python-pyperclip

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
685
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
5.15.9-10.el9_4
2
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
5.15.9-10.el9_4
2
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
5.15.9-10.el9_4
3

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2024-06-29 11:36:07
python3-devel
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
1
ghostscript
9.54.0-14.el9_3
9.54.0-16.el9_4
2
python3-libs
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
2
python3
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
2
glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
python3-idna
2.10-7.el9
2.10-7.el9_4.1
3
libgs
9.54.0-14.el9_3
9.54.0-16.el9_4
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-14.el9_3
9.54.0-16.el9_4
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
ghostscript-tools-printing
9.54.0-14.el9_3
9.54.0-16.el9_4
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
rpmautospec-rpm-macros
0.6.3-1.el9
0.6.5-1.el9
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_3.1
1.43.0-5.el9_4.3
B
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9_4
B
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9_4
B
complete
2024-05-16 12:16:38
python3-sphinx-latex
1:3.4.3-8.el9
1
python3-pytest
6.2.2-6.el9
1
python3-sphinx
1:3.4.3-8.el9
1
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
1
python3-qt5-base
5.15.9-1.el9
1
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-24.el9
1
python3-devel
3.9.18-3.el9
1
latexmk
4.85-1.el9
1
xclip
0.13-17.git11cba61...
1
texlive-collection-latex
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-ucs
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-ctablestack
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-anyfontsize
9:20200406-26.el9_2
2
python3-dbus
1.2.18-2.el9
2
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9_2
2
perl-File-Find
1.37-481.el9
2
python3-sphinxcontrib-devhelp
1.0.2-5.el9
2
python3-docutils
0.16-6.el9
2
python3-packaging
20.9-5.el9
2
libX11
1.7.0-9.el9
2
texlive-polyglossia
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9_2
2
qt5-qtdeclarative
5.15.9-3.el9
2
python3-attrs
20.3.0-7.el9
2
texlive-fancyhdr
9:20200406-26.el9_2
2
python3-pygments
2.7.4-4.el9
2
texlive-capt-of
9:20200406-26.el9_2
2
perl-File-Copy
2.34-481.el9
2
texlive-latex
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-upquote
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-dvipng
9:20200406-26.el9_2
2
perl-Time-HiRes
4:1.9764-462.el9
2
xorg-x11-xauth
1:1.1-10.el9
2
texlive-graphics
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-gnu-freefont
9:20200406-26.el9_2
2
python3
3.9.18-3.el9
2
texlive-wrapfig
9:20200406-26.el9_2
2
python3-imagesize
1.2.0-6.el9
2
xdg-utils
1.1.3-11.el9
2
pixman
0.40.0-6.el9_3
2
python3-toml
0.10.2-6.el9
2
python3-pyqt5-sip
12.11.1-1.el9
2
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9_2
2
python3-sphinxcontrib-jsmath
1.0.1-12.el9
2
python3-requests
2.25.1-8.el9
2
texlive-tabulary
9:20200406-26.el9_2
2
libXdmcp
1.1.3-8.el9
2
libXmu
1.1.3-8.el9
2
perl-sigtrap
1.09-481.el9
2
perl-Unicode-Normalize
1.27-461.el9
2
python3-sphinxcontrib-qthelp
1.0.3-5.el9
2
ghostscript
9.54.0-14.el9_3
2
python3-snowballstemmer
1.9.0-10.el9
2
python-rpm-macros
3.9-53.el9
2
python3-libs
3.9.18-3.el9
2
python3-pluggy
0.13.1-7.el9
2
texlive-collection-fontsrecommended
9:20200406-26.el9_2
2
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
2
libXau
1.0.9-8.el9
2
texlive-framed
9:20200406-26.el9_2
2
python3-rpm-generators
12-9.el9
2
python3-babel
2.9.1-2.el9
2
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
2
texlive-dvisvgm
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-fncychap
9:20200406-26.el9_2
2
python3-jinja2
2.11.3-5.el9
2
texlive-needspace
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-cmap
9:20200406-26.el9_2
2
python3-rpm-macros
3.9-53.el9
2
libXfont2
2.0.3-12.el9
2
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-parskip
9:20200406-26.el9_2
2
python3-sphinxcontrib-applehelp
1.0.2-5.el9
2
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.12-13.el9
2
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
2
python-qt5-rpm-macros
5.15.9-1.el9
2
xorg-x11-server-common
1.20.11-24.el9
2
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9_2
2
python3-sphinxcontrib-serializinghtml
1.1.4-5.el9
2
python3-py
1.10.0-6.el9
2
texlive-luatex85
9:20200406-26.el9_2
2
python3-iniconfig
1.1.1-7.el9
2
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
2
texlive-geometry
9:20200406-26.el9_2
2
python3-sphinxcontrib-htmlhelp
1.0.3-6.el9
2
texlive-amscls
9:20200406-26.el9_2
2
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
3
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
3
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
3
texlive-wasy
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fontspec
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9_2
3
python3-urllib3
1.26.5-5.el9
3
libXext
1.3.4-8.el9
3
perl-meta-notation
5.32.1-481.el9
3
freetype
2.10.4-9.el9
3
texlive-cmextra
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-cm-super
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-epstopdf-pkg
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-iftex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-tipa
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-bidi
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-l3kernel
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-lm
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-wasysym
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ltxmisc
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9_2
3
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
3
texlive-lm-math
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-lib
9:20200406-26.el9_2
3
xkeyboard-config
2.33-2.el9
3
texlive-collection-basic
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-natbib
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9_2
3
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
3
texlive-fpl
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-luatex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-marvosym
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-manfnt-font
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-makecmds
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-wasy-type1
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fix2col
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-mflogo-font
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-mfnfss
9:20200406-26.el9_2
3
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
3
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9_2
3
desktop-file-utils
0.26-6.el9
3
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
3
texlive-mptopdf
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-babel-english
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-charter
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ec
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-oberdiek
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-palatino
9:20200406-26.el9_2
3
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
3
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9_2
3
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
3
pcre2-utf16
10.40-5.el9
3
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-memoir
9:20200406-26.el9_2
3
python3-idna
2.10-7.el9
3
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-l3backend
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-grfext
9:20200406-26.el9_2
3
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-14.el9_3
3
python3-markupsafe
1.1.1-12.el9
3
texlive-tex-gyre-math
9:20200406-26.el9_2
3
libdrm
2.4.117-1.el9
3
texlive-babel
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-bookman
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pslatex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-psnfss
9:20200406-26.el9_2
3
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
3
texlive-mathpazo
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-eurosym
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pspicture
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-refcount
9:20200406-26.el9_2
3
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
3
texlive-euro
9:20200406-26.el9_2
3
libxcb
1.13.1-9.el9
3
texlive-utopia
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9_2
3
libproxy
0.4.15-35.el9
3
texlive-courier
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9_2
3
libgs
9.54.0-14.el9_3
3
texlive-carlisle
9:20200406-26.el9_2
3
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
3
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9_2
3
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
3
texlive-avantgar
9:20200406-26.el9_2
3
gd
2.3.2-3.el9
3
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9_2
3
expat
2.5.0-2.el9_4
3
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9_2
3
libfontenc
1.1.3-17.el9
3
ghostscript-tools-printing
9.54.0-14.el9_3
3
texlive-pxfonts
9:20200406-26.el9_2
3
python3-chardet
4.0.0-5.el9
3
glib2
2.68.4-14.el9
3
libinput
1.19.3-4.el9_2
3
texlive-symbol
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9_2
3
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
3
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9_2
3
libICE
1.0.10-8.el9
3
python3-pytz
2021.1-5.el9
3
libXt
1.2.0-6.el9
3
texlive-base
9:20200406-26.el9_2
3
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
3
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-zapfchan
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-bitset
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ae
9:20200406-26.el9_2
3
xkbcomp
1.4.4-4.el9
3
fontforge
20201107-5.el9
3
libSM
1.2.3-10.el9
3
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
3
texlive-times
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-tools
9:20200406-26.el9_2
3
harfbuzz
2.7.4-10.el9
3
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
3
libicu
67.1-9.el9
3
texlive-url
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-tex-gyre
9:20200406-26.el9_2
3
libX11-common
1.7.0-9.el9
3
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-rsfs
9:20200406-26.el9_2
3
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
3
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9_2
3
libpng
2:1.6.37-12.el9
3
texlive-helvetic
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-txfonts
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ncntrsbk
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-etex
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-luaotfload
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9_2
4
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
4
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mflogo
9:20200406-26.el9_2
4
autotrace
0.31.1-65.el9
4
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9_2
4
avahi-libs
0.8-20.el9
4
texlive-parallel
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-thumbpdf
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-texlive-en
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-filehook
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-paralist
9:20200406-26.el9_2
4
libXpm
3.5.13-10.el9
4
texlive-qstest
9:20200406-26.el9_2
4
libwacom
1.12.1-2.el9
4
texlive-luahbtex
9:20200406-26.el9_2
4
gnutls
3.8.3-4.el9_4
4
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
4
openjpeg2
2.4.0-7.el9
4
texlive-hyphenex
9:20200406-26.el9_2
4
libxshmfence
1.3-10.el9
4
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9_2
4
libevdev
1.11.0-3.el9
4
texlive-colorprofiles
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-xdvi
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ms
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-multido
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-underscore
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-cm
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-kastrup
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-enumitem
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-unicode-math
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-knuth-local
9:20200406-26.el9_2
4
libpciaccess
0.16-6.el9
4
texlive-hologo
9:20200406-26.el9_2
4
libuninameslist
20200413-5.el9
4
texlive-texlive-docindex
9:20200406-26.el9_2
4
xcb-util
0.4.0-19.el9
4
texlive-csquotes
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-glyphlist
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-enctex
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-listings
9:20200406-26.el9_2
4
xml-common
0.6.3-58.el9
4
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
4
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
4
texlive-modes
9:20200406-26.el9_2
4
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
4
poppler
21.01.0-19.el9
4
libxkbfile
1.1.0-8.el9
4
texlive-alphalph
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-bera
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-sauerj
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-index
9:20200406-26.el9_2
4
libspiro
20200505-5.el9
4
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9_2
4
python3-six
1.15.0-9.el9
4
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
4
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-minitoc
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9_2
4
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
4
texlive-texlive-msg-translations
9:20200406-26.el9_2
4
libwayland-server
1.21.0-1.el9
4
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-soul
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-l3packages
9:20200406-26.el9_2
4
libwebp
1.2.0-8.el9_3
4
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-updmap-map
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-grffile
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tex
9:20200406-26.el9_2
4
graphite2
1.3.14-9.el9
4
texlive-texlive-common-doc
9:20200406-26.el9_2
4
libXfixes
5.0.3-16.el9
4
libpaper
1.1.28-4.el9
4
texlive-xunicode
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9_2
4
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
4
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
4
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
4
giflib
5.2.1-9.el9
4
cairo
1.17.4-7.el9
4
texlive-dvips
9:20200406-26.el9_2
4
lcms2
2.12-3.el9
4
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9_2
4
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
4
texlive-beton
9:20200406-26.el9_2
4
gtk3
3.24.31-2.el9
4
texlive-subfig
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-float
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9_2
4
zziplib
0.13.71-11.el9_4
4
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mfware
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9_2
4
python3-pysocks
1.7.1-12.el9
4
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-metafont
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-euler
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-setspace
9:20200406-26.el9_2
4
libijs
0.35-15.el9
4
texlive-xifthen
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9_2
4
mtdev
1.1.5-22.el9
4
libtiff
4.4.0-12.el9
4
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-fp
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-plain
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-bibtex
9:20200406-26.el9_2
4
woff2
1.0.2-15.el9
4
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9_2
4
pango
1.48.7-3.el9
4
texlive-lua-alt-getopt
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-zref
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-dvipdfmx
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pgf
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-makeindex
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-placeins
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ifplatform
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-changepage
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-caption
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
4
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
B
glib-networking
2.68.3-3.el9
B
shared-mime-info
2.1-5.el9
B
libzip
1.7.3-8.el9
B
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
B
colord-libs
1.4.5-4.el9
B
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
B
nss
3.90.0-7.el9_4
B
libXdamage
1.1.5-7.el9
B
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
B
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
B
atk
2.36.0-5.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9_4
B
libXinerama
1.1.4-10.el9
B
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
B
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
B
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
B
fribidi
1.0.10-6.el9.2
B
nss-softokn
3.90.0-7.el9_4
B
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9_2
B
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
B
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
B
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
B
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.12.0-1.el9
B
libXi
1.7.10-8.el9
B
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
B
systemd-rpm-macros
252-32.el9_4
B
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9_2
B
libgusb
0.3.8-2.el9
B
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
B
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
B
libXaw
1.0.13-19.el9
B
libXft
2.3.3-8.el9
B
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
B
jbigkit-libs
2.1-23.el9
B
libXrender
0.9.10-16.el9
B
perl-open
1.12-481.el9
B
libgudev
237-1.el9
B
dbus-broker
28-7.el9
B
libwayland-client
1.21.0-1.el9
B
libXcursor
1.2.0-7.el9
B
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
B
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9_2
B
nss-sysinit
3.90.0-7.el9_4
B
libepoxy
1.5.5-4.el9
B
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9_1
B
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9_2
B
libXcomposite
0.4.5-7.el9
B
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
B
plotutils
2.6-28.el9
B
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
B
nettle
3.9.1-1.el9
B
texlive-xetex
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-lualatex-math
9:20200406-26.el9_2
B
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
B
libusbx
1.0.26-1.el9
B
libthai
0.1.28-8.el9
B
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
B
libEMF
1.0.13-5.el9
B
texlive-ifmtarg
9:20200406-26.el9_2
B
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
B
nss-util
3.90.0-7.el9_4
B
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
B
libsoup
2.72.0-8.el9
B
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
B
acl
2.3.1-4.el9
B
poppler-data
0.4.9-9.el9
B
texlive-luatexbase
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-lualibs
9:20200406-26.el9_2
B
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
B
texlive-catchfile
9:20200406-26.el9_2
B
hwdata
0.348-9.13.el9
B
libdatrie
0.2.13-4.el9
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
B
pstoedit
3.75-5.el9
B
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
B
libwacom-data
1.12.1-2.el9
B
teckit
2.5.9-8.el9
B
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9_2
B
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
B
dbus
1:1.12.20-8.el9
B
perl-Filter
2:1.60-4.el9
B
texlive-notoccite
9:20200406-26.el9_2
B
nspr
4.35.0-7.el9_4
B
libXtst
1.2.3-16.el9
B
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-currfile
9:20200406-26.el9_2
B
json-glib
1.6.6-1.el9
B
libXrandr
1.5.2-8.el9
B
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9_2
B
libstemmer
0-18.585svn.el9
B
texlive-xetexconfig
9:20200406-26.el9_2
B
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
B
systemd
252-32.el9_4
B
perl-encoding
4:3.00-462.el9
B
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
B
systemd-pam
252-32.el9_4
B
kmod-libs
28-9.el9
B
complete
2024-05-16 05:55:39
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9_2
texlive-ncntrsbk
9:20200406-26.el9_2
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9_2
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-14.el9_3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
libXext
1.3.4-8.el9
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9_2
python-qt5-rpm-macros
5.15.9-1.el9
texlive-luatex
9:20200406-26.el9_2
desktop-file-utils
0.26-6.el9
libijs
0.35-15.el9
python3-snowballstemmer
1.9.0-10.el9
python3-pysocks
1.7.1-12.el9
pixman
0.40.0-6.el9_3
latexmk
4.85-1.el9
texlive-mflogo-font
9:20200406-26.el9_2
glib-networking
2.68.3-3.el9
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9_2
python3-rpm-macros
3.9-53.el9
perl-sigtrap
1.09-481.el9
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9_2
texlive-ms
9:20200406-26.el9_2
texlive-ltxmisc
9:20200406-26.el9_2
libtracker-sparql
3.1.2-3.el9_1
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
perl-File-Find
1.37-481.el9
texlive-underscore
9:20200406-26.el9_2
poppler-data
0.4.9-9.el9
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9_2
texlive-mfnfss
9:20200406-26.el9_2
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
texlive-filehook
9:20200406-26.el9_2
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
texlive-utopia
9:20200406-26.el9_2
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9_2
texlive-geometry
9:20200406-26.el9_2
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9_2
texlive-ucs
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinxcontrib-applehelp
1.0.2-5.el9
libuninameslist
20200413-5.el9
texlive-memoir
9:20200406-26.el9_2
texlive-luatex85
9:20200406-26.el9_2
texlive-fix2col
9:20200406-26.el9_2
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-24.el9
python3-pytest
6.2.2-6.el9
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9_2
libICE
1.0.10-8.el9
texlive-capt-of
9:20200406-26.el9_2
texlive-kastrup
9:20200406-26.el9_2
python3-docutils
0.16-6.el9
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9_2
texlive-collection-latex
9:20200406-26.el9_2
texlive-ifplatform
9:20200406-26.el9_2
texlive-cmap
9:20200406-26.el9_2
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9_2
texlive-mflogo
9:20200406-26.el9_2
texlive-parallel
9:20200406-26.el9_2
texlive-bitset
9:20200406-26.el9_2
libzip
1.7.3-8.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex-gyre
9:20200406-26.el9_2
gd
2.3.2-3.el9
texlive-csquotes
9:20200406-26.el9_2
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9_2
python3-packaging
20.9-5.el9
texlive-hologo
9:20200406-26.el9_2
texlive-luatexbase
9:20200406-26.el9_2
libXcomposite
0.4.5-7.el9
texlive-bera
9:20200406-26.el9_2
texlive-babel-english
9:20200406-26.el9_2
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9_2
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
python3-sphinxcontrib-devhelp
1.0.2-5.el9
texlive-tex-gyre-math
9:20200406-26.el9_2
libXdmcp
1.1.3-8.el9
python3-imagesize
1.2.0-6.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
perl-File-Copy
2.34-481.el9
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9_2
libthai
0.1.28-8.el9
perl-open
1.12-481.el9
nss-sysinit
3.90.0-7.el9_4
texlive-fpl
9:20200406-26.el9_2
texlive-modes
9:20200406-26.el9_2
libpciaccess
0.16-6.el9
texlive-anyfontsize
9:20200406-26.el9_2
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9_2
texlive-zref
9:20200406-26.el9_2
texlive-times
9:20200406-26.el9_2
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9_2
texlive-xifthen
9:20200406-26.el9_2
libXaw
1.0.13-19.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
ghostscript
9.54.0-14.el9_3
openjpeg2
2.4.0-7.el9
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
python3-pyparsing
2.4.7-9.el9
libepoxy
1.5.5-4.el9
perl-encoding
4:3.00-462.el9
libwacom-data
1.12.1-2.el9
texlive-subfig
9:20200406-26.el9_2
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
python3-urllib3
1.26.5-5.el9
dbus-common
1:1.12.20-8.el9
texlive-tools
9:20200406-26.el9_2
libXfont2
2.0.3-12.el9
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9_2
texlive-fontspec
9:20200406-26.el9_2
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
texlive-minitoc
9:20200406-26.el9_2
libwebp
1.2.0-8.el9_3
python3-requests
2.25.1-8.el9
fribidi
1.0.10-6.el9.2
acl
2.3.1-4.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
texlive-alphalph
9:20200406-26.el9_2
texlive-marvosym
9:20200406-26.el9_2
perl-Filter
2:1.60-4.el9
texlive-amscls
9:20200406-26.el9_2
texlive-tipa
9:20200406-26.el9_2
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
texlive-carlisle
9:20200406-26.el9_2
python3-py
1.10.0-6.el9
texlive-makecmds
9:20200406-26.el9_2
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
dbus-broker
28-7.el9
texlive-zapfchan
9:20200406-26.el9_2
texlive-natbib
9:20200406-26.el9_2
texlive-sauerj
9:20200406-26.el9_2
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9_2
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
texlive-cmextra
9:20200406-26.el9_2
libwacom
1.12.1-2.el9
texlive-dvisvgm
9:20200406-26.el9_2
hwdata
0.348-9.13.el9
texlive-collection-basic
9:20200406-26.el9_2
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9_2
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9_2
texlive-pslatex
9:20200406-26.el9_2
texlive-euro
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9_2
at-spi2-atk
2.38.0-4.el9
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
texlive-bibtex
9:20200406-26.el9_2
ghostscript-tools-printing
9.54.0-14.el9_3
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9_2
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9_2
gnutls
3.8.3-4.el9_4
texlive-texlive-docindex
9:20200406-26.el9_2
texlive-latex
9:20200406-26.el9_2
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
python3-toml
0.10.2-6.el9
systemd-pam
252-32.el9_4
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9_2
zziplib
0.13.71-11.el9_4
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9_4
colord-libs
1.4.5-4.el9
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9_2
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
libinput
1.19.3-4.el9_2
libgs
9.54.0-14.el9_3
texlive-lua-alt-getopt
9:20200406-26.el9_2
dbus
1:1.12.20-8.el9
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9_2
texlive-pxfonts
9:20200406-26.el9_2
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9_2
texlive-manfnt-font
9:20200406-26.el9_2
xml-common
0.6.3-58.el9
libXpm
3.5.13-10.el9
pango
1.48.7-3.el9
texlive-grfext
9:20200406-26.el9_2
texlive-listings
9:20200406-26.el9_2
texlive-catchfile
9:20200406-26.el9_2
texlive-babel
9:20200406-26.el9_2
libxcb
1.13.1-9.el9
texlive-needspace
9:20200406-26.el9_2
teckit
2.5.9-8.el9
nspr
4.35.0-7.el9_4
texlive-bookman
9:20200406-26.el9_2
shared-mime-info
2.1-5.el9
texlive-pspicture
9:20200406-26.el9_2
texlive-l3backend
9:20200406-26.el9_2
freetype
2.10.4-9.el9
python3-babel
2.9.1-2.el9
libspiro
20200505-5.el9
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9_2
texlive-grffile
9:20200406-26.el9_2
texlive-dvipng
9:20200406-26.el9_2
texlive-knuth-local
9:20200406-26.el9_2
texlive-caption
9:20200406-26.el9_2
python3-dbus
1.2.18-2.el9
texlive-courier
9:20200406-26.el9_2
kmod-libs
28-9.el9
python3-jinja2
2.11.3-5.el9
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9_2
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
libxshmfence
1.3-10.el9
texlive-beton
9:20200406-26.el9_2
texlive-base
9:20200406-26.el9_2
texlive-colorprofiles
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinxcontrib-qthelp
1.0.3-5.el9
python3-sphinx-latex
1:3.4.3-8.el9
texlive-lm
9:20200406-26.el9_2
texlive-currfile
9:20200406-26.el9_2
adwaita-icon-theme
40.1.1-3.el9
xorg-x11-server-common
1.20.11-24.el9
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
python3-sphinxcontrib-jsmath
1.0.1-12.el9
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
python3-pyqt5-sip
12.11.1-1.el9
xorg-x11-xauth
1:1.1-10.el9
texlive-texlive-common-doc
9:20200406-26.el9_2
libseccomp
2.5.2-2.el9
texlive-polyglossia
9:20200406-26.el9_2
texlive-multido
9:20200406-26.el9_2
libSM
1.2.3-10.el9
texlive-float
9:20200406-26.el9_2
mtdev
1.1.5-22.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9_2
perl-Time-HiRes
4:1.9764-462.el9
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
libwayland-egl
1.21.0-1.el9
texlive-lib
9:20200406-26.el9_2
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
texlive-xetex
9:20200406-26.el9_2
libusbx
1.0.26-1.el9
libXrandr
1.5.2-8.el9
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
python3-six
1.15.0-9.el9
python3-attrs
20.3.0-7.el9
texlive-mptopdf
9:20200406-26.el9_2
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
libXau
1.0.9-8.el9
texlive-palatino
9:20200406-26.el9_2
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9_2
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
B
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
texlive-dvips
9:20200406-26.el9_2
libgusb
0.3.8-2.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9_2
python3-libs
3.9.18-3.el9
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
texlive-enctex
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9_2
libXi
1.7.10-8.el9
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9_2
texlive-euler
9:20200406-26.el9_2
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9_2
texlive-xdvi
9:20200406-26.el9_2
texlive-xunicode
9:20200406-26.el9_2
python3-pygments
2.7.4-4.el9
texlive-cm-super
9:20200406-26.el9_2
texlive-bidi
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9_2
nss
3.90.0-7.el9_4
pyproject-rpm-macros
1.12.0-1.el9
xcb-util
0.4.0-19.el9
fontforge
20201107-5.el9
texlive-oberdiek
9:20200406-26.el9_2
libXft
2.3.3-8.el9
xclip
0.13-17.git11cba61...
texlive-ec
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9_2
texlive-hyphenex
9:20200406-26.el9_2
python3-qt5-base
5.15.9-1.el9
python3-pluggy
0.13.1-7.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
texlive-collection-fontsrecommended
9:20200406-26.el9_2
gtk3
3.24.31-2.el9
texlive-charter
9:20200406-26.el9_2
texlive-glyphlist
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.12-13.el9
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9_2
python-rpm-macros
3.9-53.el9
texlive-txfonts
9:20200406-26.el9_2
texlive-mfware
9:20200406-26.el9_2
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
libwayland-server
1.21.0-1.el9
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9_2
texlive-graphics
9:20200406-26.el9_2
giflib
5.2.1-9.el9
libXtst
1.2.3-16.el9
libX11-common
1.7.0-9.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
texlive-fp
9:20200406-26.el9_2
atk
2.36.0-5.el9
texlive-framed
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9_2
texlive-wrapfig
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9_2
texlive-refcount
9:20200406-26.el9_2
texlive-wasysym
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinxcontrib-serializinghtml
1.1.4-5.el9
texlive-l3kernel
9:20200406-26.el9_2
libxkbfile
1.1.0-8.el9
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9_2
texlive-placeins
9:20200406-26.el9_2
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9_2
python3-iniconfig
1.1.1-7.el9
texlive-luahbtex
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9_2
texlive-eurosym
9:20200406-26.el9_2
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9_2
texlive-changepage
9:20200406-26.el9_2
libEMF
1.0.13-5.el9
xkbcomp
1.4.4-4.el9
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9_2
texlive-iftex
9:20200406-26.el9_2
libXinerama
1.1.4-10.el9
texlive-updmap-map
9:20200406-26.el9_2
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinxcontrib-htmlhelp
1.0.3-6.el9
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9_2
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9_2
libstemmer
0-18.585svn.el9
python3
3.9.18-3.el9
texlive-lualatex-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-etex
9:20200406-26.el9_2
texlive-thumbpdf
9:20200406-26.el9_2
texlive-unicode-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-fncychap
9:20200406-26.el9_2
python3-devel
3.9.18-3.el9
texlive-cm
9:20200406-26.el9_2
qt5-qtdeclarative
5.15.9-3.el9
libXt
1.2.0-6.el9
libevdev
1.11.0-3.el9
texlive-texlive-en
9:20200406-26.el9_2
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9_2
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
texlive-rsfs
9:20200406-26.el9_2
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9_2
perl-meta-notation
5.32.1-481.el9
texlive-avantgar
9:20200406-26.el9_2
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
libicu
67.1-9.el9
texlive-plain
9:20200406-26.el9_2
texlive-wasy
9:20200406-26.el9_2
python3-sphinx
1:3.4.3-8.el9
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9_2
python3-chardet
4.0.0-5.el9
texlive-upquote
9:20200406-26.el9_2
texlive-notoccite
9:20200406-26.el9_2
poppler
21.01.0-19.el9
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9_2
texlive-dvipdfmx
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9_2
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9_2
texlive-texlive-msg-translations
9:20200406-26.el9_2
nss-softokn
3.90.0-7.el9_4
pstoedit
3.75-5.el9
python3-rpm-generators
12-9.el9
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9_2
texlive-index
9:20200406-26.el9_2
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9_2
texlive-helvetic
9:20200406-26.el9_2
texlive-epstopdf-pkg
9:20200406-26.el9_2
texlive-lualibs
9:20200406-26.el9_2
texlive-makeindex
9:20200406-26.el9_2
expat
2.5.0-2.el9_4
libproxy
0.4.15-35.el9
plotutils
2.6-28.el9
texlive-fancyhdr
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9_2
texlive-xetexconfig
9:20200406-26.el9_2
texlive-psnfss
9:20200406-26.el9_2
texlive-lm-math
9:20200406-26.el9_2
glib2
2.68.4-14.el9
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9_2
nettle
3.9.1-1.el9
texlive-metafont
9:20200406-26.el9_2
texlive-pgf
9:20200406-26.el9_2
texlive-mathpazo
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9_2
texlive-gnu-freefont
9:20200406-26.el9_2
autotrace
0.31.1-65.el9
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9_2
cairo
1.17.4-7.el9
texlive-qstest
9:20200406-26.el9_2
libdrm
2.4.117-1.el9
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
texlive-setspace
9:20200406-26.el9_2
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9_2
texlive-ae
9:20200406-26.el9_2
json-glib
1.6.6-1.el9
nss-util
3.90.0-7.el9_4
avahi-libs
0.8-20.el9
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
libwayland-cursor
1.21.0-1.el9
texlive-ctablestack
9:20200406-26.el9_2
perl-Unicode-Normalize
1.27-461.el9
systemd
252-32.el9_4
libtiff
4.4.0-12.el9
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
python3-idna
2.10-7.el9
adwaita-cursor-theme
40.1.1-3.el9
texlive-wasy-type1
9:20200406-26.el9_2
texlive-soul
9:20200406-26.el9_2
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
woff2
1.0.2-15.el9
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9_2
texlive-l3packages
9:20200406-26.el9_2
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9_2
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9_2
python3-pytz
2021.1-5.el9
libfontenc
1.1.3-17.el9
texlive-enumitem
9:20200406-26.el9_2
texlive-ifmtarg
9:20200406-26.el9_2
libpaper
1.1.28-4.el9
libgudev
237-1.el9
python3-markupsafe
1.1.1-12.el9
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
libwayland-client
1.21.0-1.el9
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
libXmu
1.1.3-8.el9
texlive-paralist
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9_2
texlive-symbol
9:20200406-26.el9_2
systemd-rpm-macros
252-32.el9_4
texlive-luaotfload
9:20200406-26.el9_2
xdg-utils
1.1.3-11.el9
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
harfbuzz
2.7.4-10.el9
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9_2
at-spi2-core
2.40.3-1.el9
texlive-tabulary
9:20200406-26.el9_2
pcre2-utf16
10.40-5.el9
texlive-url
9:20200406-26.el9_2
libXdamage
1.1.5-7.el9
texlive-parskip
9:20200406-26.el9_2
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
2024-05-16 03:48:28
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:27
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-05-01 01:50:34
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
1
python3-sphinx-latex
1:3.4.3-7.el9
1:3.4.3-8.el9
1
python3-devel
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
1
python3-sphinx
1:3.4.3-7.el9
1:3.4.3-8.el9
1
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
2
python3-requests
2.25.1-7.el9_2
2.25.1-8.el9
2
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
glibc-common
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
python3-urllib3
1.26.5-3.el9_3.1
1.26.5-5.el9
3
expat
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
3
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
pcre2-utf16
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9_3.1
21.2.3-8.el9
3
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
3
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
3
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
3
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
3
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
4
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
4
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
gnutls
3.7.6-23.el9_3.4
3.8.3-4.el9_4
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
4
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
binutils
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
B
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
systemd-pam
252-18.el9
252-32.el9_4
B
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
libssh-config
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
B
libcurl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
redhat-release
9.3-0.7.el9
9.4-0.4.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
systemd
252-18.el9
252-32.el9_4
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
systemd-rpm-macros
252-18.el9
252-32.el9_4
B
hwdata
0.348-9.11.el9
0.348-9.13.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
acl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
libssh
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
B
crypto-policies-scripts
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
B
failed
2024-04-30 20:49:31
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.11-19.el9
1.20.11-24.el9
1
latexmk
4.82a-1.el9
4.85-1.el9
1
qt5-qtbase
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
2
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
2
xorg-x11-server-common
1.20.11-19.el9
1.20.11-24.el9
2
python-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
2
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
2
python3-jinja2
2.11.3-4.el9
2.11.3-5.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
python3-rpm-generators
12-8.el9
12-9.el9
2
python3-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
2
qt5-qtbase-gui
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
2
perl-sigtrap
1.09-480.el9
1.09-481.el9
2
perl-File-Copy
2.34-480.el9
2.34-481.el9
2
perl-File-Find
1.37-480.el9
1.37-481.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
3
mesa-libGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
3
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-7.el9_3.1
3
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
3
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
3
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
qt5-qtbase-common
5.15.9-7.el9
5.15.9-9.el9
3
libX11-xcb
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
perl-meta-notation
5.32.1-480.el9
5.32.1-481.el9
3
libdrm
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
3
mesa-libgbm
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
zziplib
0.13.71-9.el9
0.13.71-11.el9_4
4
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
4
poppler
21.01.0-18.el9
21.01.0-19.el9
4
mesa-libEGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
4
libXpm
3.5.13-8.el9_1
3.5.13-10.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
4
libtiff
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
4
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
4
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.7.6-23.el9_3.4
4
mesa-libglapi
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
4
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
4
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-open
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.3-1.el9
B
nss-softokn
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
nss
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
libzip
1.7.3-7.el9
1.7.3-8