python-azure-mgmt-storage

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
207
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2023-11-26 05:43:04
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
complete
2023-11-14 12:22:23
python3-devel
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
1
python3-pip
21.2.3-6.el9
21.2.3-7.el9
1
pyproject-rpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
1
python3-wheel
1:0.36.2-7.el9
1:0.36.2-8.el9
1
findutils
1:4.8.0-5.el9
1:4.8.0-6.el9
2
python3
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
2
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
2
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
2
ncurses-libs
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
3
redhat-rpm-config
199-1.el9
201-1.el9
3
rpm
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
3
zlib
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
3
libffi
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
3
libuuid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
3
python3-pip-wheel
21.2.3-6.el9
21.2.3-7.el9
3
glibc
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
gmp
1:6.2.0-10.el9
1:6.2.0-13.el9
4
curl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
4
crypto-policies
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
4
libgcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
ncurses-base
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
4
go-srpm-macros
3.2.0-1.el9
3.2.0-2.el9
4
kernel-srpm-macros
1.0-12.el9
1.0-13.el9
4
qt5-srpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
4
alternatives
1.20-2.el9
1.24-1.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
4
glibc-common
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
file
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
4
libxml2
2.9.13-3.el9_2.1
2.9.13-4.el9
B
libssh-config
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
lua-libs
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9_2.1
1.43.0-5.el9_3.1
B
audit-libs
3.0.7-103.el9
3.0.7-104.el9
B
libsemanage
3.5-1.el9
3.5-2.el9
B
krb5-libs
1.20.1-9.el9_2
1.21.1-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
systemd-libs
252-14.el9_2.3
252-18.el9
B
file-libs
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
gdb-minimal
10.2-10.el9
10.2-11.el9
B
libblkid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
which
2.21-28.el9
2.21-29.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-1.el9
25.2-2.el9
B
libgomp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
B
perl-IO-Socket-IP
0.41-5.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
B
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
B
perl-libnet
3.13-4.el9
B
perl-Mozilla-CA
20200520-6.el9
B
perl-Digest
1.19-4.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
B
perl-Data-Dumper
2.174-462.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
B
perl-URI
5.09-3.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
B
binutils
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
B
libstdc++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
pam
1.5.1-14.el9
1.5.1-15.el9
B
libsmartcols
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
util-linux
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
ncurses
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
openldap
2.6.2-3.el9
2.6.3-1.el9
B
libssh
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-460.el9
0.076-461.el9
B
libmount
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
binutils-gold
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
B
util-linux-core
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
redhat-release
9.2-0.13.el9
9.3-0.5.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.2-1.el9
B
shadow-utils
2:4.9-6.el9
2:4.9-8.el9
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
B
elfutils-libelf
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
elfutils-libs
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
openssl
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
B
complete
2023-10-31 05:46:48
libnghttp2
1.43.0-5.el9
1.43.0-5.el9_2.1
B
complete
2023-10-18 12:03:03
python3-devel
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
1
python3
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
2
ca-certificates
2022.2.54-90.2.el9_0
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2
2
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
2
glibc
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
curl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
4
crypto-policies
20221215-1.git9a18988.el9
20221215-1.git9a18988....
4
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
4
glibc-common
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
4
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
4
libcap
2.48-8.el9
2.48-9.el9_2
4
rust-srpm-macros-epel
24-4.el9
25.2-1.el9
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
B
epel-release
9-5.el9
9-7.el9
B
epel-rpm-macros
9-12.el9
9-13.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
B
complete
2023-08-16 08:23:36
No dependency changes
complete
2023-08-05 02:34:39
python3-msrest
0.7.0-2.20220705git...
0.7.1-9.20221014git...
1
python3-azure-common
1:1.1.22-6.el9
1:1.1.28-4.el9
1
python3-azure-mgmt-core
1:1.3.1-4.el9
1:1.3.2-10.el9
1
python3-requests
2.25.1-6.el9
2.25.1-7.el9_2
2
python3-azure-core
2:1.24.2-3.el9
2:1.28.0-4.el9
2
openssl-libs
1:3.0.7-6.el9_2
1:3.0.7-17.el9_2
3
file
5.39-12.el9
5.39-12.1.el9_2
4
curl
7.76.1-23.el9_2.1
7.76.1-23.el9_2.2
4
libeconf
0.4.1-2.el9
0.4.1-3.el9_2
B
krb5-libs
1.20.1-8.el9
1.20.1-9.el9_2
B
file-libs
5.39-12.el9
5.39-12.1.el9_2
B
libcurl
7.76.1-23.el9_2.1
7.76.1-23.el9_2.2
B
openssl
1:3.0.7-6.el9_2
1:3.0.7-17.el9_2
B
systemd-libs
252-13.el9_2
252-14.el9_2.3
B
libxml2
2.9.13-3.el9_1
2.9.13-3.el9_2.1
B
complete
2023-07-27 11:59:31
Dependencies for this build couldn't be processed
complete
2023-06-24 02:36:12
python3-devel
3.9.16-1.el9
3.9.16-1.el9_2.1
1
python3-libs
3.9.16-1.el9
3.9.16-1.el9_2.1
2
python3
3.9.16-1.el9
3.9.16-1.el9_2.1
2
Previous history