tag-devel
0.15.1b-35.el9
1
flac-devel
1.3.3-10.el9_2.1
1
libvorbis-devel
1:1.3.7-5.el9
1
sord-devel
0.16.10-2.el9
1
cmake
3.26.5-2.el9
1
libmad-devel
0.15.1b-33.el9
1
portaudio-devel
19-38.el9
1
suil-devel
0.10.18-1.el9
1
gcc-c++
11.4.1-3.el9
1
soxr-devel
0.1.3-11.el9
1
desktop-file-utils
0.26-6.el9
1
soundtouch-devel
2.1.1-8.el9
1
libogg-devel
2:1.3.4-6.el9
1
serd-devel
0.30.12-2.el9
1
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
2
libsoup
2.72.0-8.el9
2
wxBase-devel
3.2.2.1-1.el9
2
mesa-libGLU-devel
9.0.1-6.el9
2
cmake-data
3.26.5-2.el9
2
sord
0.16.10-2.el9
2
lame-libs
3.100-12.el9
2
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
2
wxGTK
3.2.2.1-1.el9
2
expat
2.5.0-2.el9_4
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
2
perl-TermReadKey
2.38-11.el9
2
taglib
1.12-6.el9
2
python3-rdflib
6.2.0-1.el9
2
flac-libs
1.3.3-10.el9_2.1
2
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
2
alsa-lib
1.2.10-2.el9
2
vamp-plugin-sdk
2.9.0-4.el9
2
perl-File-Find
1.37-481.el9
2
git-core-doc
2.43.0-1.el9
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2
twolame-libs
0.3.13-19.el9
2
json-glib
1.6.6-1.el9
2
libstemmer
0-18.585svn.el9
2
libid3tag
0.15.1b-35.el9
2
sratom
0.6.10-2.el9
2
libsndfile
1.0.31-8.el9
2
gtk3-devel
3.24.31-2.el9
2
lv2
1.18.8-4.el9
2
soundtouch
2.1.1-8.el9
2
automake
1.16.2-8.el9
2
python3-libs
3.9.18-3.el9
2
libuv
1:1.42.0-1.el9
2
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
2
libogg
2:1.3.4-6.el9
2
cpp
11.4.1-3.el9
2
git-core
2.43.0-1.el9
2
portmidi
217-51.el9
2
suil
0.10.18-1.el9
2
serd
0.30.12-2.el9
2
portaudio
19-38.el9
2
ladspa
1.13-28.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
2
wxGTK-gl
3.2.2.1-1.el9
2
perl-Git
2.43.0-1.el9
2
opus-devel
1.3.1-10.el9
2
libmpc
1.2.1-4.el9
2
gettext-libs
0.21-8.el9
2
lilv-libs
0.24.14-3.el9
2
python3-markdown
3.3.4-4.el9
2
glib2
2.68.4-14.el9
2
perl-lib
0.65-481.el9
2
gettext-common-devel
0.21-8.el9
2
wxBase
3.2.2.1-1.el9
2
wxGTK-webview
3.2.2.1-1.el9
2
gettext
0.21-8.el9
2
sqlite
3.34.1-7.el9_3
2
soxr
0.1.3-11.el9
2
libmad
0.15.1b-33.el9
2
wxGTK-media
3.2.2.1-1.el9
2
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
3
libX11
1.7.0-9.el9
3
fribidi-devel
1.0.10-6.el9.2
3
gtk3
3.24.31-2.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
3
SDL2
2.26.0-1.el9
3
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
3
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
3
fontconfig-devel
2.14.0-2.el9_1
3
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9_1
3
less
590-3.el9_3
3
gsm
1.0.19-6.el9
3
libmspack
0.10.1-0.7.alpha.el9
3
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
3
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-3.el9
3
cairo-gobject-devel
1.17.4-7.el9
3
glibc-headers
2.34-100.el9
3
libXtst
1.2.3-16.el9
3
libtiff
4.4.0-12.el9
3
cairo
1.17.4-7.el9
3
shared-mime-info
2.1-5.el9
3
libX11-devel
1.7.0-9.el9
3
cairo-devel
1.17.4-7.el9
3
libsamplerate
0.1.9-10.el9
3
atk-devel
2.36.0-5.el9
3
libXcursor-devel
1.2.0-7.el9
3
libSM
1.2.3-10.el9
3
libXrandr-devel
1.5.2-8.el9
3
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
3
libpng
2:1.6.37-12.el9
3
libXdamage-devel
1.1.5-7.el9
3
webkit2gtk3-jsc
2.42.5-1.el9
3
python3-isodate
0.6.1-3.el9
3
pango-devel
1.48.7-3.el9
3
glib2-devel
2.68.4-14.el9
3
webkit2gtk3
2.42.5-1.el9
3
libsecret
0.20.4-4.el9
3
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
3
perl-File-Copy
2.34-481.el9
3
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
3
libxkbcommon-devel
1.0.3-4.el9
3
gnutls
3.8.3-4.el9_4
3
libXext-devel
1.3.4-8.el9
3
openssh-clients
8.7p1-38.el9
3
harfbuzz
2.7.4-10.el9
3
perl-Error
1:0.17029-7.el9
3
gl-manpages
1.1-24.20190306.el9
3
kernel-headers
5.14.0-427.16.1.el9_4
3
libXcomposite-devel
0.4.5-7.el9
3
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
3
glib-networking
2.68.3-3.el9
3
wxGTK-i18n
3.2.2.1-1.el9
3
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
3
libXinerama-devel
1.1.4-10.el9
3
gstreamer1
1.22.1-2.el9
3
autoconf
2.69-38.el9
3
at-spi2-atk-devel
2.38.0-4.el9
3
libepoxy-devel
1.5.5-4.el9
3
pango
1.48.7-3.el9
3
wayland-devel
1.21.0-1.el9
3
libXi-devel
1.7.10-8.el9
3
libXfixes-devel
5.0.3-16.el9
3
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
3
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
3
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
3
pcre2-utf32
10.40-5.el9
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
3
perl-threads
1:2.25-460.el9
3
atk
2.36.0-5.el9
3
opus
1.3.1-10.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
3
libepoxy
1.5.5-4.el9
3
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
4
libdecor
0.1.1-1.el9
4
xml-common
0.6.3-58.el9
4
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9_1
4
libgudev
237-1.el9
4
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
4
libedit
3.1-38.20210216cv...
4
pcre-devel
8.44-3.el9.3
4
harfbuzz-icu
2.7.4-10.el9
4
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
4
libtheora
1:1.1.1-31.el9
4
libXinerama
1.1.4-10.el9
4
libxslt
1.1.34-9.el9
4
libXft-devel
2.3.3-8.el9
4
woff2
1.0.2-15.el9
4
hyphen
2.8.8-17.el9
4
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
4
colord-libs
1.4.5-4.el9
4
harfbuzz-devel
2.7.4-10.el9
4
pixman-devel
0.40.0-6.el9_3
4
lcms2
2.12-3.el9
4
libffi-devel
3.4.2-8.el9
4
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
4
libfido2
1.13.0-2.el9
4
nettle
3.9.1-1.el9
4
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
4
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
4
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
4
freetype
2.10.4-9.el9
4
m4
1.4.19-1.el9
4
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
4
libX11-common
1.7.0-9.el9
4
libicu
67.1-9.el9
4
libXext
1.3.4-8.el9
4
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
4
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
4
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
4
pixman
0.40.0-6.el9_3
4
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
4
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
4
perl-threads-shared
1.61-460.el9
4
libmount-devel
2.37.4-18.el9
4
libICE
1.0.10-8.el9
4
libseccomp
2.5.2-2.el9
4
iso-codes
4.6.0-3.el9
4
libXft
2.3.3-8.el9
4
libXcomposite
0.4.5-7.el9
4
libxml2-devel
2.9.13-6.el9_4
4
libXdamage
1.1.5-7.el9
4
libpng-devel
2:1.6.37-12.el9
4
graphite2
1.3.14-9.el9
4
libdrm
2.4.117-1.el9
4
openssh
8.7p1-38.el9
4
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
4
enchant2
2.2.15-6.el9
4
libproxy
0.4.15-35.el9
4
at-spi2-core-devel
2.40.3-1.el9
4
libXcursor
1.2.0-7.el9
4
orc
0.4.31-6.el9
4
jbigkit-libs
2.1-23.el9
4
libXfixes
5.0.3-16.el9
4
libtiff-devel
4.4.0-12.el9
4
openjpeg2
2.4.0-7.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
4
libXv
1.0.11-16.el9
4
systemd
252-32.el9_4
4
libwayland-client
1.21.0-1.el9
4
libthai-devel
0.1.28-8.el9
4
freetype-devel
2.10.4-9.el9
4
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
4
libwebp
1.2.0-8.el9_3
4
python3-six
1.15.0-9.el9
4
libvisual
1:0.4.0-34.el9
4
libxcb
1.13.1-9.el9
4
libXrender-devel
0.9.10-16.el9
4
libthai
0.1.28-8.el9
4
fribidi
1.0.10-6.el9.2
4
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
4
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
4
graphene
1.10.6-2.el9
4
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
4
libwpe
1.10.0-4.el9
4
libwayland-server
1.21.0-1.el9
4
libXrender
0.9.10-16.el9
4
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
4
wpebackend-fdo
1.10.0-3.el9
4
xdg-dbus-proxy
0.1.3-1.el9
4
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
4
bubblewrap
0.4.1-6.el9
4
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
4
libselinux-devel
3.6-1.el9
4
libusbx
1.0.26-1.el9
4
dbus-devel
1:1.12.20-8.el9
4
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
4
libXrandr
1.5.2-8.el9
4
libXi
1.7.10-8.el9
4
avahi-libs
0.8-20.el9
4
libatomic
11.4.1-3.el9
4
acl
2.3.1-4.el9
B
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
B
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
B
brotli-devel
1.0.9-6.el9
B
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
B
pcre-cpp
8.44-3.el9.3
B
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
B
xkeyboard-config
2.33-2.el9
B
hunspell-en-US
0.20140811.1-20.el9
B
brotli
1.0.9-6.el9
B
libXtst-devel
1.2.3-16.el9
B
llvm-libs
17.0.6-5.el9
B
dbus-broker
28-7.el9
B
graphite2-devel
1.3.14-9.el9
B
bzip2-devel
1.0.8-8.el9
B
systemd-pam
252-32.el9_4
B
pcre2-devel
10.40-5.el9
B
hunspell-filesystem
1.7.0-11.el9
B
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
B
pcre-utf32
8.44-3.el9.3
B
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
B
libxshmfence
1.3-10.el9
B
pcre-utf16
8.44-3.el9.3
B
libdatrie-devel
0.2.13-4.el9
B
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
B
systemd-rpm-macros
252-32.el9_4
B
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
B
hwdata
0.348-9.13.el9
B
hunspell
1.7.0-11.el9
B
libdatrie
0.2.13-4.el9
B
libcbor
0.7.0-5.el9
B
dbus
1:1.12.20-8.el9
B
libXau
1.0.9-8.el9
B
kmod-libs
28-9.el9
B
libgusb
0.3.8-2.el9
B
libicu-devel
67.1-9.el9
B
xz-devel
5.2.5-8.el9_0
B
libsepol-devel
3.6-1.el9
B
annobin
12.31-2.el9
B
libpciaccess
0.16-6.el9
B
pcre2-utf16
10.40-5.el9
B
libXau-devel
1.0.9-8.el9
B
hyphen
2.8.8-17.el9
iso-codes
4.6.0-3.el9
perl-File-Copy
2.34-481.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
pcre-cpp
8.44-3.el9.3
libthai
0.1.28-8.el9
libdatrie-devel
0.2.13-4.el9
gsm
1.0.19-6.el9
libpciaccess
0.16-6.el9
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
jack-audio-connection-kit-devel
1.9.21-1.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
python3-markdown
3.3.4-4.el9
orc
0.4.31-6.el9
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
openjpeg2
2.4.0-7.el9
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
libepoxy
1.5.5-4.el9
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
libwebp
1.2.0-8.el9_3
fribidi
1.0.10-6.el9.2
dbus-devel
1:1.12.20-8.el9
acl
2.3.1-4.el9
perl-Git
2.43.0-1.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
graphite2-devel
1.3.14-9.el9
dbus-broker
28-7.el9
brotli
1.0.9-6.el9
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
hwdata
0.348-9.13.el9
autoconf
2.69-38.el9
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
libXcomposite-devel
0.4.5-7.el9
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
webkit2gtk3
2.42.5-1.el9
expat-devel
2.5.0-2.el9_4
libselinux-devel
3.6-1.el9
vamp-plugin-sdk-devel
2.9.0-4.el9
gnutls
3.8.3-4.el9_4
wxGTK-gl
3.2.2.1-1.el9
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
perl-lib
0.65-481.el9
enchant2
2.2.15-6.el9
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
webkit2gtk3-jsc
2.42.5-1.el9
soundtouch
2.1.1-8.el9
systemd-pam
252-32.el9_4
chrpath
0.16-17.el9
colord-libs
1.4.5-4.el9
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
dbus
1:1.12.20-8.el9
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
libXtst-devel
1.2.3-16.el9
atk-devel
2.36.0-5.el9
wxGTK-media
3.2.2.1-1.el9
libsecret
0.20.4-4.el9
xml-common
0.6.3-58.el9
pcre-utf32
8.44-3.el9.3
pango
1.48.7-3.el9
harfbuzz-devel
2.7.4-10.el9
libxcb
1.13.1-9.el9
shared-mime-info
2.1-5.el9
wayland-devel
1.21.0-1.el9
wxGTK
3.2.2.1-1.el9
libatomic
11.4.1-3.el9
freetype
2.10.4-9.el9
harfbuzz-icu
2.7.4-10.el9
freetype-devel
2.10.4-9.el9
zlib-devel
1.2.11-40.el9
gettext-libs
0.21-8.el9
serd-devel
0.30.12-2.el9
pcre2-utf32
10.40-5.el9
opus-devel
1.3.1-10.el9
kmod-libs
28-9.el9
libtheora
1:1.1.1-31.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
libxshmfence
1.3-10.el9
soundtouch-devel
2.1.1-8.el9
libogg-devel
2:1.3.4-6.el9
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
xz-devel
5.2.5-8.el9_0
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-3.el9
twolame-devel
0.3.13-19.el9
libid3tag
0.15.1b-35.el9
libmad-devel
0.15.1b-33.el9
pango-devel
1.48.7-3.el9
portmidi-devel
217-51.el9
flac-libs
1.3.3-10.el9_2.1
libseccomp
2.5.2-2.el9
bzip2-devel
1.0.8-8.el9
libSM
1.2.3-10.el9
kernel-headers
5.14.0-427.13.1.el9_4
suil-devel
0.10.18-1.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
libXdamage-devel
1.1.5-7.el9
wxGTK-devel
3.2.2.1-1.el9
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
libusbx
1.0.26-1.el9
git-core
2.43.0-1.el9
libXrandr
1.5.2-8.el9
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
python3-six
1.15.0-9.el9
libXau
1.0.9-8.el9
cairo-gobject-devel
1.17.4-7.el9
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
B
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
glib2-devel
2.68.4-14.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
sord
0.16.10-2.el9
libgusb
0.3.8-2.el9
at-spi2-core-devel
2.40.3-1.el9
hunspell-filesystem
1.7.0-11.el9
python3-libs
3.9.18-3.el9
libXi-devel
1.7.10-8.el9
git-core-doc
2.43.0-1.el9
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
libXi
1.7.10-8.el9
openssh
8.7p1-38.el9
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
annobin
12.31-2.el9
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
glibc-devel
2.34-100.el9
twolame-libs
0.3.13-19.el9
vamp-plugin-sdk
2.9.0-4.el9
libsndfile
1.0.31-8.el9
portaudio
19-38.el9
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
libffi-devel
3.4.2-8.el9
libXft
2.3.3-8.el9
libmpc
1.2.1-4.el9
lilv-devel
0.24.14-3.el9
serd
0.30.12-2.el9
gstreamer1
1.22.1-2.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
gtk3
3.24.31-2.el9
libXau-devel
1.0.9-8.el9
hunspell
1.7.0-11.el9
python3-isodate
0.6.1-3.el9
suil
0.10.18-1.el9
perl-threads
1:2.25-460.el9
libappstream-glib
0.7.18-4.el9
lame-libs
3.100-12.el9
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
sqlite
3.34.1-7.el9_3
libwayland-server
1.21.0-1.el9
libxkbcommon-devel
1.0.3-4.el9
sratom-devel
0.6.10-2.el9
libXtst
1.2.3-16.el9
cairo-devel
1.17.4-7.el9
libX11-common
1.7.0-9.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
atk
2.36.0-5.el9
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
wxBase
3.2.2.1-1.el9
libsndfile-devel
1.0.31-8.el9
libtiff-devel
4.4.0-12.el9
libXfixes-devel
5.0.3-16.el9
gtk3-devel
3.24.31-2.el9
llvm-libs
17.0.6-5.el9
libXft-devel
2.3.3-8.el9
libicu-devel
67.1-9.el9
brotli-devel
1.0.9-6.el9
ladspa-devel
1.13-28.el9
libcbor
0.7.0-5.el9
libdecor
0.1.1-1.el9
libxml2-devel
2.9.13-5.el9_3
libXrandr-devel
1.5.2-8.el9
libXinerama
1.1.4-10.el9
python3-rdflib
6.2.0-1.el9
sqlite-devel
3.34.1-7.el9_3
libstemmer
0-18.585svn.el9
python3
3.9.18-3.el9
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
cmake-data
3.26.5-2.el9
less
590-3.el9_3
libXinerama-devel
1.1.4-10.el9
libogg
2:1.3.4-6.el9
gettext-common-devel
0.21-8.el9
alsa-lib-devel
1.2.10-2.el9
perl-threads-shared
1.61-460.el9
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
sratom
0.6.10-2.el9
libmount-devel
2.37.4-18.el9
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
libicu
67.1-9.el9
gcc-c++
11.4.1-3.el9
at-spi2-atk-devel
2.38.0-4.el9
libsepol-devel
3.6-1.el9
taglib
1.12-6.el9
SDL2
2.26.0-1.el9
taglib-devel
1.12-6.el9
libwpe
1.10.0-4.el9
wxGTK-webview
3.2.2.1-1.el9
pcre-devel
8.44-3.el9.3
libX11-devel
1.7.0-9.el9
soxr
0.1.3-11.el9
libXext-devel
1.3.4-8.el9
libvisual
1:0.4.0-34.el9
perl-TermReadKey
2.38-11.el9
libid3tag-devel
0.15.1b-35.el9
expat
2.5.0-2.el9_4
libproxy
0.4.15-35.el9
lame-devel
3.100-12.el9
bubblewrap
0.4.1-6.el9
glib2
2.68.4-14.el9
wxGTK-i18n
3.2.2.1-1.el9
gettext
0.21-8.el9
lv2
1.18.8-4.el9
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
nettle
3.9.1-1.el9
sord-devel
0.16.10-2.el9
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
git
2.43.0-1.el9
cairo
1.17.4-7.el9
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
portmidi
217-51.el9
libdrm
2.4.117-1.el9
pixman-devel
0.40.0-6.el9_3
portaudio-devel
19-38.el9
json-glib
1.6.6-1.el9
libedit
3.1-38.20210216cv...
avahi-libs
0.8-20.el9
flac-devel
1.3.3-10.el9_2.1
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
systemd
252-32.el9_4
libtiff
4.4.0-12.el9
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
libepoxy-devel
1.5.5-4.el9
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9_1
libXcursor-devel
1.2.0-7.el9
wpebackend-fdo
1.10.0-3.el9
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
woff2
1.0.2-15.el9
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
m4
1.4.19-1.el9
libgudev
237-1.el9
libuuid-devel
2.37.4-18.el9
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
libwayland-client
1.21.0-1.el9
cmake
3.26.5-2.el9
libfido2
1.13.0-2.el9
systemd-rpm-macros
252-32.el9_4
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
wxBase-devel
3.2.2.1-1.el9
glibc-headers
2.34-100.el9
libsamplerate
0.1.9-10.el9
harfbuzz
2.7.4-10.el9
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
xdg-dbus-proxy
0.1.3-1.el9
libXrender-devel
0.9.10-16.el9
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
pcre2-utf16
10.40-5.el9
libXdamage
1.1.5-7.el9
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
libmad
0.15.1b-33.el9
perl-Error
1:0.17029-7.el9
libvorbis-devel
1:1.3.7-5.el9
lv2-devel
1.18.8-4.el9
libxslt
1.1.34-9.el9
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
libmspack
0.10.1-0.7.alpha.el9
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
libXext
1.3.4-8.el9
desktop-file-utils
0.26-6.el9
gl-manpages
1.1-24.20190306.el9
pixman
0.40.0-6.el9_3
libthai-devel
0.1.28-8.el9
fribidi-devel
1.0.10-6.el9.2
glib-networking
2.68.3-3.el9
libpng-devel
2:1.6.37-12.el9
libXv
1.0.11-16.el9
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9_1
openssh-clients
8.7p1-38.el9
perl-File-Find
1.37-481.el9
mesa-libGLU-devel
9.0.1-6.el9
soxr-devel
0.1.3-11.el9
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
lilv-libs
0.24.14-3.el9
ladspa
1.13-28.el9
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
pcre-utf16
8.44-3.el9.3
libICE
1.0.10-8.el9
opus
1.3.1-10.el9
graphene
1.10.6-2.el9
pcre2-devel
10.40-5.el9
gettext-devel
0.21-8.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
cpp
11.4.1-3.el9
gcc
11.4.1-3.el9
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
libXcomposite
0.4.5-7.el9
fontconfig-devel
2.14.0-2.el9_1
alsa-lib
1.2.10-2.el9
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
hunspell-en-US
0.20140811.1-20.el9
automake
1.16.2-8.el9
libuv
1:1.42.0-1.el9
2024-05-16 03:48:34
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:22
Package dependencies resolved successfuly
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
1
libsndfile-devel
1.0.31-7.el9
1.0.31-8.el9
1
expat-devel
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
1
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
libuuid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
1
gcc-c++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
libsndfile
1.0.31-7.el9
1.0.31-8.el9
2
binutils
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
2
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
expat
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
2
libstdc++-devel
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
2
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
2
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
2
glibc-devel
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
2
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
2
binutils-gold
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
3
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
pcre2-utf32
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9_3.1
21.2.3-8.el9
3
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
3
glib2-devel
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.4
3.8.3-4.el9_4
3
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
openssh-clients
8.7p1-34.el9_3.3
8.7p1-38.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
libssh
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
3
glibc-headers
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
4
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
4
openssh
8.7p1-34.el9_3.3
8.7p1-38.el9
4
harfbuzz-icu
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
libssh-config
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
4
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
4
libatomic
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
4
systemd
252-18.el9
252-32.el9_4
4
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
4
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
4
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
libmount-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
4
libfido2
1.13.0-1.el9
1.13.0-2.el9
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
libselinux-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
harfbuzz-devel
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
4
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
4
systemd-pam
252-18.el9
252-32.el9_4
B
pcre2-utf16
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
redhat-release
9.3-0.7.el9
9.4-0.4.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
systemd-rpm-macros
252-18.el9
252-32.el9_4
B
pcre2-devel
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
hwdata
0.348-9.11.el9
0.348-9.13.el9
B
libblkid-devel
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
acl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsepol-devel
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
cmake
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
1
alsa-lib-devel
1.2.9-1.el9
1.2.10-2.el9
1
git
2.39.3-1.el9_2
2.43.0-1.el9
1
expat-devel
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
1
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
2
alsa-lib
1.2.9-1.el9
1.2.10-2.el9
2
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
2
perl-lib
0.65-480.el9
0.65-481.el9
2
cmake-data
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
perl-Git
2.39.3-1.el9_2
2.43.0-1.el9
2
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
2
git-core
2.39.3-1.el9_2
2.43.0-1.el9
2
cmake-filesystem
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
git-core-doc
2.39.3-1.el9_2
2.43.0-1.el9
2
perl-File-Find
1.37-480.el9
1.37-481.el9
2
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
less
590-2.el9_2
590-3.el9_3
3
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
3
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
3
libX11-devel
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
webkit2gtk3-jsc
2.40.5-1.el9_3.1
2.42.5-1.el9
3
kernel-headers
5.14.0-362.24.1.el9_3
5.14.0-427.13.1.el9_4
3
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
3
perl-File-Compare
1.100.600-480.el9
1.100.600-481.el9
3
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
3
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
3
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
3
libtiff
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
3
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-1.el9
1.22.1-2.el9
3
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
3
perl-DynaLoader
1.47-480.el9
1.47-481.el9
3
webkit2gtk3
2.40.5-1.el9_3.1
2.42.5-1.el9
3
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
3
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
perl-File-Copy
2.34-480.el9
2.34-481.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.7.6-23.el9_3.4
3
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
4
mesa-libGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
libdrm
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
4
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
4
mesa-libgbm
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
libtiff-devel
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
4
libX11-xcb
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
0.3.1-1.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
mesa-libEGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.3-0.7.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.1.el9_3
10.2-13.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
mesa-libglapi
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
2
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
2
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-7.el9_3.1
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
kernel-headers
5.14.0-362.18.1.el9_3
5.14.0-362.24.1.el9_3
3
openssh-clients
8.7p1-34.el9
8.7p1-34.el9_3.3
3
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
3
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
4
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
4
openssh
8.7p1-34.el9
8.7p1-34.el9_3.3
4
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-11.1.el9_3
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.3-1.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
Previous history