lexertl14

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
270
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
Dependencies for this build couldn't be processed
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
3
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
3
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
3
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
4
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
4
kernel-headers
5.14.0-362.13.1.el9_3
5.14.0-362.18.1.el9_3
4
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
B
cmake
3.20.2-8.el9
3.20.2-9.el9_3
1
cmake-rpm-macros
3.20.2-8.el9
3.20.2-9.el9_3
2
cmake-filesystem
3.20.2-8.el9
3.20.2-9.el9_3
2
cmake-data
3.20.2-8.el9
3.20.2-9.el9_3
2
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
3
kernel-headers
5.14.0-362.8.1.el9_3
5.14.0-362.13.1.el9_3
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
gcc-c++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
1
ncurses-libs
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
2
libcurl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
2
zlib
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
2
libgcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
gmp
1:6.2.0-10.el9
1:6.2.0-13.el9
2
gcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
libstdc++-devel
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
libstdc++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
glibc
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
2
binutils
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-common
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-devel
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
libgomp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
krb5-libs
1.20.1-9.el9_2
1.21.1-1.el9
3
libssh
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
3
rpm
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
3
python3
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
3
emacs-filesystem
1:27.2-8.el9_2.1
1:27.2-9.el9
3
libxml2
2.9.13-3.el9_2.1
2.9.13-4.el9
3
ncurses-base
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
3
libnghttp2
1.43.0-5.el9_2.1
1.43.0-5.el9_3.1
3
openldap
2.6.2-3.el9
2.6.3-1.el9
3
cpp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
3
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
4
glibc-headers
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
binutils-gold
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
4
libssh-config
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
4
curl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
4
kernel-headers
5.14.0-284.30.1.el9_2
5.14.0-362.8.1.el9_3
4
crypto-policies
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
4
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el9
0.189-3.el9
4
alternatives
1.20-2.el9
1.24-1.el9
4
go-srpm-macros
3.2.0-1.el9
3.2.0-2.el9
B
libblkid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
pam
1.5.1-14.el9
1.5.1-15.el9
B
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.2-1.el9
B
redhat-rpm-config
199-1.el9
201-1.el9
B
elfutils-libs
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libsemanage
3.5-1.el9
3.5-2.el9
B
libuuid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
libfdisk
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
libsmartcols
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
kernel-srpm-macros
1.0-12.el9
1.0-13.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-1.el9
25.2-2.el9
B
libedit
3.1-37.20210216cv...
3.1-38.20210216cv...
B
annobin
11.05-1.el9
12.12-1.el9
B
findutils
1:4.8.0-5.el9
1:4.8.0-6.el9
B
util-linux-core
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils-libelf
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
util-linux
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
gdb-minimal
10.2-10.el9
10.2-11.el9
B
libffi
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
llvm-libs
15.0.7-1.el9
16.0.6-4.el9
B
libmount
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
elfutils
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
B
qt5-srpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
B
which
2.21-28.el9
2.21-29.el9
B
shadow-utils
2:4.9-6.el9
2:4.9-8.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
file-libs
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
file
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
systemd-libs
252-14.el9_2.3
252-18.el9
B
audit-libs
3.0.7-103.el9
3.0.7-104.el9
B
openssl
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
B
ncurses
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
redhat-release
9.2-0.13.el9
9.3-0.5.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-6.el9
21.2.3-7.el9
B
lua-libs
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-460.el9
0.076-461.el9
B
perl-URI
5.09-3.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
B
perl-libnet
3.13-4.el9
B
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
B
perl-Data-Dumper
2.174-462.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
B
perl-Mozilla-CA
20200520-6.el9
B
perl-IO-Socket-IP
0.41-5.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
B
perl-Digest
1.19-4.el9
B
No dependency changes
glibc
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
2
libcurl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
2
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
libnghttp2
1.43.0-5.el9
1.43.0-5.el9_2.1
3
python3
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
3
glibc-devel
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
glibc-common
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
4
glibc-headers
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
4
curl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
4
epel-rpm-macros
9-12.el9
9-13.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
B
rust-srpm-macros-epel
24-6.el9
25.2-1.el9
B
crypto-policies
20221215-1.git9a18988.el9
20221215-1.git9a18988....
4
kernel-headers
5.14.0-284.25.1.el9_2
5.14.0-284.30.1.el9_2
4
ca-certificates
2022.2.54-90.2.el9_0
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2
4
libcap
2.48-8.el9
2.48-9.el9_2
B
rust-srpm-macros-epel
24-4.el9
24-6.el9
B
epel-release
9-5.el9
9-7.el9
B
Previous history