perl-HTTP-Server-Simple

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
213
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

complete
2024-05-26 13:00:20
findutils
1:4.6.0-21.el8
1:4.6.0-22.el8
1
libacl
2.2.53-1.el8
2.2.53-3.el8
2
perl-CPAN
2.18-397.el8
2.18-399.el8
2
glibc
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
2
bash
4.4.20-4.el8_6
4.4.20-5.el8
2
gmp
1:6.1.2-10.el8
1:6.1.2-11.el8
2
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
3
glibc-common
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
3
perl
4:5.26.3-422.el8
3
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8_9.1
0.074-3.el8
3
libgcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
3
perl-experimental
0.019-2.el8
4
p11-kit-trust
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
p11-kit
0.23.22-1.el8
0.23.22-2.el8
4
platform-python
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
4
perl-ExtUtils-Miniperl
1.06-422.el8
4
perl-Module-CoreList-tools
1:5.20181130-1.el8
4
perl-Attribute-Handlers
0.99-422.el8
4
perl-DB_File
1.842-1.el8
4
perl-Devel-SelfStubber
1.06-422.el8
4
perl-open
1.11-422.el8
4
perl-Math-BigRat
0.2614-1.el8
4
perl-Thread-Queue
3.13-1.el8
4
perl-Module-Loaded
1:0.08-422.el8
4
perl-autodie
2.29-396.el8
4
perl-Sys-Syslog
0.35-397.el8
4
perl-Filter-Simple
0.94-2.el8
4
perl-SelfLoader
1.23-422.el8
4
perl-Time-Piece
1.31-422.el8
4
perl-Test
1.30-422.el8
4
perl-Math-BigInt-FastCalc
0.500.600-6.el8
4
perl-Filter
2:1.58-2.el8
4
perl-Encode-devel
4:2.97-3.el8
4
perl-Text-Balanced
2.03-395.el8
4
perl-utils
5.26.3-422.el8
4
perl-File-Fetch
0.56-2.el8
4
perl-Config-Perl-V
0.30-1.el8
4
perl-Locale-Codes
3.57-1.el8
4
perl-libnetcfg
4:5.26.3-422.el8
4
perl-encoding
4:2.22-3.el8
4
perl-perlfaq
5.20180605-1.el8
4
perl-B-Debug
1.26-2.el8
4
perl-bignum
0.49-2.el8
4
perl-ExtUtils-Embed
1.34-422.el8
4
perl-Env
1.04-395.el8
4
perl-Pod-Checker
4:1.73-395.el8
4
perl-IPC-SysV
2.07-397.el8
4
perl-Memoize
1.03-422.el8
4
perl-Unicode-Collate
1.25-2.el8
4
perl-Devel-Peek
1.26-422.el8
4
perl-PerlIO-via-QuotedPrint
0.08-395.el8
4
systemd-libs
239-78.el8
239-82.el8
B
perl-IPC-System-Simple
1.25-17.el8
B
expat
2.2.5-11.el8_9.1
2.2.5-13.el8_10
B
libfdisk
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libuuid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
rpm-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
audit-libs
3.0.7-5.el8
3.1.2-1.el8
B
libstdc++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
libgomp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
gcc-plugin-annobin
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
util-linux
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
elfutils-libs
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
redhat-release
8.9-0.1.el8
8.10-0.2.el8
B
tpm2-tss
2.3.2-5.el8
2.3.2-6.el8
B
glibc-devel
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
rpm-build-libs
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8_9.1
9.0.3-24.el8
B
glibc-headers
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
cpp
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
rpm-build
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
elfutils-libelf
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
file-libs
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
libmount
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
elfutils
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
python3-libs
3.6.8-56.el8_9.3
3.6.8-62.el8_10
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el8
0.190-2.el8
B
libssh
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
libstdc++-devel
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
glib2
2.56.4-161.el8
2.56.4-162.el8
B
libsmartcols
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
libtirpc
1.1.4-8.el8
1.1.4-10.el8
B
shadow-utils
2:4.6-19.el8
2:4.6-22.el8
B
pam
1.3.1-27.el8
1.3.1-33.el8
B
libcurl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.13
2.28-251.el8_10.2
B
gcc
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
curl
7.61.1-33.el8_9.5
7.61.1-34.el8
B
krb5-libs
1.18.2-26.el8_9
1.18.2-27.el8_10
B
gcc-c++
8.5.0-20.el8
8.5.0-22.el8_10
B
file
5.33-25.el8
5.33-26.el8
B
libssh-config
0.9.6-13.el8_9
0.9.6-14.el8
B
libblkid
2.32.1-44.el8_9.1
2.32.1-46.el8
B
kernel-headers
4.18.0-513.24.1.el8_9
4.18.0-553.el8_10
B
rpm
4.14.3-28.el8_9
4.14.3-31.el8
B
complete
2024-05-19 14:14:44
glibc
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
2
glibc-common
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
3
perl-HTTP-Tiny
0.074-2.el8
0.074-2.el8_9.1
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
3
gnutls
3.6.16-8.el8_9.1
3.6.16-8.el8_9.3
B
libfdisk
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
curl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
libsmartcols
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
util-linux
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
python3-pip-wheel
9.0.3-23.el8
9.0.3-23.el8_9.1
B
libblkid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
glibc-devel
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
kernel-headers
4.18.0-513.18.1.el8_9
4.18.0-513.24.1.el8_9
B
libmount
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
libcurl
7.61.1-33.el8
7.61.1-33.el8_9.5
B
glibc-headers
2.28-236.el8_9.12
2.28-236.el8_9.13
B
libuuid
2.32.1-43.el8
2.32.1-44.el8_9.1
B
expat
2.2.5-11.el8
2.2.5-11.el8_9.1
B
2024-05-16 03:40:19
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:06:47
Package dependencies resolved successfuly
complete
2024-02-24 12:29:09
glibc
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
2
glibc-common
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-all-langpacks
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
3
glibc-headers
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
glibc-gconv-extra
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
glibc-devel
2.28-236.el8.7
2.28-236.el8_9.12
B
ansible-srpm-macros
1-8.2.el8
1-12.el8
B
lua-srpm-macros
1-3.el8
1-13.el8
B
kernel-headers
4.18.0-513.11.1.el8_9
4.18.0-513.18.1.el8_9
B
complete
2024-02-10 11:02:51
No dependency changes
failed
2024-02-09 10:38:45
libcap
2.48-5.el8_8
2.48-6.el8_9
2
platform-python
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
4
tzdata
2023c-1.el8
2024a-1.el8
4
libssh
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
kernel-headers
4.18.0-513.9.1.el8_9
4.18.0-513.11.1.el8_9
B
sqlite-libs
3.26.0-18.el8_8
3.26.0-19.el8_9
B
rpm
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
epel-rpm-macros
8-40
8-41
B
python3-libs
3.6.8-56.el8_9
3.6.8-56.el8_9.3
B
rpm-build
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
rpm-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
libssh-config
0.9.6-10.el8_8
0.9.6-13.el8_9
B
libxml2
2.9.7-16.el8_8.1
2.9.7-18.el8_9
B
rpm-build-libs
4.14.3-26.el8
4.14.3-28.el8_9
B
gnutls
3.6.16-7.el8
3.6.16-8.el8_9.1
B
complete
2023-12-30 08:49:06
openssl-libs
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
2
openssl
1:1.1.1k-9.el8_7
1:1.1.1k-12.el8_9
B
kernel-headers
4.18.0-513.5.1.el8_9
4.18.0-513.9.1.el8_9
B
Previous history