golang-honnef-tools

Package information

State
failing

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
341
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

python3
3.9.19-1.el9
3.9.19-2.el9
2
golang
1.22.3-2.el9
1.22.4-1.el9
2
golang-src
1.22.3-2.el9
1.22.4-1.el9
3
python3-libs
3.9.19-1.el9
3.9.19-2.el9
3
golang-bin
1.22.3-2.el9
1.22.4-1.el9
3
filesystem
3.16-2.el9
3.16-5.el9
3
glibc
2.34-110.el9
2.34-113.el9
3
glibc-common
2.34-110.el9
2.34-113.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-110.el9
2.34-113.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-110.el9
2.34-113.el9
4
python-srpm-macros
3.9-53.el9
3.9-54.el9
4
shadow-utils
2:4.9-8.el9
2:4.9-9.el9
B
glibc-headers
2.34-110.el9
2.34-113.el9
B
systemd-libs
252-35.el9
252-38.el9
B
glibc-devel
2.34-110.el9
2.34-113.el9
B
binutils
2.35.2-43.el9
2.35.2-48.el9
B
gdb-minimal
10.2-13.el9
14.2-3.el9
B
llvm-libs
17.0.6-5.el9
18.1.6-3.el9
B
kernel-headers
5.14.0-460.el9
5.14.0-474.el9
B
libdb
5.3.28-53.el9
5.3.28-54.el9
B
perl-Net-SSLeay
1.92-2.el9
1.94-1.el9
B
perl-IO-Socket-SSL
2.073-1.el9
2.073-2.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.3-1.el9
0.6.5-1.el9
B
pam
1.5.1-19.el9
1.5.1-20.el9
B
binutils-gold
2.35.2-43.el9
2.35.2-48.el9
B
golang
1.22.1-1.el9
1.22.3-2.el9
2
python3
3.9.18-3.el9
3.9.19-1.el9
2
openssl-devel
1:3.2.1-1.el9
1:3.2.2-2.el9
3
python3-libs
3.9.18-3.el9
3.9.19-1.el9
3
golang-src
1.22.1-1.el9
1.22.3-2.el9
3
golang-bin
1.22.1-1.el9
1.22.3-2.el9
3
glibc
2.34-105.el9
2.34-110.el9
3
glibc-common
2.34-105.el9
2.34-110.el9
4
rpm
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-30.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-105.el9
2.34-110.el9
4
gdbm-libs
1:1.19-4.el9
1:1.23-1.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-105.el9
2.34-110.el9
4
openssl-libs
1:3.2.1-1.el9
1:3.2.2-2.el9
4
rpm-build
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-30.el9
B
elfutils
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
systemd-libs
252-32.el9
252-35.el9
B
centos-stream-repos
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
kernel-headers
5.14.0-437.el9
5.14.0-460.el9
B
centos-stream-release
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
elfutils-libelf
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-24.el9
9.0-26.el9
B
glibc-headers
2.34-105.el9
2.34-110.el9
B
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-30.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
qt6-srpm-macros
6.6.2-1.el9.next
6.6.2-1.el9
B
libxml2
2.9.13-5.el9
2.9.13-6.el9
B
openssl
1:3.2.1-1.el9
1:3.2.2-2.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-29.el9
4.16.1.3-30.el9
B
pcre
8.44-3.el9.3
8.44-4.el9
B
elfutils-debuginfod-client
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
glibc-devel
2.34-105.el9
2.34-110.el9
B
elfutils-libs
0.190-2.el9
0.191-4.el9
B
libnghttp2
1.43.0-5.el9.1
1.43.0-6.el9
B
2024-05-28 03:41:20
Package dependencies resolved successfuly
go-rpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
1
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
2
go-rpm-macros-golist-symlink
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
2
bash
5.1.8-6.el9
5.1.8-9.el9
2
golang
1.21.7-1.el9
1.22.1-1.el9
2
golang-bin
1.21.7-1.el9
1.22.1-1.el9
3
golang-src
1.21.7-1.el9
1.22.1-1.el9
3
glibc
2.34-100.el9
2.34-105.el9
3
openssl-devel
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
3
openssl-libs
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9
4
tzdata
2024a-1.el9
2024a-2.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
21.3.1-1.el9
4
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-105.el9
4
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9.next
B
openssl
1:3.0.7-27.el9
1:3.2.1-1.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
0.3.1-1.el9
B
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-105.el9
B
libeconf
0.4.1-3.el9
0.4.1-4.el9
B
kernel-headers
5.14.0-427.el9
5.14.0-437.el9
B
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-105.el9
B
crypto-policies
20240202-1.git283706d.el9
20240304-1.gitb1c706d.el9
B
openldap
2.6.6-1.el9
2.6.6-3.el9
B
systemd-libs
252-27.el9
252-32.el9
B
perl-Scalar-List-Utils
4:1.56-461.el9
4:1.56-462.el9
B
krb5-libs
1.21.1-1.el9
1.21.1-2.el9
B
golang
1.21.3-5.el9
1.21.7-1.el9
2
golang-src
1.21.3-5.el9
1.21.7-1.el9
3
openssl-devel
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
3
golang-bin
1.21.3-5.el9
1.21.7-1.el9
3
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
4
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
4
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
4
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
libcurl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9
1:3.0.7-27.el9
B
kernel-headers
5.14.0-419.el9
5.14.0-427.el9
B
curl
7.76.1-28.el9
7.76.1-29.el9
B
libssh
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
pam
1.5.1-18.el9
1.5.1-19.el9
B
pcre2
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
systemd-libs
252-26.el9
252-27.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libssh-config
0.10.4-12.el9
0.10.4-13.el9
B
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
pcre2-syntax
10.40-4.el9
10.40-5.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.0-1.el9
B
python3
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
2
python3-libs
3.9.18-2.el9
3.9.18-3.el9
3
glibc
2.34-99.el9
2.34-100.el9
3
glibc-common
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-99.el9
2.34-100.el9
4
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
B
systemd-libs
252-24.el9
252-26.el9
B
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
B
glibc-devel
2.34-99.el9
2.34-100.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
llvm-libs
17.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
B
kernel-headers
5.14.0-412.el9
5.14.0-419.el9
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
pam
1.5.1-17.el9
1.5.1-18.el9
B
glibc-headers
2.34-99.el9
2.34-100.el9
B
crypto-policies
20231113-1.gite9247c2.el9
20240202-1.git283706d.el9
B
redhat-rpm-config
206-1.el9
207-1.el9
3
annobin
12.31-1.el9
12.31-2.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
systemd-libs
252-23.el9
252-24.el9
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
kernel-headers
5.14.0-410.el9
5.14.0-412.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-12.el9
B
golang-x-sys-devel
0.10.0-1.el9
0.16.0-1.el9
1
golang-x-mod-devel
0.12.0-1.el9
0.14.0-1.el9
2
python3
3.9.18-1.el9
3.9.18-2.el9
2
golang-x-crypto-devel
0-0.24.20220918...
0.18.0-1.el9
2
golang-x-net-devel
0.19.0-1.el9
0.20.0-1.el9
2
python3-libs
3.9.18-1.el9
3.9.18-2.el9
3
glibc
2.34-94.el9
2.34-99.el9
3
libgcc
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
glibc-gconv-extra
2.34-94.el9
2.34-99.el9
4
glibc-common
2.34-94.el9
2.34-99.el9
4
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
sqlite-libs
3.34.1-6.el9
3.34.1-7.el9
4
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
4
glibc-minimal-langpack
2.34-94.el9
2.34-99.el9
4
gcc
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
4
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
4
centos-stream-release
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
B
cpp
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
libstdc++
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
B
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
pam
1.5.1-16.el9
1.5.1-17.el9
B
systemd-libs
252-21.el9
252-23.el9
B
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
B
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
B
glibc-devel
2.34-94.el9
2.34-99.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
B
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
B
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
gdb-minimal
10.2-12.el9
10.2-13.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
B
centos-gpg-keys
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
centos-stream-repos
9.0-23.el9
9.0-24.el9
B
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
B
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
B
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
B
llvm-libs
17.0.1-3.el9
17.0.6-4.el9
B
kernel-headers
5.14.0-402.el9
5.14.0-410.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
glibc-headers
2.34-94.el9
2.34-99.el9
B
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
B
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
libgomp
11.4.1-2.3.el9
11.4.1-3.el9
B
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
B
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
B
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
B
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
B
Previous history