nextcloud-client

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
473
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libuv
1:1.33.0-2.el7
1:1.34.0-1.el7
4
fribidi
1.0.2-1.el7
1.0.2-1.el7_7.1
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2019-12-17 21:41:43
libcurl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
2
libuuid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
2
systemd-libs
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
2
nss-softokn-freebl
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
3
libmount
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
3
ca-certificates
2018.2.22-70.0.el7_5
2019.2.32-76.el7_7
3
curl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
3
nss-util
3.44.0-3.el7
3.44.0-4.el7_7
3
systemd
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
3
nss
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
3
libuv
1:1.30.1-1.el7
1:1.33.0-2.el7
4
nss-sysinit
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
nss-softokn
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
4
libblkid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
kernel-headers
3.10.0-1062.1.2.el7
3.10.0-1062.9.1.el7
4
nss-tools
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
device-mapper
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
binutils
2.27-41.base.el7
2.27-41.base.el7_7.1
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
epel-rpm-macros
7-21
7-23
B
procps-ng
3.3.10-26.el7
3.3.10-26.el7_7.1
B
util-linux
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
complete
2019-10-14 01:00:30
krb5-devel
1.15.1-37.el7_6
1.15.1-37.el7_7.2
2
cmake3
3.13.5-1.el7
3.14.6-2.el7
3
libkadm5
1.15.1-37.el7_6
1.15.1-37.el7_7.2
3
krb5-libs
1.15.1-37.el7_6
1.15.1-37.el7_7.2
3
cmake3-data
3.13.5-1.el7
3.14.6-2.el7
4
tzdata
2019b-1.el7
2019c-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.el7
3.10.0-1062.1.2.el7
4
python-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python36
3.6.8-1.el7
epel-release
7-11
7-12
B
patch
2.7.1-11.el7
2.7.1-12.el7_7
B
jsoncpp
0.10.5-2.el7
qt-settings
19-23.9.el7
19-23.10.el7_7
B
python2-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python36-libs
3.6.8-1.el7
python-srpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python3-libs
3.6.8-10.el7
B
python3-setuptools
39.2.0-10.el7
B
python3
3.6.8-10.el7
B
libtirpc
0.2.4-0.16.el7
B
python3-pip
9.0.3-5.el7
B
qt5-qtwebkit-devel
5.9.1-1.el7
5.9.1-2.el7
1
qt5-qtbase-gui
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
1
qt5-qttools
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
1
neon-devel
0.30.0-3.el7
0.30.0-4.el7
1
qt5-qtbase
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
1
qt5-qtxmlpatterns-devel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
1
openssl-devel
1:1.0.2k-16.el7_6.1
1:1.0.2k-19.el7
1
qt5-qttools-devel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
1
desktop-file-utils
0.23-1.el7
0.23-2.el7
1
qt5-qtbase-devel
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
1
bash
4.2.46-31.el7
4.2.46-33.el7
2
libcurl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
2
libdrm
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
2
glib2
2.56.1-4.el7_6
2.56.1-5.el7
2
qt5-rpm-macros
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
qt5-qtbase-common
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
mesa-libGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
libstdc++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
rpm
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
2
systemd-libs
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
2
libgcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
openssl-libs
1:1.0.2k-16.el7_6.1
1:1.0.2k-19.el7
2
libjpeg-turbo
1.2.90-6.el7
1.2.90-8.el7
2
qt5-qttools-libs-designer
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
qt5-qtxmlpatterns
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
freetype
2.8-12.el7_6.1
2.8-14.el7
2
qt5-doctools
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
libX11
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
2
qt5-designer
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
qt5-qtdeclarative-devel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
qt5-linguist
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
neon
0.30.0-3.el7
0.30.0-4.el7
2
qt5-qtwebkit
5.9.1-1.el7
5.9.1-2.el7
2
cups-libs
1:1.6.3-35.el7
1:1.6.3-40.el7
2
libarchive
3.1.2-10.el7_2
3.1.2-12.el7
2
python
2.7.5-80.el7_6
2.7.5-86.el7
2
qt5-qttools-libs-help
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
python-jinja2
2.7.2-3.el7_6
2.7.2-4.el7
2
glibc
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
2
mesa-libgbm
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
libuuid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
2
qt5-qttools-common
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
2
libicu
50.1.2-17.el7
50.2-3.el7
2
libcap
2.22-9.el7
2.22-10.el7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-5.el7
3
qt5-qtlocation
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
lz4
1.7.5-2.el7
1.7.5-3.el7
3
libcom_err-devel
1.42.9-13.el7
1.42.9-16.el7
3
nspr
4.19.0-1.el7_5
4.21.0-1.el7
3
mesa-libglapi
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
qt5-qtsensors
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
curl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
3
libdb
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
libssh2
1.4.3-12.el7_6.2
1.8.0-3.el7
3
nss-pem
1.0.3-5.el7_6.1
1.0.3-7.el7
3
nss-softokn-freebl
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
3
libX11-common
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
systemd
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
3
coreutils
8.22-23.el7
8.22-24.el7
3
mesa-libEGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
glibc-common
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
3
audit-libs
2.8.4-4.el7
2.8.5-4.el7
3
libmount
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
3
elfutils-libelf
0.172-2.el7
0.176-2.el7
3
nss
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
3
libcom_err
1.42.9-13.el7
1.42.9-16.el7
3
gcc-c++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
3
libdb-utils
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
3
qt5-qtdeclarative
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
mesa-libGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
qt5-qtwebchannel
5.9.2-1.el7
5.9.7-1.el7
3
rpm-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
3
readline
6.2-10.el7
6.2-11.el7
3
libdrm-devel
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
3
python-libs
2.7.5-80.el7_6
2.7.5-86.el7
3
elfutils-libs
0.172-2.el7
0.176-2.el7
3
libtiff
4.0.3-27.el7_3
4.0.3-32.el7
3
nss-util
3.36.0-1.1.el7_6
3.44.0-3.el7
3
libX11-devel
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
diffutils
3.3-4.el7
3.3-5.el7
4
cairo
1.15.12-3.el7
1.15.12-4.el7
4
libblkid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
4
nss-sysinit
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
4
elfutils-default-yama-scope
0.172-2.el7
0.176-2.el7
4
kmod
20-23.el7
20-25.el7
4
nss-softokn
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
4
hwdata
0.252-9.1.el7
0.252-9.3.el7
4
cryptsetup-libs
2.0.3-3.el7
2.0.3-5.el7
4
kmod-libs
20-23.el7
20-25.el7
4
alsa-lib
1.1.6-2.el7
1.1.8-1.el7
4
nss-tools
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
4
gcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
4
libstdc++-devel
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
4
pango
1.42.4-2.el7_6
1.42.4-4.el7_7
4
shadow-utils
2:4.1.5.1-25.el7_6.1
2:4.6-5.el7
4
libuv
1:1.29.1-1.el7
1:1.30.1-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-957.21.3.el7
3.10.0-1062.el7
4
qt
1:4.8.7-3.el7_6
1:4.8.7-4.el7
4
qt-settings
19-23.8.el7
19-23.9.el7
B
device-mapper
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
libsmartcols
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
binutils
2.27-34.base.el7
2.27-41.base.el7
B
python-rpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
patch
2.7.1-10.el7_5
2.7.1-11.el7
B
gdb
7.6.1-114.el7
7.6.1-115.el7
B
cpp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
libgomp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
unzip
6.0-19.el7
6.0-20.el7
B
kpartx
0.4.9-123.el7
0.4.9-127.el7
B
util-linux
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
procps-ng
3.3.10-23.el7
3.3.10-26.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
openssl
1:1.0.2k-16.el7_6.1
1:1.0.2k-19.el7
B
redhat-rpm-config
9.1.0-87.el7
9.1.0-88.el7
B
python2-rpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
device-mapper-libs
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
epel-rpm-macros
7-19
7-21
B
elfutils
0.172-2.el7
0.176-2.el7
B
rpm-build
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
dracut
033-554.el7
033-564.el7
B
glibc-devel
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
B
make
1:3.82-23.el7
1:3.82-24.el7
B
glibc-headers
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
B
python-srpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
2019-08-31 01:10:35
Package dependencies resolved successfuly
2019-08-13 02:01:38
Package resolution failed
 • Problem: package qt5-qtwebkit-devel-5.9.1-1.el7.x86_64 requires qt5-qtwebkit(x86-64) = 5.9.1-1.el7, but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebkit-devel-5.9.1-1.el7.x86_64 requires libQt5WebKit.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt5-qtwebkit-devel-5.9.1-1.el7.x86_64 requires libQt5WebKitWidgets.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides qt5-qtbase(x86-64) = 5.9.2 needed by qt5-qtwebkit-5.9.1-1.el7.x86_64
  - nothing provides qt5-qtdeclarative(x86-64) = 5.9.2 needed by qt5-qtwebkit-5.9.1-1.el7.x86_64
2019-08-11 08:08:14
Package dependencies resolved successfuly
2019-08-11 07:50:16
Package resolution failed
 • Problem: package kf5-rpm-macros-5.52.0-1.el7.noarch requires cmake3, but none of the providers can be installed
  - package extra-cmake-modules-5.52.0-1.el7.noarch requires kf5-rpm-macros, but none of the providers can be installed
  - package cmake3-3.13.5-1.el7.x86_64 requires cmake3-data = 3.13.5-1.el7, but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides /usr/bin/python3.6 needed by cmake3-data-3.13.5-1.el7.noarch
python
2.7.5-79.el7_6
2.7.5-80.el7_6
2
python-libs
2.7.5-79.el7_6
2.7.5-80.el7_6
3
tzdata
2019a-1.el7
2019b-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-957.21.2.el7
3.10.0-957.21.3.el7
4
python2-rpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
python-srpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
python-rpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
Previous history