retsnoop

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1474
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
4
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
4
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
B
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
B
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
less
530-1.el8
530-2.el8_9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
4
platform-python
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
2
python3-libs
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
3
tzdata
2023c-1.el8
2023d-1.el8
4
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
4
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
4
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libcap
2.48-5.el8_8
2.48-6.el8_9
B
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
kernel-headers
4.18.0-513.9.1.el8_9
4.18.0-513.11.1.el8_9
B
libxml2
2.9.7-16.el8_8.1
2.9.7-18.el8_9
B
gnutls
3.6.16-7.el8
3.6.16-8.el8_9.1
B
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
Real build: retsnoop-0.9.8-1.el8
Dependencies for this build couldn't be processed
openssl-libs
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
3
kernel-headers
4.18.0-513.5.1.el8_9
4.18.0-513.9.1.el8_9
B
elfutils-libelf-devel
0.188-3.el8
0.189-3.el8
1
llvm
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-3.module+el8....
1
rust-toolset
1.66.1-2.module+el8....
1.71.1-1.module+el8....
1
clang
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-2.module+el8....
1
elfutils-libelf
0.188-3.el8
0.189-3.el8
2
clang-libs
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-2.module+el8....
2
zlib
1.2.11-21.el8_7
1.2.11-25.el8
2
glibc
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
2
rust
1.66.1-2.module+el8....
1.71.1-1.module+el8....
2
zlib-devel
1.2.11-21.el8_7
1.2.11-25.el8
2
libzstd-devel
1.4.4-1.el8
2
libstdc++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
2
gcc-c++
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
2
libstdc++-devel
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
2
cargo
1.66.1-2.module+el8....
1.71.1-1.module+el8....
2
ncurses-libs
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
2
libgcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
2
llvm-libs
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-3.module+el8....
2
platform-python
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
2
glibc-common
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
3
gcc
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
3
clang-resource-filesystem
15.0.7-1.module+el8....
16.0.6-2.module+el8....
3
chkconfig
1.19.1-1.el8
1.19.2-1.el8
3
python3-libs
3.6.8-51.el8_8.2
3.6.8-56.el8_9
3
rust-std-static
1.66.1-2.module+el8....
1.71.1-1.module+el8....
3
ncurses-base
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-22.el8
9.0.3-23.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
3
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.1.1-4.3.el8
3
libcurl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
3
crypto-policies
20221215-1.gitece0092.el8
20230731-1.git3177e06.el8
4
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.1.1-4.3.el8
4
gcc-toolset-13-gcc
13.1.1-4.3.el8
4
krb5-libs
1.18.2-25.el8_8
1.18.2-26.el8_9
4
binutils
2.30-119.el8_8.2
2.30-123.el8
4
libgomp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
4
glibc-devel
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
4
libnghttp2
1.33.0-5.el8_8
1.33.0-5.el8_9
4
gcc-toolset-13-runtime
13.0-2.el8
4
cpp
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
4
gcc-toolset-12-gcc
12.2.1-7.4.el8
tpm2-tss
2.3.2-4.el8
2.3.2-5.el8
B
shadow-utils
2:4.6-17.el8
2:4.6-19.el8
B
audit-libs
3.0.7-4.el8
3.0.7-5.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-18.el8
8.5.0-20.el8
B
libmount
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
python3-setools
4.3.0-3.el8
4.3.0-5.el8
B
elfutils
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
python3-audit
3.0.7-4.el8
3.0.7-5.el8
B
annobin
10.94-1.el8
11.13-2.el8
B
libuuid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
elfutils-libs
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
gcc-toolset-12-binutils
2.38-17.el8
file
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
gcc-toolset-12-runtime
12.0-6.el8
libfdisk
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
gcc-toolset-12-libstdc++-devel
12.2.1-7.4.el8
redhat-release
8.8-0.8.el8
8.9-0.1.el8
B
gdb-headless
8.2-19.el8
8.2-20.el8
B
file-libs
5.33-24.el8
5.33-25.el8
B
curl
7.61.1-30.el8_8.3
7.61.1-33.el8
B
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el8
0.189-3.el8
B
environment-modules
4.5.2-3.el8
4.5.2-4.el8
B
systemd-libs
239-74.el8_8.5
239-78.el8
B
gcc-toolset-12-gcc-c++
12.2.1-7.4.el8
gcc-toolset-12-binutils-gold
2.38-17.el8
findutils
1:4.6.0-20.el8_8.1
1:4.6.0-21.el8
B
util-linux
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
gnutls
3.6.16-6.el8_7
3.6.16-7.el8
B
libsmartcols
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
ncurses
6.1-9.20180224.el...
6.1-10.20180224.el8
B
procps-ng
3.3.15-13.el8
3.3.15-14.el8
B
glibc-headers
2.28-225.el8_8.6
2.28-236.el8.7
B
kernel-headers
4.18.0-477.27.1.el8_8
4.18.0-513.5.1.el8_9
B
pam
1.3.1-25.el8
1.3.1-27.el8
B
libblkid
2.32.1-42.el8_8
2.32.1-43.el8
B
which
2.21-18.el8
2.21-20.el8
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-14.el8
B
jansson
2.14-1.el8
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-14.el8
B
platform-python
3.6.8-51.el8_8.1
3.6.8-51.el8_8.2
2
python3-libs
3.6.8-51.el8_8.1
3.6.8-51.el8_8.2
3
binutils
2.30-119.el8
2.30-119.el8_8.2
4
glibc
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
2
glibc-all-langpacks
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
3
glibc-common
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
3
glibc-devel
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
4
libnghttp2
1.33.0-3.el8_2.1
1.33.0-5.el8_8
4
glibc-gconv-extra
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
B
glibc-headers
2.28-225.el8
2.28-225.el8_8.6
B
epel-rpm-macros
8-39
8-40
B