voms-api-java

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1211
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2024-02-18 14:54:49
tzdata-java
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
nss
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
3
nss-softokn
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
nss-util
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
nspr
4.35.0-4.el9_3
4.35.0-6.el9_3
4
nss-sysinit
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
4
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
complete
2024-02-07 14:09:08
java-11-openjdk-headless
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
2
java-11-openjdk-devel
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
3
tzdata-java
2023c-1.el9
2023d-1.el9
3
nss
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
3
nss-util
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
gnutls
3.7.6-23.el9
3.7.6-23.el9_3.3
4
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
4
nspr
4.35.0-3.el9_2
4.35.0-4.el9_3
4
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
4
nss-sysinit
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
nss-softokn
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
4
java-11-openjdk
1:11.0.21.0.9-2.el9
1:11.0.22.0.7-2.el9
4
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
B
complete
2023-11-24 11:18:40
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.2-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
complete
2023-11-12 03:09:05
which
2.21-28.el9
2.21-29.el9
3
libgcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
crypto-policies
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
3
libstdc++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
alsa-lib
1.2.8-3.el9
1.2.9-1.el9
3
findutils
1:4.8.0-5.el9
1:4.8.0-6.el9
3
zlib
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
3
alternatives
1.20-2.el9
1.24-1.el9
3
glibc
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
cups-libs
1:2.3.3op2-16.el9_2.1
1:2.3.3op2-21.el9
3
avahi-libs
0.8-12.el9_2.1
0.8-15.el9
4
gmp
1:6.2.0-10.el9
1:6.2.0-13.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
krb5-libs
1.20.1-9.el9_2
1.21.1-1.el9
4
ncurses-libs
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
4
lua
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
4
openssl-libs
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
4
gnutls
3.7.6-21.el9_2
3.7.6-23.el9
4
glibc-common
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
procps-ng
3.3.17-11.el9
3.3.17-13.el9
4
python3
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
4
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
glib2
2.68.4-6.el9
2.68.4-11.el9
4
crypto-policies-scripts
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
4
curl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
B
libX11-common
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
B
gdb-minimal
10.2-10.el9
10.2-11.el9
B
qt5-srpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
B
binutils
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
B
libsmartcols
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
B
ncurses
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
B
file-libs
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
file
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
systemd-libs
252-14.el9_2.3
252-18.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
B
ncurses-base
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-6.el9
21.2.3-7.el9
B
openldap
2.6.2-3.el9
2.6.3-1.el9
B
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-460.el9
0.076-461.el9
B
elfutils-libs
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
binutils-gold
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
B
libssh
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
util-linux
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-1.el9
25.2-2.el9
B
libsemanage
3.5-1.el9
3.5-2.el9
B
lua-libs
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
B
libblkid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
libfdisk
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libxml2
2.9.13-3.el9_2.1
2.9.13-4.el9
B
elfutils-libelf
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
libX11
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
B
elfutils
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
libssh-config
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
kernel-srpm-macros
1.0-12.el9
1.0-13.el9
B
rpm
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
redhat-release
9.2-0.13.el9
9.3-0.5.el9
B
perl-Data-Dumper
2.174-462.el9
B
dbus-libs
1:1.12.20-7.el9_2.1
1:1.12.20-8.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-1.el9
3.2.0-2.el9
B
perl-libnet
3.13-4.el9
B
audit-libs
3.0.7-103.el9
3.0.7-104.el9
B
util-linux-core
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
libmount
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
perl-Digest
1.19-4.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
B
perl-URI
5.09-3.el9
B
pam
1.5.1-14.el9
1.5.1-15.el9
B
libuuid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
redhat-rpm-config
199-1.el9
201-1.el9
B
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_2.1
1.43.0-5.el9_3.1
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libffi
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
B
perl-IO-Socket-IP
0.41-5.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
B
rpm-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libgomp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
openssl
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
B
perl-Mozilla-CA
20200520-6.el9
B
shadow-utils
2:4.9-6.el9
2:4.9-8.el9
B
complete
2023-10-28 22:40:02
java-11-openjdk-headless
1:11.0.20.0.8-3.el9
1:11.0.21.0.9-2.el9
2
java-11-openjdk-devel
1:11.0.20.0.8-3.el9
1:11.0.21.0.9-2.el9
3
java-11-openjdk
1:11.0.20.0.8-3.el9
1:11.0.21.0.9-2.el9
4
libnghttp2
1.43.0-5.el9
1.43.0-5.el9_2.1
B
curl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
B