hypre

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
451
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

zlib
1.2.11-13.el8
1.2.11-16.el8_2
2
kernel-headers
4.18.0-193.14.3.el8_2
4.18.0-193.19.1.el8_2
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

epel-rpm-macros
8-13
8-16
B
dbus-common
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
B
iptables-libs
1.8.4-10.el8
1.8.4-10.el8_2.1
B
dbus
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
B
dbus-libs
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
B
dbus-daemon
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
B
fpc-srpm-macros
1.3-1.el8
B
kernel-headers
4.18.0-193.6.3.el8_2
4.18.0-193.14.3.el8_2
B
systemd
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
B
systemd-pam
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
B
dbus-tools
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
B
ca-certificates
2019.2.32-80.0.el8_1
2020.2.41-80.0.el8_2
B
systemd-libs
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
B
systemd-udev
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
B
No dependency changes
No dependency changes
libnghttp2
1.33.0-1.el8_0.1
1.33.0-3.el8_2.1
B
coreutils
8.30-6.el8_1.1
8.30-7.el8_2.1
4
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
coreutils-common
8.30-6.el8_1.1
8.30-7.el8_2.1
B
libzstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
kernel-headers
4.18.0-193.el8
4.18.0-193.6.3.el8_2
B
epel-rpm-macros
8-10
8-13
B
gnutls
3.6.8-9.el8
3.6.8-11.el8_2
B
zstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
1
gcc-gfortran
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
1
openblas-devel
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
1
openblas-openmp
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
openblas-threads
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
libgfortran
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openblas-serial64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
openmpi-devel
4.0.1-3.el8
4.0.2-2.el8
2
libquadmath-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openblas-openmp64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
glibc
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
2
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
2
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
2
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openblas-openmp64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
openblas-threads64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openblas-threads64
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
openblas-serial64_
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
libquadmath
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
openblas
0.3.3-2.el8
0.3.3-5.el8
2
binutils
2.30-58.el8_1.1
2.30-73.el8
3
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
3
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
glibc-devel
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
openmpi
4.0.1-3.el8
4.0.2-2.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
3
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
setup
2.12.2-2.el8_1.1
2.12.2-5.el8
4
ucx
1.4.0-3.el8
1.6.1-1.el8
4
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
4
librdmacm
22.3-1.el8
26.0-8.el8
4
libfabric
1.8.0-2.el8
1.9.0rc1-1.el8
4
numactl-libs
2.0.12-7.el8
2.0.12-9.el8
4
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
libibverbs
22.3-1.el8
26.0-8.el8
4
glibc-headers
2.28-72.el8_1.1
2.28-101.el8
4
libpsm2
10.3.58-2.el8
11.2.86-1.el8
4
torque-libs
4.2.10-17.el8
4
munge
0.5.13-1.el8
B
rdma-core
22.3-1.el8
26.0-8.el8
B
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
B
kmod
25-13.el8
25-16.el8
B
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
dracut
049-27.git2019090...
049-70.git2020022...
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
iptables-libs
1.8.2-16.el8
1.8.4-10.el8
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-10
B
systemd-pam
239-18.el8_1.4
239-30.el8_2
B
systemd-udev
239-18.el8_1.4
239-30.el8_2
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
systemd-libs
239-18.el8_1.4
239-30.el8_2
B
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
cryptsetup-libs
2.2.0-2.el8
2.2.2-1.el8
B
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
B
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
B
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
B
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
B
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
libnl3
3.4.0-5.el8
3.5.0-1.el8
B
sqlite-libs
3.26.0-4.el8_1
3.26.0-6.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
systemd
239-18.el8_1.4
239-30.el8_2
B
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
libibumad
22.3-1.el8
26.0-8.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
B
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
kmod-libs
25-13.el8
25-16.el8
B
kernel-headers
4.18.0-147.5.1.el8_1
4.18.0-193.el8
B
device-mapper
8:1.02.163-5.el8
8:1.02.169-3.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B