globus-xio-udt-driver

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
415
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

kernel-headers
4.18.0-348.el8
4.18.0-348.2.1.el8_5
4

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

gcc-c++
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
1
gcc
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
1
bash
4.4.20-1.el8_4
4.4.20-2.el8
2
libgomp
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
2
libstdc++
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
2
glib2-devel
2.56.4-10.el8_4.1
2.56.4-156.el8
2
perl-interpreter
4:5.26.3-419.el8_4.1
4:5.26.3-420.el8
2
cpp
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
2
glibc-devel
2.28-151.el8
2.28-164.el8
2
perl-libs
4:5.26.3-419.el8_4.1
4:5.26.3-420.el8
2
glibc
2.28-151.el8
2.28-164.el8
2
libstdc++-devel
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
2
libgcc
8.4.1-1.el8
8.5.0-4.el8_5
2
binutils
2.30-93.el8
2.30-108.el8_5.1
2
gnutls-devel
3.6.14-8.el8_3
3.6.16-4.el8
2
glib2
2.56.4-10.el8_4.1
2.56.4-156.el8
3
libxcrypt
4.1.1-4.el8
4.1.1-6.el8
3
coreutils
8.30-8.el8
8.30-12.el8
3
gnutls-dane
3.6.14-8.el8_3
3.6.16-4.el8
3
pcre
8.42-4.el8
8.42-6.el8
3
perl-macros
4:5.26.3-419.el8_4.1
4:5.26.3-420.el8
3
nettle-devel
3.4.1-4.el8_3
3.4.1-7.el8
3
glibc-common
2.28-151.el8
2.28-164.el8
3
pcre-devel
8.42-4.el8
8.42-6.el8
3
gnutls-c++
3.6.14-8.el8_3
3.6.16-4.el8
3
elfutils-libelf
0.182-3.el8
0.185-1.el8
3
perl-IO
1.38-419.el8_4.1
1.38-420.el8
3
filesystem
3.8-3.el8
3.8-6.el8
3
libxcrypt-devel
4.1.1-4.el8
4.1.1-6.el8
3
platform-python
3.6.8-39.el8_4
3.6.8-41.el8
3
gnutls
3.6.14-8.el8_3
3.6.16-4.el8
3
libmount
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
3
perl-Errno
1.28-419.el8_4.1
1.28-420.el8
3
glibc-headers
2.28-151.el8
2.28-164.el8
3
ncurses-libs
6.1-7.20180224.el8
6.1-9.20180224.el8
3
chkconfig
1.13-2.el8
1.19.1-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-151.el8
2.28-164.el8
3
libuuid
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
4
python3-pip-wheel
9.0.3-19.el8
9.0.3-20.el8
4
libsepol
2.9-2.el8
2.9-3.el8
4
libuuid-devel
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
4
crypto-policies
20210209-1.gitbfb6bed....
20210617-1.gitc776d3e.el8
4
pcre-utf16
8.42-4.el8
8.42-6.el8
4
nettle
3.4.1-4.el8_3
3.4.1-7.el8
4
ncurses-base
6.1-7.20180224.el8
6.1-9.20180224.el8
4
python3-libs
3.6.8-39.el8_4
3.6.8-41.el8
4
autoconf
2.69-27.el8
2.69-29.el8
4
dbus
1:1.12.8-12.el8_4.2
1:1.12.8-14.el8
4
libblkid
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
4
openssl-libs
1:1.1.1g-15.el8_3
1:1.1.1k-4.el8
4
libcap
2.26-4.el8
2.26-5.el8
4
unbound-libs
1.7.3-15.el8
1.7.3-17.el8
4
ncurses
6.1-7.20180224.el8
6.1-9.20180224.el8
4
pcre-cpp
8.42-4.el8
8.42-6.el8
4
kernel-headers
4.18.0-305.25.1.el8_4
4.18.0-348.el8
4
pcre-utf32
8.42-4.el8
8.42-6.el8
4
coreutils-common
8.30-8.el8
8.30-12.el8
4
tpm2-tss
2.3.2-3.el8
2.3.2-4.el8
B
rpm-build
4.14.3-14.el8_4
4.14.3-19.el8
B
libpcap
14:1.9.1-5.el8
iptables-libs
1.8.4-17.el8_4.1
file
5.33-16.el8_3.1
5.33-20.el8
B
keyutils-libs
1.5.10-6.el8
1.5.10-9.el8
B
elfutils-libs
0.182-3.el8
0.185-1.el8
B
rdma-core
32.0-4.el8
which
2.21-12.el8
2.21-16.el8
B
dbus-libs
1:1.12.8-12.el8_4.2
1:1.12.8-14.el8
B
systemd-libs
239-45.el8_4.3
239-51.el8
B
krb5-libs
1.18.2-8.3.el8_4
1.18.2-14.el8
B
rpm-libs
4.14.3-14.el8_4
4.14.3-19.el8
B
annobin
9.50-1.el8
9.72-1.el8_5.2
B
dwz
0.12-9.el8
0.12-10.el8
B
pciutils
3.7.0-1.el8
dbus-tools
1:1.12.8-12.el8_4.2
1:1.12.8-14.el8
B
libgcrypt
1.8.5-4.el8
1.8.5-6.el8
B
systemd-pam
239-45.el8_4.3
239-51.el8
B
hwdata
0.314-8.8.el8
cmake-filesystem
3.18.2-11.el8_4
3.20.2-4.el8
B
libssh-config
0.9.4-2.el8
0.9.4-3.el8
B
systemd
239-45.el8_4.3
239-51.el8
B
device-mapper-libs
8:1.02.175-5.el8
8:1.02.177-10.el8
B
shadow-utils
2:4.6-12.el8
2:4.6-14.el8
B
dbus-common
1:1.12.8-12.el8_4.2
1:1.12.8-14.el8
B
libcap-ng
0.7.9-5.el8
0.7.11-1.el8
B
kmod-libs
25-17.el8
25-18.el8
B
gsettings-desktop-schemas
3.32.0-5.el8
3.32.0-6.el8
B
json-c
0.13.1-0.4.el8
0.13.1-2.el8
B
pciutils-libs
3.7.0-1.el8
pam
1.3.1-14.el8
1.3.1-15.el8
B
elfutils
0.182-3.el8
0.185-1.el8
B
libcurl
7.61.1-18.el8_4.2
7.61.1-22.el8
B
libsmartcols
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
B
sqlite-libs
3.26.0-13.el8
3.26.0-15.el8
B
file-libs
5.33-16.el8_3.1
5.33-20.el8
B
openldap
2.4.46-17.el8_4
2.4.46-18.el8
B
libfdisk
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
B
rpm
4.14.3-14.el8_4
4.14.3-19.el8
B
libtirpc
1.1.4-4.el8
1.1.4-5.el8
B
device-mapper
8:1.02.175-5.el8
8:1.02.177-10.el8
B
lua-libs
5.3.4-11.el8
5.3.4-12.el8
B
libnl3
3.5.0-1.el8
rpm-build-libs
4.14.3-14.el8_4
4.14.3-19.el8
B
util-linux
2.32.1-27.el8
2.32.1-28.el8
B
libibverbs
32.0-4.el8
curl
7.61.1-18.el8_4.2
7.61.1-22.el8
B
redhat-release
8.4-0.6.el8
8.5-0.8.el8
B
emacs-filesystem
1:26.1-5.el8
1:26.1-7.el8
B
epel-rpm-macros
8-25
8-26
B
libssh
0.9.4-2.el8
0.9.4-3.el8
B
libcom_err
1.45.6-1.el8
1.45.6-2.el8
B
qt5-srpm-macros
5.12.5-3.el8
5.15.2-1.el8
B
gdb-headless
8.2-15.el8
8.2-16.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.182-3.el8
0.185-1.el8
B
dbus-daemon
1:1.12.8-12.el8_4.2
1:1.12.8-14.el8
B
platform-python
3.6.8-38.el8_4
3.6.8-39.el8_4
3
kernel-headers
4.18.0-305.19.1.el8_4
4.18.0-305.25.1.el8_4
4
python3-libs
3.6.8-38.el8_4
3.6.8-39.el8_4
4
tzdata
2021c-1.el8
2021e-1.el8
4
epel-rpm-macros
8-24
8-25
B
curl
7.61.1-18.el8_4.1
7.61.1-18.el8_4.2
B
iptables-libs
1.8.4-17.el8
1.8.4-17.el8_4.1
B
libcurl
7.61.1-18.el8_4.1
7.61.1-18.el8_4.2
B
No dependency changes
tzdata
2021a-1.el8
2021c-1.el8
4
No dependency changes
platform-python
3.6.8-37.el8
3.6.8-38.el8_4
3
python3-libs
3.6.8-37.el8
3.6.8-38.el8_4
4
libdb-utils
5.3.28-40.el8
5.3.28-42.el8_4
B
libcurl
7.61.1-18.el8
7.61.1-18.el8_4.1
B
krb5-libs
1.18.2-8.el8
1.18.2-8.3.el8_4
B
ca-certificates
2020.2.41-80.0.el8_2
2021.2.50-80.0.el8_4
B
curl
7.61.1-18.el8
7.61.1-18.el8_4.1
B
libdb
5.3.28-40.el8
5.3.28-42.el8_4
B
libmetalink
0.1.3-7.el8
kernel-headers
4.18.0-305.12.1.el8_4
4.18.0-305.19.1.el8_4
4
epel-release
8-11.el8
8-13.el8
B
epel-rpm-macros
8-22
8-24
B
globus-common-devel
18.10-1.el8
18.11-1.el8
1
globus-xio-devel
6.4-1.el8
6.5-1.el8
1
globus-common
18.10-1.el8
18.11-1.el8
2
globus-xio
6.4-1.el8
6.5-1.el8
2
Previous history