qt6-qtdeclarative

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
463
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

epel-rpm-macros
9-11.el9
9-12.el9
B
ansible-srpm-macros
1-8.1.el9
1-10.el9
B
rust-srpm-macros-epel
24-4.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

qt6-qtbase-private-devel
6.3.1-3.el9
6.4.3-2.el9
1
qt6-qtbase-devel
6.3.1-3.el9
6.4.3-2.el9
1
qt6-rpm-macros
6.3.1-1.el9
6.4.3-1.el9
1
qt6-qtshadertools-devel
6.3.1-2.el9
6.4.3-1.el9
1
qt6-qtshadertools
6.3.1-2.el9
6.4.3-1.el9
2
libcurl
7.76.1-23.el9
7.76.1-23.el9_2.1
2
qt6-qtbase
6.3.1-3.el9
6.4.3-2.el9
2
qt6-qtbase-odbc
6.4.3-2.el9
2
qt6-qtbase-postgresql
6.4.3-2.el9
2
qt6-qtbase-mysql
6.4.3-2.el9
2
qt6-qtbase-gui
6.3.1-3.el9
6.4.3-2.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-8.el9
1:27.2-8.el9_2.1
2
libuuid
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
3
qt6-qtbase-common
6.3.1-3.el9
6.4.3-2.el9
3
libpq
13.5-1.el9
3
openldap-compat
2.6.2-3.el9
3
unixODBC
2.3.9-4.el9
3
mariadb-connector-c
3.2.6-1.el9_0
3
curl
7.76.1-23.el9
7.76.1-23.el9_2.1
4
libmount
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
4
mariadb-connector-c-config
3.2.6-1.el9_0
4
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
4
libgcrypt
1.10.0-10.el9_1
1.10.0-10.el9_2
4
util-linux
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
B
libfdisk
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
B
util-linux-core
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
B
libsmartcols
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
B
libblkid
2.37.4-10.el9
2.37.4-11.el9_2
B
No dependency changes
2023-05-09 23:38:22
Package dependencies resolved successfuly
2023-05-09 23:25:10
Package resolution failed
  • Problem: package qt6-qtshadertools-devel-6.3.1-2.el9.x86_64 requires libQt6ShaderTools.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
    - package qt6-qtshadertools-devel-6.3.1-2.el9.x86_64 requires qt6-qtshadertools(x86-64) = 6.3.1-2.el9, but none of the providers can be installed
    - conflicting requests
    - nothing provides qt6-qtbase(x86-64) = 6.3.1 needed by qt6-qtshadertools-6.3.1-2.el9.x86_64
gcc-c++
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
1
cmake
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
1
python3
3.9.14-1.el9_1.2
3.9.16-1.el9
1
perl-English
1.11-479.el9
1.11-480.el9
2
zlib
1.2.11-35.el9_1
1.2.11-39.el9
2
expat
2.4.9-1.el9_1.1
2.5.0-1.el9
2
libcurl
7.76.1-19.el9_1.2
7.76.1-23.el9
2
pkgconf-pkg-config
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
2
mesa-libEGL-devel
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
2
libstdc++-devel
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
perl-File-Basename
2.85-479.el9
2.85-480.el9
2
libgcc
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-479.el9
4:5.32.1-480.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-6.el9_1.1
1:27.2-8.el9
2
glibc
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
2
libstdc++
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
python3-libs
3.9.14-1.el9_1.2
3.9.16-1.el9
2
cmake-filesystem
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
cmake-data
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
vulkan-loader-devel
1.3.224.0-2.el9
1.3.239.0-1.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-479.el9
4:5.32.1-480.el9
2
gcc
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
libarchive
3.5.3-3.el9
3.5.3-4.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
3
krb5-devel
1.19.1-24.el9_1
1.20.1-8.el9
3
zlib-devel
1.2.11-35.el9_1
1.2.11-39.el9
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-10.el9_1.1
53.0.0-12.el9
3
libdrm
2.4.111-1.el9
2.4.114-1.el9
3
binutils
2.35.2-24.el9
2.35.2-37.el9
3
libgomp
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
3
glibc-common
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
3
glibc-devel
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
3
libssh
0.9.6-3.el9
0.10.4-8.el9
3
mesa-libgbm
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
perl-vars
1.05-479.el9
1.05-480.el9
3
glib2
2.68.4-5.el9
2.68.4-6.el9
3
krb5-libs
1.19.1-24.el9_1
1.20.1-8.el9
3
libuuid
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
3
pkgconf
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
3
rpm
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
3
gnutls-devel
3.7.6-18.el9_1
3.7.6-20.el9_2
3
mesa-libEGL
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
libinput
1.19.3-2.el9_0
1.19.3-3.el9
3
cpp
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
3
openssl-libs
1:3.0.1-47.el9_1
1:3.0.7-6.el9_2
3
vulkan-loader
1.3.224.0-2.el9
1.3.239.0-1.el9
3
systemd-libs
250-12.el9_1.3
252-13.el9_2
3
perl-Errno
1.30-479.el9
1.30-480.el9
3
pkgconf-m4
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
3
vulkan-headers
1.3.224.0-1.el9
1.3.239.0-2.el9
3
keyutils-libs-devel
1.6.1-4.el9
1.6.3-1.el9
4
setup
2.13.7-7.el9
2.13.7-9.el9
4
libmount
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
4
mesa-libglapi
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
4
mesa-libGL
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
4
SDL2
2.0.20-2.el9
2.26.0-1.el9
4
libkadm5
1.19.1-24.el9_1
1.20.1-8.el9
4
cyrus-sasl-lib
2.1.27-20.el9
2.1.27-21.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.187-5.el9
0.188-3.el9
4
binutils-gold
2.35.2-24.el9
2.35.2-37.el9
4
libwayland-client
1.19.0-4.el9
1.21.0-1.el9
4
gnutls-dane
3.7.6-18.el9_1
3.7.6-20.el9_2
4
glibc-headers
2.34-40.el9_1.1
2.34-60.el9
4
gnutls-c++
3.7.6-18.el9_1
3.7.6-20.el9_2
4
libselinux
3.4-3.el9
3.5-1.el9
4
libpkgconf
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
4
gnutls
3.7.6-18.el9_1
3.7.6-20.el9_2
4
kernel-headers
5.14.0-162.23.1.el9_1
5.14.0-284.11.1.el9_2
4
crypto-policies
20220815-1.git0fbe86f.el9
20221215-1.git9a18988.el9
4
libwayland-server
1.19.0-4.el9
1.21.0-1.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-479.el9
1.12-480.el9
4
libselinux-devel
3.4-3.el9
3.5-1.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
4
coreutils
8.32-32.el9
8.32-34.el9
4
curl
7.76.1-19.el9_1.2
7.76.1-23.el9
4
perl-overload
1.31-479.el9
1.31-480.el9
4
libssh-config
0.9.6-3.el9
0.10.4-8.el9
4
keyutils-libs
1.6.1-4.el9
1.6.3-1.el9
4
mesa-vulkan-drivers
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
4
libsepol
3.4-1.1.el9
3.5-1.el9
B
perl-if
0.60.800-479.el9
0.60.800-480.el9
B
perl-File-stat
1.09-479.el9
1.09-480.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-479.el9
1.21-480.el9
B
pango
1.48.7-2.el9
1.48.7-3.el9
B
annobin
10.73-3.el9
11.05-1.el9
B
perl-Symbol
1.08-479.el9
1.08-480.el9
B
file-libs
5.39-10.el9
5.39-12.el9
B
util-linux
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-479.el9
1.02-480.el9
B
perl-mro
1.23-479.el9
1.23-480.el9
B
zip
3.0-33.el9
3.0-35.el9
B
libfdisk
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
B
libsemanage
3.4-2.el9
3.5-1.el9
B
pam
1.5.1-12.el9
1.5.1-14.el9
B
file
5.39-10.el9
5.39-12.el9
B
libsepol-devel
3.4-1.1.el9
3.5-1.el9
B
perl-POSIX
1.94-479.el9
1.94-480.el9
B
perl-overloading
0.02-479.el9
0.02-480.el9
B
perl-Fcntl
1.13-479.el9
1.13-480.el9
B
elfutils
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
redhat-rpm-config
196-1.el9
199-1.el9
B
unbound-libs
1.16.2-2.el9
1.16.2-3.el9
B
perl-subs
1.03-479.el9
1.03-480.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
B
util-linux-core
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
B
libsmartcols
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
B
libblkid
2.37.4-9.el9
2.37.4-10.el9
B
perl-IO
1.43-479.el9
1.43-480.el9
B
elfutils-libs
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
go-srpm-macros
3.0.9-9.el9
3.2.0-1.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-479.el9
0.66-480.el9
B
hwdata
0.348-9.5.el9
0.348-9.7.el9
B
lua-libs
5.4.4-2.el9_1
5.4.4-3.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
B
coreutils-common
8.32-32.el9
8.32-34.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
openssl
1:3.0.1-47.el9_1
1:3.0.7-6.el9_2
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
B
shadow-utils
2:4.9-5.el9
2:4.9-6.el9
B
elfutils-libelf
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
llvm-libs
14.0.6-1.el9
15.0.7-1.el9
B
kernel-srpm-macros
1.0-11.el9
1.0-12.el9
B
libwayland-cursor
1.19.0-4.el9
1.21.0-1.el9
B
libdecor
0.1.0-3.el9
0.1.1-1.el9
B
redhat-release
9.1-1.9.el9
9.2-0.13.el9
B
emacs-filesystem
1:27.2-6.el9
1:27.2-6.el9_1.1
2
libcurl
7.76.1-19.el9_1.1
7.76.1-19.el9_1.2
2
tzdata
2022g-1.el9_1
2023c-1.el9
3
libgcrypt
1.10.0-8.el9_0
1.10.0-10.el9_1
4
kernel-headers
5.14.0-162.18.1.el9_1
5.14.0-162.23.1.el9_1
4
curl
7.76.1-19.el9_1.1
7.76.1-19.el9_1.2
4
epel-release
9-4.el9
9-5.el9
B
gcc-c++
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
1
python3
3.9.10-2.el9
3.9.14-1.el9_1.2
1
mesa-libEGL-devel
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
2
libcurl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9_1.1
2
python3-libs
3.9.10-2.el9
3.9.14-1.el9_1.2
2
expat
2.2.10-12.el9_0.2
2.4.9-1.el9_1.1
2
pcre2-utf16
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
2
zlib
1.2.11-31.el9_0.1
1.2.11-35.el9_1
2
glibc
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
2
libarchive
3.5.3-2.el9_0
3.5.3-3.el9
2
libstdc++
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
libgcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
bash
5.1.8-4.el9
5.1.8-6.el9_1
2
libxml2-devel
2.9.13-1.el9_0.1
2.9.13-3.el9_1
2
vulkan-loader-devel
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-2.el9
2
vim-filesystem
2:8.2.2637-16.el9_0.3
2:8.2.2637-20.el9_1
2
libstdc++-devel
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
gcc
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
2
cups-devel
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
1:2.3.3op2-16.el9
2
krb5-devel
1.19.1-15.el9_0
1.19.1-24.el9_1
3
mesa-libgbm
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
3
krb5-libs
1.19.1-15.el9_0
1.19.1-24.el9_1
3
libdrm
2.4.108-1.el9
2.4.111-1.el9
3
vulkan-loader
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-2.el9
3
cpp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
3
vulkan-headers
1.3.216.0-1.el9_0
1.3.224.0-1.el9
3
openssl-libs
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-47.el9_1
3
pcre2-syntax
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
3
libuuid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
3
sqlite-libs
3.34.1-5.el9
3.34.1-6.el9_1
3
libjpeg-turbo
2.0.90-5.el9
2.0.90-6.el9_1
3
freetype
2.10.4-6.el9
2.10.4-9.el9
3
harfbuzz
2.7.4-5.el9
2.7.4-8.el9
3
zlib-devel
1.2.11-31.el9_0.1
1.2.11-35.el9_1
3
rpm
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-19.el9_1
3
dbus-libs
1:1.12.20-5.el9
1:1.12.20-7.el9_1
3
gnutls-devel
3.7.3-9.el9
3.7.6-18.el9_1
3
libxml2
2.9.13-1.el9_0.1
2.9.13-3.el9_1
3
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
3
tzdata
2022c-1.el9_0
2022g-1.el9_1
3
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
3
glibc-devel
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
3
systemd-libs
250-6.el9_0
250-12.el9_1.3
3
libcom_err
1.46.5-2.el9
1.46.5-3.el9
3
binutils
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-10.el9
53.0.0-10.el9_1.1
3
cups-libs
1:2.3.3op2-13.el9_0.1
1:2.3.3op2-16.el9
3
fontconfig
2.13.94-2.el9
2.14.0-2.el9_1
3
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-3.el9
3
mesa-libEGL
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
3
libgomp
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
3
gnutls-dane
3.7.3-9.el9
3.7.6-18.el9_1
4
libselinux-devel
3.3-2.el9
3.4-3.el9
4
libkadm5
1.19.1-15.el9_0
1.19.1-24.el9_1
4
glibc-headers
2.34-28.el9_0
2.34-40.el9_1.1
4
crypto-policies
20220223-1.git5203b41....
20220815-1.git0fbe86f.el9
4
mesa-libglapi
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
mesa-vulkan-drivers
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
gnutls
3.7.3-9.el9
3.7.6-18.el9_1
4
libselinux
3.3-2.el9
3.4-3.el9
4
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-8.el9_0
4
coreutils
8.32-31.el9
8.32-32.el9
4
binutils-gold
2.35.2-17.el9
2.35.2-24.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-19.el9_1
4
setup
2.13.7-6.el9
2.13.7-7.el9
4
libcom_err-devel
1.46.5-2.el9
1.46.5-3.el9
4
libmount
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.186-1.el9
0.187-5.el9
4
gnutls-c++
3.7.3-9.el9
3.7.6-18.el9_1
4
curl
7.76.1-14.el9_0.5
7.76.1-19.el9_1.1
4
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
4
mesa-libGL
21.3.4-2.el9
22.1.5-2.el9
4
libtasn1-devel
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
4
kernel-headers
5.14.0-70.22.1.el9_0
5.14.0-162.18.1.el9_1
4
nettle-devel
3.7.3-2.el9
3.8-3.el9_0
4
gdb-minimal
10.2-9.el9
10.2-10.el9
B
coreutils-common
8.32-31.el9
8.32-32.el9
B
dbus-broker
28-5.el9
rpm-build-libs
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-19.el9_1
B
file
5.39-8.el9
5.39-10.el9
B
libsemanage
3.3-2.el9
3.4-2.el9
B
file-libs
5.39-8.el9
5.39-10.el9
B
shadow-utils
2:4.9-3.el9
2:4.9-5.el9
B
kmod-libs
28-7.el9
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
util-linux
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
9.1-1.9.el9
B
annobin
10.54-2.el9
10.73-3.el9
B
systemd
250-6.el9_0
gzip
1.10-9.el9_0
1.12-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.2.1-9.4.el9
11.3.1-2.1.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-12.el9_0
4.16.1.3-19.el9_1
B
acl
2.3.1-3.el9
llvm-libs
13.0.1-1.el9
14.0.6-1.el9
B
fpc-srpm-macros
1.3-7.el9
B
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
redhat-rpm-config
194-1.el9
196-1.el9
B
pcre2
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
B
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
libtasn1
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
B
systemd-pam
250-6.el9_0
unbound-libs
1.13.1-13.el9_0
1.16.2-2.el9
B
lua-libs
5.4.2-4.el9
5.4.4-2.el9_1
B
which
2.21-27.el9
2.21-28.el9
B
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-12.el9
B
openssl
1:3.0.1-41.el9_0
1:3.0.1-47.el9_1
B
json-c
0.14-11.el9
util-linux-core
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
tar
2:1.34-3.el9
2:1.34-6.el9_1
B
audit-libs
3.0.7-101.el9_0.2
3.0.7-103.el9
B
epel-rpm-macros
9-7.el9
9-11.el9
B
libsepol
3.3-2.el9
3.4-1.1.el9
B
libsmartcols
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
libtasn1-tools
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
B
libblkid
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
qt5-srpm-macros
5.15.2-9.el9
5.15.3-1.el9
B
elfutils-libs
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
elfutils-libelf
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
libfdisk
2.37.4-3.el9
2.37.4-9.el9
B
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
hwdata
0.348-9.3.el9
0.348-9.5.el9
B
pcre2-utf32
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
B
ansible-srpm-macros
1-7.el9
1-8.1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
B
dbus
1:1.12.20-5.el9
fribidi
1.0.10-6.el9
1.0.10-6.el9.2
B
libsepol-devel
3.3-2.el9
3.4-1.1.el9
B
elfutils
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.186-1.el9
0.187-5.el9
B
pcre2-devel
10.37-5.el9_0
10.40-2.el9
B
nettle
3.7.3-2.el9
3.8-3.el9_0
B
2023-03-23 10:24:29
Package dependencies resolved successfuly
Previous history