python-django-rq

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
768
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libtirpc
1.1.4-10.el8
1.1.4-12.el8_10
4
redhat-release
8.10-0.2.el8
8.10-0.3.el8
B
pam
1.3.1-33.el8
1.3.1-34.el8_10
B
libxml2
2.9.7-18.el8_9
2.9.7-18.el8_10.1
B
libnghttp2
1.33.0-5.el8_9
1.33.0-6.el8_10.1
B
krb5-libs
1.18.2-27.el8_10
1.18.2-28.el8_10
B
epel-release
8-19.el8
8-20.el8
B
openldap
2.4.46-18.el8
2.4.46-19.el8_10
B
systemd-libs
239-82.el8
239-82.el8_10.1
B
kernel-headers
4.18.0-553.el8_10
4.18.0-553.8.1.el8_10
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2024-05-27 05:27:20
python36-devel
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
1
python36
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
2
platform-python
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
2
bash
4.4.20-4.el8_6
4.4.20-5.el8
2
glibc
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
python3-pip
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
3
platform-python-pip
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
3
glibc-common
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
4
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
4
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
4
gcc-plugin-annobin
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
4
rpm
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
4
file
5.33-25.el8
5.33-26.el8
4
findutils
1:4.6.0-21.el8
1:4.6.0-22.el8
4
libtirpc
1.1.4-8.el8
1.1.4-10.el8
4
expat
2.2.5-11.el8_9.1
2.2.5-13.el8_10
4
pam
1.3.1-27.el8
1.3.1-33.el8
B
libcurl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
gcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
python36-rpm-macros
3.6.8-38.module+el8...
3.6.8-39.module+el8...
B
curl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
krb5-libs
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
B
gcc-c++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
libgcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
libssh-config
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
libblkid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
p11-kit-trust
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
B
rpm-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
libuuid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libfdisk
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
systemd-libs
239-78.el8
239-82.el8
B
kernel-headers
4.18.0-513.24.1.el8_9
4.18.0-553.el8_10
B
libsmartcols
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libgomp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
libstdc++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
audit-libs
3.0.7-5.el8
3.1.2-1.el8
B
p11-kit
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
B
glibc-devel
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
redhat-release
8.9-0.1.el8
8.10-0.2.el8
B
util-linux
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
elfutils-libs
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
libacl
2.2.53-1.el8
2.2.53-3.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-5.el8
2.3.2-6.el8
B
gmp
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
B
rpm-build-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
glibc-headers
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
cpp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
rpm-build
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
elfutils-libelf
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
file-libs
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
libmount
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
elfutils
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
libssh
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
glib2
2.56.4-161.el8
2.56.4-162.el8
B
shadow-utils
2:4.6-19.el8
2:4.6-22.el8
B
complete
2024-05-18 21:38:43
platform-python-pip
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
3
python3-pip
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
3
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
4
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
4
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
4
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
4
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
B
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
B
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
B
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.13
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
2024-05-16 03:40:07
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:06:46
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-02-20 23:36:09
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
tzdata
2023d-1.el8
2024a-1.el8
B
complete
2024-02-09 05:54:02
platform-python
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
2
platform-python-devel
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
2
python3-libs
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
3
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
4
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
4
libcap
2.48-5.el8_8
2.48-6.el8_9
B
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
kernel-headers
4.18.0-513.9.1.el8_9
4.18.0-513.11.1.el8_9
B
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
tzdata
2023c-1.el8
2023d-1.el8
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
libxml2
2.9.7-16.el8_8.1
2.9.7-18.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
gnutls
3.6.16-7.el8
3.6.16-8.el8_9.1
B