git-cola

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
563
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

openssl-libs
1:1.1.1g-12.el8_3
1:1.1.1g-15.el8_3
3
fedpkg-minimal
1.1.0-12.el8
1.2.0-1.el8
B

Most recent builds

complete
2021-02-17 14:16:43
perl-libs
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
perl-interpreter
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
2
glibc
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
2
glibc-common
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
perl-macros
4:5.26.3-416.el8
4:5.26.3-417.el8_3
3
dbus-libs
1:1.12.8-11.el8
1:1.12.8-12.el8_3
3
perl-IO
1.38-416.el8
1.38-417.el8_3
3
perl-Errno
1.28-416.el8
1.28-417.el8_3
3
glibc-all-langpacks
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
3
tzdata
2020d-1.el8
2021a-1.el8
4
glibc-headers
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
B
lua-srpm-macros
1-2.el8
1-3.el8
B
kernel-headers
4.18.0-240.8.1.el8_3
4.18.0-240.15.1.el8_3
B
glibc-devel
2.28-127.el8
2.28-127.el8_3.2
B
epel-rpm-macros
8-18
8-19
B
complete
2020-12-27 16:58:06
systemd-libs
239-41.el8_3
239-41.el8_3.1
3
libcurl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
3
openssl-libs
1:1.1.1g-11.el8
1:1.1.1g-12.el8_3
3
gnutls
3.6.14-6.el8
3.6.14-7.el8_3
3
kernel-headers
4.18.0-240.1.1.el8_3
4.18.0-240.8.1.el8_3
B
curl
7.61.1-14.el8
7.61.1-14.el8_3.1
B
epel-release
8-9.el8
8-10.el8
B
2020-12-09 14:40:14
Package dependencies resolved successfuly
2020-12-09 09:28:40
Package resolution failed
  • Problem: package git-2.27.0-1.el8.x86_64 requires perl(Term::ReadKey), but none of the providers can be installed
    - conflicting requests
    - nothing provides libperl.so.5.26()(64bit) needed by perl-TermReadKey-2.37-7.el8.x86_64
    - nothing provides perl(:MODULE_COMPAT_5.26.2) needed by perl-TermReadKey-2.37-7.el8.x86_64
complete
2020-11-21 20:42:20
epel-release
8-8.el8
8-9.el8
B
complete
2020-11-12 02:43:56
git
2.18.4-2.el8_2
2.27.0-1.el8
1
rsync
3.1.3-7.el8
3.1.3-9.el8
1
platform-python
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
2
qt5-qttools-libs-help
5.12.5-1.el8
5.12.5-2.el8
2
glibc
2.28-101.el8
2.28-127.el8
2
platform-python-devel
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
2
libxml2
2.9.7-7.el8
2.9.7-8.el8
2
git-core
2.18.4-2.el8_2
2.27.0-1.el8
2
util-linux
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
2
libgomp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
libsoup
2.62.3-1.el8
2.62.3-2.el8
2
chkconfig
1.11-1.el8
1.13-2.el8
2
qt5-qtbase
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
2
bash
4.4.19-10.el8
4.4.19-12.el8
2
libarchive
3.3.2-8.el8_1
3.3.2-9.el8
2
libstdc++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
2
libgcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtwebsockets
5.12.5-1.el8
5.12.5-2.el8
2
libxslt
1.1.32-4.el8
1.1.32-5.el8
2
perl-Git
2.18.4-2.el8_2
2.27.0-1.el8
2
libuuid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
2
git-core-doc
2.18.4-2.el8_2
2.27.0-1.el8
2
qt5-qttools-libs-designer
5.12.5-1.el8
5.12.5-2.el8
2
qt5-qttools-common
5.12.5-1.el8
5.12.5-2.el8
3
libselinux
2.9-3.el8
2.9-4.el8_3
3
libsmartcols
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
pam
1.3.1-8.el8
1.3.1-11.el8
3
procps-ng
3.3.15-1.el8
3.3.15-3.el8
3
expat
2.2.5-3.el8
2.2.5-4.el8
3
filesystem
3.8-2.el8
3.8-3.el8
3
pcre2
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
python-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
3
glx-utils
8.4.0-4.20181118git...
8.4.0-5.20181118git...
3
libffi
3.1-21.el8
3.1-22.el8
3
qt5-qtbase-common
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
3
krb5-libs
1.17-18.el8
1.18.2-5.el8
3
python3-pip
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
3
openssh-clients
8.0p1-4.el8_1
8.0p1-5.el8
3
platform-python-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
pulseaudio-libs-glib2
11.1-23.el8
13.99.1-1.el8
3
mesa-libGL
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
3
coreutils
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
3
pcre2-utf16
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-15.el8
1:1.1.1g-11.el8
3
alsa-lib
1.2.1.2-3.el8
1.2.3.2-1.el8
3
python3-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
3
sqlite-libs
3.26.0-6.el8
3.26.0-11.el8
3
freetype
2.9.1-4.el8
2.9.1-4.el8_3.1
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
libgcrypt
1.8.3-4.el8
1.8.5-4.el8
3
gnutls
3.6.8-11.el8_2
3.6.14-6.el8
3
mesa-libgbm
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
3
python3-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
libblkid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
systemd-libs
239-31.el8_2.2
239-41.el8_3
3
libcurl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
3
python3-sqlalchemy
1.3.2-1.module+el8....
1.3.2-2.module+el8....
3
bluez-libs
5.50-3.el8
5.52-1.el8
3
lz4-libs
1.8.1.2-4.el8
1.8.3-2.el8
3
libdrm
2.4.100-1.el8
2.4.101-1.el8
3
libfdisk
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-33.el8
1:2.2.6-38.el8
3
pulseaudio-libs
11.1-23.el8
13.99.1-1.el8
3
sed
4.5-1.el8
4.5-2.el8
3
python3-libs
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
3
dbus-libs
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
3
libXext
1.3.3-9.el8
1.3.4-1.el8
3
libmount
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
python3-pyqt5-sip
4.19.19-1.el8
4.19.19-2.el8
3
glibc-common
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
coreutils-common
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
4
crypto-policies
20191128-2.git23e1bf1.el8
20200713-1.git51d1222.el8
4
openldap
2.4.46-11.el8_1
2.4.46-15.el8
4
libusbx
1.0.22-1.el8
1.0.23-4.el8
4
mesa-libEGL
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
4
webrtc-audio-processing
0.3-8.el8
0.3-9.el8
4
libXau
1.0.8-13.el8
1.0.9-3.el8
4
python-srpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
4
shadow-utils
2:4.6-8.el8
2:4.6-11.el8
4
openssh
8.0p1-4.el8_1
8.0p1-5.el8
4
libcom_err
1.45.4-3.el8
1.45.6-1.el8
4
nettle
3.4.1-1.el8
3.4.1-2.el8
4
librsvg2
2.42.7-3.el8
2.42.7-4.el8
4
setup
2.12.2-5.el8
2.12.2-6.el8
4
mesa-libglapi
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
4
libpsl
0.20.2-5.el8
0.20.2-6.el8
4
brotli
1.0.6-1.el8
1.0.6-2.el8
4
libdb
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
4
gsettings-desktop-schemas
3.32.0-4.el8
3.32.0-5.el8
4
platform-python-pip
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
4
libcap
2.26-3.el8
2.26-4.el8
4
libssh
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
4
gcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
redhat-rpm-config
122-1.el8
123-1.el8
B
cpp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
glibc-headers
2.28-101.el8
2.28-127.el8
B
libXft
2.3.2-10.el8
2.3.3-1.el8
B
curl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
B
fipscheck
1.5.0-4.el8
rpm-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
file
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
gdb-headless
8.2-11.el8
8.2-12.el8
B
libdb-utils
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
fipscheck-lib
1.5.0-4.el8
file-libs
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
annobin
8.90-1.el8
9.23-1.el8
B
libssh-config
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
rpm
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
gnupg2
2.2.9-1.el8
2.2.20-2.el8
B
zstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
libzstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-2.el8
1.5.4-3.el8
B
elfutils-libelf
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
binutils
2.30-73.el8
2.30-79.el8
B
tar
2:1.30-4.el8
2:1.30-5.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
kernel-headers
4.18.0-193.28.1.el8_2
4.18.0-240.1.1.el8_3
B
elfutils
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
hwdata
0.314-8.4.el8
0.314-8.6.el8
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-1.el8
2.1.27-5.el8
B
redhat-release
8.2-1.0.el8
8.3-1.0.el8
B
libsemanage
2.9-2.el8
2.9-3.el8
B
rpm-build
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
gcc-c++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
elfutils-libs
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
libXi
1.7.9-7.el8
1.7.10-1.el8
B
glibc-devel
2.28-101.el8
2.28-127.el8
B
libsecret
0.18.6-1.el8
libstdc++-devel
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B