extra-cmake-modules

Package information

State
untracked

Scheduler parameters

Package is currently ineligible for scheduling due to following reasons:
  • Package is not tracked
  • Package dependencies were not resolved yet
Tracked by Koschei
False
Current priority
0
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

complete
2020-04-30 20:12:36
kf5-rpm-macros
5.59.0-1.el8.1
5.68.0-1.el8
1
qt5-qttools-devel
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
1
cmake
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
platform-python
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
2
qt5-qttools
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qttools-libs-designer
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qttools-libs-designercomponents
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
libstdc++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
gcc-c++
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
libgcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
2
qt5-qtbase
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
cmake-filesystem
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
2
qt5-linguist
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qttools-libs-help
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
libglvnd-glx
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
2
qt5-doctools
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
qt5-rpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
2
qt5-designer
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
2
qt5-qtbase-devel
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
2
glibc
2.28-72.el8
2.28-101.el8
2
glibc-all-langpacks
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
gcc
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
openssl-libs
1:1.1.1c-2.el8
1:1.1.1c-15.el8
3
libselinux
2.9-2.1.el8
2.9-3.el8
3
mesa-libGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
clang-libs
8.0.1-1.module+el8....
9.0.1-2.module+el8....
3
libglvnd-egl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
cmake-rpm-macros
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
systemd-libs
239-18.el8
239-30.el8_2
3
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
3
glx-utils
8.3.0-9.el8
8.4.0-4.20181118git...
3
libxcb
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
3
libcurl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-28.el8
1:2.2.6-33.el8
3
python3-urllib3
1.24.2-2.el8
1.24.2-4.el8
3
libstdc++-devel
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
3
libdrm
2.4.98-2.el8
2.4.100-1.el8
3
glibc-common
2.28-72.el8
2.28-101.el8
3
libglvnd-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
libglvnd
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
3
mesa-libgbm
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
3
zlib
1.2.11-10.el8
1.2.11-13.el8
3
python3-libs
3.6.8-15.1.el8
3.6.8-23.el8
3
cmake-data
3.11.4-3.el8
3.11.4-7.el8
3
qt5-qtbase-common
5.11.1-7.el8
5.12.5-4.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
3
libicu
60.3-1.el8
60.3-2.el8_1
3
sqlite-libs
3.26.0-3.el8
3.26.0-6.el8
3
qt5-qtdeclarative
5.12.5-1.el8
3
libarchive
3.3.2-7.el8
3.3.2-8.el8_1
3
glib2
2.56.4-7.el8
2.56.4-8.el8
3
coreutils
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
3
qt5-qttools-common
5.11.1-9.el8
5.12.5-1.el8
3
libX11-xcb
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
libX11
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
3
xkeyboard-config
2.28-1.el8
4
libglvnd-opengl
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
4
libgomp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
gnutls
3.6.8-8.el8
3.6.8-9.el8
4
coreutils-common
8.30-6.el8
8.30-6.el8_1.1
4
krb5-libs
1.17-9.el8
1.17-18.el8
4
cpp
8.3.1-4.5.el8
8.3.1-5.el8
4
libuuid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
mesa-libEGL
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
llvm-libs
8.0.1-1.module+el8....
9.0.1-4.module+el8....
4
libcap
2.26-1.el8
2.26-3.el8
4
libmount
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
4
info
6.5-4.el8
6.5-6.el8
4
libglvnd-gles
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
4
mesa-libglapi
19.1.4-2.el8
19.3.4-2.el8
4
libglvnd-core-devel
1:1.0.1-0.9.git5baa1e...
1:1.2.0-6.el8
4
libX11-common
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
rpm
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
4
libX11-devel
1.6.7-1.el8
1.6.8-3.el8
4
glibc-devel
2.28-72.el8
2.28-101.el8
4
crypto-policies
20190807-1.git9b1477b.el8
20191128-2.git23e1bf1.el8
4
binutils
2.30-58.el8
2.30-73.el8
4
setup
2.12.2-2.el8
2.12.2-5.el8
4
openldap
2.4.46-10.el8
2.4.46-11.el8_1
4
libwayland-server
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
4
libcom_err
1.44.6-3.el8
1.45.4-3.el8
4
libxml2
2.9.7-5.el8
2.9.7-7.el8
4
python3-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
4
annobin
8.78-1.el8
8.90-1.el8
B
elfutils
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
libXdamage-devel
1.1.4-14.el8
libwayland-client
1.15.0-1.el8
1.17.0-1.el8
B
libblkid
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
mesa-khr-devel
19.1.4-2.el8
kernel-headers
4.18.0-147.0.3.el8_1
4.18.0-193.el8
B
python3-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
epel-rpm-macros
8-8
8-11
B
file
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
libXxf86vm-devel
1.1.4-9.el8
diffutils
3.6-5.el8
3.6-6.el8
B
file-libs
5.33-8.el8
5.33-13.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
platform-python-pip
9.0.3-15.el8
9.0.3-16.el8
B
epel-release
8-7.el8
8-8.el8
B
libfdisk
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
libXext-devel
1.3.3-9.el8
redhat-rpm-config
120-1.el8
122-1.el8
B
libxcb-devel
1.13-5.el8
1.13.1-1.el8
B
curl
7.61.1-11.el8
7.61.1-12.el8
B
libXfixes-devel
5.0.3-7.el8
elfutils-libs
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
rpm-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
pam
1.3.1-4.el8
1.3.1-8.el8
B
which
2.21-10.el8
2.21-12.el8
B
audit-libs
3.0-0.13.20190507...
3.0-0.17.20191104...
B
patch
2.7.6-9.el8_0
2.7.6-11.el8
B
rpm-build
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
B
libzstd
1.4.4-1.el8
B
mesa-libEGL-devel
19.1.4-2.el8
qt5-srpm-macros
5.11.1-2.el8
5.12.5-3.el8
B
libcap-ng
0.7.9-4.el8
0.7.9-5.el8
B
python-srpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
mesa-libGL-devel
19.1.4-2.el8
unzip
6.0-41.el8
6.0-43.el8
B
hwdata
0.314-8.2.el8_1
0.314-8.4.el8
B
make
1:4.2.1-9.el8
1:4.2.1-10.el8
B
util-linux
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
gdb-headless
8.2-6.el8_0
8.2-11.el8
B
libXi
1.7.9-7.el8
libsemanage
2.9-1.el8
2.9-2.el8
B
libdrm-devel
2.4.98-2.el8
glibc-headers
2.28-72.el8
2.28-101.el8
B
redhat-release
8.1-3.3.el8
8.2-1.0.el8
B
libsmartcols
2.32.1-17.el8
2.32.1-22.el8
B
elfutils-libelf
0.176-5.el8
0.178-7.el8
B
python-rpm-macros
3-37.el8
3-38.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-25.el8
4.14.2-37.el8
B