qt5-qtdatavis3d

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

This build is no longer tagged in koji.
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
1
qt5-qtdeclarative-devel
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
1
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
systemd-libs
239-18.el8_1.1
239-30.el8_2
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
mesa-libGL
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
4
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
4
mesa-libglapi
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
4
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
xkeyboard-config
2.28-1.el8
4
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
4
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
setup
2.12.2-2.el8_1.1
2.12.2-5.el8
4
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-3.el8_1
19.3.4-2.el8
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-3.el8_1
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
B
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
B
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-10
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
kernel-headers
4.18.0-147.3.1.el8_1
4.18.0-193.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
libXi
1.7.9-7.el8
mesa-libGL-devel
19.1.4-3.el8_1
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
mesa-libEGL-devel
19.1.4-3.el8_1
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
B
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
libzstd
1.4.4-1.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
B
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
No dependency changes