freexl

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
1023
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

glibc
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
2
glibc-headers
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-gconv-extra
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-common
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
glibc-minimal-langpack
2.34-100.el9
2.34-100.el9_4.2
3
kernel-headers
5.14.0-427.16.1.el9_4
5.14.0-427.18.1.el9_4
3
rust-srpm-macros-epel
26.2-1.el9
26.3-1.el9
B

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

automake
1.16.2-8.el9
1
libtool
2.4.6-45.el9
1
doxygen
1:1.9.1-11.el9
1
gcc
11.4.1-3.el9
1
autoconf
2.69-38.el9
1
doxygen-latex
1:1.9.1-11.el9
1
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9_2
2
libmpc
1.2.1-4.el9
2
texlive-wasysym
9:20200406-26.el9_2
2
graphviz
2.44.0-26.el9
2
texlive-latex
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-natbib
9:20200406-26.el9_2
2
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
2
texlive-listings
9:20200406-26.el9_2
2
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
2
perl-threads
1:2.25-460.el9
2
texlive-bibtex
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-psnfss
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-tools
9:20200406-26.el9_2
2
perl-File-Find
1.37-481.el9
2
texlive-newunicodechar
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-hanging
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-graphics
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-multirow
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-sectsty
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-makeindex
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-collection-latexrecommended
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-caption
9:20200406-26.el9_2
2
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
2
texlive-tocloft
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9_2
2
m4
1.4.19-1.el9
2
texlive-adjustbox
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-import
9:20200406-26.el9_2
2
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
2
texlive-fancyhdr
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-ulem
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-xtab
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-float
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-pspicture
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-iftex
9:20200406-26.el9_2
2
glibc-devel
2.34-100.el9
2
texlive-dvips
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9_2
2
perl-File-Copy
2.34-481.el9
2
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-tabu
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-etoc
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-stackengine
9:20200406-26.el9_2
2
cpp
11.4.1-3.el9
2
texlive-epstopdf
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-appendix
9:20200406-26.el9_2
2
texlive-geometry
9:20200406-26.el9_2
2
atk
2.36.0-5.el9
3
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
3
gd
2.3.2-3.el9
3
perl-threads-shared
1.61-460.el9
3
texlive-collectbox
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-lwarp
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-cmap
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-beamer
9:20200406-26.el9_2
3
glibc-headers
2.34-100.el9
3
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9_2
3
libX11
1.7.0-9.el9
3
texlive-sansmath
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-attachfile2
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-rcs
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-thumbpdf
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-mdwtools
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ntgclass
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-lineno
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-l3packages
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-cite
9:20200406-26.el9_2
3
expat
2.5.0-2.el9_4
3
texlive-url
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-unicode-math
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-breqn
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-listofitems
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-base
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-polyglossia
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-footnotehyper
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-collection-latex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-typehtml
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-textcase
9:20200406-26.el9_2
3
libgs
9.54.0-14.el9_3
3
texlive-refcount
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-jknapltx
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-grffile
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-collection-fontsrecommended
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-filehook
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-xltxtra
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ifoddpage
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fp
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9_2
3
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
3
texlive-linegoal
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9_2
3
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
3
texlive-microtype
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-anysize
9:20200406-26.el9_2
3
freetype
2.10.4-9.el9
3
libXaw
1.0.13-19.el9
3
kernel-headers
5.14.0-427.16.1.el9_4
3
texlive-section
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-l3experimental
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9_2
3
libXmu
1.1.3-8.el9
3
harfbuzz
2.7.4-10.el9
3
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-translator
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdfpages
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9_2
3
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi
7.5-33.el9
3
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fancyref
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fontspec
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-underscore
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-euler
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-xunicode
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdflscape
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-sepnum
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9_2
3
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
3
texlive-psfrag
9:20200406-26.el9_2
3
pango
1.48.7-3.el9
3
texlive-metalogo
9:20200406-26.el9_2
3
libXrender
0.9.10-16.el9
3
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-bitset
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-index
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-fancybox
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pgf
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-mathtools
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-newfloat
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-seminar
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-hologo
9:20200406-26.el9_2
3
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
3
texlive-ms
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-crop
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-lib
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ragged2e
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9_2
3
libXt
1.2.0-6.el9
3
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-setspace
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-symbol
9:20200406-26.el9_2
3
gtk2
2.24.33-8.el9
3
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9_2
3
librsvg2
2.50.7-3.el9
3
texlive-luatex
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-latexbug
9:20200406-26.el9_2
3
cairo
1.17.4-7.el9
3
glib2
2.68.4-14.el9
3
texlive-mathspec
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-extsizes
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-subfig
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ctable
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-euenc
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-memoir
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-ucharcat
9:20200406-26.el9_2
3
texlive-parskip
9:20200406-26.el9_2
3
libwebp
1.2.0-8.el9_3
3
texlive-makecmds
9:20200406-26.el9_2
4
libijs
0.35-15.el9
4
zziplib
0.13.71-11.el9_4
4
texlive-wasy
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-palatino
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-babel-english
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-collection-basic
9:20200406-26.el9_2
4
libxcb
1.13.1-9.el9
4
texlive-charter
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-carlisle
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-zapfchan
9:20200406-26.el9_2
4
libpng
2:1.6.37-12.el9
4
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-lm-math
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-lualatex-math
9:20200406-26.el9_2
4
libXdamage
1.1.5-7.el9
4
texlive-euro
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9_2
4
libXext
1.3.4-8.el9
4
texlive-l3backend
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-marvosym
9:20200406-26.el9_2
4
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
4
xml-common
0.6.3-58.el9
4
texlive-courier
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
4
texlive-mflogo-font
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ltxmisc
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-multido
9:20200406-26.el9_2
4
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
4
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
4
libX11-common
1.7.0-9.el9
4
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-amscls
9:20200406-26.el9_2
4
poppler
21.01.0-19.el9
4
mkfontscale
1.2.1-3.el9
4
texlive-mathpazo
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ltabptch
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-luatexbase
9:20200406-26.el9_2
4
libXcursor
1.2.0-7.el9
4
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
4
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
4
texlive-fpl
9:20200406-26.el9_2
4
libthai
0.1.28-8.el9
4
texlive-rsfs
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-manfnt-font
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
4
libXpm
3.5.13-10.el9
4
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
4
texlive-bera
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
4
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
4
texlive-sansmathaccent
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-grfext
9:20200406-26.el9_2
4
libtiff
4.4.0-12.el9
4
texlive-fix2col
9:20200406-26.el9_2
4
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
4
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
4
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-helvetic
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-catchfile
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9_2
4
fribidi
1.0.10-6.el9.2
4
texlive-txfonts
9:20200406-26.el9_2
4
gnutls
3.8.3-4.el9_4
4
texlive-currfile
9:20200406-26.el9_2
4
graphite2
1.3.14-9.el9
4
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-plain
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-avantgar
9:20200406-26.el9_2
4
libICE
1.0.10-8.el9
4
texlive-ec
9:20200406-26.el9_2
4
libXrandr
1.5.2-8.el9
4
texlive-mnsymbol
9:20200406-26.el9_2
4
ghostscript
9.54.0-14.el9_3
4
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
4
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
4
texlive-zref
9:20200406-26.el9_2
4
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
4
libXft
2.3.3-8.el9
4
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
4
libXi
1.7.10-8.el9
4
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
4
libXinerama
1.1.4-10.el9
4
texlive-l3kernel
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9_2
4
pixman
0.40.0-6.el9_3
4
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9_2
4
libXcomposite
0.4.5-7.el9
4
texlive-bidi
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9_2
4
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
4
libSM
1.2.3-10.el9
4
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9_2
4
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
4
libXfixes
5.0.3-16.el9
4
texlive-epstopdf-pkg
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-luaotfload
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-oberdiek
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9_2
4
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
4
texlive-realscripts
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9_2
4
openjpeg2
2.4.0-7.el9
4
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pslatex
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pxfonts
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-lm
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-utopia
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tex-gyre-math
9:20200406-26.el9_2
4
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
4
texlive-bookman
9:20200406-26.el9_2
4
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
4
texlive-cmextra
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-cm-super
9:20200406-26.el9_2
4
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
4
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-finstrut
9:20200406-26.el9_2
4
shared-mime-info
2.1-5.el9
4
texlive-ncntrsbk
9:20200406-26.el9_2
4
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
4
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9_2
4
lcms2
2.12-3.el9
4
libpaper
1.1.28-4.el9
4
texlive-kastrup
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-wasy-type1
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-paralist
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tipa
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-etex
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mptopdf
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-eurosym
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-babel
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-tex-gyre
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ucs
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-ae
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-times
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-cm
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mfnfss
9:20200406-26.el9_2
4
texlive-mfware
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-placeins
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9_2
B
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
B
texlive-knuth-local
9:20200406-26.el9_2
B
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
B
texlive-luahbtex
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9_2
B
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
B
texlive-sauerj
9:20200406-26.el9_2
B
jbigkit-libs
2.1-23.el9
B
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
B
annobin
12.31-2.el9
B
perl-open
1.12-481.el9
B
ghostscript-tools-printing
9.54.0-14.el9_3
B
texlive-colorprofiles
9:20200406-26.el9_2
B
libfontenc
1.1.3-17.el9
B
texlive-lua-alt-getopt
9:20200406-26.el9_2
B
poppler-data
0.4.9-9.el9
B
texlive-texlive-msg-translations
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-parallel
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-xetex
9:20200406-26.el9_2
B
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
B
python3-libs
3.9.18-3.el9
B
perl-encoding
4:3.00-462.el9
B
texlive-xifthen
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-enctex
9:20200406-26.el9_2
B
libedit
3.1-38.20210216cv...
B
nspr
4.35.0-7.el9_4
B
texlive-metafont
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-soul
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-ifplatform
9:20200406-26.el9_2
B
libXau
1.0.9-8.el9
B
texlive-modes
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-xetexconfig
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-tex
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-hyphenex
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-xdvi
9:20200406-26.el9_2
B
nss
3.90.0-7.el9_4
B
texlive-beton
9:20200406-26.el9_2
B
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
B
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
B
texlive-alphalph
9:20200406-26.el9_2
B
llvm-libs
17.0.6-5.el9
B
texlive-dvipdfmx
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-ifmtarg
9:20200406-26.el9_2
B
perl-Filter
2:1.60-4.el9
B
texlive-glyphlist
9:20200406-26.el9_2
B
libdatrie
0.2.13-4.el9
B
texlive-mflogo
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-enumitem
9:20200406-26.el9_2
B
nettle
3.9.1-1.el9
B
texlive-texlive-docindex
9:20200406-26.el9_2
B
teckit
2.5.9-8.el9
B
libicu
67.1-9.el9
B
texlive-texlive-common-doc
9:20200406-26.el9_2
B
python3
3.9.18-3.el9
B
texlive-updmap-map
9:20200406-26.el9_2
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9_4
B
avahi-libs
0.8-20.el9
B
texlive-changepage
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-csquotes
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-texlive-en
9:20200406-26.el9_2
B
nss-util
3.90.0-7.el9_4
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
B
nss-softokn
3.90.0-7.el9_4
B
nss-sysinit
3.90.0-7.el9_4
B
texlive-lualibs
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-notoccite
9:20200406-26.el9_2
B
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
B
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-14.el9_3
B
texlive-qstest
9:20200406-26.el9_2
B
texlive-minitoc
9:20200406-26.el9_2
B
perl-File-Copy
2.34-481.el9
texlive-breakurl
9:20200406-26.el9_2
libthai
0.1.28-8.el9
perl-open
1.12-481.el9
nss-sysinit
3.90.0-7.el9_4
texlive-fpl
9:20200406-26.el9_2
texlive-modes
9:20200406-26.el9_2
librsvg2
2.50.7-3.el9
texlive-bookmark
9:20200406-26.el9_2
texlive-zref
9:20200406-26.el9_2
texlive-times
9:20200406-26.el9_2
texlive-filecontents
9:20200406-26.el9_2
texlive-xifthen
9:20200406-26.el9_2
libXaw
1.0.13-19.el9
adobe-mappings-cmap-deprecated
20171205-12.el9
ghostscript
9.54.0-14.el9_3
perl-File-Compare
1.100.600-481.el9
openjpeg2
2.4.0-7.el9
texlive-zapfding
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-gothic-fonts
20200910-6.el9
perl-encoding
4:3.00-462.el9
texlive-subfig
9:20200406-26.el9_2
jbig2dec-libs
0.19-7.el9
texlive-adjustbox
9:20200406-26.el9_2
texlive-tools
9:20200406-26.el9_2
texlive-booktabs
9:20200406-26.el9_2
texlive-fontspec
9:20200406-26.el9_2
perl-XML-Parser
2.46-9.el9
texlive-minitoc
9:20200406-26.el9_2
texlive-anysize
9:20200406-26.el9_2
texlive-stackengine
9:20200406-26.el9_2
libwebp
1.2.0-8.el9_3
texlive-linegoal
9:20200406-26.el9_2
fribidi
1.0.10-6.el9.2
jbigkit-libs
2.1-23.el9
doxygen-latex
1:1.9.1-11.el9
texlive-alphalph
9:20200406-26.el9_2
texlive-marvosym
9:20200406-26.el9_2
perl-Filter
2:1.60-4.el9
texlive-amscls
9:20200406-26.el9_2
texlive-tipa
9:20200406-26.el9_2
adobe-mappings-pdf
20180407-10.el9
texlive-carlisle
9:20200406-26.el9_2
texlive-makecmds
9:20200406-26.el9_2
adobe-mappings-cmap
20171205-12.el9
crypto-policies-scripts
20240202-1.git283706d.el9
texlive-zapfchan
9:20200406-26.el9_2
texlive-seminar
9:20200406-26.el9_2
texlive-natbib
9:20200406-26.el9_2
texlive-sauerj
9:20200406-26.el9_2
texlive-infwarerr
9:20200406-26.el9_2
texlive-collectbox
9:20200406-26.el9_2
texlive-cmextra
9:20200406-26.el9_2
texlive-collection-basic
9:20200406-26.el9_2
autoconf
2.69-38.el9
texlive-kvoptions
9:20200406-26.el9_2
texlive-fancybox
9:20200406-26.el9_2
texlive-footmisc
9:20200406-26.el9_2
texlive-pslatex
9:20200406-26.el9_2
texlive-euro
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-plot
9:20200406-26.el9_2
texlive-epstopdf
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-bookman-fonts
20200910-6.el9
texlive-bibtex
9:20200406-26.el9_2
ghostscript-tools-printing
9.54.0-14.el9_3
texlive-marginnote
9:20200406-26.el9_2
texlive-auxhook
9:20200406-26.el9_2
texlive-appendix
9:20200406-26.el9_2
gnutls
3.8.3-4.el9_4
texlive-texlive-docindex
9:20200406-26.el9_2
texlive-latex
9:20200406-26.el9_2
libxcrypt-devel
4.4.18-3.el9
texlive-metalogo
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts
20200910-6.el9
urw-base35-nimbus-roman-fonts
20200910-6.el9
texlive-tocloft
9:20200406-26.el9_2
texlive-latexbug
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-3d
9:20200406-26.el9_2
zziplib
0.13.71-11.el9_4
nss-softokn-freebl
3.90.0-7.el9_4
texlive-attachfile
9:20200406-26.el9_2
hicolor-icon-theme
0.17-13.el9
libgs
9.54.0-14.el9_3
texlive-lua-alt-getopt
9:20200406-26.el9_2
dbus-libs
1:1.12.20-8.el9
texlive-etoolbox
9:20200406-26.el9_2
texlive-pxfonts
9:20200406-26.el9_2
texlive-texlive.infra
9:20200406-26.el9_2
texlive-manfnt-font
9:20200406-26.el9_2
xml-common
0.6.3-58.el9
gtk2
2.24.33-8.el9
libXpm
3.5.13-10.el9
pango
1.48.7-3.el9
texlive-grfext
9:20200406-26.el9_2
texlive-listings
9:20200406-26.el9_2
texlive-catchfile
9:20200406-26.el9_2
texlive-babel
9:20200406-26.el9_2
libxcb
1.13.1-9.el9
teckit
2.5.9-8.el9
nspr
4.35.0-7.el9_4
texlive-bookman
9:20200406-26.el9_2
texlive-l3experimental
9:20200406-26.el9_2
shared-mime-info
2.1-5.el9
texlive-pspicture
9:20200406-26.el9_2
texlive-l3backend
9:20200406-26.el9_2
texlive-breqn
9:20200406-26.el9_2
freetype
2.10.4-9.el9
texlive-rcs
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdftex
9:20200406-26.el9_2
texlive-grffile
9:20200406-26.el9_2
texlive-knuth-local
9:20200406-26.el9_2
texlive-caption
9:20200406-26.el9_2
texlive-courier
9:20200406-26.el9_2
texlive-texlive-scripts
9:20200406-26.el9_2
perl-XML-XPath
1.44-11.el9
libXfixes
5.0.3-16.el9
texlive-beton
9:20200406-26.el9_2
texlive-base
9:20200406-26.el9_2
texlive-colorprofiles
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdflscape
9:20200406-26.el9_2
texlive-lm
9:20200406-26.el9_2
texlive-currfile
9:20200406-26.el9_2
texlive-hyperref
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-p052-fonts
20200910-6.el9
libtool-ltdl
2.4.6-45.el9
texlive-latex-fonts
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-fonts
20200910-6.el9
texlive-texlive-common-doc
9:20200406-26.el9_2
texlive-polyglossia
9:20200406-26.el9_2
texlive-multido
9:20200406-26.el9_2
libSM
1.2.3-10.el9
kernel-headers
5.14.0-427.13.1.el9_4
texlive-float
9:20200406-26.el9_2
gdk-pixbuf2
2.42.6-3.el9
texlive-sectsty
9:20200406-26.el9_2
texlive-eso-pic
9:20200406-26.el9_2
texlive-cite
9:20200406-26.el9_2
google-droid-sans-fonts
20200215-11.el9.2
texlive-lib
9:20200406-26.el9_2
perl-Text-Unidecode
1.30-16.el9
texlive-xetex
9:20200406-26.el9_2
libXrandr
1.5.2-8.el9
texlive-mptopdf
9:20200406-26.el9_2
libXau
1.0.9-8.el9
texlive-palatino
9:20200406-26.el9_2
texlive-colortbl
9:20200406-26.el9_2
libxml2
2.9.13-5.el9_3
2.9.13-6.el9_4
B
libX11
1.7.0-9.el9
lcms2
2.12-3.el9
texlive-dvips
9:20200406-26.el9_2
libXcursor
1.2.0-7.el9
gdk-pixbuf2-modules
2.42.6-3.el9
graphite2
1.3.14-9.el9
texlive-gettitlestring
9:20200406-26.el9_2
texlive-newfloat
9:20200406-26.el9_2
python3-libs
3.9.18-3.el9
urw-base35-c059-fonts
20200910-6.el9
texlive-enctex
9:20200406-26.el9_2
texlive-beamer
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdfescape
9:20200406-26.el9_2
libXi
1.7.10-8.el9
texlive-ucharcat
9:20200406-26.el9_2
urw-base35-z003-fonts
20200910-6.el9
texlive-intcalc
9:20200406-26.el9_2
texlive-xltxtra
9:20200406-26.el9_2
texlive-euler
9:20200406-26.el9_2
texlive-knuth-lib
9:20200406-26.el9_2
annobin
12.31-2.el9
texlive-xdvi
9:20200406-26.el9_2
texlive-xunicode
9:20200406-26.el9_2
texlive-cm-super
9:20200406-26.el9_2
glibc-devel
2.34-100.el9
texlive-bidi
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdftexcmds
9:20200406-26.el9_2
nss
3.90.0-7.el9_4
texlive-oberdiek
9:20200406-26.el9_2
libXft
2.3.3-8.el9
libmpc
1.2.1-4.el9
texlive-mathtools
9:20200406-26.el9_2
texlive-ec
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex-ini-files
9:20200406-26.el9_2
texlive-sansmathaccent
9:20200406-26.el9_2
texlive-hyphenex
9:20200406-26.el9_2
texlive-ctable
9:20200406-26.el9_2
libpng
2:1.6.37-12.el9
urw-base35-d050000l-fonts
20200910-6.el9
texlive-collection-fontsrecommended
9:20200406-26.el9_2
texlive-charter
9:20200406-26.el9_2
texlive-newunicodechar
9:20200406-26.el9_2
texlive-glyphlist
9:20200406-26.el9_2
texlive-mdwtools
9:20200406-26.el9_2
texlive-latexconfig
9:20200406-26.el9_2
texlive-tabu
9:20200406-26.el9_2
texlive-txfonts
9:20200406-26.el9_2
texlive-etoc
9:20200406-26.el9_2
texlive-mfware
9:20200406-26.el9_2
perl-threads
1:2.25-460.el9
fontconfig
2.14.0-2.el9_1
texlive-rerunfilecheck
9:20200406-26.el9_2
texlive-ltabptch
9:20200406-26.el9_2
texlive-graphics
9:20200406-26.el9_2
libX11-common
1.7.0-9.el9
libdatrie
0.2.13-4.el9
texlive-import
9:20200406-26.el9_2
texlive-typehtml
9:20200406-26.el9_2
texlive-fp
9:20200406-26.el9_2
atk
2.36.0-5.el9
texlive-pst-fill
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-coil
9:20200406-26.el9_2
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi
7.5-33.el9
texlive-refcount
9:20200406-26.el9_2
texlive-ntgclass
9:20200406-26.el9_2
texlive-wasysym
9:20200406-26.el9_2
llvm-libs
17.0.6-5.el9
texlive-sansmath
9:20200406-26.el9_2
mkfontscale
1.2.1-3.el9
texlive-l3kernel
9:20200406-26.el9_2
texlive-uniquecounter
9:20200406-26.el9_2
texlive-placeins
9:20200406-26.el9_2
texlive-babelbib
9:20200406-26.el9_2
texlive-luahbtex
9:20200406-26.el9_2
texlive-crop
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdfcolmk
9:20200406-26.el9_2
texlive-eurosym
9:20200406-26.el9_2
texlive-graphics-def
9:20200406-26.el9_2
texlive-changepage
9:20200406-26.el9_2
texlive-pstricks-add
9:20200406-26.el9_2
texlive-iftex
9:20200406-26.el9_2
libXinerama
1.1.4-10.el9
texlive-updmap-map
9:20200406-26.el9_2
texlive-varwidth
9:20200406-26.el9_2
texlive-chngcntr
9:20200406-26.el9_2
texlive-kvdefinekeys
9:20200406-26.el9_2
python3
3.9.18-3.el9
texlive-ifoddpage
9:20200406-26.el9_2
texlive-lualatex-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-etex
9:20200406-26.el9_2
texlive-thumbpdf
9:20200406-26.el9_2
texlive-unicode-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-cm
9:20200406-26.el9_2
libXt
1.2.0-6.el9
texlive-texlive-en
9:20200406-26.el9_2
perl-threads-shared
1.61-460.el9
cairo-gobject
1.17.4-7.el9
texlive-pst-node
9:20200406-26.el9_2
python3-pip-wheel
21.2.3-8.el9
texlive-rsfs
9:20200406-26.el9_2
texlive-bigintcalc
9:20200406-26.el9_2
texlive-avantgar
9:20200406-26.el9_2
texlive-lineno
9:20200406-26.el9_2
cups-libs
1:2.3.3op2-24.el9
libicu
67.1-9.el9
texlive-plain
9:20200406-26.el9_2
texlive-wasy
9:20200406-26.el9_2
texlive-unicode-data
9:20200406-26.el9_2
texlive-footnotehyper
9:20200406-26.el9_2
texlive-pdfpages
9:20200406-26.el9_2
libtool
2.4.6-45.el9
texlive-notoccite
9:20200406-26.el9_2
poppler
21.01.0-19.el9
texlive-koma-script
9:20200406-26.el9_2
texlive-dvipdfmx
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-eps
9:20200406-26.el9_2
texlive-hobsub
9:20200406-26.el9_2
texlive-texlive-msg-translations
9:20200406-26.el9_2
nss-softokn
3.90.0-7.el9_4
texlive-fancyref
9:20200406-26.el9_2
texlive-graphics-cfg
9:20200406-26.el9_2
texlive-translator
9:20200406-26.el9_2
texlive-index
9:20200406-26.el9_2
texlive-stringenc
9:20200406-26.el9_2
texlive-helvetic
9:20200406-26.el9_2
texlive-epstopdf-pkg
9:20200406-26.el9_2
texlive-lualibs
9:20200406-26.el9_2
texlive-makeindex
9:20200406-26.el9_2
texlive-extsizes
9:20200406-26.el9_2
expat
2.5.0-2.el9_4
texlive-fancyhdr
9:20200406-26.el9_2
texlive-sepnum
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-grad
9:20200406-26.el9_2
texlive-xetexconfig
9:20200406-26.el9_2
texlive-psnfss
9:20200406-26.el9_2
texlive-lm-math
9:20200406-26.el9_2
glib2
2.68.4-14.el9
urw-base35-nimbus-sans-fonts
20200910-6.el9
texlive-amsfonts
9:20200406-26.el9_2
nettle
3.9.1-1.el9
texlive-metafont
9:20200406-26.el9_2
texlive-ltxcmds
9:20200406-26.el9_2
texlive-pgf
9:20200406-26.el9_2
texlive-mathpazo
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-math
9:20200406-26.el9_2
perl-Thread-Queue
3.14-460.el9
texlive-xkeyval
9:20200406-26.el9_2
cairo
1.17.4-7.el9
perl-DynaLoader
1.47-481.el9
texlive-qstest
9:20200406-26.el9_2
texlive-setspace
9:20200406-26.el9_2
texlive-kpathsea
9:20200406-26.el9_2
texlive-realscripts
9:20200406-26.el9_2
texlive-ae
9:20200406-26.el9_2
texlive-xtab
9:20200406-26.el9_2
libedit
3.1-38.20210216cv...
nss-util
3.90.0-7.el9_4
avahi-libs
0.8-20.el9
texlive-jknapltx
9:20200406-26.el9_2
texlive-collection-latexrecommended
9:20200406-26.el9_2
gtk-update-icon-cache
3.24.31-2.el9
libtiff
4.4.0-12.el9
texlive-wasy-type1
9:20200406-26.el9_2
texlive-ulem
9:20200406-26.el9_2
texlive-soul
9:20200406-26.el9_2
libjpeg-turbo
2.0.90-7.el9
texlive-lwarp
9:20200406-26.el9_2
texlive-euenc
9:20200406-26.el9_2
texlive-mparhack
9:20200406-26.el9_2
texlive-l3packages
9:20200406-26.el9_2
libXrender
0.9.10-16.el9
m4
1.4.19-1.el9
texlive-etexcmds
9:20200406-26.el9_2
texlive-hyph-utf8
9:20200406-26.el9_2
texlive-mathspec
9:20200406-26.el9_2
libfontenc
1.1.3-17.el9
texlive-enumitem
9:20200406-26.el9_2
texlive-ifmtarg
9:20200406-26.el9_2
libpaper
1.1.28-4.el9
libXmu
1.1.3-8.el9
texlive-paralist
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-text
9:20200406-26.el9_2
texlive-symbol
9:20200406-26.el9_2
texlive-luaotfload
9:20200406-26.el9_2
glibc-headers
2.34-100.el9
texlive-microtype
9:20200406-26.el9_2
texlive-attachfile2
9:20200406-26.el9_2
harfbuzz
2.7.4-10.el9
texlive-etex-pkg
9:20200406-26.el9_2
texlive-url
9:20200406-26.el9_2
libXdamage
1.1.5-7.el9
texlive-parskip
9:20200406-26.el9_2
python3-setuptools-wheel
53.0.0-12.el9
graphviz
2.44.0-26.el9
doxygen
1:1.9.1-11.el9
urw-base35-fonts-common
20200910-6.el9
texlive-hyphen-base
9:20200406-26.el9_2
texlive-hanging
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-tools
9:20200406-26.el9_2
texlive-ncntrsbk
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-tree
9:20200406-26.el9_2
texlive-pst-arrow
9:20200406-26.el9_2
emacs-filesystem
1:27.2-9.el9
ghostscript-tools-fonts
9.54.0-14.el9_3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts
20200910-6.el9
libXext
1.3.4-8.el9
texlive-titlesec
9:20200406-26.el9_2
texlive-luatex
9:20200406-26.el9_2
libijs
0.35-15.el9
pixman
0.40.0-6.el9_3
texlive-mflogo-font
9:20200406-26.el9_2
texlive-amsmath
9:20200406-26.el9_2
texlive-fancyvrb
9:20200406-26.el9_2
texlive-ms
9:20200406-26.el9_2
texlive-ltxmisc
9:20200406-26.el9_2
texlive-psfrag
9:20200406-26.el9_2
perl-File-Find
1.37-481.el9
texlive-underscore
9:20200406-26.el9_2
poppler-data
0.4.9-9.el9
texlive-mnsymbol
9:20200406-26.el9_2
texlive-finstrut
9:20200406-26.el9_2
texlive-hycolor
9:20200406-26.el9_2
texlive-mfnfss
9:20200406-26.el9_2
texlive-filehook
9:20200406-26.el9_2
texlive-utopia
9:20200406-26.el9_2
texlive-showexpl
9:20200406-26.el9_2
texlive-geometry
9:20200406-26.el9_2
gcc-plugin-annobin
11.4.1-3.el9
texlive-letltxmacro
9:20200406-26.el9_2
texlive-ucs
9:20200406-26.el9_2
texlive-memoir
9:20200406-26.el9_2
texlive-fix2col
9:20200406-26.el9_2
texlive-algorithms
9:20200406-26.el9_2
libICE
1.0.10-8.el9
texlive-kastrup
9:20200406-26.el9_2
texlive-kvsetkeys
9:20200406-26.el9_2
texlive-collection-latex
9:20200406-26.el9_2
texlive-textcase
9:20200406-26.el9_2
texlive-ifplatform
9:20200406-26.el9_2
texlive-cmap
9:20200406-26.el9_2
texlive-pstricks
9:20200406-26.el9_2
texlive-mflogo
9:20200406-26.el9_2
texlive-parallel
9:20200406-26.el9_2
texlive-bitset
9:20200406-26.el9_2
langpacks-core-font-en
3.0-16.el9
texlive-xcolor
9:20200406-26.el9_2
texlive-tex-gyre
9:20200406-26.el9_2
gd
2.3.2-3.el9
texlive-csquotes
9:20200406-26.el9_2
cpp
11.4.1-3.el9
texlive-atbegshi
9:20200406-26.el9_2
texlive-listofitems
9:20200406-26.el9_2
gcc
11.4.1-3.el9
texlive-multirow
9:20200406-26.el9_2
texlive-hologo
9:20200406-26.el9_2
texlive-section
9:20200406-26.el9_2
texlive-luatexbase
9:20200406-26.el9_2
libXcomposite
0.4.5-7.el9
texlive-bera
9:20200406-26.el9_2
texlive-babel-english
9:20200406-26.el9_2
texlive-atveryend
9:20200406-26.el9_2
dejavu-sans-fonts
2.37-18.el9
fonts-filesystem
1:2.0.5-7.el9.1
texlive-tex-gyre-math
9:20200406-26.el9_2
texlive-ragged2e
9:20200406-26.el9_2
automake
1.16.2-8.el9
2024-05-16 03:48:16
Package dependencies resolved successfuly
2024-05-15 22:59:27
Package dependencies resolved successfuly
gcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
1
make
1:4.3-7.el9
1:4.3-8.el9
1
glibc-devel
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
2
perl-File-Compare
1.100.600-480.el9
1.100.600-481.el9
2
perl-POSIX
1.94-480.el9
1.94-481.el9
2
glibc
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
2
binutils
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
2
perl-Errno
1.30-480.el9
1.30-481.el9
2
perl-libs
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
bash
5.1.8-6.el9_1
5.1.8-9.el9
2
perl-vars
1.05-480.el9
1.05-481.el9
2
graphviz
2.44.0-25.el9
2.44.0-26.el9
2
libstdc++
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
perl-File-stat
1.09-480.el9
1.09-481.el9
2
perl-File-Copy
2.34-480.el9
2.34-481.el9
2
perl-File-Basename
2.85-480.el9
2.85-481.el9
2
libgomp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
perl-File-Find
1.37-480.el9
1.37-481.el9
2
libgcc
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
cpp
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
2
perl-Class-Struct
0.66-480.el9
0.66-481.el9
2
perl-interpreter
4:5.32.1-480.el9
4:5.32.1-481.el9
2
perl-IO
1.43-480.el9
1.43-481.el9
2
perl-DynaLoader
1.47-480.el9
1.47-481.el9
2
coreutils
8.32-34.el9
8.32-35.el9
3
glibc-common
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
librsvg2
2.50.7-2.el9
2.50.7-3.el9
3
glibc-headers
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
perl-overload
1.31-480.el9
1.31-481.el9
3
expat
2.5.0-1.el9
2.5.0-2.el9_4
3
harfbuzz
2.7.4-8.el9
2.7.4-10.el9
3
libacl
2.3.1-3.el9
2.3.1-4.el9
3
elfutils-debuginfod-client
0.189-3.el9
0.190-2.el9
3
glibc-minimal-langpack
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
perl-Fcntl
1.13-480.el9
1.13-481.el9
3
binutils-gold
2.35.2-42.el9
2.35.2-43.el9
3
kernel-headers
5.14.0-362.18.1.el9_3
5.14.0-427.13.1.el9_4
3
perl-SelectSaver
1.02-480.el9
1.02-481.el9
3
glibc-gconv-extra
2.34-83.el9_3.7
2.34-100.el9
3
libselinux
3.5-1.el9
3.6-1.el9
3
perl-B
1.80-480.el9
1.80-481.el9
3
libX11
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
3
glib2
2.68.4-11.el9
2.68.4-14.el9
3
perl-Symbol
1.08-480.el9
1.08-481.el9
3
perl-mro
1.23-480.el9
1.23-481.el9
4
perl-Getopt-Std
1.12-480.el9
1.12-481.el9
4
perl-overloading
0.02-480.el9
0.02-481.el9
4
libXpm
3.5.13-8.el9_1
3.5.13-10.el9
4
libsepol
3.5-1.el9
3.6-1.el9
4
gnutls
3.7.6-23.el9_3.3
3.8.3-4.el9_4
4
libX11-common
1.7.0-8.el9
1.7.0-9.el9
4
elfutils-libs
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
cups-libs
1:2.3.3op2-21.el9
1:2.3.3op2-24.el9
4
libmount
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
4
libjpeg-turbo
2.0.90-6.el9_1
2.0.90-7.el9
4
pcre2
10.40-2.el9
10.40-5.el9
4
zziplib
0.13.71-9.el9
0.13.71-11.el9_4
4
openssl-libs
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
4
poppler
21.01.0-18.el9
21.01.0-19.el9
4
coreutils-common
8.32-34.el9
8.32-35.el9
4
elfutils-libelf
0.189-3.el9
0.190-2.el9
4
setup
2.13.7-9.el9
2.13.7-10.el9
4
libtiff
4.4.0-10.el9
4.4.0-12.el9
4
libcurl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
4
libsemanage
3.5-2.el9
3.6-1.el9
B
nettle
3.8-3.el9_0
3.9.1-1.el9
B
python3
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
B
perl-open
1.12-480.el9
1.12-481.el9
B
pam
1.5.1-15.el9
1.5.1-19.el9
B
nss-softokn
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
openldap
2.6.3-1.el9
2.6.6-3.el9
B
python-srpm-macros
3.9-52.el9
3.9-53.el9
B
perl-IPC-Open3
1.21-480.el9
1.21-481.el9
B
curl
7.76.1-26.el9_3.2
7.76.1-29.el9_4
B
perl-if
0.60.800-480.el9
0.60.800-481.el9
B
annobin
12.12-1.el9
12.31-2.el9
B
llvm-libs
16.0.6-4.el9
17.0.6-5.el9
B
python3-pip-wheel
21.2.3-7.el9
21.2.3-8.el9
B
redhat-rpm-config
201-1.el9
207-1.el9
B
nss
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
pyproject-srpm-macros
1.9.0-1.el9
1.12.0-1.el9
B
epel-rpm-macros
9-13.el9
9-14.el9
B
debugedit
5.0-4.el9
5.0-5.el9
B
libuuid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
rpm-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.1-3.el9
0.6.3-1.el9
B
gcc-plugin-annobin
11.4.1-2.1.el9
11.4.1-3.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.4-1.el9
3.3.0.5-1.el9
B
perl-AutoLoader
5.74-480.el9
5.74-481.el9
B
rpm
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
util-linux-core
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
perl-subs
1.03-480.el9
1.03-481.el9
B
go-srpm-macros
3.2.0-2.el9
3.2.0-3.el9
B
systemd-libs
252-18.el9
252-32.el9_4
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
elfutils-default-yama-scope
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
elfutils
0.189-3.el9
0.190-2.el9
B
crypto-policies
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
B
python3-libs
3.9.18-1.el9_3.1
3.9.18-3.el9
B
libcom_err
1.46.5-3.el9
1.46.5-5.el9
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
p11-kit-trust
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
B
libssh
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
libssh-config
0.10.4-11.el9
0.10.4-13.el9
B
openssl
1:3.0.7-25.el9_3
1:3.0.7-27.el9
B
perl-base
2.27-480.el9
2.27-481.el9
B
perl-HTTP-Tiny
0.076-461.el9
0.076-462.el9
B
avahi-libs
0.8-15.el9
0.8-20.el9
B
file
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
rust-srpm-macros-epel
25.2-2.el9
26.2-1.el9
B
libfdisk
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
nspr
4.35.0-6.el9_3
4.35.0-7.el9_4
B
libblkid
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
qt6-srpm-macros
6.5.2-3.el9
6.6.2-1.el9
B
gdb-minimal
10.2-11.el9
10.2-13.el9
B
redhat-release
9.3-0.5.el9
9.4-0.4.el9
B
rpm-build
4.16.1.3-27.el9_3
4.16.1.3-29.el9
B
nss-sysinit
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
nss-util
3.90.0-6.el9_3
3.90.0-7.el9_4
B
file-libs
5.39-14.el9
5.39-16.el9
B
p11-kit
0.24.1-2.el9
0.25.3-2.el9
B
pcre2-syntax
10.40-2.el9
10.40-5.el9
B
util-linux
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
libsmartcols
2.37.4-15.el9
2.37.4-18.el9
B
audit-libs
3.0.7-104.el9
3.1.2-2.el9
B
perl-FileHandle
2.03-480.el9
2.03-481.el9
B
crypto-policies-scripts
20230731-1.git94f0e2c....
20240202-1.git283706d.el9
B
openssl-fips-provider
3.0.7-2.el9
B
forge-srpm-macros
0.3.1-1.el9
B
tzdata
2023d-1.el9
2024a-1.el9
4
nss-softokn-freebl
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
nss-sysinit
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
rpmautospec-rpm-macros
0.6.0-2.el9
0.6.1-3.el9
B
nss-softokn
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
nspr
4.35.0-4.el9_3
4.35.0-6.el9_3
B
nss-util
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
nss
3.90.0-4.el9_3
3.90.0-6.el9_3
B
kernel-headers
5.14.0-362.13.1.el9_3
5.14.0-362.18.1.el9_3
3
openssl-libs
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
4
gnutls
3.7.6-23.el9
3.7.6-23.el9_3.3
4
tzdata
2023c-1.el9
2023d-1.el9
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.8-1.el9
0.6.0-2.el9
B
openssl
1:3.0.7-24.el9
1:3.0.7-25.el9_3
B
nss-util
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
sqlite-libs
3.34.1-6.el9_1
3.34.1-7.el9_3
B
nss-softokn
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
rpm-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
python3-libs
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
B
rpm-build
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
nss
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
nspr
4.35.0-3.el9_2
4.35.0-4.el9_3
B
rpm-build-libs
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
nss-sysinit
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
rpm
4.16.1.3-25.el9
4.16.1.3-27.el9_3
B
python3
3.9.18-1.el9_3
3.9.18-1.el9_3.1
B
nss-softokn-freebl
3.90.0-3.el9_2
3.90.0-4.el9_3
B
ansible-srpm-macros
1-10.el9
1-12.el9
B
kernel-headers
5.14.0-362.8.1.el9_3
5.14.0-362.13.1.el9_3
3
pixman
0.40.0-5.el9
0.40.0-6.el9_3
4
libxml2
2.9.13-4.el9
2.9.13-5.el9_3
4
rpmautospec-rpm-macros
0.3.5-1.el9
0.3.8-1.el9
B
go-srpm-macros-epel
3.3.0.2-1.el9
3.3.0.4-1.el9
B
Previous history