octave-interval

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
824
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glib2
2.68.4-14.el9
2.68.4-15.el9
3
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
2.42.6-4.el9
3
java-11-openjdk-headless
1:11.0.18.0.10-3.el9
1:11.0.20.1.1-2.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
1:2.3.3op2-26.el9
4
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
elfutils-libelf
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
elfutils
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
elfutils-debuginfod-client
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
elfutils-libs
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
kernel-headers
5.14.0-446.el9
5.14.0-447.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

octave-devel
6:7.3.0-3.el9
1
mpfr-devel
4.1.0-7.el9
1
fftw-devel
3.3.8-12.el9
2
octave
6:7.3.0-3.el9
2
gcc-gfortran
11.4.1-3.el9
2
hdf5-devel
1.12.1-7.el9.1
2
gmp-devel
1:6.2.0-13.el9
2
readline-devel
8.1-4.el9
2
openblas-devel
0.3.21-2.el9
2
gcc-c++
11.4.1-3.el9
2
libappstream-glib
0.7.18-5.el9
2
zlib-devel
1.2.11-41.el9
2
fltk
1.3.8-1.el9
3
libsoup
2.72.0-8.el9
3
suitesparse
5.4.0-10.el9
3
openblas-threads64
0.3.21-2.el9
3
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
3
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
3
epstool
3.08-24.el9
3
ncurses-devel
6.2-10.20210508.el9
3
texlive-lm
9:20200406-26.el9
3
fftw-libs
3.3.8-12.el9
3
fontconfig
2.14.0-2.el9
3
freetype
2.10.4-9.el9
3
libquadmath-devel
11.4.1-3.el9
3
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
3
fftw-libs-double
3.3.8-12.el9
3
gl2ps
1.4.2-5.el9
3
gmp-c++
1:6.2.0-13.el9
3
texlive-latex
9:20200406-26.el9
3
GraphicsMagick
1.3.38-1.el9
3
gnuplot
5.4.3-2.el9
3
libgfortran
11.4.1-3.el9
3
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9
3
alsa-lib
1.2.10-2.el9
3
libmpc
1.2.1-4.el9
3
texinfo
6.7-15.el9
3
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9
3
libstemmer
0-18.585svn.el9
3
openblas-threads
0.3.21-2.el9
3
texlive-graphics
9:20200406-26.el9
3
hdf5
1.12.1-7.el9.1
3
openblas-serial
0.3.21-2.el9
3
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
3
libaec-devel
1.0.6-1.el9
3
json-glib
1.6.6-1.el9
3
texlive-listings
9:20200406-26.el9
3
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
3
libX11
1.7.0-9.el9
3
openblas-serial64
0.3.21-2.el9
3
gcc
11.4.1-3.el9
3
GraphicsMagick-c++
1.3.38-1.el9
3
fftw-libs-single
3.3.8-12.el9
3
openblas
0.3.21-2.el9
3
glib2
2.68.4-14.el9
3
libqhull_r
1:7.2.1-11.el9
3
openblas-openmp64_
0.3.21-2.el9
3
glpk
5.0-6.el9
3
fftw
3.3.8-12.el9
3
portaudio
19-38.el9
3
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9
3
libquadmath
11.4.1-3.el9
3
qrupdate
1.1.2-24.el9
3
java-11-openjdk-headless
1:11.0.18.0.10-3.el9
3
openblas-openmp
0.3.21-2.el9
3
openblas-openmp64
0.3.21-2.el9
3
texlive-mathtools
9:20200406-26.el9
3
gnuplot-common
5.4.3-2.el9
3
openblas-threads64_
0.3.21-2.el9
3
qt5-qttools-libs-help
5.15.9-4.el9
3
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
3
texlive-geometry
9:20200406-26.el9
3
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9
3
arpack
3.8.0-4.el9
3
openblas-serial64_
0.3.21-2.el9
3
libsndfile
1.0.31-8.el9
3
less
590-3.el9
3
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
3
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9
4
qt5-qtsvg
5.15.9-2.el9
4
texlive-url
9:20200406-26.el9
4
glibc-devel
2.34-105.el9
4
lcms2
2.12-3.el9
4
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9
4
qt5-qttools-common
5.15.9-4.el9
4
fftw-libs-long
3.3.8-12.el9
4
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
4
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9
4
pango
1.48.7-3.el9
4
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
4
harfbuzz
2.7.4-10.el9
4
tbb
2020.3-8.el9
4
ncurses-c++-libs
6.2-10.20210508.el9
4
glib-networking
2.68.3-3.el9
4
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9
4
gd
2.3.2-3.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
4
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
4
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
4
libwebp
1.2.0-8.el9
4
libpng
2:1.6.37-12.el9
4
lksctp-tools
1.0.19-2.el9
4
cairo
1.17.4-7.el9
4
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
4
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9
4
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9
4
libogg
2:1.3.4-6.el9
4
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9
4
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9
4
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
4
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
4
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9
4
gsm
1.0.19-6.el9
4
flexiblas-netlib
3.0.4-8.el9
4
libdrm
2.4.117-1.el9
4
libicu
67.1-9.el9
4
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9
4
libtiff
4.4.0-12.el9
4
fftw-libs-quad
3.3.8-12.el9
4
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
4
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9
4
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9
4
shared-mime-info
2.1-5.el9
4
pcre2-utf16
10.40-5.el9
4
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9
4
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
4
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9
4
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9
4
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9
4
texlive-base
9:20200406-26.el9
4
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9
4
libXft
2.3.3-8.el9
4
copy-jdk-configs
4.0-3.el9
4
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
4
libaec
1.0.6-1.el9
4
libICE
1.0.10-8.el9
4
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
4
perl-Unicode-EastAsianWidth
12.0-7.el9
4
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
4
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9
4
libXcursor
1.2.0-7.el9
4
texlive-memoir
9:20200406-26.el9
4
libxcb
1.13.1-9.el9
4
tzdata-java
2024a-2.el9
4
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
4
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9
4
libXfixes
5.0.3-16.el9
4
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
4
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9
4
nss
3.90.0-7.el9
4
javapackages-filesystem
6.0.0-4.el9
4
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9
4
flac-libs
1.3.3-12.el9
4
libinput
1.19.3-4.el9
4
perl-File-Copy
2.34-481.el9
4
perl-Unicode-Normalize
1.27-461.el9
4
libcerf
1.17-2.el9
4
jasper-libs
2.0.28-3.el9
4
gnutls
3.8.3-4.el9
4
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
4
libproxy
0.4.15-35.el9
4
xml-common
0.6.3-58.el9
4
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9
4
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
4
texlive-luatex
9:20200406-26.el9
4
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9
4
texlive-bitset
9:20200406-26.el9
4
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
4
perl-libintl-perl
1.32-4.el9
4
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
4
texlive-iftex
9:20200406-26.el9
4
jbigkit-libs
2.1-23.el9
4
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9
4
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9
4
libXext
1.3.4-8.el9
4
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9
4
libwmf-lite
0.2.12-10.el9
4
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
4
cpp
11.4.1-3.el9
4
texlive-refcount
9:20200406-26.el9
4
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9
4
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9
4
libSM
1.2.3-10.el9
4
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
4
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
4
texlive-tools
9:20200406-26.el9
4
libXinerama
1.1.4-10.el9
4
opus
1.3.1-10.el9
4
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
4
flexiblas-netlib64
3.0.4-8.el9
4
libX11-common
1.7.0-9.el9
4
libXrender
0.9.10-16.el9
4
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
4
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9
4
libXpm
3.5.13-10.el9
B
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
B
annobin
12.31-2.el9
B
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
B
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9
B
xkeyboard-config
2.33-2.el9
B
texlive-etex
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9
B
libdatrie
0.2.13-4.el9
B
nss-util
3.90.0-7.el9
B
pixman
0.40.0-6.el9
B
texlive-plain
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9
B
openjpeg2
2.4.0-7.el9
B
texlive-cm
9:20200406-26.el9
B
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
B
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9
B
llvm-libs
17.0.6-5.el9
B
python3-libs
3.9.18-3.el9
B
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9
B
flexiblas-openblas-openmp
3.0.4-8.el9
B
mtdev
1.1.5-22.el9
B
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9
B
nss-sysinit
3.90.0-7.el9
B
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9
B
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9
B
libedit
3.1-38.20210216cv...
B
libwayland-server
1.21.0-1.el9
B
libevdev
1.11.0-3.el9
B
libgudev
237-1.el9
B
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9
B
poppler-data
0.4.9-9.el9
B
texlive-paralist
9:20200406-26.el9
B
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9
B
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
B
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9
B
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9
B
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9
B
lua-posix
35.0-8.el9
B
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9
B
texlive-multido
9:20200406-26.el9
B
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9
B
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
B
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9
B
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9
B
fribidi
1.0.10-6.el9.2
B
xcb-util
0.4.0-19.el9
B
texlive-bera
9:20200406-26.el9
B
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9
B
texlive-float
9:20200406-26.el9
B
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9
B
libwayland-client
1.21.0-1.el9
B
kernel-headers
5.14.0-446.el9
B
lua
5.4.4-4.el9
B
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9
B
libthai
0.1.28-8.el9
B
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9
B
perl-Filter
2:1.60-4.el9
B
libwacom
1.12.1-2.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
B
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9
B
texlive-babel
9:20200406-26.el9
B
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9
B
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9
B
expat
2.5.0-2.el9
B
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
B
texlive-ms
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9
B
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9
B
libwacom-data
1.12.1-2.el9
B
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9
B
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9
B
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9
B
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
B
poppler
21.01.0-19.el9
B
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9
B
nss-softokn
3.90.0-7.el9
B
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
B
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
B
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9
B
flexiblas
3.0.4-8.el9
B
nettle
3.9.1-1.el9
B
texlive-subfig
9:20200406-26.el9
B
texlive-setspace
9:20200406-26.el9
B
libsamplerate
0.1.9-10.el9
B
crypto-policies-scripts
20240304-1.gitb1c706d.el9
B
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9
B
libpciaccess
0.16-7.el9
B
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9
B
texlive-lib
9:20200406-26.el9
B
zziplib
0.13.71-10.el9
B
libXau
1.0.9-8.el9
B
flexiblas-openblas-openmp64
3.0.4-8.el9
B
python3
3.9.18-3.el9
B
avahi-libs
0.8-20.el9
B
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9
B
nspr
4.35.0-7.el9
B
glibc-headers
2.34-105.el9
B
texlive-caption
9:20200406-26.el9
B
perl-encoding
4:3.00-462.el9
B
libxshmfence
1.3-10.el9
B
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9
B
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9
B
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9
B
perl-File-Find
1.37-481.el9
B
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9
B
graphite2
1.3.14-9.el9
B
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9
B
perl-open
1.12-481.el9
B
hwdata
0.348-9.13.el9
B
perl-locale
1.09-481.el9
B
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
B
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9
llvm-libs
17.0.6-5.el9
java-11-openjdk-headless
1:11.0.18.0.10-3.el9
glibc-devel
2.34-105.el9
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9
fltk
1.3.8-1.el9
epstool
3.08-24.el9
libXinerama
1.1.4-10.el9
less
590-3.el9
libstemmer
0-18.585svn.el9
python3
3.9.18-3.el9
texlive-graphics
9:20200406-26.el9
libstdc++-devel
11.4.1-3.el9
nspr
4.35.0-7.el9
libogg
2:1.3.4-6.el9
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9
texlive-listings
9:20200406-26.el9
zlib-devel
1.2.11-41.el9
libevdev
1.11.0-3.el9
fftw-libs-double
3.3.8-12.el9
qt5-qtbase
5.15.9-9.el9
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9
crypto-policies-scripts
20240304-1.gitb1c706d.el9
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
nss-sysinit
3.90.0-7.el9
libicu
67.1-9.el9
gcc-c++
11.4.1-3.el9
texlive-babel
9:20200406-26.el9
perl-locale
1.09-481.el9
lua
5.4.4-4.el9
poppler
21.01.0-19.el9
texlive-latex
9:20200406-26.el9
hdf5-devel
1.12.1-7.el9.1
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9
texlive-subfig
9:20200406-26.el9
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9
libinput
1.19.3-4.el9
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9
libproxy
0.4.15-35.el9
openblas-openmp64
0.3.21-2.el9
glib2
2.68.4-14.el9
suitesparse
5.4.0-10.el9
mesa-libEGL
23.3.3-1.el9
nettle
3.9.1-1.el9
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9
texlive-etex
9:20200406-26.el9
nss-softokn
3.90.0-7.el9
texlive-luatex
9:20200406-26.el9
cairo
1.17.4-7.el9
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9
libdrm
2.4.117-1.el9
xcb-util-image
0.4.0-19.el9
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9
json-glib
1.6.6-1.el9
libedit
3.1-38.20210216cv...
avahi-libs
0.8-20.el9
jack-audio-connection-kit
1.9.21-1.el9
perl-Unicode-Normalize
1.27-461.el9
fftw
3.3.8-12.el9
libtiff
4.4.0-12.el9
xcb-util-wm
0.4.1-22.el9
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
qt5-qtsvg
5.15.9-2.el9
libglvnd
1:1.3.4-1.el9
libXrender
0.9.10-16.el9
libgudev
237-1.el9
adobe-source-code-pro-fonts
2.030.1.050-12.el9.1
libwayland-client
1.21.0-1.el9
libxkbcommon-x11
1.0.3-4.el9
texlive-geometry
9:20200406-26.el9
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9
mesa-libgbm
23.3.3-1.el9
libsamplerate
0.1.9-10.el9
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9
harfbuzz
2.7.4-10.el9
python3-pip-wheel
21.3.1-1.el9
pcre2-utf16
10.40-5.el9
texlive-lib
9:20200406-26.el9
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9
kernel-headers
5.14.0-437.el9
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9
qrupdate
1.1.2-24.el9
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9
libglvnd-glx
1:1.3.4-1.el9
libXext
1.3.4-8.el9
flexiblas-openblas-openmp
3.0.4-8.el9
octave-devel
6:7.3.0-3.el9
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9
tzdata-java
2024a-2.el9
perl-Unicode-EastAsianWidth
12.0-7.el9
ncurses-devel
6.2-10.20210508.el9
texlive-refcount
9:20200406-26.el9
glib-networking
2.68.3-3.el9
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9
texlive-caption
9:20200406-26.el9
qt5-qtbase-gui
5.15.9-9.el9
mpfr-devel
4.1.0-7.el9
perl-File-Find
1.37-481.el9
poppler-data
0.4.9-9.el9
glx-utils
8.4.0-12.20210504gi...
mesa-libglapi
23.3.3-1.el9
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9
xcb-util-keysyms
0.4.0-17.el9
xcb-util-renderutil
0.3.9-20.el9
qt6-srpm-macros
6.6.2-1.el9.next
6.6.2-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
flexiblas
3.0.4-8.el9
libICE
1.0.10-8.el9
opus
1.3.1-10.el9
fontconfig
2.14.0-2.el9
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9
zziplib
0.13.71-10.el9
javapackages-filesystem
6.0.0-4.el9
qt5-qttools-common
5.15.9-4.el9
texlive-ms
9:20200406-26.el9
texlive-mathtools
9:20200406-26.el9
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9
gd
2.3.2-3.el9
libaec
1.0.6-1.el9
nss
3.90.0-7.el9
cpp
11.4.1-3.el9
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9
gcc
11.4.1-3.el9
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
octave
6:7.3.0-3.el9
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
B
gnutls
3.8.3-1.el9
gcc-gfortran
11.4.1-3.el9
alsa-lib
1.2.10-2.el9
texlive-bitset
9:20200406-26.el9
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9
flexiblas-openblas-openmp64
3.0.4-8.el9
lksctp-tools
1.0.19-2.el9
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9
perl-File-Copy
2.34-481.el9
gsettings-desktop-schemas
40.0-6.el9
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9
perl-open
1.12-481.el9
libthai
0.1.28-8.el9
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9
gmp-devel
1:6.2.0-13.el9
gsm
1.0.19-6.el9
arpack
3.8.0-4.el9
libsoup
2.72.0-8.el9
openblas-serial
0.3.21-2.el9
openjpeg2
2.4.0-7.el9
perl-encoding
4:3.00-462.el9
libwacom-data
1.12.1-2.el9
glibc-headers
2.34-105.el9
fftw-libs-single
3.3.8-12.el9
fftw-libs
3.3.8-12.el9
fftw-libs-long
3.3.8-12.el9
centos-stream-repos
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
fftw-devel
3.3.8-12.el9
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
openblas-openmp64_
0.3.21-2.el9
texlive-setspace
9:20200406-26.el9
fribidi
1.0.10-6.el9.2
libcerf
1.17-2.el9
jbigkit-libs
2.1-23.el9
openblas-threads64_
0.3.21-2.el9
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9
perl-Filter
2:1.60-4.el9
texlive-iftex
9:20200406-26.el9
gnuplot
5.4.3-2.el9
libwebp
1.2.0-8.el9
libX11-xcb
1.7.0-9.el9
libwacom
1.12.1-2.el9
hwdata
0.348-9.13.el9
libxkbcommon
1.0.3-4.el9
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9
openblas-serial64_
0.3.21-2.el9
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9
libpciaccess
0.16-7.el9
texlive-cm
9:20200406-26.el9
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9
libgfortran
11.4.1-3.el9
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9
openblas-openmp
0.3.21-2.el9
libglvnd-egl
1:1.3.4-1.el9
nss-util
3.90.0-7.el9
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9
libaec-devel
1.0.6-1.el9
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
libquadmath-devel
11.4.1-3.el9
glpk
5.0-6.el9
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
openblas
0.3.21-2.el9
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9
GraphicsMagick
1.3.38-1.el9
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9
gmp-c++
1:6.2.0-13.el9
xml-common
0.6.3-58.el9
libXpm
3.5.13-10.el9
pango
1.48.7-3.el9
libxcb
1.13.1-9.el9
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9
shared-mime-info
2.1-5.el9
freetype
2.10.4-9.el9
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9
tbb
2020.3-8.el9
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9
texlive-url
9:20200406-26.el9
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
libxshmfence
1.3-10.el9
openblas-threads
0.3.21-2.el9
libwmf-lite
0.2.12-10.el9
texinfo
6.7-15.el9
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
openblas-devel
0.3.21-2.el9
openblas-threads64
0.3.21-2.el9
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9
GraphicsMagick-c++
1.3.38-1.el9
libSM
1.2.3-10.el9
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9
texlive-base
9:20200406-26.el9
mtdev
1.1.5-22.el9
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
libXxf86vm
1.1.4-18.el9
texlive-paralist
9:20200406-26.el9
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9
mesa-libGL
23.3.3-1.el9
qt5-qtbase-common
5.15.9-9.el9
libXau
1.0.9-8.el9
hdf5
1.12.1-7.el9.1
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
libXcursor
1.2.0-7.el9
gl2ps
1.4.2-5.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
xkeyboard-config
2.33-2.el9
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9
python3-libs
3.9.18-3.el9
texlive-memoir
9:20200406-26.el9
perl-libintl-perl
1.32-4.el9
openblas-serial64
0.3.21-2.el9
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9
mesa-libGLU
9.0.1-6.el9
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9
libqhull_r
1:7.2.1-11.el9
gnuplot-common
5.4.3-2.el9
libvorbis
1:1.3.7-5.el9
annobin
12.31-2.el9
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9
flexiblas-netlib64
3.0.4-8.el9
libsndfile
1.0.31-8.el9
portaudio
19-38.el9
xcb-util
0.4.0-19.el9
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9
libXft
2.3.3-8.el9
libquadmath
11.4.1-3.el9
libmpc
1.2.1-4.el9
texlive-bera
9:20200406-26.el9
systemd-libs
252-32.el9
252-33.el9
B
texlive-float
9:20200406-26.el9
readline-devel
8.1-4.el9
flac-libs
1.3.3-12.el9
texlive-multido
9:20200406-26.el9
expat
2.5.0-2.el9
libpng
2:1.6.37-12.el9
flexiblas-netlib
3.0.4-8.el9
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9
ncurses-c++-libs
6.2-10.20210508.el9
copy-jdk-configs
4.0-3.el9
texlive-tools
9:20200406-26.el9
libappstream-glib
0.7.18-4.el9
libwayland-server
1.21.0-1.el9
texlive-plain
9:20200406-26.el9
jasper-libs
2.0.28-3.el9
texlive-lm
9:20200406-26.el9
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9
libX11-common
1.7.0-9.el9
pixman
0.40.0-6.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
fftw-libs-quad
3.3.8-12.el9
centos-stream-release
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
qt5-qttools-libs-help
5.15.9-4.el9
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9
lua-posix
35.0-8.el9
2024-05-16 03:30:35
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:12:52
Package dependencies resolved successfuly
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
2
pcre
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
3
glibc
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
less
590-2.el9
590-3.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
tzdata-java
2024a-1.el9
2024a-2.el9
4
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
4
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
4
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
4
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
nss
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
4
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
4
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
nss-sysinit
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
B
gdbm-libs
1:1.19-4.el9
1:1.23-1.el9
B
nspr
4.35.0-6.el9
4.35.0-7.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
B
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
B
nss-softokn
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
B
libpciaccess
0.16-6.el9
0.16-7.el9
B
kernel-headers
5.14.0-427.el9
5.14.0-437.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
nss-util
3.90.0-6.el9
3.90.0-7.el9
B
rust-srpm-macros-epel
26.1-1.el9
26.2-1.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
B
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-105.el9
B
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
B
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
qt5-qtbase-gui
5.15.9-8.el9
5.15.9-9.el9
3
qt5-qtbase
5.15.9-8.el9
5.15.9-9.el9
3
glib2
2.68.4-13.el9
2.68.4-14.el9
3
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
4
pcre2-utf16
10.40-4.el9
10.40-5.el9
4
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
libssh
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
4
mesa-libgbm
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
tzdata-java
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
systemd-libs
252-26.el9
252-27.el9
4
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-23.el9
1:2.3.3op2-24.el9
4
mesa-libGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
4
qt5-qtbase-common
5.15.9-8.el9
5.15.9-9.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
zziplib
0.13.71-9.el9
0.13.71-10.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
B
mesa-libglapi
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
B
kernel-headers
5.14.0-419.el9
5.14.0-427.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.1-1.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
pam
1.5.1-18.el9
1.5.1-19.el9
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
mesa-libEGL
23.3.0-1.el9
23.3.3-1.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
hwdata
0.348-9.12.el9
0.348-9.13.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libssh-config
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
glibc
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
glib2
2.68.4-12.el9
2.68.4-13.el9
3
systemd-libs
252-24.el9
252-26.el9
4
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
glibc-devel
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-22.el9
1:2.3.3op2-23.el9
4
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
crypto-policies-scripts
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
B
python3-libs
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
llvm-libs
17.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
B
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-18.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
python3
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
B
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
glibc-headers
2.34-99.el9
2.34-100.el9
B
kernel-headers
5.14.0-412.el9
5.14.0-419.el9
B
gnutls
3.8.2-2.el9
3.8.3-1.el9
4
systemd-libs
252-23.el9
252-24.el9
4
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
4
nss
3.90.0-4.el9
3.90.0-6.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
nss-softokn
3.90.0-4.el9
3.90.0-6.el9
B
nss-util
3.90.0-4.el9
3.90.0-6.el9
B
redhat-rpm-config
206-1.el9
207-1.el9
B
nss-sysinit
3.90.0-4.el9
3.90.0-6.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-4.el9
3.90.0-6.el9
B
annobin
12.31-1.el9
12.31-2.el9
B
kernel-headers
5.14.0-410.el9
5.14.0-412.el9
B
nspr
4.35.0-4.el9
4.35.0-6.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
Previous history