rust-serde

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
2553
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.34-100.el9
2.34-105.el9
2
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
rust-syn+derive-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
rust-quote-devel
1.0.35-1.el9
1.0.36-1.el9
3
rust-syn+proc-macro-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
rust-syn+printing-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
3
rust-proc-macro2+proc-macro-devel
1.0.78-1.el9
1.0.79-1.el9
3
rust-proc-macro2-devel
1.0.78-1.el9
1.0.79-1.el9
3
rust-syn+parsing-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
rust-quote+proc-macro-devel
1.0.35-1.el9
1.0.36-1.el9
3
rust-syn-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
rust-syn+clone-impls-devel
2.0.52-1.el9
2.0.58-1.el9
3
kernel-headers
5.14.0-427.el9
5.14.0-437.el9
4
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
4
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
4
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
4
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
B
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
0.3.1-1.el9
B
rust-syn+quote-devel
2.0.52-1.el9
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
B
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
B
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
B

Most recent builds

rust-serde_derive+default-devel
1.0.196-1.el9
1.0.197-1.el9
1
cargo-rpm-macros
26.1-1.el9
26.2-1.el9
1
rust-srpm-macros-epel
26.1-1.el9
26.2-1.el9
2
rust-serde_derive-devel
1.0.196-1.el9
1.0.197-1.el9
2
rust-syn+proc-macro-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
rust-syn-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
3
rust-syn+parsing-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
rust-syn+printing-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
rust-syn+clone-impls-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
rust-syn+derive-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
3
kernel-headers
5.14.0-425.el9
5.14.0-427.el9
4
rust-syn+quote-devel
2.0.49-1.el9
2.0.52-1.el9
4
libtirpc
1.3.3-4.el9
1.3.3-6.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
2024-03-17 02:12:31
Package dependencies resolved successfuly
2024-03-17 01:35:52
Package resolution failed
  • No package found for: crate(serde_derive/default) = 1.0.196
Dependencies for this build couldn't be processed
cargo-rpm-macros
25.2-2.el9
26.1-1.el9
1
glibc
2.34-99.el9
2.34-100.el9
2
llvm-libs
17.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.1-1.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
3
rust-syn+clone-impls-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
rust-syn+printing-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
rust-syn+parsing-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
3
rust-syn+derive-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
python3.11
3.11.5-2.el9
3.11.7-1.el9
3
rust-syn-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
glibc-devel
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
rust-syn+proc-macro-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
3
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
kernel-headers
5.14.0-412.el9
5.14.0-425.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
python3.11-libs
3.11.5-2.el9
3.11.7-1.el9
4
libssh
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
4
glibc-headers
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
4
rust-syn+quote-devel
2.0.48-1.el9
2.0.49-1.el9
4
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
B
libssh-config
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.3-1.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-19.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
libtirpc
1.3.3-2.el9
1.3.3-4.el9
B
python3.11-pip-wheel
22.3.1-4.el9
22.3.1-5.el9
B
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
systemd-libs
252-24.el9
252-27.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.5.1-1.el9
0.6.0-2.el9
B
rust
1.71.1-1.el9
1.75.0-1.el9
1
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-4.el9
2
rust-std-static
1.71.1-1.el9
1.75.0-1.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
cargo
1.71.1-1.el9
1.75.0-1.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-6.el9
3
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
3
rust-proc-macro2-devel
1.0.76-1.el9
1.0.78-1.el9
3
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
rust-proc-macro2+proc-macro-devel
1.0.76-1.el9
1.0.78-1.el9
3
zlib
1.2.11-40.el9
1.2.11-41.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-25.el9
3
python3.11
3.11.5-1.el9_3
3.11.5-2.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
3
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-28.el9
3
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20231113-1.gite9247c2.el9
4
kernel-headers
5.14.0-362.18.1.el9_3
5.14.0-412.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
ca-certificates
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9
4
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
4
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-99.el9
4
libnghttp2
1.43.0-5.el9_3.1
1.43.0-5.el9.1
4
python3.11-libs
3.11.5-1.el9_3
3.11.5-2.el9
4
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-1.el9
4
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
libtasn1
4.16.0-8.el9_1
4.16.0-8.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
xz
5.2.5-8.el9_0
5.2.5-8.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
pcre2
10.40-2.el9
10.40-4.el9
B
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
xz-libs
5.2.5-8.el9_0
5.2.5-8.el9
B
efi-srpm-macros
6-2.el9_0
4-9.el9
B
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-25.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-4.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-5.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-28.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
libgcrypt
1.10.0-10.el9_2
1.10.0-10.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-17.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
B
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
B
libcap
2.48-9.el9_2
2.48-9.el9
B
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
B
systemd-libs
252-18.el9
252-24.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9_2
0.4.1-3.el9
B
sqlite-libs
3.34.1-7.el9_3
3.34.1-7.el9
B
tar
2:1.34-6.el9_1
2:1.34-6.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
B
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
centos-stream-repos
9.0-24.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
B
centos-stream-release
9.0-24.el9
B
rust-serde_derive+default-devel
1.0.195-1.el9
1.0.196-1.el9
1
rust
1.75.0-1.el9
1.71.1-1.el9
1
glibc
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
2
cargo
1.75.0-1.el9
1.71.1-1.el9
2
libstdc++
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
rust-std-static
1.75.0-1.el9
1.71.1-1.el9
2
libgcc
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
gcc
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
rust-serde_derive-devel
1.0.195-1.el9
1.0.196-1.el9
2
llvm-libs
17.0.6-4.el9
16.0.6-4.el9
2
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-26.el9_3.2
3
zlib
1.2.11-41.el9
1.2.11-40.el9
3
libgomp
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-25.el9_3
3
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
3
cpp
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
3
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-6.el9_1
3
python3.11
3.11.5-2.el9
3.11.5-1.el9_3
3
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-devel
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
3
kernel-headers
5.14.0-410.el9
5.14.0-362.18.1.el9_3
4
glibc-headers
2.34-99.el9
2.34-83.el9_3.7
4
python3.11-libs
3.11.5-2.el9
3.11.5-1.el9_3
4
libcom_err
1.46.5-5.el9
1.46.5-3.el9
4
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.3-1.el9
4
ca-certificates
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2
4
elfutils-debuginfod-client
0.190-2.el9
0.189-3.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20230731-1.git94f0e2c....
4
libnghttp2
1.43.0-5.el9.1
1.43.0-5.el9_3.1
4
debugedit
5.0-5.el9
5.0-4.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
efi-srpm-macros
4-9.el9
6-2.el9_0
B
perl-POSIX
1.94-481.el9
1.94-480.el9
B
rust-proc-macro2+default-devel
1.0.76-1.el9
perl-subs
1.03-481.el9
1.03-480.el9
B
perl-Fcntl
1.13-481.el9
1.13-480.el9
B
pcre2
10.40-4.el9
10.40-2.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.190-2.el9
0.189-3.el9
B
perl-base
2.27-481.el9
2.27-480.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rpm
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
perl-IO
1.43-481.el9
1.43-480.el9
B
annobin
12.31-1.el9
12.12-1.el9
B
redhat-rpm-config
206-1.el9
201-1.el9
B
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-2.el9
B
rust-syn+default-devel
2.0.48-1.el9
perl-overloading
0.02-481.el9
0.02-480.el9
B
perl-vars
1.05-481.el9
1.05-480.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-3.el9
3.2.0-2.el9
B
libtasn1
4.16.0-8.el9
4.16.0-8.el9_1
B
centos-stream-release
9.0-24.el9
elfutils-libs
0.190-2.el9
0.189-3.el9
B
elfutils
0.190-2.el9
0.189-3.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
libsemanage
3.6-1.el9
3.5-2.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.5.1-1.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-462.el9
0.076-461.el9
B
perl-Symbol
1.08-481.el9
1.08-480.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-481.el9
1.21-480.el9
B
perl-mro
1.23-481.el9
1.23-480.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-481.el9
1.12-480.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-481.el9
5.74-480.el9
B
sqlite-libs
3.34.1-7.el9
3.34.1-7.el9_3
B
centos-stream-repos
9.0-24.el9
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-26.el9_3.2
B
libacl
2.3.1-4.el9
2.3.1-3.el9
B
xz
5.2.5-8.el9
5.2.5-8.el9_0
B
perl-libs
4:5.32.1-481.el9
4:5.32.1-480.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-481.el9
0.66-480.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
B
tar
2:1.34-6.el9
2:1.34-6.el9_1
B
gdb-minimal
10.2-13.el9
10.2-11.el9
B
perl-B
1.80-481.el9
1.80-480.el9
B
perl-if
0.60.800-481.el9
0.60.800-480.el9
B
perl-FileHandle
2.03-481.el9
2.03-480.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-481.el9
4:5.32.1-480.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-3.el9_2
B
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-15.el9
B
audit-libs
3.1.2-2.el9
3.0.7-104.el9
B
perl-File-stat
1.09-481.el9
1.09-480.el9
B
elfutils-libelf
0.190-2.el9
0.189-3.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-5.el9_3
B
libgcrypt
1.10.0-10.el9
1.10.0-10.el9_2
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
perl-Errno
1.30-481.el9
1.30-480.el9
B
xz-libs
5.2.5-8.el9
5.2.5-8.el9_0
B
python-srpm-macros
3.9-53.el9
3.9-52.el9
B
perl-overload
1.31-481.el9
1.31-480.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
rust-quote+default-devel
1.0.35-1.el9
systemd-libs
252-23.el9
252-18.el9
B
libsepol
3.6-1.el9
3.5-1.el9
B
libcap
2.48-9.el9
2.48-9.el9_2
B
libselinux
3.6-1.el9
3.5-1.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-481.el9
1.02-480.el9
B
p11-kit-trust
0.25.3-2.el9
0.24.1-2.el9
B
perl-File-Basename
2.85-481.el9
2.85-480.el9
B
p11-kit
0.25.3-2.el9
0.24.1-2.el9
B
Previous history