nco

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
542
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
3
fedpkg-minimal
1.1.0-12.el8
1.2.0-1.el8
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
glibc
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
3
glibc-devel
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-IO
1.38-416.el8
1.38-417.el8_3
3
glibc-common
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-Errno
1.28-416.el8
1.28-417.el8_3
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
glibc-headers
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
4
tzdata
2020d-1.el8
2021a-1.el8
4
perl-open
1.11-416.el8
1.11-417.el8_3
B
nss-sysinit
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
B
nss-softokn-freebl
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
B
perl-SelfLoader
1.23-416.el8
1.23-417.el8_3
B
nss-util
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
B
lua-srpm-macros
1-2.el8
1-3.el8
B
nss-softokn
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
B
kernel-headers
4.18.0-240.8.1.el8_3
4.18.0-240.15.1.el8_3
B
epel-rpm-macros
8-18
8-19
B
dbus-libs
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
B
nss
3.53.1-11.el8_2
3.53.1-17.el8_3
B
libcurl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
2
libcurl-devel
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
2
openssl-libs
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
3
kernel-headers
4.18.0-240.1.1.el8_3
4.18.0-240.8.1.el8_3
B
epel-release
8-9.el8
8-10.el8
B
curl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
systemd-libs
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
B
gnutls
3.6.14-6.el8
3.6.14-7.el8_3
B
2020-12-09 14:40:14
Package dependencies resolved successfuly
2020-12-09 09:28:40
Package resolution failed
 • Problem: package texinfo-6.5-6.el8.x86_64 requires perl(Locale::Messages), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides libperl.so.5.26()(64bit) needed by perl-libintl-perl-1.29-2.el8.x86_64
  - nothing provides perl(:MODULE_COMPAT_5.26.2) needed by perl-libintl-perl-1.29-2.el8.x86_64
 • Problem: package texinfo-tex-6.5-6.el8.x86_64 requires texinfo = 6.5-6.el8, but none of the providers can be installed
  - package texinfo-6.5-6.el8.x86_64 requires perl(Locale::Messages), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides libperl.so.5.26()(64bit) needed by perl-libintl-perl-1.29-2.el8.x86_64
  - nothing provides perl(:MODULE_COMPAT_5.26.2) needed by perl-libintl-perl-1.29-2.el8.x86_64
epel-release
8-8.el8
8-9.el8
B
gcc-c++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
1
gcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
texlive-tetex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
libcurl-devel
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
2
libstdc++-devel
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
texlive-epsf
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
filesystem
3.8-2.el8
3.8-3.el8
2
texlive-collection-basic
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
2
libcurl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
2
glibc
2.28-101.el8
2.28-127.el8
2
libstdc++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
bash
4.4.19-10.el8
4.4.19-12.el8
2
texlive-tex-ini-files
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-gsftopk
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-mfware
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-glyphlist
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-ifluatex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-kpathsea
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-texlive-docindex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-base
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-15.el8
1:1.1.1g-11.el8
3
libgomp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
texlive-knuth-local
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-unicode-data
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
glibc-devel
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
gcc-gfortran
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
krb5-libs
1.17-18.el8
1.18.2-5.el8
3
texlive-dvips
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-texlive-scripts
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
glibc-common
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
texlive-hyphen-base
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-xdvi
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
texlive-enctex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-knuth-lib
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-texlive.infra
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-mflogo
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
binutils
2.30-73.el8
2.30-79.el8
3
texlive-etex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-amsfonts
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-tex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-lua-alt-getopt
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-makeindex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
cpp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
texlive-texlive-en
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
brotli
1.0.6-1.el8
1.0.6-2.el8
3
texlive-pdftex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-bibtex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-texlive-msg-translations
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-luatex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
libcom_err
1.45.4-3.el8
1.45.6-1.el8
3
openldap
2.4.46-11.el8_1
2.4.46-15.el8
3
texlive-texconfig
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-updmap-map
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
libgcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
setup
2.12.2-5.el8
2.12.2-6.el8
3
texlive-metafont
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-etex-pkg
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-ifxetex
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
expat
2.2.5-3.el8
2.2.5-4.el8
3
libssh
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
3
texlive-dvipdfmx
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-graphics-def
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-cm
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-hyph-utf8
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-texlive-common-doc
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
texlive-plain
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
3
libpsl
0.20.2-5.el8
0.20.2-6.el8
3
libgfortran
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
chkconfig
1.11-1.el8
1.13-2.el8
4
libssh-config
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
4
texlive-latex-fonts
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
4
sed
4.5-1.el8
4.5-2.el8
4
redhat-release
8.2-1.0.el8
8.3-1.0.el8
4
cyrus-sasl-lib
2.1.27-1.el8
2.1.27-5.el8
4
crypto-policies
20191128-2.git23e1bf1.el8
20200713-1.git51d1222.el8
4
libXmu
1.1.2-12.el8
1.1.3-1.el8
4
libquadmath
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
4
libXi
1.7.9-7.el8
1.7.10-1.el8
4
poppler
0.66.0-26.el8
0.66.0-27.el8
4
libquadmath-devel
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
4
freetype
2.9.1-4.el8
2.9.1-4.el8_3.1
4
glibc-headers
2.28-101.el8
2.28-127.el8
4
coreutils
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
4
texlive-context
7:20180414-19.el8
4
libselinux
2.9-3.el8
2.9-4.el8_3
4
libXext
1.3.3-9.el8
1.3.4-1.el8
4
texlive-lib
7:20180414-14.el8
7:20180414-19.el8
4
python3-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
elfutils-libs
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
texlive-l3packages
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-plot
7:20180414-19.el8
B
texlive-sauerj
7:20180414-19.el8
B
texlive-xetexconfig
7:20180414-19.el8
B
cairo
1.15.12-3.el8
B
libXau
1.0.8-13.el8
1.0.9-3.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-2.el8
1.5.4-3.el8
B
texlive-pst-coil
7:20180414-19.el8
B
texlive-setspace
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-text
7:20180414-19.el8
B
texlive-xetex
7:20180414-19.el8
B
util-linux
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
harfbuzz
1.7.5-3.el8
B
texlive-parallel
7:20180414-19.el8
B
texlive-showexpl
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-arrow
7:20180414-19.el8
B
texlive-subfig
7:20180414-19.el8
B
shadow-utils
2:4.6-8.el8
2:4.6-11.el8
B
platform-python-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
B
python-srpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
texlive-csquotes
7:20180414-19.el8
B
texlive-mflogo-font
7:20180414-19.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20170801-10.el8
B
libXinerama
1.1.4-1.el8
B
texlive-luaotfload
7:20180414-19.el8
B
texlive-stmaryrd
7:20180414-19.el8
B
gnutls
3.6.8-11.el8_2
3.6.14-6.el8
B
curl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
B
file-libs
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
libmount
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
texlive-xunicode
7:20180414-19.el8
B
libffi
3.1-21.el8
3.1-22.el8
B
texlive-l3kernel
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-gothic-fonts
20170801-10.el8
B
file
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
texlive-fp
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-tools
7:20180414-19.el8
B
libsmartcols
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
annobin
8.90-1.el8
9.23-1.el8
B
texlive-footmisc
7:20180414-19.el8
B
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
B
libzstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
elfutils-libelf
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
nettle
3.4.1-1.el8
3.4.1-2.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
B
texlive-url
7:20180414-19.el8
B
texlive-booktabs
7:20180414-19.el8
B
libgs
9.25-7.el8
B
texlive-latex
7:20180414-19.el8
B
texlive-caption
7:20180414-19.el8
B
texlive-graphics
7:20180414-19.el8
B
texlive-algorithms
7:20180414-19.el8
B
texlive-chngcntr
7:20180414-19.el8
B
xorg-x11-font-utils
1:7.5-40.el8
B
xorg-x11-server-utils
7.7-27.el8
B
libicu
60.3-2.el8_1
B
texlive-ifetex
7:20180414-19.el8
B
adobe-mappings-cmap
20171205-3.el8
B
libXxf86misc
1.0.4-1.el8
B
texlive-filecontents
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-fonts-common
20170801-10.el8
B
libXfixes
5.0.3-7.el8
B
libfontenc
1.1.3-8.el8
B
texlive-eso-pic
7:20180414-19.el8
B
libXrender
0.9.10-7.el8
B
texlive-mptopdf
7:20180414-19.el8
B
libijs
0.35-5.el8
B
texlive-luatexbase
7:20180414-19.el8
B
texlive-babelbib
7:20180414-19.el8
B
texlive-listings
7:20180414-19.el8
B
texlive-lm-math
7:20180414-19.el8
B
texlive-tipa
7:20180414-19.el8
B
dbus-libs
1:1.12.8-11.el8
B
urw-base35-fonts
20170801-10.el8
B
urw-base35-d050000l-fonts
20170801-10.el8
B
cups-libs
1:2.2.6-38.el8
B
libpaper
1.1.24-22.el8
B
jbig2dec-libs
0.14-4.el8_2
B
texlive-babel
7:20180414-19.el8
B
texlive-etoolbox
7:20180414-19.el8
B
texlive-graphics-cfg
7:20180414-19.el8
B
texlive-kastrup
7:20180414-19.el8
B
texlive-lm
7:20180414-19.el8
B
texlive-amsmath
7:20180414-19.el8
B
texlive-geometry
7:20180414-19.el8
B
texlive-ms
7:20180414-19.el8
B
texlive-tools
7:20180414-19.el8
B
texlive-hyperref
7:20180414-19.el8
B
avahi-libs
0.7-19.el8
B
crypto-policies-scripts
20200713-1.git51d1222.el8
B
texlive-underscore
7:20180414-19.el8
B
texlive-manfnt-font
7:20180414-19.el8
B
texlive-thumbpdf
7:20180414-19.el8
B
ghostscript
9.25-7.el8
B
texlive-breakurl
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-bookman-fonts
20170801-10.el8
B
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-3.el8
B
texlive-attachfile
7:20180414-19.el8
B
texlive-unicode-math
7:20180414-19.el8
B
libXrandr
1.5.2-1.el8
B
texlive-iftex
7:20180414-19.el8
B
texlive-latexconfig
7:20180414-19.el8
B
libXcursor
1.1.15-3.el8
B
pixman
0.38.4-1.el8
B
texlive-pst-tree
7:20180414-19.el8
B
graphite2
1.3.10-10.el8
B
texlive-mparhack
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-fill
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20170801-10.el8
B
texlive-enumitem
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-eps
7:20180414-19.el8
B
libidn
1.34-5.el8
B
texlive-float
7:20180414-19.el8
B
texlive-paralist
7:20180414-19.el8
B
perl-SelfLoader
1.23-416.el8
B
texlive-index
7:20180414-19.el8
B
teckit
2.5.8-1.el8
B
texlive-pgf
7:20180414-19.el8
B
libXxf86vm
1.1.4-9.el8
B
texlive-carlisle
7:20180414-19.el8
B
texlive-koma-script
7:20180414-19.el8
B
texlive-bera
7:20180414-19.el8
B
texlive-pst-grad
7:20180414-19.el8
B
texlive-pstricks
7:20180414-19.el8
B
texlive-memoir
7:20180414-19.el8
B
texlive-lualibs
7:20180414-19.el8
B
texlive-metapost
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20170801-10.el8
B
texlive-soul
7:20180414-19.el8
B
texlive-varwidth
7:20180414-19.el8
B
texlive-pstricks-add
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-z003-fonts
20170801-10.el8
B
libXft
2.3.3-1.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
perl-Tk
804.034-2.el8
B
pam
1.3.1-8.el8
1.3.1-11.el8
B
libtiff
4.0.9-17.el8
4.0.9-18.el8
B
texlive-xkeyval
7:20180414-19.el8
B
gnupg2
2.2.9-1.el8
2.2.20-2.el8
B
texlive-lualatex-math
7:20180414-19.el8
B
texlive-oberdiek
7:20180414-19.el8
B
platform-python
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
B
adobe-mappings-pdf
20180407-1.el8
B
harfbuzz-icu
1.7.5-3.el8
B
lz4-libs
1.8.1.2-4.el8
1.8.3-2.el8
B
rpm-build
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
tar
2:1.30-4.el8
2:1.30-5.el8
B
libxml2
2.9.7-7.el8
2.9.7-8.el8
B
texlive-marginnote
7:20180414-19.el8
B
libcap
2.26-3.el8
2.26-4.el8
B
pcre2
10.32-1.el8
10.32-2.el8
B
gdb-headless
8.2-11.el8
8.2-12.el8
B
libuuid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
libmcpp
2.7.2-20.el8
B
texlive-filehook
7:20180414-19.el8
B
python-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
texlive-pst-math
7:20180414-19.el8
B
libgcrypt
1.8.3-4.el8
1.8.5-4.el8
B
texlive-psnfss
7:20180414-19.el8
B
systemd-libs
239-31.el8_2.2
239-41.el8_3
B
libdb-utils
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
sqlite-libs
3.26.0-6.el8
3.26.0-11.el8
B
texlive-qstest
7:20180414-19.el8
B
libdb
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
mcpp
2.7.2-20.el8
B
libusbx
1.0.22-1.el8
1.0.23-4.el8
B
libarchive
3.3.2-8.el8_1
3.3.2-9.el8
B
texlive-pst-node
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-c059-fonts
20170801-10.el8
B
libsemanage
2.9-2.el8
2.9-3.el8
B
texlive-xcolor
7:20180414-19.el8
B
coreutils-common
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
B
texlive-pst-3d
7:20180414-19.el8
B
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20170801-10.el8
B
rpm-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
libfdisk
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
texlive-fancyvrb
7:20180414-19.el8
B
texlive-multido
7:20180414-19.el8
B
texlive-currfile
7:20180414-19.el8
B
redhat-rpm-config
122-1.el8
123-1.el8
B
texlive-fontspec
7:20180414-19.el8
B
rpm
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
zstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
dejavu-fonts-common
2.35-6.el8
kernel-headers
4.18.0-193.28.1.el8_2
4.18.0-240.1.1.el8_3
B
urw-base35-p052-fonts
20170801-10.el8
B
google-droid-sans-fonts
20120715-13.el8
B
libblkid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
texlive-colortbl
7:20180414-19.el8
B
elfutils
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
texlive-zapfding
7:20180414-19.el8
B
dejavu-sans-fonts
2.35-6.el8
python3-libs
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
B
tzdata
2020b-2.el8
2020d-1.el8
4
tzdata
2020a-1.el8
2020b-2.el8
4
kernel-headers
4.18.0-193.19.1.el8_2
4.18.0-193.28.1.el8_2
B
epel-rpm-macros
8-16
8-18
B
lua-srpm-macros
1-2.el8
B
Previous history