kf5-kirigami

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
1
extra-cmake-modules
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
kf5-plasma-devel
5.68.0-1.el8
1
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
1
kf5-rpm-macros
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
qt5-qtdeclarative-devel
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
1
qt5-qtsvg-devel
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
1
kf5-plasma
5.68.0-1.el8
2
kf5-kwindowsystem-devel
5.68.0-1.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qtsvg
5.11.1-2.el8
5.12.5-1.el8
2
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
kf5-kpackage-devel
5.68.0-1.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
qt5-qtdeclarative
5.11.1-3.el8
5.12.5-1.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
kf5-kservice-devel
5.68.0-1.el8
2
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
3
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
3
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
systemd-libs
239-18.el8
239-30.el8_2
3
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
kf5-kglobalaccel-libs
5.68.0-1.el8
3
kf5-kiconthemes
5.68.0-1.el8
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
kf5-kguiaddons
5.68.0-1.el8
3
kf5-karchive
5.68.0-1.el8
3
kf5-kwindowsystem
5.68.0-1.el8
3
qt5-qtx11extras
5.12.5-1.el8
3
kf5-kactivities
5.68.0-1.el8
3
kf5-kio-core-libs
5.68.0-1.el8
3
kf5-kdeclarative
5.68.0-1.el8
3
kf5-kcodecs
5.68.0-1.el8
3
kf5-kconfigwidgets
5.68.0-1.el8
3
kf5-kwidgetsaddons
5.68.0-1.el8
3
kf5-kcompletion
5.68.0-1.el8
3
kf5-kconfig-gui
5.68.0-1.el8
3
kf5-kjobwidgets
5.68.0-1.el8
3
kf5-kcoreaddons
5.68.0-1.el8
3
qt5-qtquickcontrols2
5.12.5-1.el8
3
kf5-kauth
5.68.0-1.el8
3
kf5-knotifications
5.68.0-1.el8
3
kf5-kxmlgui
5.68.0-1.el8
3
kf5-kio-widgets-libs
5.68.0-1.el8
3
kf5-ki18n
5.68.0-1.el8
3
kf5-kpackage
5.68.0-1.el8
3
kf5-kservice
5.68.0-1.el8
3
kf5-kconfig-devel
5.68.0-1.el8
3
kf5-kconfig-core
5.68.0-1.el8
3
kf5-kcoreaddons-devel
5.68.0-1.el8
3
qt5-qtquickcontrols
5.12.5-1.el8
3
xkeyboard-config
2.28-1.el8
4
polkit-qt5-1
0.112.0-15.el8.1
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-10.el8_2
4
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
4
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
kde-settings
32.0-3.el8
4
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
4
kf5-kconfig
5.68.0-1.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
kf5-solid
5.68.0-1.el8
4
kf5-kglobalaccel
5.68.0-1.el8
4
kf5-kio-widgets
5.68.0-1.el8
4
dbusmenu-qt5
0.9.3-0.20.20160218...
4
libcanberra
0.30-16.el8
4
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
kf5-kitemviews
5.68.0-1.el8
4
qt5-qtgraphicaleffects
5.12.5-1.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
kf5-filesystem
5.68.0-1.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
4
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-5.el8
4
kf5-kio-core
5.68.0-1.el8
4
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
4
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
4
kf5-attica
5.68.0-1.el8
4
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
4
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
4
kf5-kio-file-widgets
5.68.0-1.el8
4
kf5-kbookmarks
5.68.0-1.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
libepoxy
1.5.3-1.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
kf5-kcrash
5.68.0-1.el8
4
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
4
hicolor-icon-theme
0.17-2.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
kf5-kdbusaddons
5.68.0-1.el8
4
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
hunspell
1.6.2-1.el8
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
libogg
2:1.3.2-10.el8
B
kf5-sonnet-core
5.68.0-1.el8
B
gsm
1.0.17-5.el8
B
pulseaudio-libs
11.1-23.el8
B
sound-theme-freedesktop
0.8-9.el8
B
dbus
1:1.12.8-9.el8
B
dbus-common
1:1.12.8-9.el8
B
libxslt
1.1.32-4.el8
B
breeze-icon-theme
5.68.0-1.el8
B
sgml-common
0.6.3-50.el8
B
xml-common
0.6.3-50.el8
B
qt5-qtxmlpatterns
5.11.1-2.el8
iptables-libs
1.8.4-10.el8
B
json-c
0.13.1-0.2.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-193.el8
B
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
alsa-lib
1.2.1.2-3.el8
B
kf5-kio-ntlm
5.68.0-1.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
hunspell-en-US
0.20140811.1-12.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
libasyncns
0.8-14.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
device-mapper
8:1.02.169-3.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
kf5-kio-doc
5.68.0-1.el8
B
kf5-kwallet-libs
5.68.0-1.el8
B
libvorbis
1:1.3.6-2.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
kf5-kwallet
5.68.0-1.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
B
libtdb
1.4.2-2.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
mesa-libEGL-devel
19.1.4-2.el8
polkit-libs
0.115-11.el8
B
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
kf5-sonnet-ui
5.68.0-1.el8
B
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
kde-filesystem
4-63.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
flac-libs
1.3.2-9.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
systemd
239-30.el8_2
B
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
kf5-ktextwidgets
5.68.0-1.el8
B
kmod-libs
25-16.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
acl
2.2.53-1.el8
B
cryptsetup-libs
2.2.2-1.el8
B
libseccomp
2.4.1-1.el8
B
docbook-dtds
1.0-69.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.169-3.el8
B
xdg-user-dirs
0.17-1.el8
B
libsndfile
1.0.28-10.el8
B
docbook-style-xsl
1.79.2-7.el8
B
kf5-kdoctools
5.68.0-1.el8
B
dbus-daemon
1:1.12.8-9.el8
B
systemd-pam
239-30.el8_2
B
libXtst
1.2.3-7.el8
B
dbus-tools
1:1.12.8-9.el8
B
libpcap
14:1.9.0-3.el8
B
gstreamer1
1.16.1-2.el8
B