nordugrid-arc

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
409
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

fedpkg-minimal
1.1.0-12.el8
1.2.0-1.el8
B

Most recent builds

openssl-devel
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
1
xrootd-client-devel
1:5.0.3-2.el8
1:5.1.1-1.el8
1
openssl
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
1
xrootd-client-libs
1:5.0.3-2.el8
1:5.1.1-1.el8
2
openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
2
xrootd-devel
1:5.0.3-2.el8
1:5.1.1-1.el8
2
xrootd-libs
1:5.0.3-2.el8
1:5.1.1-1.el8
3
No dependency changes
No dependency changes
Dependencies for this build couldn't be processed
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
1
nss-devel
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
1
perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
perl-open
1.11-416.el8
1.11-417.el8_3
2
glibc
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
perl-Errno
1.28-416.el8
1.28-417.el8_3
2
nss
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
2
nss-util-devel
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
2
nss-softokn-devel
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
2
perl-IO
1.38-416.el8
1.38-417.el8_3
2
nss-util
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
3
nss-sysinit
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
3
glibc-devel
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
glibc-common
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
nss-softokn-freebl-devel
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
3
perl-Math-Complex
1.59-416.el8
1.59-417.el8_3
3
nss-softokn
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
glibc-headers
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
tzdata
2020f-1.el8
2021a-1.el8
4
kernel-headers
4.18.0-240.10.1.el8_3
4.18.0-240.15.1.el8_3
4
kmod-libs
25-16.el8
25-16.el8_3.1
4
dbus
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
4
nss-softokn-freebl
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
4
lua-srpm-macros
1-2.el8
1-3.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
device-mapper
8:1.02.171-5.el8
8:1.02.171-5.el8_3.2
B
device-mapper-libs
8:1.02.171-5.el8
8:1.02.171-5.el8_3.2
B
dbus-common
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
dbus-daemon
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
dbus-libs
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
globus-common-devel
18.5-1.el8
18.9-1.el8
1
globus-ftp-client-devel
9.2-2.el8
9.5-1.el8
1
globus-gssapi-gsi-devel
14.11-1.el8
14.14-1.el8
1
globus-ftp-control-devel
9.4-2.el8
9.6-1.el8
1
globus-openssl-module-devel
5.1-2.el8
5.2-1.el8
2
globus-gss-assist-devel
12.2-2.el8
12.4-1.el8
2
globus-gsi-cert-utils-devel
10.3-1.el8
10.7-1.el8
2
globus-ftp-client
9.2-2.el8
9.5-1.el8
2
globus-xio-devel
6.2-1.el8
6.4-1.el8
2
globus-gsi-callback-devel
6.1-2.el8
6.2-1.el8
2
globus-io-devel
12.2-1.el8
12.3-1.el8
2
globus-gssapi-error-devel
6.1-2.el8
6.2-1.el8
2
globus-ftp-control
9.4-2.el8
9.6-1.el8
2
globus-xio-popen-driver-devel
4.1-1.el8
4.1-5.el8
2
globus-gsi-sysconfig-devel
9.2-3.el8
9.3-1.el8
2
globus-gsi-openssl-error-devel
4.1-2.el8
4.2-1.el8
2
globus-common
18.5-1.el8
18.9-1.el8
2
globus-gssapi-gsi
14.11-1.el8
14.14-1.el8
2
globus-gsi-credential-devel
8.1-2.el8
8.2-1.el8
2
globus-gsi-proxy-core-devel
9.4-1.el8
9.5-1.el8
2
globus-gsi-sysconfig
9.2-3.el8
9.3-1.el8
3
globus-gss-assist
12.2-2.el8
12.4-1.el8
3
globus-gsi-callback
6.1-2.el8
6.2-1.el8
3
globus-xio-popen-driver
4.1-1.el8
4.1-5.el8
3
globus-openssl-module
5.1-2.el8
5.2-1.el8
3
globus-io
12.2-1.el8
12.3-1.el8
3
globus-xio
6.2-1.el8
6.4-1.el8
3
globus-gsi-credential
8.1-2.el8
8.2-1.el8
3
globus-gsi-openssl-error
4.1-2.el8
4.2-1.el8
3
pugixml
1.11-1.el8
1.11.4-1.el8
3
globus-gssapi-error
6.1-2.el8
6.2-1.el8
3
globus-gsi-proxy-core
9.4-1.el8
9.5-1.el8
3
globus-gsi-proxy-ssl-devel
6.2-1.el8
6.4-1.el8
3
globus-callout-devel
4.2-1.el8
4.3-1.el8
3
globus-xio-gsi-driver
5.2-1.el8
5.3-1.el8
3
globus-gsi-cert-utils
10.3-1.el8
10.7-1.el8
3
globus-xio-gsi-driver-devel
5.2-1.el8
5.3-1.el8
3
globus-callout
4.2-1.el8
4.3-1.el8
4
globus-gsi-proxy-ssl
6.2-1.el8
6.4-1.el8
4
tzdata
2020d-1.el8
2020f-1.el8
4
kernel-headers
4.18.0-240.8.1.el8_3
4.18.0-240.10.1.el8_3
4
epel-rpm-macros
8-18
8-19
B
gfal2-devel
2.18.1-3.el8
2.18.2-2.el8
1
gfal2
2.18.1-3.el8
2.18.2-2.el8
2
epel-release
8-9.el8
8-10.el8
B
systemd-devel
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
1
openssl
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
1
openssl-devel
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
1
systemd-libs
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
2
openssl-libs
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
2
gnutls
3.6.14-6.el8
3.6.14-7.el8_3
2
systemd-pam
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
2
libcurl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
3
systemd
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
3
kernel-headers
4.18.0-240.1.1.el8_3
4.18.0-240.8.1.el8_3
4
iptables-libs
1.8.4-15.el8
1.8.4-15.el8_3.3
4
curl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
Previous history