python-pyside2

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
594
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

kernel-headers
5.14.0-447.el9
5.14.0-452.el9
3
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

glib2
2.68.4-14.el9
2.68.4-15.el9
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9
2
elfutils-libelf
0.190-2.el9
0.191-4.el9
2
python3-jinja2
2.11.3-5.el9
2.11.3-6.el9
2
cups-devel
1:2.3.3op2-24.el9
1:2.3.3op2-26.el9
2
kernel-headers
5.14.0-446.el9
5.14.0-447.el9
3
glib2-devel
2.68.4-14.el9
2.68.4-15.el9
3
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.190-2.el9
0.191-4.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
1:2.3.3op2-26.el9
3
elfutils-libs
0.190-2.el9
0.191-4.el9
4
elfutils-default-yama-scope
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
elfutils
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
qt5-qtspeech-devel
5.15.9-1.el9
1
qt5-qtremoteobjects-devel
5.15.9-1.el9
1
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
1
qt5-qtscript-devel
5.15.9-1.el9
1
python3-sphinx
1:3.4.3-8.el9
1
cmake
3.26.5-2.el9
1
qt5-qtmultimedia-devel
5.15.9-1.el9
1
qt5-qt3d-devel
5.15.9-1.el9
1
clang-devel
17.0.6-5.el9
1
python3-wheel
1:0.36.2-8.el9
1
qt5-qtcharts-devel
5.15.9-1.el9
1
mesa-dri-drivers
23.3.3-1.el9
1
qt5-qtx11extras-devel
5.15.9-1.el9
1
qt5-qtbase-devel
5.15.9-9.el9
1
qt5-qtxmlpatterns-devel
5.15.9-2.el9
1
llvm-devel
17.0.6-5.el9
1
qt5-qtscxml-devel
5.15.9-1.el9
1
gcc
11.4.1-3.el9
1
qt5-qtwebkit-devel
5.212.0-0.75alpha4.el9
1
qt5-qtserialport-devel
5.15.9-1.el9
1
python3-devel
3.9.18-3.el9
1
graphviz
2.44.0-26.el9
1
qt5-qtwebsockets-devel
5.15.9-2.el9
1
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-26.el9
1
qt5-qttools-static
5.15.9-4.el9
1
libxslt-devel
1.1.34-9.el9
1
qt5-qtbase-private-devel
5.15.9-9.el9
1
qt5-qtquickcontrols2-devel
5.15.9-1.el9
1
qt5-qtdatavis3d-devel
5.15.9-1.el9
1
qt5-qtwebengine-devel
5.15.12-5.el9
1
qt5-qttools-devel
5.15.9-4.el9
1
qt5-qtsensors-devel
5.15.9-1.el9
1
libxml2-devel
2.9.13-6.el9
1
qt5-qtsvg-devel
5.15.9-2.el9
1
python-rpm-macros
3.9-53.el9
2
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.15.9-4.el9
2
libXmu
1.1.3-8.el9
2
libXt
1.2.0-6.el9
2
libxcb
1.13.1-9.el9
2
qt5-qtserialport
5.15.9-1.el9
2
python3-rpm-macros
3.9-53.el9
2
cpp
11.4.1-3.el9
2
glibc-devel
2.34-105.el9
2
python3-packaging
20.9-5.el9
2
libxslt
1.1.34-9.el9
2
python3-pygments
2.7.4-4.el9
2
zlib-devel
1.2.11-41.el9
2
libXrender
0.9.10-16.el9
2
qt5-qttools-libs-help
5.15.9-4.el9
2
mesa-libEGL-devel
23.3.3-1.el9
2
clang-libs
17.0.6-5.el9
2
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.12-13.el9
2
xorg-x11-server-common
1.20.11-26.el9
2
atk
2.36.0-5.el9
2
xz-devel
5.2.5-8.el9
2
python3
3.9.18-3.el9
2
qt5-qtwebengine
5.15.12-5.el9
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2
qt5-qtwebkit
5.212.0-0.75alpha4.el9
2
qt5-qtdatavis3d
5.15.9-1.el9
2
harfbuzz
2.7.4-10.el9
2
libgs
9.54.0-14.el9
2
qt5-qttools
5.15.9-4.el9
2
qt5-qtx11extras
5.15.9-1.el9
2
libdrm
2.4.117-1.el9
2
python3-libs
3.9.18-3.el9
2
glib2
2.68.4-14.el9
2
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
2
libXfont2
2.0.3-12.el9
2
qt5-doctools
5.15.9-4.el9
2
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
2
python3-snowballstemmer
1.9.0-10.el9
2
python3-sphinxcontrib-applehelp
1.0.2-5.el9
2
pulseaudio-libs-devel
15.0-2.el9
2
libxshmfence
1.3-10.el9
2
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
2
pixman
0.40.0-6.el9
2
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
2
qt5-qtxmlpatterns
5.15.9-2.el9
2
librsvg2
2.50.7-3.el9
2
perl-English
1.11-481.el9
2
libXaw
1.0.13-19.el9
2
qt5-qt3d
5.15.9-1.el9
2
qt5-qtquickcontrols2
5.15.9-1.el9
2
pango
1.48.7-3.el9
2
libX11
1.7.0-9.el9
2
python3-sphinxcontrib-jsmath
1.0.1-12.el9
2
python3-sphinxcontrib-devhelp
1.0.2-5.el9
2
qt5-qtsensors
5.15.9-1.el9
2
libuv
1:1.42.0-1.el9
2
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
2
python3-sphinxcontrib-qthelp
1.0.3-5.el9
2
qt5-rpm-macros
5.15.9-1.el9
2
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
2
libXdmcp
1.1.3-8.el9
2
qt5-qttools-libs-designer
5.15.9-4.el9
2
llvm
17.0.6-5.el9
2
python3-babel
2.9.1-2.el9
2
python3-sphinxcontrib-serializinghtml
1.1.4-5.el9
2
llvm-static
17.0.6-5.el9
2
qt5-qtspeech
5.15.9-1.el9
2
python3-docutils
0.16-6.el9
2
cairo
1.17.4-7.el9
2
llvm-libs
17.0.6-5.el9
2
gtk2
2.24.33-8.el9
2
python3-imagesize
1.2.0-6.el9
2
cups-devel
1:2.3.3op2-24.el9
2
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
2
python3-sphinxcontrib-htmlhelp
1.0.3-6.el9
2
libgpg-error-devel
1.42-5.el9
2
expat
2.5.0-2.el9
2
qt5-qtscript
5.15.9-1.el9
2
vulkan-loader-devel
1.3.268.0-1.el9
2
python3-rpm-generators
12-9.el9
2
qt5-qtremoteobjects
5.15.9-1.el9
2
cmake-data
3.26.5-2.el9
2
libXau
1.0.9-8.el9
2
qt5-qtwebchannel-devel
5.15.9-1.el9
2
mesa-filesystem
23.3.3-1.el9
2
qt5-designer
5.15.9-4.el9
2
libedit-devel
3.1-38.20210216cv...
2
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi
7.5-33.el9
2
llvm-googletest
17.0.6-5.el9
2
fontconfig
2.14.0-2.el9
2
qt5-qtsvg
5.15.9-2.el9
2
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
2
freetype
2.10.4-9.el9
2
clang
17.0.6-5.el9
2
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
2
perl-File-Find
1.37-481.el9
2
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
2
libwebp
1.2.0-8.el9
2
qt5-qtlocation-devel
5.15.9-1.el9
2
qt5-qtmultimedia
5.15.9-1.el9
2
qt5-qtcharts
5.15.9-1.el9
2
llvm-test
17.0.6-5.el9
2
xorg-x11-xauth
1:1.1-10.el9
2
python3-jinja2
2.11.3-5.el9
2
qt5-linguist
5.15.9-4.el9
2
python3-requests
2.25.1-8.el9
2
qt5-qtwebengine-devtools
5.15.12-5.el9
2
qt5-qtdeclarative
5.15.9-3.el9
2
qt5-qtdeclarative-devel
5.15.9-3.el9
2
gd
2.3.2-3.el9
2
libmpc
1.2.1-4.el9
2
qt5-qtscxml
5.15.9-1.el9
2
qt5-qtwebsockets
5.15.9-2.el9
2
clang-tools-extra
17.0.6-5.el9
2
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
3
libXcomposite
0.4.5-7.el9
3
gcc-c++
11.4.1-3.el9
3
xkbcomp
1.4.4-4.el9
3
python3-markupsafe
1.1.1-12.el9
3
libXinerama
1.1.4-10.el9
3
xkeyboard-config
2.33-2.el9
3
libXcursor
1.2.0-7.el9
3
qt5-qtimageformats
5.15.9-1.el9
3
libpng
2:1.6.37-12.el9
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
3
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
3
ncurses-devel
6.2-10.20210508.el9
3
hyphen
2.8.8-17.el9
3
openjpeg2
2.4.0-7.el9
3
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
3
nss
3.90.0-7.el9
3
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
3
gnutls-devel
3.8.3-4.el9
3
woff2
1.0.2-15.el9
3
lcms2
2.12-3.el9
3
pulseaudio-libs
15.0-2.el9
3
libinput
1.19.3-4.el9
3
alsa-lib
1.2.10-2.el9
3
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
3
opus
1.3.1-10.el9
3
gnutls
3.8.3-4.el9
3
kernel-headers
5.14.0-446.el9
3
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
3
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
3
pulseaudio-libs-glib2
15.0-2.el9
3
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
3
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
3
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
3
clang-resource-filesystem
17.0.6-5.el9
3
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
3
libICE
1.0.10-8.el9
3
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
3
glib2-devel
2.68.4-14.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
3
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
3
pcre2-utf16
10.40-5.el9
3
nspr
4.35.0-7.el9
3
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
3
gstreamer1
1.22.1-2.el9
3
libicu
67.1-9.el9
3
graphite2
1.3.14-9.el9
3
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
3
libijs
0.35-15.el9
3
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
3
libX11-common
1.7.0-9.el9
3
nss-util
3.90.0-7.el9
3
glibc-headers
2.34-105.el9
3
mkfontscale
1.2.1-3.el9
3
openal-soft
1.19.1-16.el9
3
gstreamer1-plugins-bad-free
1.22.1-4.el9
3
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9
3
libXi
1.7.10-8.el9
3
xml-common
0.6.3-58.el9
3
vulkan-loader
1.3.268.0-1.el9
3
qt5-qtgraphicaleffects
5.15.9-1.el9
3
libX11-devel
1.7.0-9.el9
3
libpaper
1.1.28-4.el9
3
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
3
snappy
1.1.8-8.el9
3
python3-urllib3
1.26.5-5.el9
3
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
3
python3-chardet
4.0.0-5.el9
3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
3
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
3
libthai
0.1.28-8.el9
3
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
3
shared-mime-info
2.1-5.el9
3
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
3
libvpx
1.9.0-7.el9
3
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
3
libXft
2.3.3-8.el9
3
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
3
libproxy
0.4.15-35.el9
3
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
3
libSM
1.2.3-10.el9
3
libfontenc
1.1.3-17.el9
3
pciutils-libs
3.7.0-5.el9
3
krb5-devel
1.21.1-2.el9
3
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
3
libXext
1.3.4-8.el9
3
fribidi
1.0.10-6.el9.2
3
libXdamage
1.1.5-7.el9
3
libtiff
4.4.0-12.el9
3
libXfixes
5.0.3-16.el9
3
python3-pytz
2021.1-5.el9
3
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
3
qt5-qttools-common
5.15.9-4.el9
3
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
3
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
3
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
3
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
3
libedit
3.1-38.20210216cv...
3
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
3
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
3
libXtst
1.2.3-16.el9
3
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
3
python3-idna
2.10-7.el9.1
3
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
3
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
3
qt5-qtwebchannel
5.15.9-1.el9
3
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
3
libXrandr
1.5.2-8.el9
3
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
3
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
3
libXpm
3.5.13-10.el9
3
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
3
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
3
re2
1:20211101-3.el9
3
libpciaccess
0.16-7.el9
3
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
3
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
3
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.2.1-6.3.el9
3
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
3
qt5-qtlocation
5.15.9-1.el9
3
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
3
vulkan-headers
1.3.268.0-1.el9
3
ncurses-c++-libs
6.2-10.20210508.el9
4
fdk-aac-free
2.0.0-8.el9
4
libgudev
237-1.el9
4
libkadm5
1.21.1-2.el9
4
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.2.1-6.3.el9
4
nettle
3.9.1-1.el9
4
nettle-devel
3.9.1-1.el9
4
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
4
mtdev
1.1.5-22.el9
4
gnutls-c++
3.8.3-4.el9
4
jasper-libs
2.0.28-3.el9
4
libwayland-client
1.21.0-1.el9
4
gcc-toolset-13-runtime
13.0-2.el9
4
libasyncns
0.8-22.el9
4
libxkbfile
1.1.0-8.el9
4
iso-codes
4.6.0-3.el9
4
libidn2-devel
2.3.0-7.el9
4
hwdata
0.348-9.13.el9
4
jbigkit-libs
2.1-23.el9
4
graphene
1.10.6-2.el9
4
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
4
mesa-vulkan-drivers
23.3.3-1.el9
4
orc
0.4.31-6.el9
4
libwacom
1.12.1-2.el9
4
pcre-devel
8.44-4.el9
4
keyutils-libs-devel
1.6.3-1.el9
4
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
4
p11-kit-devel
0.25.3-2.el9
4
gtk3
3.24.31-2.el9
4
nss-softokn
3.90.0-7.el9
4
gsm
1.0.19-6.el9
4
xcb-util
0.4.0-19.el9
4
libmng
2.0.3-17.el9
4
gnutls-dane
3.8.3-4.el9
4
nss-sysinit
3.90.0-7.el9
4
webrtc-audio-processing
0.3.1-8.el9
4
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
4
libwayland-server
1.21.0-1.el9
4
libtheora
1:1.1.1-31.el9
4
libsndfile
1.0.31-8.el9
4
libusbx
1.0.26-1.el9
4
python3-six
1.15.0-9.el9
4
libverto-devel
0.3.2-3.el9
4
libXv
1.0.11-16.el9
4
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
4
gcc-toolset-13-gcc
13.2.1-6.3.el9
4
crypto-policies-scripts
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
libdvdnav
6.1.0-4.el9
4
soundtouch
2.1.1-8.el9
4
libvisual
1:0.4.0-34.el9
4
python3-pysocks
1.7.1-12.el9
4
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
4
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
4
avahi-libs
0.8-20.el9
4
libdatrie
0.2.13-4.el9
4
libmount-devel
2.37.4-18.el9
4
libcom_err-devel
1.46.5-5.el9
4
libdvdread
6.1.1-4.el9
4
libogg
2:1.3.4-6.el9
4
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
4
libselinux-devel
3.6-1.el9
4
libsrtp
2.3.0-8.el9
4
libevdev
1.11.0-3.el9
4
libtasn1-devel
4.16.0-8.el9
4
libffi-devel
3.4.2-8.el9
4
glib-networking
2.68.3-3.el9
B
libXau-devel
1.0.9-8.el9
B
checkpolicy
3.6-1.el9
B
annobin
12.31-2.el9
B
json-glib
1.6.6-1.el9
B
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
B
scl-utils
1:2.0.3-4.el9
B
libsepol-devel
3.6-1.el9
B
systemd
252-33.el9
B
python3-distro
1.5.0-7.el9
B
libpipeline
1.5.3-4.el9
B
libepoxy
1.5.5-4.el9
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-21.el9
B
python3-libselinux
3.6-1.el9
B
tcl
1:8.6.10-7.el9
B
libstemmer
0-18.585svn.el9
B
colord-libs
1.4.5-4.el9
B
unbound-libs
1.16.2-8.el9
B
acl
2.3.1-4.el9
B
python3-libsemanage
3.6-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
B
python3-audit
3.1.2-2.el9
B
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9
B
libsoup
2.72.0-8.el9
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-21.el9
B
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
B
libwacom-data
1.12.1-2.el9
B
systemd-pam
252-33.el9
B
flac-libs
1.3.3-12.el9
B
libtasn1-tools
4.16.0-8.el9
B
environment-modules
5.3.0-1.el9
B
python3-policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
pcre2-devel
10.40-5.el9
B
libselinux-utils
3.6-1.el9
B
systemd-rpm-macros
252-33.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.6-2.1.el9
B
less
590-3.el9
B
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
B
dbus
1:1.12.20-8.el9
B
python3-setools
4.4.4-1.el9
B
man-db
2.9.3-7.el9
B
kmod-libs
28-9.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.12.0-1.el9
B
gmp-c++
1:6.2.0-13.el9
B
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9
B
pcre-utf32
8.44-4.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
B
pcre2-utf32
10.40-5.el9
B
jansson
2.14-1.el9
B
procps-ng
3.3.17-14.el9
B
policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
B
pcre-cpp
8.44-4.el9
B
libgusb
0.3.8-2.el9
B
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
B
dbus-broker
28-7.el9
B
protobuf-c
1.3.3-13.el9
B
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
B
gmp-devel
1:6.2.0-13.el9
B
pcre-utf16
8.44-4.el9
B
qt5-qtserialport-devel
5.15.9-1.el9
dbus-broker
28-7.el9
python3-idna
2.10-7.el9.1
libwebp
1.2.0-8.el9
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
libwacom
1.12.1-2.el9
hwdata
0.348-9.13.el9
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-26.el9
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
cmake-rpm-macros
3.26.5-2.el9
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9
qt5-qtwebsockets-devel
5.15.9-2.el9
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
libselinux-devel
3.6-1.el9
gnutls-c++
3.8.3-4.el9
qt5-qtcharts-devel
5.15.9-1.el9
libpciaccess
0.16-7.el9
qt5-qtremoteobjects
5.15.9-1.el9
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
python3-wheel
1:0.36.2-8.el9
qt5-qtscxml-devel
5.15.9-1.el9
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
nss-util
3.90.0-7.el9
soundtouch
2.1.1-8.el9
colord-libs
1.4.5-4.el9
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
llvm-googletest
17.0.6-5.el9
qt5-qttools-static
5.15.9-4.el9
dbus
1:1.12.20-8.el9
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.15.9-4.el9
sysprof-capture-devel
3.40.1-3.el9
gmp-c++
1:6.2.0-13.el9
xml-common
0.6.3-58.el9
gtk2
2.24.33-8.el9
libXpm
3.5.13-10.el9
pango
1.48.7-3.el9
libxcb
1.13.1-9.el9
qt5-qtscript
5.15.9-1.el9
clang
17.0.6-5.el9
shared-mime-info
2.1-5.el9
qt5-qtdeclarative-devel
5.15.9-3.el9
llvm
17.0.6-5.el9
qt5-qtspeech-devel
5.15.9-1.el9
freetype
2.10.4-9.el9
python3-babel
2.9.1-2.el9
pcre-devel
8.44-4.el9
systemd-pam
252-33.el9
qt5-qtquickcontrols2-devel
5.15.9-1.el9
mesa-libEGL-devel
23.3.3-1.el9
pcre-utf16
8.44-4.el9
libpipeline
1.5.3-4.el9
xz-devel
5.2.5-8.el9
pcre2-utf32
10.40-5.el9
kmod-libs
28-9.el9
python3-jinja2
2.11.3-5.el9
libtheora
1:1.1.1-31.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
libxshmfence
1.3-10.el9
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9
mesa-dri-drivers
23.3.3-1.el9
qt5-qtsensors
5.15.9-1.el9
python3-sphinxcontrib-qthelp
1.0.3-5.el9
vulkan-loader-devel
1.3.268.0-1.el9
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
qt5-qtquickcontrols2
5.15.9-1.el9
libidn2-devel
2.3.0-7.el9
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
python3-sphinxcontrib-jsmath
1.0.1-12.el9
vim-filesystem
2:8.2.2637-20.el9
cups-devel
1:2.3.3op2-24.el9
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
libselinux-utils
3.6-1.el9
gstreamer1-plugins-bad-free
1.22.1-4.el9
re2
1:20211101-3.el9
xorg-x11-xauth
1:1.1-10.el9
krb5-devel
1.21.1-2.el9
libseccomp
2.5.2-2.el9
libxslt-devel
1.1.34-9.el9
openal-soft
1.19.1-16.el9
libSM
1.2.3-10.el9
mtdev
1.1.5-22.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
libblkid-devel
2.37.4-18.el9
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
libusbx
1.0.26-1.el9
libXrandr
1.5.2-8.el9
gstreamer1-plugins-base
1.22.1-2.el9
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
python3-six
1.15.0-9.el9
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
libXau
1.0.9-8.el9
policycoreutils
3.6-2.1.el9
clang-libs
17.0.6-5.el9
qt5-qttools-devel
5.15.9-4.el9
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
libgusb
0.3.8-2.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
glib2-devel
2.68.4-14.el9
qt5-designer
5.15.9-4.el9
python3-libs
3.9.18-3.el9
qt5-qtdatavis3d-devel
5.15.9-1.el9
gnutls-dane
3.8.3-4.el9
libgs
9.54.0-14.el9
qt5-qtremoteobjects-devel
5.15.9-1.el9
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
libXi
1.7.10-8.el9
xorg-x11-server-common
1.20.11-26.el9
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
annobin
12.31-2.el9
python3-pygments
2.7.4-4.el9
xorg-x11-proto-devel
2022.2-1.el9
pyproject-rpm-macros
1.12.0-1.el9
libsndfile
1.0.31-8.el9
libverto-devel
0.3.2-3.el9
gnutls-devel
3.8.3-4.el9
libglvnd-devel
1:1.3.4-1.el9
xcb-util
0.4.0-19.el9
libffi-devel
3.4.2-8.el9
libXft
2.3.3-8.el9
webrtc-audio-processing
0.3.1-8.el9
libmpc
1.2.1-4.el9
qt5-qtcharts
5.15.9-1.el9
python3-audit
3.1.2-2.el9
flac-libs
1.3.3-12.el9
snappy
1.1.8-8.el9
expat
2.5.0-2.el9
gstreamer1
1.22.1-2.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
qt5-qt3d-devel
5.15.9-1.el9
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
gtk3
3.24.31-2.el9
libXau-devel
1.0.9-8.el9
libtasn1-devel
4.16.0-8.el9
python3-libsemanage
3.6-1.el9
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.12-13.el9
python-rpm-macros
3.9-53.el9
qt5-qtspeech
5.15.9-1.el9
qt5-qtwebkit
5.212.0-0.75alpha4.el9
environment-modules
5.3.0-1.el9
ncurses-c++-libs
6.2-10.20210508.el9
qt5-qtdatavis3d
5.15.9-1.el9
libwayland-server
1.21.0-1.el9
libXtst
1.2.3-16.el9
jasper-libs
2.0.28-3.el9
libX11-common
1.7.0-9.el9
pixman
0.40.0-6.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
python3-setools
4.4.4-1.el9
atk
2.36.0-5.el9
qt5-qttools-libs-help
5.15.9-4.el9
libxcb-devel
1.13.1-9.el9
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi
7.5-33.el9
qt5-qtxmlpatterns
5.15.9-2.el9
llvm-devel
17.0.6-5.el9
llvm-libs
17.0.6-5.el9
mkfontscale
1.2.1-3.el9
python3-sphinxcontrib-serializinghtml
1.1.4-5.el9
qt5-qtwebchannel-devel
5.15.9-1.el9
pulseaudio-libs-devel
15.0-2.el9
libxkbfile
1.1.0-8.el9
p11-kit-devel
0.25.3-2.el9
glibc-devel
2.34-105.el9
qt5-qtsvg-devel
5.15.9-2.el9
xkbcomp
1.4.4-4.el9
libXinerama
1.1.4-10.el9
python3-sphinxcontrib-htmlhelp
1.0.3-6.el9
less
590-3.el9
libstemmer
0-18.585svn.el9
python3
3.9.18-3.el9
qt5-qttools-libs-designer
5.15.9-4.el9
cmake-filesystem
3.26.5-2.el9
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
cmake-data
3.26.5-2.el9
nspr
4.35.0-7.el9
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-21.el9
libkadm5
1.21.1-2.el9
libogg
2:1.3.4-6.el9
libdvdread
6.1.1-4.el9
zlib-devel
1.2.11-41.el9
python3-devel
3.9.18-3.el9
qt5-qtdeclarative
5.15.9-3.el9
libXt
1.2.0-6.el9
libevdev
1.11.0-3.el9
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
gcc-toolset-13-gcc
13.2.1-6.3.el9
qt5-qtgraphicaleffects
5.15.9-1.el9
qt5-qtlocation-devel
5.15.9-1.el9
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
crypto-policies-scripts
20240304-1.gitb1c706d.el9
keyutils-libs-devel
1.6.3-1.el9
libmount-devel
2.37.4-18.el9
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
nss-sysinit
3.90.0-7.el9
libicu
67.1-9.el9
gcc-c++
11.4.1-3.el9
qt5-qtscxml
5.15.9-1.el9
libsepol-devel
3.6-1.el9
nettle-devel
3.9.1-1.el9
python3-sphinx
1:3.4.3-8.el9
python3-chardet
4.0.0-5.el9
python3-policycoreutils
3.6-2.1.el9
gcc-toolset-13-runtime
13.0-2.el9
python3-rpm-generators
12-9.el9
protobuf-c
1.3.3-13.el9
libX11-devel
1.7.0-9.el9
libvisual
1:0.4.0-34.el9
qt5-qtwebsockets
5.15.9-2.el9
checkpolicy
3.6-1.el9
mesa-vulkan-drivers
23.3.3-1.el9
pulseaudio-libs-glib2
15.0-2.el9
libvpx
1.9.0-7.el9
libinput
1.19.3-4.el9
libproxy
0.4.15-35.el9
glib2
2.68.4-14.el9
libgpg-error-devel
1.42-5.el9
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
systemd
252-33.el9
fdk-aac-free
2.0.0-8.el9
nettle
3.9.1-1.el9
kernel-headers
5.14.0-444.el9
nss-softokn
3.90.0-7.el9
libcom_err-devel
1.46.5-5.el9
cairo
1.17.4-7.el9
libdrm
2.4.117-1.el9
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
unbound-libs
1.16.2-8.el9
qt5-qtimageformats
5.15.9-1.el9
json-glib
1.6.6-1.el9
libedit
3.1-38.20210216cv...
avahi-libs
0.8-20.el9
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
libedit-devel
3.1-38.20210216cv...
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
libtiff
4.4.0-12.el9
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
qt5-qttools
5.15.9-4.el9
qt5-qtxmlpatterns-devel
5.15.9-2.el9
qt5-qtwebengine
5.15.12-5.el9
tcl
1:8.6.10-7.el9
libglvnd-opengl
1:1.3.4-1.el9
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
qt5-qtsvg
5.15.9-2.el9
woff2
1.0.2-15.el9
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
python3-pytz
2021.1-5.el9
libfontenc
1.1.3-17.el9
clang-devel
17.0.6-5.el9
libmng
2.0.3-17.el9
gcc-toolset-13-binutils
2.40-21.el9
libpaper
1.1.28-4.el9
libgudev
237-1.el9
python3-markupsafe
1.1.1-12.el9
gnutls
3.8.3-4.el9
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
libwayland-client
1.21.0-1.el9
cmake
3.26.5-2.el9
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
libXmu
1.1.3-8.el9
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
clang-tools-extra
17.0.6-5.el9
harfbuzz
2.7.4-10.el9
libglvnd-gles
1:1.3.4-1.el9
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
pcre2-utf16
10.40-5.el9
libXdamage
1.1.5-7.el9
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
qt5-qtwebengine-devtools
5.15.12-5.el9
graphviz
2.44.0-26.el9
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
qt5-qtwebchannel
5.15.9-1.el9
libxslt
1.1.34-9.el9
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
jansson
2.14-1.el9
systemd-rpm-macros
252-33.el9
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
libXext
1.3.4-8.el9
qt5-qtserialport
5.15.9-1.el9
libijs
0.35-15.el9
python3-snowballstemmer
1.9.0-10.el9
python3-pysocks
1.7.1-12.el9
vulkan-headers
1.3.268.0-1.el9
procps-ng
3.3.17-14.el9
libdvdnav
6.1.0-4.el9
ncurses-devel
6.2-10.20210508.el9
glib-networking
2.68.3-3.el9
qt5-qtwebkit-devel
5.212.0-0.75alpha4.el9
python3-rpm-macros
3.9-53.el9
libXv
1.0.11-16.el9
pcre-cpp
8.44-4.el9
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
perl-File-Find
1.37-481.el9
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
qt5-linguist
5.15.9-4.el9
qt6-srpm-macros
6.6.2-1.el9.next
6.6.2-1.el9
B
man-db
2.9.3-7.el9
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
pciutils-libs
3.7.0-5.el9
python3-sphinxcontrib-applehelp
1.0.2-5.el9
qt5-qtsensors-devel
5.15.9-1.el9
qt5-rpm-macros
5.15.9-1.el9
qt5-qtbase-private-devel
5.15.9-9.el9
libICE
1.0.10-8.el9
opus
1.3.1-10.el9
fontconfig
2.14.0-2.el9
perl-English
1.11-481.el9
python3-docutils
0.16-6.el9
graphene
1.10.6-2.el9
pcre-utf32
8.44-4.el9
pcre2-devel
10.40-5.el9
qt5-qttools-common
5.15.9-4.el9
pulseaudio-libs
15.0-2.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
mesa-filesystem
23.3.3-1.el9
qt5-qt3d
5.15.9-1.el9
gd
2.3.2-3.el9
nss
3.90.0-7.el9
llvm-static
17.0.6-5.el9
libasyncns
0.8-22.el9
cpp
11.4.1-3.el9
qt5-qtbase-devel
5.15.9-9.el9
python3-packaging
20.9-5.el9
gcc
11.4.1-3.el9
qt5-qtscript-devel
5.15.9-1.el9
qt5-qtmultimedia-devel
5.15.9-1.el9
libglvnd-core-devel
1:1.3.4-1.el9
libXcomposite
0.4.5-7.el9
alsa-lib
1.2.10-2.el9
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
python3-sphinxcontrib-devhelp
1.0.2-5.el9
python3-distro
1.5.0-7.el9
libuv
1:1.42.0-1.el9
qt5-doctools
5.15.9-4.el9
qt5-qtlocation
5.15.9-1.el9
policycoreutils-python-utils
3.6-2.1.el9
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
python3-urllib3
1.26.5-5.el9
libtasn1-tools
4.16.0-8.el9
glibc-headers
2.34-105.el9
libwacom-data
1.12.1-2.el9
libepoxy
1.5.5-4.el9
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
llvm-test
17.0.6-5.el9
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
openjpeg2
2.4.0-7.el9
python3-libselinux
3.6-1.el9
orc
0.4.31-6.el9
scl-utils
1:2.0.3-4.el9
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
libXaw
1.0.13-19.el9
librsvg2
2.50.7-3.el9
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
gsm
1.0.19-6.el9
gmp-devel
1:6.2.0-13.el9
libthai
0.1.28-8.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
python3-imagesize
1.2.0-6.el9
iso-codes
4.6.0-3.el9
libXdmcp
1.1.3-8.el9
hyphen
2.8.8-17.el9
vulkan-loader
1.3.268.0-1.el9
libXfont2
2.0.3-12.el9
libsrtp
2.3.0-8.el9
qt5-qtwebengine-devel
5.15.12-5.el9
python3-requests
2.25.1-8.el9
fribidi
1.0.10-6.el9.2
acl
2.3.1-4.el9
libxml2-devel
2.9.13-6.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
qt5-qtx11extras
5.15.9-1.el9
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.2.1-6.3.el9
qt5-qtmultimedia
5.15.9-1.el9
clang-resource-filesystem
17.0.6-5.el9
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
qt5-qtx11extras-devel
5.15.9-1.el9
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.2.1-6.3.el9
2024-05-16 03:30:34
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 23:07:58
Package dependencies resolved successfuly
libxml2-devel
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
1
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-24.el9
1.20.11-26.el9
1
xorg-x11-server-common
1.20.11-24.el9
1.20.11-26.el9
2
systemd-libs
252-32.el9
252-33.el9
2
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
2
kernel-headers
5.14.0-437.el9
5.14.0-444.el9
3
python3-idna
2.10-7.el9
2.10-7.el9.1
3
gnutls
3.8.3-1.el9
3.8.3-4.el9
3
gnutls-devel
3.8.3-1.el9
3.8.3-4.el9
3
pcre
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
3
gdbm-libs
1:1.19-4.el9
1:1.23-1.el9
3
gnutls-dane
3.8.3-1.el9
3.8.3-4.el9
4
pcre-devel
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
4
gnutls-c++
3.8.3-1.el9
3.8.3-4.el9
4
systemd
252-32.el9
252-33.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
centos-stream-repos
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
pcre-cpp
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
centos-stream-release
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
pcre-utf32
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
unbound-libs
1.16.2-3.el9
1.16.2-8.el9
B
systemd-pam
252-32.el9
252-33.el9
B
systemd-rpm-macros
252-32.el9
252-33.el9
B
pcre-utf16
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
2
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
2
glibc-devel
2.34-103.el9
2.34-105.el9
2
glibc
2.34-103.el9
2.34-105.el9
2
nss-util
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
3
kernel-headers
5.14.0-432.el9
5.14.0-437.el9
3
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
krb5-devel
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
3
glibc-headers
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
nspr
4.35.0-6.el9
4.35.0-7.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
3
glibc-common
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-103.el9
2.34-105.el9
3
nss
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
3
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
3
libkadm5
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
4
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
nss-softokn
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
4
nss-sysinit
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
4
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
0.3.1-1.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
B
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
B
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-103.el9
2
cups-devel
1:2.3.3op2-23.el9
1:2.3.3op2-24.el9
2
glibc
2.34-100.el9
2.34-103.el9
2
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
2
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
2
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-23.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-103.el9
3
kernel-headers
5.14.0-425.el9
5.14.0-432.el9
3
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
3
libpciaccess
0.16-6.el9
0.16-7.el9
3
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
4
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
less
590-2.el9
590-3.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
procps-ng
3.3.17-13.el9
3.3.17-14.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
systemd
252-27.el9
252-32.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
systemd-rpm-macros
252-27.el9
252-32.el9
B
systemd-pam
252-27.el9
252-32.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
Previous history