python-pdfminer

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
218
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

complete
2024-05-26 11:15:04
python36-devel
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
1
python3-pillow
5.1.1-18.el8_9.1
5.1.1-20.el8
1
platform-python
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
python36
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
2
libstdc++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
2
libtiff
4.0.9-29.el8_8
4.0.9-31.el8
2
python3-jinja2
2.10.1-3.el8
2.10.1-4.el8
2
bash
4.4.20-4.el8_6
4.4.20-5.el8
2
python3-docutils
0.14-12.module+el8...
0.14-12.module+el8...
2
ghostscript
9.27-11.el8
9.27-12.el8
2
libgs
9.27-11.el8
9.27-12.el8
2
python3-pygments
2.2.0-22.module+el8...
2.2.0-22.module+el8...
2
libgcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
2
glibc
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
2
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
cups-libs
1:2.2.6-54.el8_9
1:2.2.6-57.el8
3
python3-pip
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
zziplib
0.13.68-9.el8
0.13.68-13.el8_10
3
libX11
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
krb5-libs
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
3
poppler
20.11.0-10.el8
20.11.0-11.el8
3
glibc-common
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
3
python3-urllib3
1.24.2-5.el8_9.2
1.24.2-7.el8
3
gmp
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
3
expat
2.2.5-11.el8_9.1
2.2.5-13.el8_10
3
python3-sqlalchemy
1.3.2-2.module+el8....
1.3.2-3.module+el8....
3
libacl
2.2.53-1.el8
2.2.53-3.el8
3
libtirpc
1.1.4-8.el8
1.1.4-10.el8
3
platform-python-pip
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
libXpm
3.5.12-9.el8_7
3.5.12-11.el8
3
poppler-data
0.4.9-1.el8
0.4.9-2.el8
4
rpm
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
4
glib2
2.56.4-161.el8
2.56.4-162.el8
4
nss
3.90.0-6.el8_9
3.90.0-7.el8_10
4
p11-kit-trust
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
gcc-plugin-annobin
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
4
findutils
1:4.6.0-21.el8
1:4.6.0-22.el8
4
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
4
p11-kit
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
file
5.33-25.el8
5.33-26.el8
4
systemd-libs
239-78.el8
239-82.el8
4
libuuid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
4
libX11-common
1.6.8-6.el8
1.6.8-8.el8
4
avahi-libs
0.7-21.el8_9.1
0.7-27.el8
4
cpp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
elfutils
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
redhat-release
8.9-0.1.el8
8.10-0.2.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-5.el8
2.3.2-6.el8
B
libblkid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libfdisk
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
pixman
0.38.4-3.el8_9
0.38.4-4.el8
B
python36-rpm-macros
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
nss-util
3.90.0-6.el8_9
3.90.0-7.el8_10
B
file-libs
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
rpm-build
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
elfutils-libs
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8_9.1
0.074-3.el8
B
glibc-devel
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
util-linux
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
elfutils-libelf
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
glibc-headers
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
rpm-build-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el8_9
3.90.0-7.el8_10
B
harfbuzz
1.7.5-3.el8
1.7.5-4.el8
B
audit-libs
3.0.7-5.el8
3.1.2-1.el8
B
libgomp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
kernel-headers
4.18.0-513.24.1.el8_9
4.18.0-553.el8_10
B
libsmartcols
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
rpm-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
nss-sysinit
3.90.0-6.el8_9
3.90.0-7.el8_10
B
libssh-config
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
curl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
gcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
gcc-c++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
pam
1.3.1-27.el8
1.3.1-33.el8
B
libcurl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
nss-softokn
3.90.0-6.el8_9
3.90.0-7.el8_10
B
shadow-utils
2:4.6-19.el8
2:4.6-22.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
libssh
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
harfbuzz-icu
1.7.5-3.el8
1.7.5-4.el8
B
libmount
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
complete
2024-05-16 08:25:13
texlive-luatex85
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-geometry
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-parskip
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-amsmath
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-graphics
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-ucs
7:20180414-29.el8_8
1
python3-chardet
3.0.4-7.el8
1
texlive-titlesec
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-dvisvgm
7:20180414-29.el8_8
1
python3-sphinx
1:1.7.6-3.el8
1
python3-pillow
5.1.1-18.el8_9.1
1
latexmk
4.65-1.el8
1
texlive-fncychap
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-wrapfig
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-collection-latex
7:20180414-29.el8_8
1
adobe-mappings-cmap
20171205-3.el8
1
texlive-dvipng
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-fancyvrb
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-ctablestack
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-framed
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-polyglossia
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-oberdiek
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-fancyhdr
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-collection-fontsrecommended
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-latex
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-hyperref
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-needspace
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-anyfontsize
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-cmap
7:20180414-29.el8_8
1
python3-pytest
3.4.2-11.el8
1
texlive-amscls
7:20180414-29.el8_8
1
python3-cryptography
3.2.1-7.el8_9
1
python36-devel
3.6.8-38.module+el8...
1
texlive-capt-of
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-upquote
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-tabulary
7:20180414-29.el8_8
1
texlive-graphics-def
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-courier
7:20180414-29.el8_8
2
python3-cffi
1.11.5-6.el8
2
perl-Carp
1.42-396.el8
2
libgs
9.27-11.el8
2
texlive-ec
7:20180414-29.el8_8
2
lcms2
2.9-2.el8
2
texlive-ifxetex
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-graphics-cfg
7:20180414-29.el8_8
2
libtiff
4.0.9-29.el8_8
2
perl-PathTools
3.74-1.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-422.el8
2
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
2
texlive-latex-fonts
7:20180414-29.el8_8
2
libjpeg-turbo
1.5.3-12.el8
2
texlive-etoolbox
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-collection-basic
7:20180414-29.el8_8
2
python3-babel
2.5.1-7.el8
2
texlive-carlisle
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-colortbl
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-manfnt-font
7:20180414-29.el8_8
2
python36
3.6.8-38.module+el8...
2
texlive-fp
7:20180414-29.el8_8
2
perl-Scalar-List-Utils
3:1.49-2.el8
2
perl-libs
4:5.26.3-422.el8
2
texlive-ms
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-pspicture
7:20180414-29.el8_8
2
python3-sphinxcontrib-websupport
1.0.1-10.20180316gi...
2
texlive-pdftex
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-utopia
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-pstricks
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-tex-gyre-math
7:20180414-29.el8_8
2
python3-sphinx_rtd_theme
0.3.1-3.el8
2
xdg-utils
1.1.2-5.el8
2
gd
2.2.5-7.el8
2
python3-docutils
0.14-12.module+el8...
2
texlive-marvosym
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-qstest
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-lm-math
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-pslatex
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-rsfs
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-mflogo-font
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-fpl
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-babelbib
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-psnfss
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-bidi
7:20180414-29.el8_8
2
python3-snowballstemmer
1.2.1-6.el8
2
texlive-sauerj
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-listings
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-luatex
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-wasy2-ps
7:20180414-29.el8_8
2
perl-IO
1.38-422.el8
2
Lmod
8.7.32-1.el8
2
texlive-bookman
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-babel
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-etex-pkg
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-lm
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-mfnfss
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-latexconfig
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-mptopdf
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-pgf
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-xkeyval
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-url
7:20180414-29.el8_8
2
python3-six
1.11.0-8.el8
2
texlive-times
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-wasysym
7:20180414-29.el8_8
2
perl-Getopt-Long
1:2.50-4.el8
2
texlive-natbib
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-pxfonts
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-eurosym
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-zapfchan
7:20180414-29.el8_8
2
libwebp
1.0.0-9.el8_9.1
2
texlive-wasy
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-kpathsea
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-soul
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-palatino
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-txfonts
7:20180414-29.el8_8
2
python3-pygments
2.2.0-22.module+el8...
2
texlive-unicode-math
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-mathpazo
7:20180414-29.el8_8
2
python3-pluggy
0.6.0-3.el8
2
texlive-tipa
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-helvetic
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-tetex
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-makecmds
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-zapfding
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-cmextra
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-symbol
7:20180414-29.el8_8
2
libpng
2:1.6.34-5.el8
2
texlive-cm-super
7:20180414-29.el8_8
2
python3-packaging
16.8-9.el8
2
texlive-ae
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-tex-gyre
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-fontspec
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-amsfonts
7:20180414-29.el8_8
2
openjpeg2
2.4.0-5.el8
2
texlive-thumbpdf
7:20180414-29.el8_8
2
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.9-7.el8
2
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
2
texlive-ncntrsbk
7:20180414-29.el8_8
2
potrace
1.15-3.el8
2
python3-requests
2.20.0-3.el8_8
2
ghostscript
9.27-11.el8
2
texlive-babel-english
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-fix2col
7:20180414-29.el8_8
2
python3-py
1.5.3-4.el8
2
texlive-parallel
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-ltxmisc
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-tools
7:20180414-29.el8_8
2
python-sphinx-locale
1:1.7.6-3.el8
2
python3-mock
2.0.0-11.el8
2
python3-idna
2.5-5.el8
2
texlive-base
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-avantgar
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-memoir
7:20180414-29.el8_8
2
freetype
2.9.1-9.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9.3
2
perl-File-Path
2.15-2.el8
2
texlive-index
7:20180414-29.el8_8
2
python3-imagesize
1.0.0-2.el8
2
texlive-euro
7:20180414-29.el8_8
2
python3-attrs
17.4.0-6.el8
2
texlive-lib
7:20180414-29.el8_8
2
texlive-charter
7:20180414-29.el8_8
2
python3-jinja2
2.10.1-3.el8
2
texlive-beton
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-text
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-tools
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-fill
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-xdvi
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-multido
7:20180414-29.el8_8
3
adobe-mappings-pdf
20180407-1.el8
3
lua-json
1.3.2-9.el8
3
texlive-pst-3d
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-eps
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texlive-scripts
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texlive-common-doc
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texconfig
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texlive-en
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-xifthen
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-showexpl
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-tree
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-setspace
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-node
7:20180414-29.el8_8
3
lua-term
0.07-9.el8
3
texlive-pst-coil
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-paralist
7:20180414-29.el8_8
3
lua
5.3.4-12.el8
3
texlive-plain
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-tex
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-tex-ini-files
7:20180414-29.el8_8
3
libpaper
1.1.24-22.el8
3
texlive-pst-plot
7:20180414-29.el8_8
3
lua-filesystem
1.6.3-7.el8
3
texlive-pst-arrow
7:20180414-29.el8_8
3
lua-posix
33.3.1-9.el8
3
texlive-unicode-data
7:20180414-29.el8_8
3
urw-base35-fonts
20170801-10.el8
3
texlive-xcolor
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-pst-grad
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texlive.infra
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-texlive-msg-translations
7:20180414-29.el8_8
3
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-3.el8
3
texlive-pstricks-add
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-updmap-map
7:20180414-29.el8_8
3
zziplib
0.13.68-9.el8
3
texlive-placeins
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-xunicode
7:20180414-29.el8_8
3
python3-pip
9.0.3-23.el8_9.1
3
texlive-texlive-docindex
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-subfig
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-euler
7:20180414-29.el8_8
3
procps-ng
3.3.15-14.el8
3
texlive-cm
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Text-ParseWords
3.30-395.el8
3
texlive-koma-script
7:20180414-29.el8_8
3
python3-urllib3
1.24.2-5.el8_9.2
3
libXpm
3.5.12-9.el8_7
3
texlive-lua-alt-getopt
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-bera
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-glyphlist
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-ifetex
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-booktabs
7:20180414-29.el8_8
3
python3-markupsafe
0.23-19.el8
3
texlive-l3packages
7:20180414-29.el8_8
3
platform-python-pip
9.0.3-23.el8_9.1
3
texlive-luaotfload
7:20180414-29.el8_8
3
python3-whoosh
2.7.4-9.el8
3
texlive-chngcntr
7:20180414-29.el8_8
3
perl-constant
1.33-396.el8
3
perl-parent
1:0.237-1.el8
3
texlive-gsftopk
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-kastrup
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-changepage
7:20180414-29.el8_8
3
fontconfig
2.13.1-4.el8
3
texlive-makeindex
7:20180414-29.el8_8
3
desktop-file-utils
0.26-1.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-422.el8
3
texlive-hyph-utf8
7:20180414-29.el8_8
3
jbig2dec-libs
0.16-1.el8
3
python3-rpm-generators
5-8.el8
3
perl-threads-shared
1.58-2.el8
3
texlive-knuth-lib
7:20180414-29.el8_8
3
python3-pyparsing
2.1.10-7.el8
3
fontawesome-fonts-web
4.7.0-5.el8_9
3
texlive-caption
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-mfware
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-etex
7:20180414-29.el8_8
3
python3-setuptools
39.2.0-7.el8
3
google-droid-sans-fonts
20120715-13.el8
3
texlive-l3kernel
7:20180414-29.el8_8
3
fontawesome-fonts
4.7.0-5.el8_9
3
google-roboto-slab-fonts
1.100263-0.7.20150923g...
3
texlive-breakurl
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Errno
1.28-422.el8
3
texlive-dvips
7:20180414-29.el8_8
3
python3-sqlalchemy
1.3.2-2.module+el8....
3
libidn
1.34-5.el8
3
texlive-algorithms
7:20180414-29.el8_8
3
perl-threads
1:2.21-2.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-54.el8_9
3
libX11
1.6.8-6.el8
3
texlive-iftex
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-dvipdfmx
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-filehook
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Exporter
5.72-396.el8
3
texlive-filecontents
7:20180414-29.el8_8
3
python3-pytz
2017.2-11.el8
3
perl-Encode
4:2.97-3.el8
3
python3-pycparser
2.14-14.el8
3
texlive-enctex
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-395.el8
3
texlive-mflogo
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-hyphen-base
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-luatexbase
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-ifluatex
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Unicode-Normalize
1.25-396.el8
3
perl-Pod-Usage
4:1.69-395.el8
3
texlive-knuth-local
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-metafont
7:20180414-29.el8_8
3
texlive-lualatex-math
7:20180414-29.el8_8
3
jbigkit-libs
2.1-14.el8
3
perl-Socket
4:2.027-3.el8
3
texlive-bibtex
7:20180414-29.el8_8
3
perl-Digest
1.17-395.el8
3
libijs
0.35-5.el8
3
poppler
20.11.0-10.el8
3
texlive-footmisc
7:20180414-29.el8_8
3
lato-fonts
2.015-5.el8
3
texlive-eso-pic
7:20180414-29.el8_8
3
tcl
1:8.6.8-2.el8
3
libXi
1.7.10-1.el8
4
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20170801-10.el8
4
libSM
1.2.3-1.el8
4
texlive-float
7:20180414-29.el8_8
4
perl-podlators
4.11-1.el8
4
texlive-enumitem
7:20180414-29.el8_8
4
perl-XML-XPath
1.42-3.el8
4
texlive-lualibs
7:20180414-29.el8_8
4
fontpackages-filesystem
1.44-22.el8
4
texlive-csquotes
7:20180414-29.el8_8
4
urw-base35-bookman-fonts
20170801-10.el8
4
avahi-libs
0.7-21.el8_9.1
4
texlive-marginnote
7:20180414-29.el8_8
4
perl-Pod-Perldoc
3.28-396.el8
4
texlive-pst-math
7:20180414-29.el8_8
4
urw-base35-z003-fonts
20170801-10.el8
4
texlive-mparhack
7:20180414-29.el8_8
4
perl-MIME-Base64
3.15-396.el8
4
texlive-currfile
7:20180414-29.el8_8
4
emacs-filesystem
1:26.1-11.el8
4
urw-base35-fonts-common
20170801-10.el8
4
texlive-attachfile
7:20180414-29.el8_8
4
libxcb
1.13.1-1.el8
4
libICE
1.0.9-15.el8
4
texlive-underscore
7:20180414-29.el8_8
4
poppler-data
0.4.9-1.el8
4
texlive-varwidth
7:20180414-29.el8_8
4
perl-File-Temp
0.230.600-1.el8
4
nspr
4.35.0-1.el8_8
4
libX11-common
1.6.8-6.el8
4
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20170801-10.el8
4
nss
3.90.0-6.el8_9
4
libXt
1.1.5-12.el8
4
libXext
1.3.4-1.el8
4
urw-base35-gothic-fonts
20170801-10.el8
4
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20170801-10.el8
4
libXaw
1.0.13-10.el8
4
lua-lpeg
1.0.1-6.el8
4
texlive-context
7:20180414-29.el8_8
4
perl-Storable
1:3.11-3.el8
4
python3-ply
3.9-9.el8
4
perl-Text-Unidecode
1.30-5.el8
4
urw-base35-c059-fonts
20170801-10.el8
4
groff-base
1.22.3-18.el8
4
urw-base35-d050000l-fonts
20170801-10.el8
4
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20170801-10.el8
4
python3-pysocks
1.6.8-3.el8
4
libXmu
1.1.3-1.el8
4
texlive-ifmtarg
7:20180414-29.el8_8
4
urw-base35-p052-fonts
20170801-10.el8
4
perl-XML-Parser
2.44-11.el8
4
libXcursor
1.1.15-3.el8
B
perl-Tk
804.034-2.el8
B
texlive-metapost
7:20180414-29.el8_8
B
harfbuzz-icu
1.7.5-3.el8
B
libXrender
0.9.10-7.el8
B
perl-Mozilla-CA
20160104-7.module+el8....
B
libXxf86misc
1.0.4-1.el8
B
perl-Term-Cap
1.17-395.el8
B
perl-Term-ANSIColor
4.06-396.el8
B
cairo
1.15.12-6.el8
B
perl-libnet
3.11-3.el8
B
perl-Net-SSLeay
1.88-2.module+el8....
B
perl-Pod-Simple
1:3.35-395.el8
B
libXxf86vm
1.1.4-9.el8
B
texlive-xetex
7:20180414-29.el8_8
B
libXinerama
1.1.4-1.el8
B
openssl
1:1.1.1k-12.el8_9
B
perl-encoding
4:2.22-3.el8
B
teckit
2.5.8-1.el8
B
nss-softokn
3.90.0-6.el8_9
B
nss-util
3.90.0-6.el8_9
B
nss-sysinit
3.90.0-6.el8_9
B
libXfixes
5.0.3-7.el8
B
xorg-x11-server-utils
7.7-27.el8
B
libicu
60.3-2.el8_1
B
perl-Filter
2:1.58-2.el8
B
texlive-stmaryrd
7:20180414-29.el8_8
B
perl-SelfLoader
1.23-422.el8
B
mcpp
2.7.2-20.el8
B
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.module+el8....
B
xorg-x11-font-utils
1:7.5-41.el8
B
libmcpp
2.7.2-20.el8
B
perl-Time-Local
1:1.280-1.el8
B
perl-open
1.11-422.el8
B
texlive-xetexconfig
7:20180414-29.el8_8
B
libXft
2.3.3-1.el8
B
python36-rpm-macros
3.6.8-38.module+el8...
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el8_9
B
graphite2
1.3.10-10.el8
B
crypto-policies-scripts
20230731-1.git3177e06.el8
B
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8_9.1
B
libXrandr
1.5.2-1.el8
B
harfbuzz
1.7.5-3.el8
B
perl-URI
1.73-3.el8
B
dbus-libs
1:1.12.8-26.el8
B
libfontenc
1.1.3-8.el8
B
perl-Pod-Escapes
1:1.07-395.el8
B
pixman
0.38.4-3.el8_9
B
libXau
1.0.9-3.el8
B
complete
2024-05-16 06:29:15
texlive-tex-gyre-math
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-p052-fonts
20170801-10.el8
texlive-zapfchan
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-c059-fonts
20170801-10.el8
texlive-tipa
7:20180414-29.el8_8
perl-threads
1:2.21-2.el8
perl-Text-ParseWords
3.30-395.el8
Lmod
8.7.32-1.el8
texlive-iftex
7:20180414-29.el8_8
libICE
1.0.9-15.el8
texlive-plain
7:20180414-29.el8_8
texlive-lua-alt-getopt
7:20180414-29.el8_8
texlive-setspace
7:20180414-29.el8_8
cups-libs
1:2.2.6-54.el8_9
texlive-palatino
7:20180414-29.el8_8
texlive-unicode-data
7:20180414-29.el8_8
texlive-texlive-scripts
7:20180414-29.el8_8
perl-SelfLoader
1.23-422.el8
perl-threads-shared
1.58-2.el8
texlive-hyphen-base
7:20180414-29.el8_8
libX11-common
1.6.8-6.el8
graphite2
1.3.10-10.el8
latexmk
4.65-1.el8
texlive-koma-script
7:20180414-29.el8_8
texlive-csquotes
7:20180414-29.el8_8
texlive-eso-pic
7:20180414-29.el8_8
harfbuzz
1.7.5-3.el8
texlive-thumbpdf
7:20180414-29.el8_8
perl-File-Path
2.15-2.el8
texlive-booktabs
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-tree
7:20180414-29.el8_8
python3-snowballstemmer
1.2.1-6.el8
jbig2dec-libs
0.16-1.el8
texlive-ucs
7:20180414-29.el8_8
texlive-eurosym
7:20180414-29.el8_8
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
texlive-courier
7:20180414-29.el8_8
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.module+el8....
texlive-enctex
7:20180414-29.el8_8
python3-pycparser
2.14-14.el8
texlive-times
7:20180414-29.el8_8
texlive-wasy2-ps
7:20180414-29.el8_8
texlive-lm-math
7:20180414-29.el8_8
texlive-parallel
7:20180414-29.el8_8
perl-Unicode-Normalize
1.25-396.el8
perl-libnet
3.11-3.el8
lato-fonts
2.015-5.el8
lua-term
0.07-9.el8
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20170801-10.el8
texlive-txfonts
7:20180414-29.el8_8
perl-Mozilla-CA
20160104-7.module+el8....
python3-cffi
1.11.5-6.el8
texlive-bookman
7:20180414-29.el8_8
perl-Text-Unidecode
1.30-5.el8
lcms2
2.9-2.el8
texlive-lualibs
7:20180414-29.el8_8
texlive-l3kernel
7:20180414-29.el8_8
texlive-marginnote
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-3d
7:20180414-29.el8_8
perl-File-Temp
0.230.600-1.el8
texlive-amscls
7:20180414-29.el8_8
texlive-fp
7:20180414-29.el8_8
texlive-mfware
7:20180414-29.el8_8
texlive-stmaryrd
7:20180414-29.el8_8
perl-libs
4:5.26.3-422.el8
lua-lpeg
1.0.1-6.el8
texlive-cmap
7:20180414-29.el8_8
texlive-pxfonts
7:20180414-29.el8_8
texlive-collection-basic
7:20180414-29.el8_8
python36-devel
3.6.8-38.module+el8...
texlive-mparhack
7:20180414-29.el8_8
openjpeg2
2.4.0-5.el8
python3-pygments
2.2.0-22.module+el8...
texlive-index
7:20180414-29.el8_8
texlive-graphics
7:20180414-29.el8_8
texlive-subfig
7:20180414-29.el8_8
texlive-fncychap
7:20180414-29.el8_8
texlive-psnfss
7:20180414-29.el8_8
texlive-lm
7:20180414-29.el8_8
texlive-rsfs
7:20180414-29.el8_8
texlive-helvetic
7:20180414-29.el8_8
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el8_9
texlive-pst-coil
7:20180414-29.el8_8
texlive-babel
7:20180414-29.el8_8
texlive-soul
7:20180414-29.el8_8
texlive-babel-english
7:20180414-29.el8_8
python3-pyparsing
2.1.10-7.el8
urw-base35-z003-fonts
20170801-10.el8
texlive-cm
7:20180414-29.el8_8
python3-pytest
3.4.2-11.el8
texlive-capt-of
7:20180414-29.el8_8
libXext
1.3.4-1.el8
nss-softokn
3.90.0-6.el8_9
texlive-fontspec
7:20180414-29.el8_8
perl-XML-Parser
2.44-11.el8
urw-base35-fonts-common
20170801-10.el8
texlive-showexpl
7:20180414-29.el8_8
texlive-beton
7:20180414-29.el8_8
texlive-metapost
7:20180414-29.el8_8
texlive-texlive-docindex
7:20180414-29.el8_8
texlive-unicode-math
7:20180414-29.el8_8
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-3.el8
texlive-fancyhdr
7:20180414-29.el8_8
texlive-tex-gyre
7:20180414-29.el8_8
texlive-amsmath
7:20180414-29.el8_8
texlive-xetex
7:20180414-29.el8_8
python3-pytz
2017.2-11.el8
texlive-context
7:20180414-29.el8_8
texlive-fix2col
7:20180414-29.el8_8
python3-imagesize
1.0.0-2.el8
perl-Text-Tabs+Wrap
2013.0523-395.el8
libXxf86vm
1.1.4-9.el8
dbus-libs
1:1.12.8-26.el8
gd
2.2.5-7.el8
libXt
1.1.5-12.el8
lua-json
1.3.2-9.el8
perl-Digest
1.17-395.el8
texlive-euro
7:20180414-29.el8_8
texlive-oberdiek
7:20180414-29.el8_8
python3-sphinx_rtd_theme
0.3.1-3.el8
perl-Pod-Escapes
1:1.07-395.el8
xdg-utils
1.1.2-5.el8
texlive-changepage
7:20180414-29.el8_8
python3-chardet
3.0.4-7.el8
texlive-ncntrsbk
7:20180414-29.el8_8
google-roboto-slab-fonts
1.100263-0.7.20150923g...
texlive-upquote
7:20180414-29.el8_8
texlive-xetexconfig
7:20180414-29.el8_8
texlive-marvosym
7:20180414-29.el8_8
perl-Errno
1.28-422.el8
texlive-wrapfig
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-fill
7:20180414-29.el8_8
texlive-cm-super
7:20180414-29.el8_8
texlive-luaotfload
7:20180414-29.el8_8
texlive-algorithms
7:20180414-29.el8_8
perl-macros
4:5.26.3-422.el8
texlive-texlive-en
7:20180414-29.el8_8
perl-Time-Local
1:1.280-1.el8
texlive-pstricks-add
7:20180414-29.el8_8
xorg-x11-server-utils
7.7-27.el8
texlive-hyperref
7:20180414-29.el8_8
texlive-ae
7:20180414-29.el8_8
perl-URI
1.73-3.el8
texlive-titlesec
7:20180414-29.el8_8
texlive-dvipdfmx
7:20180414-29.el8_8
perl-Tk
804.034-2.el8
texlive-pst-eps
7:20180414-29.el8_8
libXfixes
5.0.3-7.el8
python3-pip
9.0.3-23.el8_9.1
python3-attrs
17.4.0-6.el8
perl-Pod-Perldoc
3.28-396.el8
urw-base35-bookman-fonts
20170801-10.el8
texlive-ms
7:20180414-29.el8_8
python-sphinx-locale
1:1.7.6-3.el8
texlive-charter
7:20180414-29.el8_8
perl-PathTools
3.74-1.el8
texlive-pst-text
7:20180414-29.el8_8
perl-Term-Cap
1.17-395.el8
python3-pillow
5.1.1-18.el8_9.1
texlive-mathpazo
7:20180414-29.el8_8
python3-sphinx-theme-alabaster
0.7.9-7.el8
platform-python-pip
9.0.3-23.el8_9.1
python3-requests
2.20.0-3.el8_8
texlive-xifthen
7:20180414-29.el8_8
texlive-ltxmisc
7:20180414-29.el8_8
libfontenc
1.1.3-8.el8
perl-XML-XPath
1.42-3.el8
libicu
60.3-2.el8_1
python3-py
1.5.3-4.el8
texlive-tetex
7:20180414-29.el8_8
perl-Pod-Usage
4:1.69-395.el8
texlive-polyglossia
7:20180414-29.el8_8
texlive-makecmds
7:20180414-29.el8_8
texlive-manfnt-font
7:20180414-29.el8_8
tcl
1:8.6.8-2.el8
python3-whoosh
2.7.4-9.el8
perl-Filter
2:1.58-2.el8
nss-util
3.90.0-6.el8_9
poppler
20.11.0-10.el8
python3-babel
2.5.1-7.el8
python3-six
1.11.0-8.el8
libidn
1.34-5.el8
texlive-metafont
7:20180414-29.el8_8
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-pst-tools
7:20180414-29.el8_8
perl-parent
1:0.237-1.el8
python3-setuptools
39.2.0-7.el8
texlive-etex-pkg
7:20180414-29.el8_8
texlive-l3packages
7:20180414-29.el8_8
nss-sysinit
3.90.0-6.el8_9
python3-docutils
0.14-12.module+el8...
texlive-graphics-def
7:20180414-29.el8_8
libXmu
1.1.3-1.el8
lua-posix
33.3.1-9.el8
perl-open
1.11-422.el8
texlive-mflogo-font
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-gothic-fonts
20170801-10.el8
texlive-ifxetex
7:20180414-29.el8_8
perl-Net-SSLeay
1.88-2.module+el8....
groff-base
1.22.3-18.el8
texlive-graphics-cfg
7:20180414-29.el8_8
libpaper
1.1.24-22.el8
libmcpp
2.7.2-20.el8
libxcb
1.13.1-1.el8
harfbuzz-icu
1.7.5-3.el8
texlive-latex-fonts
7:20180414-29.el8_8
poppler-data
0.4.9-1.el8
libXi
1.7.10-1.el8
texlive-filecontents
7:20180414-29.el8_8
libwebp
1.0.0-9.el8_9.1
texlive-cmextra
7:20180414-29.el8_8
fontpackages-filesystem
1.44-22.el8
avahi-libs
0.7-21.el8_9.1
perl-Carp
1.42-396.el8
texlive-pst-math
7:20180414-29.el8_8
libSM
1.2.3-1.el8
texlive-colortbl
7:20180414-29.el8_8
texlive-underscore
7:20180414-29.el8_8
texlive-tex
7:20180414-29.el8_8
texlive-dvipng
7:20180414-29.el8_8
perl-Pod-Simple
1:3.35-395.el8
libXft
2.3.3-1.el8
perl-Term-ANSIColor
4.06-396.el8
python3-pluggy
0.6.0-3.el8
texlive-footmisc
7:20180414-29.el8_8
texlive-euler
7:20180414-29.el8_8
libtiff
4.0.9-29.el8_8
texlive-float
7:20180414-29.el8_8
glibc
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-parskip
7:20180414-29.el8_8
texlive-pgf
7:20180414-29.el8_8
texlive-pstricks
7:20180414-29.el8_8
texlive-enumitem
7:20180414-29.el8_8
cairo
1.15.12-6.el8
crypto-policies-scripts
20230731-1.git3177e06.el8
python3-idna
2.5-5.el8
texlive-filehook
7:20180414-29.el8_8
texlive-xcolor
7:20180414-29.el8_8
python3-sphinxcontrib-websupport
1.0.1-10.20180316gi...
texlive-makeindex
7:20180414-29.el8_8
texlive-mptopdf
7:20180414-29.el8_8
texlive-dvisvgm
7:20180414-29.el8_8
texlive-knuth-local
7:20180414-29.el8_8
lua-filesystem
1.6.3-7.el8
perl-Getopt-Long
1:2.50-4.el8
potrace
1.15-3.el8
perl-MIME-Base64
3.15-396.el8
texlive-utopia
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20170801-10.el8
zziplib
0.13.68-9.el8
texlive-wasy
7:20180414-29.el8_8
texlive-framed
7:20180414-29.el8_8
texlive-base
7:20180414-29.el8_8
nspr
4.35.0-1.el8_8
texlive-luatex85
7:20180414-29.el8_8
libgs
9.27-11.el8
perl-encoding
4:2.22-3.el8
python3-urllib3
1.24.2-5.el8_9.2
texlive-placeins
7:20180414-29.el8_8
desktop-file-utils
0.26-1.el8
mcpp
2.7.2-20.el8
perl-Storable
1:3.11-3.el8
texlive-breakurl
7:20180414-29.el8_8
python36
3.6.8-38.module+el8...
libXaw
1.0.13-10.el8
openssl
1:1.1.1k-12.el8_9
perl-Encode
4:2.97-3.el8
texlive-lualatex-math
7:20180414-29.el8_8
texlive-natbib
7:20180414-29.el8_8
libXpm
3.5.12-9.el8_7
python36-rpm-macros
3.6.8-38.module+el8...
urw-base35-d050000l-fonts
20170801-10.el8
glibc-devel
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-xunicode
7:20180414-29.el8_8
python3-mock
2.0.0-11.el8
texlive-url
7:20180414-29.el8_8
python3-cryptography
3.2.1-7.el8_9
texlive-carlisle
7:20180414-29.el8_8
python3-jinja2
2.10.1-3.el8
libXxf86misc
1.0.4-1.el8
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8_9.1
texlive-babelbib
7:20180414-29.el8_8
python3-markupsafe
0.23-19.el8
perl-Scalar-List-Utils
3:1.49-2.el8
freetype
2.9.1-9.el8
perl-Socket
4:2.027-3.el8
texlive-glyphlist
7:20180414-29.el8_8
emacs-filesystem
1:26.1-11.el8
texlive-ifetex
7:20180414-29.el8_8
texlive-pspicture
7:20180414-29.el8_8
perl-constant
1.33-396.el8
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20170801-10.el8
texlive-luatexbase
7:20180414-29.el8_8
texlive-zapfding
7:20180414-29.el8_8
python3-sqlalchemy
1.3.2-2.module+el8....
libijs
0.35-5.el8
texlive-currfile
7:20180414-29.el8_8
texlive-hyph-utf8
7:20180414-29.el8_8
libXcursor
1.1.15-3.el8
perl-interpreter
4:5.26.3-422.el8
texlive-latexconfig
7:20180414-29.el8_8
texlive-fancyvrb
7:20180414-29.el8_8
texlive-bidi
7:20180414-29.el8_8
python3-rpm-generators
5-8.el8
perl-podlators
4.11-1.el8
libXrender
0.9.10-7.el8
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9.3
libXinerama
1.1.4-1.el8
texlive-texconfig
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-grad
7:20180414-29.el8_8
texlive-memoir
7:20180414-29.el8_8
texlive-mflogo
7:20180414-29.el8_8
teckit
2.5.8-1.el8
libXau
1.0.9-3.el8
texlive-anyfontsize
7:20180414-29.el8_8
texlive-ifluatex
7:20180414-29.el8_8
texlive-collection-fontsrecommended
7:20180414-29.el8_8
texlive-bera
7:20180414-29.el8_8
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-tools
7:20180414-29.el8_8
texlive-caption
7:20180414-29.el8_8
texlive-attachfile
7:20180414-29.el8_8
texlive-xkeyval
7:20180414-29.el8_8
texlive-wasysym
7:20180414-29.el8_8
texlive-kastrup
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20170801-10.el8
texlive-etoolbox
7:20180414-29.el8_8
python3-ply
3.9-9.el8
xorg-x11-font-utils
1:7.5-41.el8
fontconfig
2.13.1-4.el8
fontawesome-fonts-web
4.7.0-5.el8_9
texlive-paralist
7:20180414-29.el8_8
texlive-listings
7:20180414-29.el8_8
texlive-pslatex
7:20180414-29.el8_8
procps-ng
3.3.15-14.el8
texlive-tex-ini-files
7:20180414-29.el8_8
texlive-symbol
7:20180414-29.el8_8
texlive-amsfonts
7:20180414-29.el8_8
texlive-bibtex
7:20180414-29.el8_8
texlive-texlive-msg-translations
7:20180414-29.el8_8
libjpeg-turbo
1.5.3-12.el8
python3-pysocks
1.6.8-3.el8
lua
5.3.4-12.el8
texlive-latex
7:20180414-29.el8_8
texlive-chngcntr
7:20180414-29.el8_8
texlive-luatex
7:20180414-29.el8_8
ghostscript
9.27-11.el8
libpng
2:1.6.34-5.el8
texlive-updmap-map
7:20180414-29.el8_8
texlive-ec
7:20180414-29.el8_8
texlive-qstest
7:20180414-29.el8_8
texlive-collection-latex
7:20180414-29.el8_8
python3-sphinx
1:1.7.6-3.el8
texlive-knuth-lib
7:20180414-29.el8_8
texlive-ifmtarg
7:20180414-29.el8_8
texlive-sauerj
7:20180414-29.el8_8
glibc-common
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-avantgar
7:20180414-29.el8_8
texlive-tabulary
7:20180414-29.el8_8
texlive-texlive-common-doc
7:20180414-29.el8_8
urw-base35-fonts
20170801-10.el8
texlive-pst-arrow
7:20180414-29.el8_8
texlive-needspace
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-node
7:20180414-29.el8_8
perl-IO
1.38-422.el8
texlive-lib
7:20180414-29.el8_8
texlive-mfnfss
7:20180414-29.el8_8
python3-packaging
16.8-9.el8
texlive-pdftex
7:20180414-29.el8_8
perl-Exporter
5.72-396.el8
texlive-texlive.infra
7:20180414-29.el8_8
libXrandr
1.5.2-1.el8
fontawesome-fonts
4.7.0-5.el8_9
libX11
1.6.8-6.el8
texlive-ctablestack
7:20180414-29.el8_8
texlive-gsftopk
7:20180414-29.el8_8
texlive-pst-plot
7:20180414-29.el8_8
nss
3.90.0-6.el8_9
texlive-etex
7:20180414-29.el8_8
texlive-fpl
7:20180414-29.el8_8
glibc-headers
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
texlive-kpathsea
7:20180414-29.el8_8
texlive-varwidth
7:20180414-29.el8_8
adobe-mappings-cmap
20171205-3.el8
adobe-mappings-pdf
20180407-1.el8
google-droid-sans-fonts
20120715-13.el8
texlive-dvips
7:20180414-29.el8_8
pixman
0.38.4-3.el8_9
jbigkit-libs
2.1-14.el8
texlive-multido
7:20180414-29.el8_8
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
texlive-xdvi
7:20180414-29.el8_8
texlive-geometry
7:20180414-29.el8_8
2024-05-16 03:40:07
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:55:01
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-04-18 20:42:42
python3-cryptography
3.2.1-6.el8
3.2.1-7.el8_9
1
python3-pillow
5.1.1-18.el8_5
5.1.1-18.el8_9.1
1
glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
platform-python-pip
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
python3-pip
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
4
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
4
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
4
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
B
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8
0.074-2.el8_9.1
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
complete
2024-02-21 03:39:35
tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
4
nss
3.90.0-4.el8_9
3.90.0-6.el8_9
4
nss-softokn
3.90.0-4.el8_9
3.90.0-6.el8_9
B
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-4.el8_9
3.90.0-6.el8_9
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
nss-sysinit
3.90.0-4.el8_9
3.90.0-6.el8_9
B
nss-util
3.90.0-4.el8_9
3.90.0-6.el8_9
B
complete
2024-02-09 07:55:22
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.2
3.6.8-56.el8_9.3
2
platform-python
3.6.8-56.el8_9.2
3.6.8-56.el8_9.3
2
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9.2
3.6.8-56.el8_9.3
2
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
3
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
4
gnutls
3.6.16-8.el8_9
3.6.16-8.el8_9.1
4
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
Previous history