libcloudproviders

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
214
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

epel-release
8-8.el8
8-9.el8
B
gcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
1
gtk-doc
1.28-1.el8
1.28-2.el8
1
libffi
3.1-21.el8
3.1-22.el8
2
chkconfig
1.11-1.el8
1.13-2.el8
2
binutils
2.30-73.el8
2.30-79.el8
2
libgcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
glibc
2.28-101.el8
2.28-127.el8
2
bash
4.4.19-10.el8
4.4.19-12.el8
2
elfutils-libelf
0.178-7.el8
0.180-1.el8
2
gnutls
3.6.8-11.el8_2
3.6.14-6.el8
2
platform-python
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
2
glibc-devel
2.28-101.el8
2.28-127.el8
2
libmount
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
2
libselinux
2.9-3.el8
2.9-4.el8_3
2
libgomp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
libxslt
1.1.32-4.el8
1.1.32-5.el8
2
libffi-devel
3.1-21.el8
3.1-22.el8
2
cpp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
boost-regex
1.66.0-7.el8
1.66.0-10.el8
3
filesystem
3.8-2.el8
3.8-3.el8
3
vim-filesystem
2:8.0.1763-13.el8
2:8.0.1763-15.el8
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
glibc-headers
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
glibc-common
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
coreutils
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
3
libstdc++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
platform-python-devel
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
3
nettle
3.4.1-1.el8
3.4.1-2.el8
3
platform-python-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
libuuid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
sed
4.5-1.el8
4.5-2.el8
3
libblkid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
pcre2
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
python3-libs
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
3
crypto-policies
20191128-2.git23e1bf1.el8
20200713-1.git51d1222.el8
3
libxml2
2.9.7-7.el8
2.9.7-8.el8
3
tar
2:1.30-4.el8
2:1.30-5.el8
3
libgcrypt
1.8.3-4.el8
1.8.5-4.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-15.el8
1:1.1.1g-11.el8
3
expat
2.2.5-3.el8
2.2.5-4.el8
4
python3-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
4
kernel-headers
4.18.0-193.28.1.el8_2
4.18.0-240.1.1.el8_3
4
python3-pip
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
4
krb5-libs
1.17-18.el8
1.18.2-5.el8
4
libcap
2.26-3.el8
2.26-4.el8
4
python-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
4
setup
2.12.2-5.el8
2.12.2-6.el8
4
coreutils-common
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
4
sqlite-libs
3.26.0-6.el8
3.26.0-11.el8
4
python3-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
4
libcom_err
1.45.4-3.el8
1.45.6-1.el8
4
rpm-build
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
libsmartcols
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
zstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
libdb
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
libdb-utils
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
lz4-libs
1.8.1.2-4.el8
1.8.3-2.el8
B
libssh
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
libstdc++-devel
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
gnupg2
2.2.9-1.el8
2.2.20-2.el8
B
util-linux
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-1.el8
2.1.27-5.el8
B
redhat-rpm-config
122-1.el8
123-1.el8
B
libsemanage
2.9-2.el8
2.9-3.el8
B
systemd-libs
239-31.el8_2.2
239-41.el8_3
B
libbabeltrace
1.5.4-2.el8
1.5.4-3.el8
B
libarchive
3.3.2-8.el8_1
3.3.2-9.el8
B
libfdisk
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
redhat-release
8.2-1.0.el8
8.3-1.0.el8
B
platform-python-pip
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
B
pam
1.3.1-8.el8
1.3.1-11.el8
B
openldap
2.4.46-11.el8_1
2.4.46-15.el8
B
shadow-utils
2:4.6-8.el8
2:4.6-11.el8
B
libzstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
python-srpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
file
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
elfutils
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
libssh-config
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
curl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
B
libpsl
0.20.2-5.el8
0.20.2-6.el8
B
gdb-headless
8.2-11.el8
8.2-12.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
rpm-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
libusbx
1.0.22-1.el8
1.0.23-4.el8
B
annobin
8.90-1.el8
9.23-1.el8
B
rpm
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
gcc-c++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
libcurl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
B
elfutils-libs
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
file-libs
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
brotli
1.0.6-1.el8
1.0.6-2.el8
B
tzdata
2020b-2.el8
2020d-1.el8
4
zlib
1.2.11-13.el8
1.2.11-16.el8_2
2
kernel-headers
4.18.0-193.14.3.el8_2
4.18.0-193.28.1.el8_2
4
tzdata
2020a-1.el8
2020b-2.el8
4
lua-srpm-macros
1-2.el8
B
epel-rpm-macros
8-16
8-18
B
No dependency changes
2020-08-25 08:11:31
Package dependencies resolved successfuly
Dependencies for this build couldn't be processed