python-behave

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
282
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

complete
2024-07-14 07:45:32
python3-devel
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
1
python3-libs
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
2
glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
python3
3.9.18-3.el9
3.9.18-3.el9_4.1
2
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
python3-idna
2.10-7.el9
2.10-7.el9_4.1
3
rpmautospec-rpm-macros
0.6.3-1.el9
0.6.5-1.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_3.1
1.43.0-5.el9_4.3
B
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
2024-05-16 03:48:28
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:28
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-04-30 23:16:02
python3-devel
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
1
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
1
pyproject-rpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
1
python3-pip
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
1
python3-sphinx
1:3.4.3-7.el9
1:3.4.3-8.el9
1
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
2
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
python-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
python3-requests
2.25.1-7.el9_2
2.25.1-8.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
python3-jinja2
2.11.3-4.el9
2.11.3-5.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
python3-rpm-generators
12-8.el9
12-9.el9
2
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
2
python3-rpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
2
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
python3-urllib3
1.26.5-3.el9_3.1
1.26.5-5.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
3
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
3
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9_4
3
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
3
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
3
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
3
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
3
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
3
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
3
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
4
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
4
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
4
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
4
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
4
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.4-0.4.el9
B
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
B
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
complete
2024-02-18 23:10:20
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
3
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
failed
2024-02-07 21:15:57
python3-devel
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
1
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
2
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
2
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
3
python3-urllib3
1.26.5-3.el9
1.26.5-3.el9_3.1
3
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
3
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
3
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
3
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
4
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B