pcg-cpp

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1590
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
2
glibc-devel
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-minimal-langpack
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-common
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
3
kernel-headers
5.14.0-70.22.1.el9_0
5.14.0-70.26.1.el9_0
4
glibc-headers
2.34-28.el9_0
2.34-28.el9_0.2
4
systemd
250-6.el9_0
ca-certificates
2020.2.50-94.el9
2022.2.54-90.2.el9_0
B
dbus
1:1.12.20-5.el9
systemd-pam
250-6.el9_0
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
systemd-libs
250-6.el9_0
250-6.el9_0.1
B
libgcrypt
1.10.0-4.el9_0
1.10.0-5.el9_0
B
acl
2.3.1-3.el9
libseccomp
2.5.2-2.el9
pam
1.5.1-9.el9
1.5.1-9.el9_0.1
B
dbus-broker
28-5.el9
kmod-libs
28-7.el9
openldap-compat
2.6.2-1.el9_0
B
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
libevent
2.1.12-6.el9
B
expat
2.2.10-12.el9_0.2
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
openldap
2.4.59-4.el9_0
2.6.2-1.el9_0
B
json-c
0.14-11.el9

Most recent builds

tzdata
2022a-1.el9_0
2022c-1.el9_0
4
kernel-headers
5.14.0-70.13.1.el9_0
5.14.0-70.22.1.el9_0
4
curl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.5
B
ansible-srpm-macros
1-5.el9
1-7.el9
B
xz
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
libarchive
3.5.3-1.el9
3.5.3-2.el9_0
B
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
B
libcurl
7.76.1-14.el9
7.76.1-14.el9_0.5
B
openssl
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-5.el9
9-7.el9
B
libxml2
2.9.13-1.el9
2.9.13-1.el9_0.1
B
expat
2.2.10-12.el9_0
2.2.10-12.el9_0.2
B
pcre2-syntax
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
B
pcre2
10.37-3.el9.1
10.37-5.el9_0
B
libgcrypt
1.10.0-2.el9
1.10.0-4.el9_0
B
epel-release
9-2.el9
9-4.el9
B
xz-libs
5.2.5-7.el9
5.2.5-8.el9_0
B
openssl-libs
1:3.0.1-23.el9_0
1:3.0.1-41.el9_0
B
zlib
1.2.11-31.el9
1.2.11-31.el9_0.1
2
openssl-libs
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
B
openssl
1:3.0.1-20.el9_0
1:3.0.1-23.el9_0
B
epel-rpm-macros
9-3.el9
9-5.el9
B
gzip
1.10-8.el9
1.10-9.el9_0
B
ansible-srpm-macros
1-5.el9
B
glibc
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
2
glibc-devel
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-gconv-extra
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-common
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
glibc-minimal-langpack
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
3
tzdata
2021e-1.el9
2022a-1.el9_0
4
glibc-headers
2.34-25.el9
2.34-28.el9_0
4
kernel-headers
5.14.0-66.el9
5.14.0-70.13.1.el9_0
4
crypto-policies
20220203-1.gitf03e75e.el9
20220223-1.git5203b41....
B
libsmartcols
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
centos-stream-release
9.0-9.el9
openldap
2.4.59-3.el9
2.4.59-4.el9_0
B
util-linux-core
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-9.el9
libfdisk
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
openssl-libs
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
B
libxml2
2.9.12-4.el9
2.9.13-1.el9
B
centos-stream-repos
9.0-9.el9
krb5-libs
1.19.1-13.el9
1.19.1-15.el9_0
B
libuuid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
systemd-libs
250-3.el9
250-6.el9_0
B
rpm
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-19.el9
2.1.27-20.el9
B
libblkid
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
efi-srpm-macros
4-9.el9
6-2.el9_0
B
gdb-minimal
10.2-8.el9
10.2-9.el9
B
openssl
1:3.0.1-12.el9
1:3.0.1-20.el9_0
B
audit-libs
3.0.7-101.el9
3.0.7-101.el9_0.2
B
rpm-libs
4.16.1.3-11.el9
4.16.1.3-12.el9_0
B
libmount
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
util-linux
2.37.2-1.el9
2.37.4-3.el9
B
systemd-pam
250-6.el9_0
B
dbus-common
1:1.12.20-5.el9
B
device-mapper-libs
9:1.02.183-4.el9
B
redhat-release
9.0-2.17.el9
B
dbus-broker
28-5.el9
B
dbus
1:1.12.20-5.el9
B
kmod-libs
28-7.el9
B
libseccomp
2.5.2-2.el9
B
device-mapper
9:1.02.183-4.el9
B
json-c
0.14-11.el9
B
acl
2.3.1-3.el9
B
systemd
250-6.el9_0
B
systemd-rpm-macros
250-6.el9_0
B
cryptsetup-libs
2.4.3-4.el9
B
expat
2.2.10-12.el9_0
B
No dependency changes
No dependency changes
Dependencies for this build couldn't be processed
No dependency changes
No dependency changes
Previous history