mediainfo

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1666
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

libgs
9.25-2.el7_7.2
9.25-2.el7_7.3
2
libuuid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
2
libcurl-devel
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
2
libmount
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
3
SDL
1.2.15-14.el7
1.2.15-15.el7_7
3
nss-softokn-freebl
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
3
libcurl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
3
libuuid-devel
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
nss
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
4
nss-util
3.44.0-3.el7
3.44.0-4.el7_7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.4.2.el7
3.10.0-1062.9.1.el7
4
libblkid
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
4
ca-certificates
2018.2.22-70.0.el7_5
2019.2.32-76.el7_7
4
util-linux
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
libsmartcols
2.23.2-61.el7
2.23.2-61.el7_7.1
B
nss-softokn
3.44.0-5.el7
3.44.0-8.el7_7
B
nss-sysinit
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
B
nss-tools
3.44.0-4.el7
3.44.0-7.el7_7
B
curl
7.29.0-54.el7
7.29.0-54.el7_7.1
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2019-11-15 07:51:48
wxGTK3-devel
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
1
webkitgtk4
2.22.7-2.el7
2
wxBase3
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3-webview
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3-gl
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3-media
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
webkitgtk4-plugin-process-gtk2
2.22.7-2.el7
3
webkitgtk4-jsc
2.22.7-2.el7
3
hyphen
2.8.6-5.el7
3
gstreamer1-plugins-bad-free
1.10.4-3.el7
3
libnotify
0.7.7-1.el7
3
libsndfile
1.0.25-10.el7
4
gsm
1.0.13-11.el7
4
libmpcdec
1.2.6-12.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.4.1.el7
3.10.0-1062.4.2.el7
4
gtk2
2.24.31-1.el7
4
libsrtp
1.4.4-10.20101004cv...
4
soundtouch
1.4.0-9.el7
4
libdvdnav
5.0.3-1.el7
4
libdvdread
5.0.3-3.el7
4
webkitgtk3
2.4.11-2.el7
gstreamer-plugins-base
0.10.36-10.el7
flac-libs
1.3.0-5.el7_1
B
gstreamer
0.10.36-7.el7
gstreamer-tools
0.10.36-7.el7
complete
2019-10-31 02:40:32
wxGTK3-devel
3.0.4-1.el7
3.0.2-15.el7
1
wxBase3
3.0.4-1.el7
3.0.2-15.el7
2
wxGTK3
3.0.4-1.el7
3.0.2-15.el7
2
wxGTK3-media
3.0.4-1.el7
3.0.2-15.el7
2
wxGTK3-gl
3.0.4-1.el7
3.0.2-15.el7
2
webkitgtk3
2.4.11-2.el7
3
gstreamer-plugins-base
0.10.36-10.el7
3
gstreamer
0.10.36-7.el7
3
gstreamer-tools
0.10.36-7.el7
4
libsndfile
1.0.25-10.el7
libsrtp
1.4.4-10.20101004cv...
soundtouch
1.4.0-9.el7
webkitgtk4
2.22.7-2.el7
flac-libs
1.3.0-5.el7_1
webkitgtk4-jsc
2.22.7-2.el7
gsm
1.0.13-11.el7
webkitgtk4-plugin-process-gtk2
2.22.7-2.el7
libdvdread
5.0.3-3.el7
hyphen
2.8.6-5.el7
gtk2
2.24.31-1.el7
wxGTK3-webview
3.0.4-1.el7
gstreamer1-plugins-bad-free
1.10.4-3.el7
libdvdnav
5.0.3-1.el7
libnotify
0.7.7-1.el7
libmpcdec
1.2.6-12.el7
complete
2019-10-30 03:39:35
wxGTK3-devel
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
1
wxGTK3-gl
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
webkitgtk4
2.22.7-2.el7
2
wxBase3
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3-media
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3-webview
3.0.4-1.el7
2
wxGTK3
3.0.2-15.el7
3.0.4-1.el7
2
webkitgtk4-jsc
2.22.7-2.el7
3
gstreamer1-plugins-bad-free
1.10.4-3.el7
3
libnotify
0.7.7-1.el7
3
webkitgtk4-plugin-process-gtk2
2.22.7-2.el7
3
hyphen
2.8.6-5.el7
3
binutils
2.27-41.base.el7
2.27-41.base.el7_7.1
3
systemd-libs
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
3
libdvdnav
5.0.3-1.el7
4
kernel-headers
3.10.0-1062.1.2.el7
3.10.0-1062.4.1.el7
4
libdvdread
5.0.3-3.el7
4
gsm
1.0.13-11.el7
4
soundtouch
1.4.0-9.el7
4
libmpcdec
1.2.6-12.el7
4
systemd
219-67.el7_7.1
219-67.el7_7.2
4
libsndfile
1.0.25-10.el7
4
libsrtp
1.4.4-10.20101004cv...
4
gtk2
2.24.31-1.el7
4
flac-libs
1.3.0-5.el7_1
B
procps-ng
3.3.10-26.el7
3.3.10-26.el7_7.1
B
device-mapper-libs
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
python-srpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
python-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
gstreamer-tools
0.10.36-7.el7
gstreamer-plugins-base
0.10.36-10.el7
epel-release
7-11
7-12
B
gstreamer
0.10.36-7.el7
device-mapper
7:1.02.158-2.el7
7:1.02.158-2.el7_7.2
B
epel-rpm-macros
7-21
7-23
B
patch
2.7.1-11.el7
2.7.1-12.el7_7
B
webkitgtk3
2.4.11-2.el7
python2-rpm-macros
3-31.el7
3-32.el7
B
libmediainfo-devel
19.07-1.el7
19.09-1.el7
1
libmediainfo
19.07-1.el7
19.09-1.el7
2
libgs
9.25-2.el7_7.1
9.25-2.el7_7.2
2
pango
1.42.4-3.el7
1.42.4-4.el7_7
2
pango-devel
1.42.4-3.el7
1.42.4-4.el7_7
3
krb5-libs
1.15.1-37.el7_6
1.15.1-37.el7_7.2
3
libmspack
0.5-0.0.6.alpha.el7
0.5-0.0.7.alpha.el7
3
kernel-headers
3.10.0-1062.el7
3.10.0-1062.1.2.el7
4
tzdata
2019b-1.el7
2019c-1.el7
4
python-srpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
python2-rpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
python-rpm-macros
3-25.el7
3-31.el7
B
Real build: mediainfo-19.09-1.el7
Dependencies for this build couldn't be processed
desktop-file-utils
0.23-1.el7
0.23-2.el7
1
ImageMagick
6.7.8.9-16.el7_6
6.7.8.9-18.el7
1
qt5-qtbase-devel
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
1
cairo
1.15.12-3.el7
1.15.12-4.el7
2
libgcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
libtiff
4.0.3-27.el7_3
4.0.3-32.el7
2
qt5-qtbase
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
glib2
2.56.1-4.el7_6
2.56.1-5.el7
2
mesa-libGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
libjpeg-turbo
1.2.90-6.el7
1.2.90-8.el7
2
libgs
9.25-2.el7_7.1
2
coreutils
8.22-23.el7
8.22-24.el7
2
qt5-rpm-macros
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
pango
1.42.4-2.el7_6
1.42.4-3.el7
2
mesa-libEGL-devel
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
2
gcc
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
libstdc++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
libX11
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
2
libgomp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
2
libcurl-devel
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
2
qt5-qtbase-gui
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
2
libarchive
3.1.2-10.el7_2
3.1.2-12.el7
2
libuuid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
2
freetype
2.8-12.el7_6.1
2.8-14.el7
2
glibc
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
2
bash
4.2.46-31.el7
4.2.46-33.el7
2
cups-libs
1:1.6.3-35.el7
1:1.6.3-40.el7
3
cairo-gobject
1.15.12-3.el7
1.15.12-4.el7
3
libX11-common
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
mesa-libgbm
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
glibc-common
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
3
libxkbcommon-devel
0.7.1-1.el7
0.7.1-3.el7
3
mesa-libglapi
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-3.el7
3
libcurl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
3
libdrm-devel
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
3
libpaper
1.1.24-8.el7
3
glib2-devel
2.56.1-4.el7_6
2.56.1-5.el7
3
glibc-devel
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
3
cairo-devel
1.15.12-3.el7
1.15.12-4.el7
3
libdrm
2.4.91-3.el7
2.4.97-2.el7
3
libcom_err
1.42.9-13.el7
1.42.9-16.el7
3
openssl-libs
1:1.0.2k-16.el7_6.1
1:1.0.2k-19.el7
3
qt5-qtbase-common
5.9.2-3.el7
5.9.7-2.el7
3
mesa-libGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
libX11-devel
1.6.5-2.el7
1.6.7-2.el7
3
nss-softokn-freebl
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
3
pango-devel
1.42.4-2.el7_6
1.42.4-3.el7
3
cpp
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
3
cairo-gobject-devel
1.15.12-3.el7
1.15.12-4.el7
3
libmount
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
3
adobe-mappings-pdf
20180407-1.el7
3
adobe-mappings-cmap
20171205-3.el7
3
mesa-khr-devel
18.3.4-5.el7
3
urw-base35-fonts
20170801-10.el7
3
systemd-libs
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
3
libxkbcommon
0.7.1-1.el7
0.7.1-3.el7
3
openjpeg2
2.3.1-1.el7
3
libcap
2.22-9.el7
2.22-10.el7
3
binutils
2.27-34.base.el7
2.27-41.base.el7
3
libicu
50.1.2-17.el7
50.2-3.el7
3
mesa-libEGL
18.0.5-4.el7_6
18.3.4-5.el7
3
urw-base35-bookman-fonts
20170801-10.el7
4
alsa-lib
1.1.6-2.el7
1.1.8-1.el7
4
libssh2
1.4.3-12.el7_6.2
1.8.0-3.el7
4
kernel-headers
3.10.0-957.21.3.el7
3.10.0-1062.el7
4
glibc-headers
2.17-260.el7_6.6
2.17-292.el7
4
lz4
1.7.5-2.el7
1.7.5-3.el7
4
systemd
219-62.el7_6.7
219-67.el7_7.1
4
libblkid
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
4
python
2.7.5-80.el7_6
2.7.5-86.el7
4
nss-util
3.36.0-1.1.el7_6
3.44.0-3.el7
4
nspr
4.19.0-1.el7_5
4.21.0-1.el7
4
audit-libs
2.8.4-4.el7
2.8.5-4.el7
4
nss-pem
1.0.3-5.el7_6.1
1.0.3-7.el7
4
elfutils-libs
0.172-2.el7
0.176-2.el7
4
libuuid-devel
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
4
readline
6.2-10.el7
6.2-11.el7
4
nss
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
4
freetype-devel
2.8-12.el7_6.1
2.8-14.el7
4
elfutils-libelf
0.172-2.el7
0.176-2.el7
4
urw-base35-fonts-common
20170801-10.el7
4
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-gothic-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-z003-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-p052-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-c059-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-d050000l-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20170801-10.el7
4
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20170801-10.el7
4
device-mapper
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
libXmu
1.1.2-2.el7
B
xorg-x11-server-utils
7.7-20.el7
B
libXxf86misc
1.0.3-7.1.el7
B
kmod-libs
20-23.el7
20-25.el7
B
device-mapper-libs
7:1.02.149-10.el7_6.8
7:1.02.158-2.el7
B
epel-rpm-macros
7-20
7-21
B
kpartx
0.4.9-123.el7
0.4.9-127.el7
B
unzip
6.0-19.el7
6.0-20.el7
B
libicu-devel
50.1.2-17.el7
50.2-3.el7
B
patch
2.7.1-10.el7_5
2.7.1-11.el7
B
poppler-data
0.4.6-3.el7
ghostscript
9.07-31.el7_6.11
libstdc++-devel
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
gdb
7.6.1-114.el7
7.6.1-115.el7
B
cryptsetup-libs
2.0.3-3.el7
2.0.3-5.el7
B
util-linux
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
rpm-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
curl
7.29.0-51.el7
7.29.0-54.el7
B
python-libs
2.7.5-80.el7_6
2.7.5-86.el7
B
kmod
20-23.el7
20-25.el7
B
libsmartcols
2.23.2-59.el7_6.1
2.23.2-61.el7
B
make
1:3.82-23.el7
1:3.82-24.el7
B
shadow-utils
2:4.1.5.1-25.el7_6.1
2:4.6-5.el7
B
nss-sysinit
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
B
nss-softokn
3.36.0-5.el7_5
3.44.0-5.el7
B
libdb
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
B
procps-ng
3.3.10-23.el7
3.3.10-26.el7
B
redhat-rpm-config
9.1.0-87.el7
9.1.0-88.el7
B
diffutils
3.3-4.el7
3.3-5.el7
B
gcc-c++
4.8.5-36.el7_6.2
4.8.5-39.el7
B
elfutils
0.172-2.el7
0.176-2.el7
B
ghostscript-fonts
5.50-32.el7
urw-fonts
2.4-16.el7
rpm-build
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
nss-tools
3.36.0-7.1.el7_6
3.44.0-4.el7
B
ModemManager-glib
1.6.10-1.el7
1.6.10-3.el7_6
B
elfutils-default-yama-scope
0.172-2.el7
0.176-2.el7
B
hwdata
0.252-9.1.el7
0.252-9.3.el7
B
dracut
033-554.el7
033-564.el7
B
rpm-build-libs
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
libdb-utils
5.3.21-24.el7
5.3.21-25.el7
B
rpm
4.11.3-35.el7
4.11.3-40.el7
B
libmediainfo-devel
19.04-1.el7
19.07-1.el7
1
libmediainfo
19.04-1.el7
19.07-1.el7
2
tzdata
2019a-1.el7
2019b-1.el7
4
python
2.7.5-79.el7_6
2.7.5-80.el7_6
4
kernel-headers
3.10.0-957.21.2.el7
3.10.0-957.21.3.el7
4
python2-rpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
python-rpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
epel-rpm-macros
7-19
7-20
B
python-srpm-macros
3-24.el7
3-25.el7
B
python-libs
2.7.5-79.el7_6
2.7.5-80.el7_6
B
Real build: mediainfo-19.07-1.el7
Dependencies for this build couldn't be processed
Previous history