python-matplotlib

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
607
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
2
fedpkg-minimal
1.1.0-12.el8
1.2.0-1.el8
B

Most recent builds

glibc
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
tzdata
2020d-1.el8
2021a-1.el8
2
glibc-devel
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
dbus-libs
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
glibc-headers
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
3
perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
3
glibc-common
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
dbus
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
4
perl-IO
1.38-416.el8
1.38-417.el8_3
4
perl-Errno
1.28-416.el8
1.28-417.el8_3
4
kernel-headers
4.18.0-240.8.1.el8_3
4.18.0-240.15.1.el8_3
4
perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
4
lua-srpm-macros
1-2.el8
1-3.el8
B
device-mapper
8:1.02.171-5.el8
8:1.02.171-5.el8_3.2
B
device-mapper-libs
8:1.02.171-5.el8
8:1.02.171-5.el8_3.2
B
dbus-common
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
dbus-daemon
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
epel-rpm-macros
8-18
8-19
B
perl-open
1.11-416.el8
1.11-417.el8_3
B
dbus-tools
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
kmod-libs
25-16.el8
25-16.el8_3.1
B
freetype-devel
2.9.1-4.el8
2.9.1-4.el8_3.1
1
python3-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
1
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
1
python3-pillow
5.1.1-7.el8
5.1.1-12.el8_2
1
texlive-cm
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
1
python3-tkinter
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-31.el8
1
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
1
python3-qt5
5.11.2-3.el8
5.13.1-1.el8
1
python3-gobject
3.28.3-1.el8
3.28.3-2.el8
1
gtk3
3.22.30-4.el8
3.22.30-6.el8
1
zlib-devel
1.2.11-10.el8
1.2.11-16.el8_2
1
xorg-x11-server-Xvfb
1.20.3-11.el8
1.20.8-6.1.el8_3
1
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-31.el8
2
python3-qt5-base
5.11.2-3.el8
5.13.1-1.el8
2
texlive-hyphen-base
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
systemd-libs
239-18.el8_1.1
239-41.el8_3.1
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-6.el8
2
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-127.el8
2
pixman
0.36.0-1.el8
0.38.4-1.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-31.el8
2
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
2
openjpeg2
2.3.1-1.el8
2.3.1-6.el8
2
binutils
2.30-58.el8
2.30-79.el8
2
libepoxy
1.5.2-1.el8
1.5.3-1.el8
2
texlive-tetex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
libXi
1.7.9-7.el8
1.7.10-1.el8
2
libwayland-cursor
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
2
libXdmcp
1.1.2-11.el8
1.1.3-1.el8
2
libtiff
4.0.9-15.el8
4.0.9-18.el8
2
tzdata
2019c-1.el8
2020d-1.el8
2
texlive-base
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
qt5-qtmultimedia
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
2
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-4.el8_3
2
qt5-qttools-libs-designer
5.11.1-9.el8
5.12.5-2.el8
2
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-6.el8
2
qt5-qtlocation
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
2
libxkbcommon
0.8.2-1.el8
0.9.1-1.el8
2
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
2
texlive-kpathsea
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-31.el8
2
libXau
1.0.8-13.el8
1.0.9-3.el8
2
chkconfig
1.11-1.el8
1.13-2.el8
2
qt5-qtwebchannel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
2
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qtconnectivity
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
libwayland-egl
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-127.el8
2
freetype
2.9.1-4.el8
2.9.1-4.el8_3.1
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-16.el8_2
2
xorg-x11-server-common
1.20.3-11.el8
1.20.8-6.1.el8_3
2
qt5-qtwebsockets
5.11.1-2.el8
5.12.5-2.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtx11extras
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-38.el8
2
bash
4.4.19-10.el8
4.4.19-12.el8
2
openblas
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
libXext
1.3.3-9.el8
1.3.4-1.el8
2
platform-python-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
2
gtk-update-icon-cache
3.22.30-4.el8
3.22.30-6.el8
2
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtserialport
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
libXrandr
1.5.1-7.el8
1.5.2-1.el8
2
qt5-qttools-libs-help
5.11.1-9.el8
5.12.5-2.el8
2
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
2
openblas-threads
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
qt5-qtsvg
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qtsensors
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
python3-gobject-base
3.28.3-1.el8
3.28.3-2.el8
2
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
pcre2-utf16
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20200713-1.git51d1222.el8
3
python3-apipkg
1.5-2.el8
1.5-6.el8
3
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-39.el8
3
python3-urllib3
1.24.2-2.el8
1.24.2-4.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-18.el8
3
alsa-lib
1.1.9-4.el8
1.2.3.2-1.el8
3
python-rpm-macros
3-37.el8
3-39.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-127.el8
3
gstreamer1
1.14.0-3.el8
1.16.1-2.el8
3
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.14-7.el8_3
3
libXmu
1.1.2-12.el8
1.1.3-1.el8
3
python3-rpm-generators
5-4.el8
5-6.el8
3
ca-certificates
2019.2.32-80.0.el8_1
2020.2.41-80.0.el8_2
3
texlive-texlive.infra
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
bluez-libs
5.50-1.el8
5.52-1.el8
3
libgfortran
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
krb5-libs
1.17-9.el8
1.18.2-5.el8
3
coreutils
8.30-6.el8
8.30-8.el8
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-11.el8
3
filesystem
3.8-2.el8
3.8-3.el8
3
lz4-libs
1.8.1.2-4.el8
1.8.3-2.el8
3
libsoup
2.62.3-1.el8
2.62.3-2.el8
3
xorg-x11-xkb-utils
7.7-27.el8
7.7-28.el8
3
python3-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-18.el8
3
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-8.el8
3
python3-sqlalchemy
1.3.2-1.module+el8....
1.3.2-2.module+el8....
3
pulseaudio-libs-glib2
11.1-23.el8
13.99.1-1.el8
3
libXft
2.3.2-10.el8
2.3.3-1.el8
3
fribidi
1.0.4-7.el8_1
1.0.4-8.el8
3
sed
4.5-1.el8
4.5-2.el8
3
texlive-lib
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
3
xkeyboard-config
2.24-3.el8
2.28-1.el8
3
libcap
2.26-1.el8
2.26-4.el8
3
libgcrypt
1.8.3-4.el8
1.8.5-4.el8
3
dbus-libs
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-11.el8
3
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.6-1.el8
3
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-2.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-127.el8
3
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
python3-pyqt5-sip
4.19.12-3.el8
4.19.19-2.el8
3
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-127.el8
3
expat
2.2.5-3.el8
2.2.5-4.el8
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-6.el8
3
python-qt5-rpm-macros
5.11.2-3.el8
5.13.1-1.el8
3
pcre2
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-3.el8_1
20.1.4-1.el8
3
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
3
procps-ng
3.3.15-1.el8
3.3.15-3.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.101-1.el8
3
gstreamer1-plugins-base
1.14.0-4.el8
1.16.1-1.el8
3
mesa-libGL
19.1.4-3.el8_1
20.1.4-1.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
pulseaudio-libs
11.1-23.el8
13.99.1-1.el8
3
libffi
3.1-21.el8
3.1-22.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-5.20181118git...
3
gstreamer1-plugins-bad-free
1.14.0-5.el8
1.16.1-1.el8
3
librsvg2
2.42.7-3.el8
2.42.7-4.el8
4
mesa-libglapi
19.1.4-3.el8_1
20.1.4-1.el8
4
webrtc-audio-processing
0.3-8.el8
0.3-9.el8
4
python-srpm-macros
3-37.el8
3-39.el8
4
libxkbfile
1.0.9-9.el8
1.1.0-1.el8
4
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-8.el8
4
nettle
3.4.1-1.el8
3.4.1-2.el8
4
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-18.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-3.el8_1
20.1.4-1.el8
4
setup
2.12.2-2.el8_1.1
2.12.2-6.el8
4
libusbx
1.0.22-1.el8
1.0.23-4.el8
4
orc
0.4.28-2.el8
0.4.28-3.el8
4
libquadmath
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.1.el8
4
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
4
libsndfile
1.0.28-8.el8
1.0.28-10.el8
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
kernel-headers
4.18.0-147.3.1.el8_1
4.18.0-240.8.1.el8_3
4
dbus
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-11.el8
4
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
4
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
kmod-libs
25-13.el8
25-16.el8
B
libssh
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
B
libdb-utils
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
libssh-config
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
tar
2:1.30-4.el8
2:1.30-5.el8
B
redhat-rpm-config
120-1.el8
123-1.el8
B
libnghttp2
1.33.0-1.el8_0.1
1.33.0-3.el8_2.1
B
file
5.33-8.el8
5.33-16.el8
B
epel-release
8-8.el8
8-10.el8
B
libpsl
0.20.2-5.el8
0.20.2-6.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.3-1.0.el8
B
iptables-libs
1.8.2-16.el8
1.8.4-15.el8_3.3
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.180-1.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
brotli
1.0.6-1.el8
1.0.6-2.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-3.el8
B
python3-sip
4.19.12-3.el8
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.3-4.el8
B
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.180-1.el8
B
libdb
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
dbus-daemon
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-11.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.3-4.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-16.el8
B
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-9.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-24.el8
B
cryptsetup-libs
2.2.0-2.el8
2.3.3-2.el8
B
shadow-utils
2:4.6-8.el8
2:4.6-11.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-11.el8
B
gnupg2
2.2.9-1.el8
2.2.20-2.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
libpcap
14:1.9.0-3.el8
14:1.9.1-4.el8
B
systemd
239-18.el8_1.1
239-41.el8_3.1
B
systemd-pam
239-18.el8_1.1
239-41.el8_3.1
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.180-1.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.3-4.el8
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-1.el8
2.1.27-5.el8
B
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.3-4.el8
B
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-15.el8
B
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-12.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-2.el8
1.5.4-3.el8
B
lua-srpm-macros
1-2.el8
B
libseccomp
2.4.1-1.el8
2.4.3-1.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.180-1.el8
B
annobin
8.78-1.el8
9.23-1.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-18
B
libmpcdec
1.2.6-20.el8
libcroco
0.6.12-4.el8
0.6.12-4.el8_2.1
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
device-mapper
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.171-5.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.6.el8
B
gsettings-desktop-schemas
3.32.0-3.el8
3.32.0-5.el8
B
fpc-srpm-macros
1.3-1.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.171-5.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-11.el8
B
dbus-common
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-11.el8
B
2020-12-22 11:30:42
Package dependencies resolved successfuly