debconf

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
158
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Most recent builds

complete
2020-10-29 06:20:07
tzdata
2020b-2.el8
2020d-1.el8
4
kernel-headers
4.18.0-193.19.1.el8_2
4.18.0-193.28.1.el8_2
B
complete
2020-10-20 20:33:03
libcroco
0.6.12-4.el8
0.6.12-4.el8_2.1
2
zlib
1.2.11-13.el8
1.2.11-16.el8_2
3
tzdata
2020a-1.el8
2020b-2.el8
4
systemd-libs
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
B
fpc-srpm-macros
1.3-1.el8
B
lua-srpm-macros
1-2.el8
B
epel-rpm-macros
8-13
8-18
B
ca-certificates
2019.2.32-80.0.el8_1
2020.2.41-80.0.el8_2
B
kernel-headers
4.18.0-193.6.3.el8_2
4.18.0-193.19.1.el8_2
B
complete
2020-07-19 18:30:10
No dependency changes
complete
2020-07-11 21:15:13
No dependency changes
complete
2020-07-04 10:53:02
libseccomp
2.4.1-1.el8
perl-libintl-perl
1.29-2.el8
libXau
1.0.8-13.el8
perl-Filter
2:1.58-2.el8
glib-networking
2.56.1-1.1.el8
perl-Mail-Message
3.008-6.el8
dpkg-dev
1.18.25-12.el8
perl-Object-Realize-Later
0.21-7.el8
systemd
239-30.el8_2
perl-Digest-SHA
1:6.02-1.el8
perl-libnet
3.11-3.el8
perl-XML-SAX
1.00-1.el8
libpng
2:1.6.34-5.el8
perl-Compress-Raw-Bzip2
2.081-1.el8
mailcap
2.1.48-3.el8
gtk-update-icon-cache
3.22.30-5.el8
libepoxy
1.5.3-1.el8
perl-Email-Simple
2.216-6.el8
perl-User-Identity
0.99-8.el8
dbus-libs
1:1.12.8-9.el8
pango
1.42.4-6.el8
libX11-common
1.6.8-3.el8
perl-IO-String
1.08-31.el8
libpcap
14:1.9.0-3.el8
perl-IO-Socket-SSL
2.066-4.el8
libwayland-egl
1.17.0-1.el8
perl-Devel-GlobalDestruction
0.14-5.el8
perl-HTML-Tagset
3.20-33.el8
perl-HTTP-Negotiate
6.01-19.el8
perl-Net-HTTP
6.17-2.el8
dbus-daemon
1:1.12.8-9.el8
perl-Geography-Countries
2009041301-27.el8
at-spi2-core
2.28.0-1.el8
perl-HTTP-Date
6.02-18.el8
acl
2.2.53-1.el8
perl-Sub-Exporter-Progressive
0.001013-5.el8
perl-NTLM
1.09-17.el8
m4
1.4.18-7.el8
perl-Convert-BinHex
1.125-13.el8
intltool
0.51.0-11.el8
libXfixes
5.0.3-7.el8
dbus-tools
1:1.12.8-9.el8
libwayland-cursor
1.17.0-1.el8
perl-Data-Dumper
2.167-399.el8
libjpeg-turbo
1.5.3-10.el8
perl-Compress-Raw-Zlib
2.081-1.el8
perl-Net-SMTP-SSL
1.04-5.el8
libsoup
2.62.3-1.el8
perl-Gtk3
0.036-1.el8
automake
1.16.1-6.el8
perl-Try-Tiny
0.30-2.el8
at-spi2-atk
2.26.2-1.el8
perl-XML-NamespaceSupport
1.12-4.el8
perl-Test-Simple
1:1.302135-1.el8
perl-TeX-Hyphen
1.18-10.1.el8
cdbs
0.4.159-3.el8
openssl
1:1.1.1c-15.el8
gdk-pixbuf2-modules
2.36.12-5.el8
perl-Cairo-GObject
1.005-1.el8
perl-Digest-SHA1
2.13-23.el8
atk
2.28.1-1.el8
libXext
1.3.3-9.el8
libXtst
1.2.3-7.el8
adwaita-cursor-theme
3.28.0-2.el8
perl-Time-HiRes
1.9758-1.el8
perl-Net-SSLeay
1.88-1.el8
libX11
1.6.8-3.el8
perl-MIME-tools
5.509-9.el8
perl-Mail-Sendmail
0.80-4.el8
debhelper
12.7.3-2.el8
perl-Thread-Queue
3.13-1.el8
json-glib
1.4.4-1.el8
perl-IO-stringy
2.111-9.el8
libXcursor
1.1.15-3.el8
device-mapper-libs
8:1.02.169-3.el8
cryptsetup-libs
2.2.2-1.el8
perl-MailTools
2.20-2.el8
perl-MIME-Lite
3.030-16.el8
perl-XML-SAX-Base
1.09-4.el8
perl-HTML-Tree
1:5.07-2.el8
cups-libs
1:2.2.6-33.el8
perl-Font-TTF
1.06-11.el8
libXrender
0.9.10-7.el8
perl-Mail-Transport
3.004-3.el8
avahi-libs
0.7-19.el8
perl-Data-Dump
1.23-7.el8
graphite2
1.3.10-10.el8
perl-URI
1.73-3.el8
perl-libwww-perl
6.34-1.el8
gobject-introspection
1.56.1-1.el8
perl-autodie
2.29-396.el8
emacs-filesystem
1:26.1-5.el8
perl-Regexp-Assemble
0.38-8.el8
perl-Digest-MD5
2.55-396.el8
libXi
1.7.9-7.el8
perl-Sub-Install
0.928-14.el8
gdk-pixbuf2
2.36.12-5.el8
perl-IO-HTML
1.001-10.el8
perl-HTML-Formatter
2.16-10.el8
perl-IO-Compress
2.081-1.el8
perl-Text-Autoformat
1.750000-1.el8
fribidi
1.0.4-8.el8
libxkbcommon
0.9.1-1.el8
perl-Digest-HMAC
1.03-17.el8
perl-Mail-Box
3.008-1.el8
perl-Cairo
1.107-1.el8
perl-XML-Parser
2.44-11.el8
libXcomposite
0.4.4-14.el8
libXinerama
1.1.4-1.el8
hicolor-icon-theme
0.17-2.el8
harfbuzz
1.7.5-3.el8
dbus
1:1.12.8-9.el8
gtk3
3.22.30-5.el8
freetype
2.9.1-4.el8
fontpackages-filesystem
1.44-22.el8
fontconfig
2.13.1-3.el8
gettext-common-devel
0.19.8.1-17.el8
perl-LWP-MediaTypes
6.02-14.el8
perl-Email-Date-Format
1.005-11.el8
perl-WWW-RobotRules
6.02-18.el8
dbus-common
1:1.12.8-9.el8
rest
0.8.1-2.el8
libwayland-client
1.17.0-1.el8
dpkg
1.18.25-12.el8
libxcb
1.13.1-1.el8
jasper-libs
2.0.14-4.el8
gsettings-desktop-schemas
3.32.0-4.el8
perl-Text-Reform
1.20-25.el8
perl-Digest
1.17-395.el8
perl-File-FcntlLock
0.22-16.el8
lcms2
2.9-2.el8
perl-open
1.11-416.el8
dpkg-perl
1.18.25-12.el8
po-debconf
1.0.21-2.el8
perl-TimeDate
1:2.30-13.el8
perl-File-Listing
6.04-17.el8
perl-IPC-System-Simple
1.25-17.el8
adwaita-icon-theme
3.28.0-2.el8
perl-Params-Util
1.07-22.el8
libXrandr
1.5.1-7.el8
perl-XML-LibXML
1:2.0132-2.el8
perl-HTTP-Message
6.18-1.el8
perl-encoding
4:2.22-3.el8
dh-autoreconf
19-6.el8
xkeyboard-config
2.28-1.el8
cairo-gobject
1.15.12-3.el8
json-c
0.13.1-0.2.el8
perl-HTML-Parser
3.72-14.el8
autoconf
2.69-27.el8
abattis-cantarell-fonts
0.0.25-4.el8
colord-libs
1.4.2-1.el8
xz-lzma-compat
5.2.4-3.el8
libXdamage
1.1.4-14.el8
libtiff
4.0.9-17.el8
libgusb
0.3.0-1.el8
perl-Time-Piece
1.31-416.el8
gettext-devel
0.19.8.1-17.el8
systemd-pam
239-30.el8_2
kmod-libs
25-16.el8
device-mapper
8:1.02.169-3.el8
perl-Glib
1.3291-1.el8
perl-Data-OptList
0.110-6.el8
libnghttp2
1.33.0-1.el8_0.1
1.33.0-3.el8_2.1
B
perl-Sub-Exporter
0.987-15.el8
perl-IO-Socket-IP
0.39-5.el8
perl-Encode-Locale
1.05-9.el8
pixman
0.38.4-1.el8
shared-mime-info
1.9-3.el8
libmodman
2.0.1-17.el8
cairo
1.15.12-3.el8
jbigkit-libs
2.1-14.el8
perl-Package-Generator
1.106-11.el8
perl-Glib-Object-Introspection
0.048-1.el8
iptables-libs
1.8.4-10.el8
libproxy
0.4.15-5.2.el8
perl-HTTP-Cookies
6.04-2.el8
perl-File-Remove
1.57-6.el8
perl-MIME-Types
2.17-3.el8
perl-Image-ExifTool
11.70-1.el8
libXft
2.3.2-10.el8
libtool
2.4.6-25.el8
complete
2020-06-25 01:40:17
coreutils
8.30-6.el8_1.1
8.30-7.el8_2.1
3
gnutls
3.6.8-9.el8
3.6.8-11.el8_2
3
coreutils-common
8.30-6.el8_1.1
8.30-7.el8_2.1
4
tzdata
2019c-1.el8
2020a-1.el8
4
epel-rpm-macros
8-10
8-13
B
python38-rpm-macros
3.8.0-6.module+el8....
libzstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
zstd
1.4.4-1.el8
1.4.2-2.el8
B
python36-rpm-macros
3.6.8-2.module+el8....
B
kernel-headers
4.18.0-193.el8
4.18.0-193.6.3.el8_2
B
Real build: debconf-1.5.74-4.el8
complete
2020-06-07 17:59:40
Dependencies for this build couldn't be processed