kapow

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1158
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
libxml2-devel
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
3
kernel-headers
5.14.0-427.13.1.el9_4
5.14.0-427.18.1.el9_4
4
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
4
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

2024-05-16 03:48:16
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:27
Package dependencies resolved successfuly
qt6-linguist
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
1
gcc-c++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
qt6-qttools-devel
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
1
qt6-qtbase-devel
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
1
qt6-qtbase-postgresql
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
2
qt6-qtbase
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qttools-common
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qtbase-gui
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
2
qt6-doctools
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qtbase-mysql
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-rpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
2
pcre2-utf16
10.40-2.el9
10.40-5.el9
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
2
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
2
qt6-qttools-libs-designercomponents
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qtbase-odbc
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qttools-libs-help
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
qt6-qtdeclarative
6.5.2-1.el9
6.6.2-1.el9
2
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
2
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
2
qt6-qttools
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
qt6-qttools-libs-designer
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
expat
2.5.0-1.el9_3.1
2.5.0-2.el9_4
2
libstdc++-devel
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
qt6-designer
6.5.2-2.el9
6.6.2-1.el9
2
libxkbcommon-devel
1.0.3-4.el9
2
clang-libs
17.0.6-5.el9
2
qt6-qtbase-ibase
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
2
glibc-devel
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
3
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
qt6-qtbase-common
6.5.2-5.el9
6.6.2-1.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
3
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
3
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
3
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
3
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.4
3.8.3-4.el9_4
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
3
libssh
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
3
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
3
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
3
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
3
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.2.1-6.3.el9
3
libxml2-devel
2.9.13-5.el9_3
3
clang-resource-filesystem
17.0.6-5.el9
3
zlib-devel
1.2.11-40.el9
4
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
4
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9_3.1
21.2.3-8.el9
4
xz-devel
5.2.5-8.el9_0
4
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
4
libssh-config
0.10.4-12.el9_3
0.10.4-13.el9
4
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
4
curl
7.76.1-26.el9_3.3
7.76.1-29.el9_4
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
4
gcc-toolset-13-gcc
13.2.1-6.3.el9
4
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.12
2.34-100.el9
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9_3.1
2.35.2-43.el9
4
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.2.1-6.3.el9
4
gcc-toolset-13-runtime
13.0-2.el9
4
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
clang16-resource-filesystem
16.0.6-6.el9
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
redhat-release
9.3-0.7.el9
9.4-0.4.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
clang16-libs
16.0.6-6.el9
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
llvm16-libs
16.0.6-8.el9
less
590-3.el9_3
B
man-db
2.9.3-7.el9
B
tcl
1:8.6.10-7.el9
B
python3-setools
4.4.4-1.el9
B
libselinux-utils
3.6-1.el9
B
python3-libselinux
3.6-1.el9
B
scl-utils
1:2.0.3-4.el9
B
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
B
python3-audit
3.1.2-2.el9
B
policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
procps-ng
3.3.17-14.el9
B
checkpolicy
3.6-1.el9
B
python3-policycoreutils
3.6-2.1.el9
B
python3-libsemanage
3.6-1.el9
B
gcc-toolset-13-binutils
2.40-21.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
B
libpipeline
1.5.3-4.el9
B
policycoreutils-python-utils
3.6-2.1.el9
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-21.el9
B
hwdata
0.348-9.11.el9
0.348-9.13.el9
B
python3-distro
1.5.0-7.el9
B
jansson
2.14-1.el9
B
environment-modules
5.3.0-1.el9
B
2024-05-01 03:27:21
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-01 02:56:22
Package resolution failed
 • Problem: conflicting requests
  - nothing provides libQt6Qml.so.6(Qt_6.5_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt6-linguist-6.5.2-2.el9.x86_64
 • Problem: conflicting requests
  - nothing provides libQt6Gui.so.6(Qt_6.5_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt6-qttools-devel-6.5.2-2.el9.x86_64
2024-04-30 21:56:01
Package resolution failed
 • Problem: conflicting requests
  - nothing provides libQt6Gui.so.6(Qt_6.5_PRIVATE_API)(64bit) needed by qt6-qttools-devel-6.5.2-2.el9.x86_64
 • Problem: package qt6-linguist-6.5.2-2.el9.x86_64 requires libQt6UiTools.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt6-linguist-6.5.2-2.el9.x86_64 requires libQt6UiTools.so.6(Qt_6)(64bit), but none of the providers can be installed
  - package qt6-linguist-6.5.2-2.el9.x86_64 requires libQt6UiTools.so.6(Qt_6.5_PRIVATE_API)(64bit), but none of the providers can be installed
  - conflicting requests
  - nothing provides qt6-qtbase(x86-64) = 6.5.2 needed by qt6-qttools-6.5.2-2.el9.x86_64
cmake
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
1
llvm16-libs
16.0.6-8.el9
2
clang16-libs
16.0.6-6.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
2
vulkan-loader-devel
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
2
mesa-libEGL-devel
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
2
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-1.el9_3.1
2
cmake-data
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
2
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
2
cmake-filesystem
3.20.2-9.el9_3
3.26.5-2.el9
2
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
libX11-devel
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
3
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.7.6-23.el9_3.4
3
xcb-util-cursor
0.1.3-13.el9
0.1.4-3.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
vulkan-headers
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
3
vulkan-loader
1.3.250.1-1.el9
1.3.268.0-1.el9
3
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
3
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
3
libX11-xcb
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
mesa-libEGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
libdrm
2.4.115-1.el9
2.4.117-1.el9
3
mesa-libgbm
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
3
clang16-resource-filesystem
16.0.6-6.el9
3
mesa-libglapi
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
mesa-vulkan-drivers
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-7.el9_3.1
4
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-83.el9_3.12
4
mesa-libGL
23.1.4-1.el9
23.3.3-1.el9
4
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9_3
4
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-26.el9_3.3
4
kernel-headers
5.14.0-362.18.1.el9_3
5.14.0-427.13.1.el9_4
4
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-42.el9_3.1
4
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
clang-libs
16.0.6-1.el9
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
libselinux-utils
3.5-1.el9
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
gcc-toolset-13-libstdc++-devel
13.1.1-4.2.el9
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
libpipeline
1.5.3-4.el9
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
python3-setools
4.4.3-1.el9
gcc-toolset-13-binutils
2.40-13.el9
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
environment-modules
5.3.0-1.el9
man-db
2.9.3-7.el9
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
python3-libsemanage
3.5-2.el9
clang-resource-filesystem
16.0.6-1.el9
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
python3-libselinux
3.5-1.el9
python3-setuptools
53.0.0-12.el9
policycoreutils-python-utils
3.5-3.el9_3
policycoreutils
3.5-3.el9_3
scl-utils
1:2.0.3-4.el9
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
B
python3-policycoreutils
3.5-3.el9_3
jansson
2.14-1.el9
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.3-0.7.el9
B
gcc-toolset-13-gcc-c++
13.1.1-4.2.el9
python3-audit
3.0.7-104.el9
gcc-toolset-13-runtime
13.0-2.el9
python3-distro
1.5.0-7.el9
tcl
1:8.6.10-7.el9
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
checkpolicy
3.5-1.el9
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
less
590-2.el9_2
gcc-toolset-13-gcc
13.1.1-4.2.el9
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
procps-ng
3.3.17-13.el9
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
B
gcc-toolset-13-binutils-gold
2.40-13.el9
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
Previous history