rocm-smi

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1046
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
2
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
2
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
4
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
4
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
kernel-headers
4.18.0-513.18.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
B
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
B
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
4
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.18.1.el8_9
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
3
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
3
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
4
tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
4
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
4
gnutls
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
cmake
3.26.5-1.el8_9
1
cmake-data
3.26.5-1.el8_9
2
libuv
1:1.41.1-1.el8_4
2
cmake-rpm-macros
3.26.5-1.el8_9
2
cmake-filesystem
3.26.5-1.el8_9
2
libxml2
2.9.7-16.el8_8.1
2.9.7-18.el8_9
3
emacs-filesystem
1:26.1-11.el8
3
vim-filesystem
2:8.0.1763-19.el8_6.4
3
platform-python
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
3
tzdata
2023c-1.el8
2023d-1.el8
4
libcap
2.48-5.el8_8
2.48-6.el8_9
4
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
4
python3-libs
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
4
perl-Storable
1:3.11-3.el8
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.module+el8....
perl-Text-ParseWords
3.30-395.el8
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8
perl-Getopt-Long
1:2.50-4.el8
perl-Carp
1.42-396.el8
perl-constant
1.33-396.el8
perl-macros
4:5.26.3-422.el8
perl-Pod-Escapes
1:1.07-395.el8
python3-pip
9.0.3-23.el8
perl-URI
1.73-3.el8
perl-Digest
1.17-395.el8
perl-Pod-Usage
4:1.69-395.el8
perl-interpreter
4:5.26.3-422.el8
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
perl-Errno
1.28-422.el8
perl-File-Temp
0.230.600-1.el8
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-395.el8
perl-Encode
4:2.97-3.el8
perl-libs
4:5.26.3-422.el8
perl-Mozilla-CA
20160104-7.module+el8....
kernel-headers
4.18.0-513.9.1.el8_9
4.18.0-513.11.1.el8_9
B
perl-libnet
3.11-3.el8
perl-File-Path
2.15-2.el8
perl-Socket
4:2.027-3.el8
openssl
1:1.1.1k-12.el8_9
perl-Time-Local
1:1.280-1.el8
gnutls
3.6.16-7.el8
3.6.16-8.el8_9
B
perl-parent
1:0.237-1.el8
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
perl-MIME-Base64
3.15-396.el8
perl-podlators
4.11-1.el8
perl-Scalar-List-Utils
3:1.49-2.el8
perl-threads
1:2.21-2.el8
help2man
1.47.6-1.el8
perl-Net-SSLeay
1.88-2.module+el8....
perl-Unicode-Normalize
1.25-396.el8
perl-Pod-Simple
1:3.35-395.el8
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
python3-setuptools
39.2.0-7.el8
perl-IO
1.38-422.el8
groff-base
1.22.3-18.el8
python36
3.6.8-38.module+el8...
perl-PathTools
3.74-1.el8
perl-Exporter
5.72-396.el8
perl-Pod-Perldoc
3.28-396.el8
perl-threads-shared
1.58-2.el8
perl-Term-Cap
1.17-395.el8
platform-python-pip
9.0.3-23.el8
perl-Term-ANSIColor
4.06-396.el8
Real build: rocm-smi-5.7.1-1.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
complete
2023-12-26 16:51:56
python36
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-38.module+el8...
1
openssl-libs
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
3
openssl
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
B
kernel-headers
4.18.0-513.5.1.el8_9
4.18.0-513.9.1.el8_9
B
complete
2023-11-18 16:57:25
chkconfig
1.19.1-1.el8
1.19.2-1.el8
2
platform-python
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
2
python3-pip
9.0.3-22.el8
9.0.3-23.el8
2
glibc
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
3
python3-pip-wheel
9.0.3-22.el8
9.0.3-23.el8
3
platform-python-pip
9.0.3-22.el8
9.0.3-23.el8
3
python3-libs
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
3
ncurses-libs
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
3
zlib
1.2.11-21.el8_7
1.2.11-25.el8
3
crypto-policies
20221215-1.gitece0092.el8
20230731-1.git3177e06.el8
4
glibc-common
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
4
glibc-all-langpacks
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
4
ncurses-base
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
4
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
pam
1.3.1-25.el8
1.3.1-27.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-4.el8
2.3.2-5.el8
B
libgcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
libcurl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
B
glibc-headers
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
libnghttp2
1.33.0-5.el8_8
1.33.0-5.el8_9
B
libmount
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
annobin
10.94-1.el8
11.13-2.el8
B
file-libs
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
gcc-c++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
libblkid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-1.el8
0.074-2.el8
B
systemd-libs
239-74.el8_8.5
239-78.el8
B
libgomp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
krb5-libs
1.18.2-25.el8_8
1.18.2-26.el8_9
B
glibc-devel
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
audit-libs
3.0.7-4.el8
3.0.7-5.el8
B
libfdisk
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
libuuid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
file
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
util-linux
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
elfutils-libs
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
gcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
curl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
B
elfutils-libelf
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
libsmartcols
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
findutils
1:4.6.0-20.el8_8.1
1:4.6.0-21.el8
B
kernel-headers
4.18.0-477.27.1.el8_8
4.18.0-513.5.1.el8_9
B
glibc-gconv-extra
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
which
2.21-18.el8
2.21-20.el8
B
libstdc++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
shadow-utils
2:4.6-17.el8
2:4.6-19.el8
B
redhat-release
8.8-0.8.el8
8.9-0.1.el8
B
gdb-headless
8.2-19.el8
8.2-20.el8
B
gnutls
3.6.16-6.el8_7
3.6.16-7.el8
B
binutils
2.30-119.el8_8.2
2.30-123.el8
B
elfutils
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
ncurses
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
B
cpp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
B
perl-Digest
1.17-395.el8
B
openssl
1:1.1.1k-9.el8_7
B
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
B
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
B
perl-Net-SSLeay
1.88-2.module+el8....
B
perl-libnet
3.11-3.el8
B
perl-URI
1.73-3.el8
B
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.module+el8....
B
perl-Mozilla-CA
20160104-7.module+el8....
B
complete
2023-11-04 20:06:30
platform-python
3.6.8-51.el8_8.1
3.6.8-51.el8_8.2
2
python3-libs
3.6.8-51.el8_8.1
3.6.8-51.el8_8.2
3
binutils
2.30-119.el8
2.30-119.el8_8.2
B
complete
2023-10-21 22:13:40
glibc
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
3
ncurses-libs
6.1-9.20180224.el8
6.1-9.20180224.el...
3
ncurses-base
6.1-9.20180224.el8
6.1-9.20180224.el...
4
glibc-all-langpacks
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
4
ca-certificates
2022.2.54-80.2.el8_6
2023.2.60_v7.0.306-80.0.el8_8
4
glibc-common
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
4
systemd-libs
239-74.el8_8.3
239-74.el8_8.5
B
libnghttp2
1.33.0-3.el8_2.1
1.33.0-5.el8_8
B
glibc-devel
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
B
kernel-headers
4.18.0-477.21.1.el8_8
4.18.0-477.27.1.el8_8
B
glibc-gconv-extra
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
B
glibc-headers
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
B
ncurses
6.1-9.20180224.el8
6.1-9.20180224.el...
B
epel-rpm-macros
8-39
8-40
B
findutils
1:4.6.0-20.el8
1:4.6.0-20.el8_8.1
B
Previous history