qt5-qtenginio

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
214
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

cups-devel
1:2.2.6-57.el8
1:2.2.6-60.el8_10
2
systemd-libs
239-82.el8
239-82.el8_10.1
2
krb5-devel
1.18.2-27.el8_10
1.18.2-28.el8_10
3
krb5-libs
1.18.2-27.el8_10
1.18.2-28.el8_10
3
cups-libs
1:2.2.6-57.el8
1:2.2.6-60.el8_10
3
kernel-headers
4.18.0-553.el8_10
4.18.0-553.8.1.el8_10
4
libuv
1:1.41.1-1.el8_4
1:1.41.1-2.el8_10
4
libkadm5
1.18.2-27.el8_10
1.18.2-28.el8_10
4
libtirpc
1.1.4-10.el8
1.1.4-12.el8_10
4
systemd-pam
239-82.el8
239-82.el8_10.1
B
less
530-2.el8_9
530-3.el8_10
B
policycoreutils
2.9-25.el8
2.9-26.el8_10
B
policycoreutils-python-utils
2.9-25.el8
2.9-26.el8_10
B
systemd
239-82.el8
239-82.el8_10.1
B
libxml2
2.9.7-18.el8_9
2.9.7-18.el8_10.1
B
openldap
2.4.46-18.el8
2.4.46-19.el8_10
B
libnghttp2
1.33.0-5.el8_9
1.33.0-6.el8_10.1
B
python3-policycoreutils
2.9-25.el8
2.9-26.el8_10
B
epel-release
8-19.el8
8-20.el8
B
redhat-release
8.10-0.2.el8
8.10-0.3.el8
B
pam
1.3.1-33.el8
1.3.1-34.el8_10
B
qt5-qtbase-devel
5.15.3-5.el8
5.15.3-7.el8
1
qt5-qtbase-private-devel
5.15.3-5.el8
5.15.3-7.el8
1
qt5-doctools
5.15.3-5.el8
5.15.3-6.el8
1
qt5-qtbase
5.15.3-5.el8
5.15.3-7.el8
2
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
2
platform-python
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
2
cups-devel
1:2.2.6-54.el8_9
1:2.2.6-57.el8
2
cmake-filesystem
3.26.5-1.el8_9
3.26.5-2.el8
2
libgcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
2
glibc
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
2
glib2
2.56.4-161.el8
2.56.4-162.el8
2
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.15.3-5.el8
5.15.3-7.el8
2
mesa-libEGL-devel
23.1.4-1.el8
23.1.4-2.el8
2
clang-libs
16.0.6-2.module+el8....
17.0.6-1.module+el8....
2
libX11
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
2
libstdc++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
2
systemd-libs
239-78.el8
239-82.el8
2
bash
4.4.20-4.el8_6
4.4.20-5.el8
2
qt5-qttools-libs-help
5.15.3-5.el8
5.15.3-6.el8
2
harfbuzz
1.7.5-3.el8
1.7.5-4.el8
3
libuuid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-54.el8_9
1:2.2.6-57.el8
3
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
3
cmake
3.26.5-1.el8_9
3.26.5-2.el8
3
gcc-c++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
3
mesa-libgbm
23.1.4-1.el8
23.1.4-2.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
3
libX11-common
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
clang-resource-filesystem
16.0.6-2.module+el8....
17.0.6-1.module+el8....
3
libmount
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
3
mesa-libGL
23.1.4-1.el8
23.1.4-2.el8
3
glibc-common
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
3
krb5-libs
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
3
llvm-libs
16.0.6-3.module+el8....
17.0.6-2.module+el8....
3
qt5-qtbase-common
5.15.3-5.el8
5.15.3-7.el8
3
krb5-devel
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
3
mesa-libEGL
23.1.4-1.el8
23.1.4-2.el8
3
libX11-devel
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
3
libX11-xcb
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
3
qt5-qttools-common
5.15.3-5.el8
5.15.3-6.el8
3
libglvnd
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
3
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el8
1:1.3.4-2.el8
3
expat
2.2.5-11.el8_9.1
2.2.5-13.el8_10
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
3
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.1.1-4.3.el8
13.2.1-6.2.el8
3
mesa-libglapi
23.1.4-1.el8
23.1.4-2.el8
3
libtirpc
1.1.4-8.el8
1.1.4-10.el8
4
p11-kit-trust
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
libblkid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
4
avahi-libs
0.7-21.el8_9.1
0.7-27.el8
4
p11-kit
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
cmake-data
3.26.5-1.el8_9
3.26.5-2.el8
4
cmake-rpm-macros
3.26.5-1.el8_9
3.26.5-2.el8
4
libacl
2.2.53-1.el8
2.2.53-3.el8
4
gmp
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
4
p11-kit-devel
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
libkadm5
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
4
kernel-headers
4.18.0-513.24.1.el8_9
4.18.0-553.el8_10
4
gcc-toolset-13-gcc
13.1.1-4.3.el8
13.2.1-6.2.el8
4
libstdc++-devel
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
4
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.1.1-4.3.el8
13.2.1-6.2.el8
4
libcurl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
4
gcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
4
acl
2.2.53-1.el8
2.2.53-3.el8
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8_9.1
0.074-3.el8
B
systemd-pam
239-78.el8
239-82.el8
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
elfutils-libs
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
glibc-headers
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
B
rpm-build
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
file-libs
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
python3-policycoreutils
2.9-24.el8
2.9-25.el8
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-14.el8
2.40-21.el8
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-14.el8
2.40-21.el8
B
kmod-libs
25-19.el8
25-20.el8
B
elfutils
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
pam
1.3.1-27.el8
1.3.1-33.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-5.el8
2.3.2-6.el8
B
util-linux
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
glibc-devel
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
B
gmp-devel
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
B
libfdisk
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.12
2.28-251.el8_10.2
B
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
rpm
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
file
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
redhat-release
8.9-0.1.el8
8.10-0.2.el8
B
cpp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
policycoreutils-python-utils
2.9-24.el8
2.9-25.el8
B
python3-audit
3.0.7-5.el8
3.1.2-1.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.181-13.el8_9
8:1.02.181-14.el8
B
libssh
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
shadow-utils
2:4.6-19.el8
2:4.6-22.el8
B
curl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
libssh-config
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
policycoreutils
2.9-24.el8
2.9-25.el8
B
systemd
239-78.el8
239-82.el8
B
rpm-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
device-mapper
8:1.02.181-13.el8_9
8:1.02.181-14.el8
B
libsmartcols
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libgomp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
audit-libs
3.0.7-5.el8
3.1.2-1.el8
B
findutils
1:4.6.0-21.el8
1:4.6.0-22.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
hwdata
0.314-8.19.el8
0.314-8.22.el8
B
elfutils-libelf
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
gmp-c++
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
B
2024-05-16 03:40:07
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:55:01
Package dependencies resolved successfuly
glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
3
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
3
gnutls-devel
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
3
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
3
gnutls-c++
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
4
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
4
gnutls-dane
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
4
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
4
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8
0.074-2.el8_9.1
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
less
530-1.el8
530-2.el8_9
B
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
unbound-libs
1.16.2-5.el8
1.16.2-5.el8_9.6
B
tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
4
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
platform-python
3.6.8-56.el8_9.2
3.6.8-56.el8_9.3
2
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
3
gnutls
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
3
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.2
3.6.8-56.el8_9.3
3
gnutls-devel
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
3
gnutls-c++
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
4
gnutls-dane
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
4
epel-rpm-macros-systemd
8-40
8-41
B
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B