jpegxl

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
314
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
1-8.el9
3.3.0.2-1.el9
B
No dependency changes
zlib-devel
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
1
qt5-qtbase-devel
5.15.3-1.el9
5.15.9-7.el9
1
gcc-c++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
1
libwebp-devel
1.2.0-7.el9_2
1.2.0-8.el9_3
1
extra-cmake-modules
5.105.0-1.el9
5.108.0-1.el9
1
qt5-qtx11extras-devel
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
1
qt5-rpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
2
mesa-libGL-devel
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
2
mesa-libEGL-devel
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
2
libstdc++-devel
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
glib2-devel
2.68.4-6.el9
2.68.4-11.el9
2
libstdc++
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-8.el9_2.1
1:27.2-9.el9
2
libgcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
vulkan-loader-devel
1.3.239.0-1.el9
1.3.250.1-1.el9
2
gcc
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
2
qt5-qtbase-gui
5.15.3-1.el9
5.15.9-7.el9
2
zlib
1.2.11-39.el9
1.2.11-40.el9
2
python3
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
2
ncurses-libs
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
2
kf5-rpm-macros
5.105.0-1.el9
5.108.0-1.el9
2
glib2
2.68.4-6.el9
2.68.4-11.el9
2
libtiff-devel
4.4.0-8.el9_2
4.4.0-10.el9
2
qt5-linguist
5.15.3-4.el9
5.15.9-3.el9
2
glibc
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
2
qt5-qtx11extras
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
2
gmp
1:6.2.0-10.el9
1:6.2.0-13.el9
2
qt5-qtbase
5.15.3-1.el9
5.15.9-7.el9
2
libcurl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
2
libwebp
1.2.0-7.el9_2
1.2.0-8.el9_3
2
ncurses-base
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
3
librsvg2
2.50.7-1.el9_2.1
2.50.7-2.el9
3
libmount-devel
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
3
mesa-libGL
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
3
dbus-libs
1:1.12.20-7.el9_2.1
1:1.12.20-8.el9
3
glibc-common
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
python3-devel
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
3
libffi-devel
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
3
libdrm
2.4.114-1.el9
2.4.115-1.el9
3
elfutils-libelf
0.188-3.el9
0.189-3.el9
3
cpp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
libssh
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
3
glibc-devel
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
systemd-libs
252-14.el9_2.3
252-18.el9
3
libX11
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
3
libtiff
4.4.0-8.el9_2
4.4.0-10.el9
3
alternatives
1.20-2.el9
1.24-1.el9
3
qt5-qtbase-common
5.15.3-1.el9
5.15.9-7.el9
3
libX11-xcb
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
3
libxml2
2.9.13-3.el9_2.1
2.9.13-4.el9
3
mesa-libEGL
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
3
libdrm-devel
2.4.114-1.el9
2.4.115-1.el9
3
cups-libs
1:2.3.3op2-16.el9_2.1
1:2.3.3op2-21.el9
3
binutils
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
3
libgomp
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
3
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.2
3.9.18-1.el9_3
3
libmount
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
3
openldap
2.6.2-3.el9
2.6.3-1.el9
3
mesa-libgbm
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
3
libffi
3.4.2-7.el9
3.4.2-8.el9
3
vulkan-loader
1.3.239.0-1.el9
1.3.250.1-1.el9
3
vulkan-headers
1.3.239.0-2.el9
1.3.250.1-1.el9
3
rpm
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
3
mesa-libglapi
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
3
libgs
9.54.0-10.el9_2
9.54.0-14.el9_3
3
gnutls
3.7.6-21.el9_2
3.7.6-23.el9
3
qt5-qttools-common
5.15.3-4.el9
5.15.9-3.el9
3
krb5-libs
1.20.1-9.el9_2
1.21.1-1.el9
3
libX11-devel
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
3
libnghttp2
1.43.0-5.el9_2.1
1.43.0-5.el9_3.1
3
openssl-libs
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
3
libproxy
0.4.15-35.el9
3
xorg-x11-proto-devel
2021.4-2.el9
2022.2-1.el9
4
glibc-headers
2.34-60.el9_2.7
2.34-83.el9_3.7
4
libblkid-devel
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
4
libblkid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
4
mesa-vulkan-drivers
22.3.0-2.el9
23.1.4-1.el9
4
crypto-policies
20221215-1.git9a18988....
20230731-1.git94f0e2c....
4
curl
7.76.1-23.el9_2.4
7.76.1-26.el9_3.2
4
kernel-headers
5.14.0-284.30.1.el9_2
5.14.0-362.8.1.el9_3
4
python3-pip-wheel
21.2.3-6.el9
21.2.3-7.el9
4
libX11-common
1.7.0-7.el9
1.7.0-8.el9
4
elfutils-debuginfod-client
0.188-3.el9
0.189-3.el9
4
libuuid
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
4
binutils-gold
2.35.2-37.el9
2.35.2-42.el9
4
libquadmath-devel
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
4
libssh-config
0.10.4-8.el9
0.10.4-11.el9
4
valgrind-devel
1:3.19.0-3.el9
1:3.21.0-7.el9
4
avahi-libs
0.8-12.el9_2.1
0.8-15.el9
4
perl-FileHandle
2.03-480.el9
B
perl-URI
5.09-3.el9
B
findutils
1:4.8.0-5.el9
1:4.8.0-6.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
B
which
2.21-28.el9
2.21-29.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-460.el9
0.076-461.el9
B
llvm-libs
15.0.7-1.el9
16.0.6-4.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
openssl
1:3.0.7-17.el9_2
1:3.0.7-24.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-1.el9
25.2-2.el9
B
kernel-srpm-macros
1.0-12.el9
1.0-13.el9
B
valgrind
1:3.19.0-3.el9
1:3.21.0-7.el9
B
annobin
11.05-1.el9
12.12-1.el9
B
libsemanage
3.5-1.el9
3.5-2.el9
B
elfutils
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
libedit
3.1-37.20210216cv...
3.1-38.20210216cv...
B
qt5-srpm-macros
5.15.3-1.el9
5.15.9-1.el9
B
gdb-minimal
10.2-10.el9
10.2-11.el9
B
util-linux
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
pam
1.5.1-14.el9
1.5.1-15.el9
B
hwdata
0.348-9.7.el9
0.348-9.11.el9
B
libfdisk
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
libgfortran
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
lua-libs
5.4.4-3.el9
5.4.4-4.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
file-libs
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-22.el9
4.16.1.3-25.el9
B
redhat-release
9.2-0.13.el9
9.3-0.5.el9
B
audit-libs
3.0.7-103.el9
3.0.7-104.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
elfutils-libs
0.188-3.el9
0.189-3.el9
B
util-linux-core
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
B
libsmartcols
2.37.4-11.el9_2
2.37.4-15.el9
B
file
5.39-12.1.el9_2
5.39-14.el9
B
libquadmath
11.3.1-4.3.el9
11.4.1-2.1.el9
B
perl-Data-Dumper
2.174-462.el9
B
perl-Mozilla-CA
20200520-6.el9
B
shadow-utils
2:4.9-6.el9
2:4.9-8.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-1.el9
3.2.0-2.el9
B
redhat-rpm-config
199-1.el9
201-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
B
perl-Digest
1.19-4.el9
B
perl-Digest-MD5
2.58-4.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
B
ncurses
6.2-8.20210508.el9
6.2-10.20210508.el9
B
perl-libnet
3.13-4.el9
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
1.9.0-1.el9
B
perl-IO-Socket-IP
0.41-5.el9
B
No dependency changes
libcurl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
2
libnghttp2
1.43.0-5.el9
1.43.0-5.el9_2.1
3
curl
7.76.1-23.el9_2.2
7.76.1-23.el9_2.4
4
epel-rpm-macros
9-12.el9
9-13.el9
B
rust-srpm-macros-epel
24-6.el9
25.2-1.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
B
libwebp-devel
1.2.0-6.el9_1
1.2.0-7.el9_2
1
python3
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
2
glibc
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
2
libwebp
1.2.0-6.el9_1
1.2.0-7.el9_2
2
glibc-gconv-extra
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
glibc-minimal-langpack
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
python3-devel
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
3
glibc-common
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
python3-libs
3.9.16-1.el9_2.1
3.9.16-1.el9_2.2
3
glibc-devel
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
3
libgs
9.54.0-9.el9
9.54.0-10.el9_2
3
glibc-headers
2.34-60.el9
2.34-60.el9_2.7
4
extra-cmake-modules
5.96.0-1.el9
5.105.0-1.el9
1
zlib-devel
1.2.11-34.el9
1.2.11-39.el9
1
cmake
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
1
gdk-pixbuf2-devel
2.42.6-2.el9
2.42.6-3.el9
1
libjpeg-turbo-devel
2.0.90-5.el9
2.0.90-6.el9_1
1
gcc-c++
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
1
libwebp-devel
1.2.0-3.el9
1.2.0-6.el9_1
1
highway-devel
1.0.1-2.el9
1.0.7-1.el9
1
perl-libs
4:5.32.1-479.el9
4:5.32.1-480.el9
2
cmake-data
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
python3
3.9.14-1.el9_1.1
3.9.16-1.el9_2.1
2
gdk-pixbuf2
2.42.6-2.el9
2.42.6-3.el9
2
libcurl
7.76.1-19.el9
7.76.1-23.el9_2.2
2
shared-mime-info
2.1-4.el9
2.1-5.el9
2
bash
5.1.8-5.el9
5.1.8-6.el9_1
2
vim-filesystem
2:8.2.2637-16.el9_0.3
2:8.2.2637-20.el9_1
2
libwebp
1.2.0-3.el9
1.2.0-6.el9_1
2
mesa-libGL-devel
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
2
emacs-filesystem
1:27.2-6.el9
1:27.2-8.el9_2.1
2
mesa-libEGL-devel
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
2
libtiff-devel
4.4.0-2.el9
4.4.0-8.el9_2
2
expat
2.4.9-1.el9_1
2.5.0-1.el9
2
glibc
2.34-40.el9
2.34-60.el9
2
perl-File-Basename
2.85-479.el9
2.85-480.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-479.el9
4:5.32.1-480.el9
2
cmake-rpm-macros
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
kf5-rpm-macros
5.96.0-1.el9
5.105.0-1.el9
2
perl-English
1.11-479.el9
1.11-480.el9
2
qt5-linguist
5.15.3-3.el9
5.15.3-4.el9
2
perl-File-Find
1.37-479.el9
1.37-480.el9
2
libstdc++-devel
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
libstdc++
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
pkgconf-pkg-config
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
2
perl-IO
1.43-479.el9
1.43-480.el9
2
glib2
2.68.4-5.el9
2.68.4-6.el9
2
libarchive
3.5.3-3.el9
3.5.3-4.el9
2
highway
1.0.1-2.el9
1.0.7-1.el9
2
libgcc
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
gcc
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
2
vulkan-loader-devel
1.3.224.0-2.el9
1.3.239.0-1.el9
2
libjpeg-turbo
2.0.90-5.el9
2.0.90-6.el9_1
2
glib2-devel
2.68.4-5.el9
2.68.4-6.el9
2
zlib
1.2.11-34.el9
1.2.11-39.el9
2
cmake-filesystem
3.20.2-7.el9
3.20.2-8.el9
2
libinput
1.19.3-2.el9_0
1.19.3-4.el9_2
3
libselinux
3.4-3.el9
3.5-1.el9
3
pkgconf-m4
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
3
rpm
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-40.el9
2.34-60.el9
3
gnutls
3.7.6-12.el9_0
3.7.6-21.el9_2
3
mesa-libGL
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
dbus-libs
1:1.12.20-6.el9
1:1.12.20-7.el9_2.1
3
openssl-libs
1:3.0.1-43.el9_0
1:3.0.7-17.el9_2
3
librsvg2
2.50.7-1.el9
2.50.7-1.el9_2.1
3
glibc-common
2.34-40.el9
2.34-60.el9
3
mesa-libEGL
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
gtk2
2.24.33-7.el9
2.24.33-8.el9
3
pango
1.48.7-2.el9
1.48.7-3.el9
3
qt5-qttools-common
5.15.3-3.el9
5.15.3-4.el9
3
perl-File-stat
1.09-479.el9
1.09-480.el9
3
vulkan-loader
1.3.224.0-2.el9
1.3.239.0-1.el9
3
libmount
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
3
libxml2
2.9.13-2.el9
2.9.13-3.el9_2.1
3
cups-libs
1:2.3.3op2-16.el9
1:2.3.3op2-16.el9_2.1
3
perl-SelectSaver
1.02-479.el9
1.02-480.el9
3
libmount-devel
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
3
perl-overload
1.31-479.el9
1.31-480.el9
3
perl-Errno
1.30-479.el9
1.30-480.el9
3
perl-vars
1.05-479.el9
1.05-480.el9
3
sqlite-libs
3.34.1-5.el9
3.34.1-6.el9_1
3
python3-devel
3.9.14-1.el9_1.1
3.9.16-1.el9_2.1
3
glibc-devel
2.34-40.el9
2.34-60.el9
3
krb5-libs
1.19.1-23.el9_1
1.20.1-9.el9_2
3
mesa-libgbm
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
fontconfig
2.14.0-1.el9
2.14.0-2.el9_1
3
libgomp
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
3
libgs
9.54.0-7.el9
9.54.0-9.el9
3
cpp
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
3
mesa-libglapi
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
3
pkgconf
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
3
elfutils-libelf
0.187-5.el9
0.188-3.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-40.el9
2.34-60.el9
3
libselinux-devel
3.4-3.el9
3.5-1.el9
3
perl-Symbol
1.08-479.el9
1.08-480.el9
3
libssh
0.9.6-3.el9
0.10.4-8.el9
3
libdrm
2.4.111-1.el9
2.4.114-1.el9
3
libtiff
4.4.0-2.el9
4.4.0-8.el9_2
3
perl-Fcntl
1.13-479.el9
1.13-480.el9
3
binutils
2.35.2-24.el9
2.35.2-37.el9
3
systemd-libs
250-12.el9_1
252-14.el9_2.3
3
libdrm-devel
2.4.111-1.el9
2.4.114-1.el9
3
vulkan-headers
1.3.224.0-1.el9
1.3.239.0-2.el9
3
python3-libs
3.9.14-1.el9_1.1
3.9.16-1.el9_2.1
3
avahi-libs
0.8-12.el9
0.8-12.el9_2.1
4
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-2.el9
2.42.6-3.el9
4
mesa-vulkan-drivers
22.1.5-2.el9
22.3.0-2.el9
4
libgcrypt
1.10.0-8.el9_0
1.10.0-10.el9_2
4
elfutils-debuginfod-client
0.187-5.el9
0.188-3.el9
4
ca-certificates
2022.2.54-90.2.el9_0
2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2
4
kernel-headers
5.14.0-162.6.1.el9_1
5.14.0-284.30.1.el9_2
4
libsepol-devel
3.4-1.1.el9
3.5-1.el9
4
cyrus-sasl-lib
2.1.27-20.el9
2.1.27-21.el9
4
libblkid
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
4
libcap
2.48-8.el9
2.48-9.el9_2
4
setup
2.13.7-7.el9
2.13.7-9.el9
4
python3-setuptools-wheel
53.0.0-10.el9
53.0.0-12.el9
4
rpm-libs
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
4
perl-mro
1.23-479.el9
1.23-480.el9
4
keyutils-libs
1.6.1-4.el9
1.6.3-1.el9
4
python3-setuptools
53.0.0-10.el9
53.0.0-12.el9
4
libtasn1
4.16.0-7.el9
4.16.0-8.el9_1
4
binutils-gold
2.35.2-24.el9
2.35.2-37.el9
4
tzdata
2022f-1.el9_1
2023c-1.el9
4
libuuid
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
4
jbig2dec-libs
0.19-6.el9
0.19-7.el9
4
glibc-headers
2.34-40.el9
2.34-60.el9
4
libquadmath-devel
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
4
coreutils
8.32-32.el9
8.32-34.el9
4
libsepol
3.4-1.1.el9
3.5-1.el9
4
libXpm
3.5.13-7.el9
3.5.13-8.el9_1
4
libwayland-client
1.19.0-4.el9
1.21.0-1.el9
4
perl-Class-Struct
0.66-479.el9
0.66-480.el9
4
libblkid-devel
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
4
crypto-policies
20220815-1.git0fbe86f.el9
20221215-1.git9a18988....
4
libwayland-server
1.19.0-4.el9
1.21.0-1.el9
4
perl-overloading
0.02-479.el9
0.02-480.el9
4
libssh-config
0.9.6-3.el9
0.10.4-8.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-479.el9
1.12-480.el9
4
curl
7.76.1-19.el9
7.76.1-23.el9_2.2
4
libpkgconf
1.7.3-9.el9
1.7.3-10.el9
4
perl-IPC-Open3
1.21-479.el9
1.21-480.el9
B
lua-libs
5.4.2-4.el9_0.3
5.4.4-3.el9
B
epel-rpm-macros
9-7.el9
9-12.el9
B
pyproject-rpm-macros
1.3.3-1.el9
1.6.2-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
B
zip
3.0-33.el9
3.0-35.el9
B
llvm-libs
14.0.6-1.el9
15.0.7-1.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
B
libfdisk
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
B
elfutils-libs
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
fpc-srpm-macros
1.3-7.el9
B
file-libs
5.39-10.el9
5.39-12.1.el9_2
B
libsemanage
3.4-2.el9
3.5-1.el9
B
tar
2:1.34-5.el9
2:1.34-6.el9_1
B
pyproject-srpm-macros
1.6.2-1.el9
B
perl-if
0.60.800-479.el9
0.60.800-480.el9
B
pam
1.5.1-12.el9
1.5.1-14.el9
B
libsmartcols
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
B
perl-subs
1.03-479.el9
1.03-480.el9
B
openblas
0.3.15-3.el9
0.3.21-2.el9
B
libgfortran
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
B
openblas-openmp
0.3.15-3.el9
0.3.21-2.el9
B
epel-release
9-4.el9
9-7.el9
B
util-linux-core
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
B
shadow-utils
2:4.9-5.el9
2:4.9-6.el9
B
util-linux
2.37.4-9.el9
2.37.4-11.el9_2
B
annobin
10.73-3.el9
11.05-1.el9
B
redhat-release
9.1-1.9.el9
9.2-0.13.el9
B
coreutils-common
8.32-32.el9
8.32-34.el9
B
file
5.39-10.el9
5.39-12.1.el9_2
B
redhat-rpm-config
196-1.el9
199-1.el9
B
go-srpm-macros
3.0.9-9.el9
3.2.0-1.el9
B
rust-srpm-macros-epel
24-6.el9
B
libeconf
0.4.1-2.el9
0.4.1-3.el9_2
B
kernel-srpm-macros
1.0-11.el9
1.0-12.el9
B
openssl
1:3.0.1-43.el9_0
1:3.0.7-17.el9_2
B
elfutils
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
ansible-srpm-macros
1-8.1.el9
1-10.el9
B
perl-POSIX
1.94-479.el9
1.94-480.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.187-5.el9
0.188-3.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
B
libquadmath
11.3.1-2.1.el9
11.3.1-4.3.el9
B
hwdata
0.348-9.5.el9
0.348-9.7.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-19.el9_1
4.16.1.3-22.el9
B
2023-09-13 13:35:36
Package dependencies resolved successfuly
Previous history