cube

Package information

State
ok

Scheduler parameters

Tracked by Koschei
True
Current priority
328
Manual priority
0
Static priority
0
Arch override
None
Skip resolution
False

Configure scheduling

Tracked by Koschei
Manual priority
Skip resolution
Arch override
Cancel

Dependency changes since last build

No dependency changes

Groups

This package is not part of any global group.

Most recent builds

epel-release
8-8.el8
8-9.el8
B
qt5-qtbase-devel
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
1
dbus-devel
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
1
qt5-qtbase
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
2
platform-python
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
2
bash
4.4.19-10.el8
4.4.19-12.el8
2
dbus-daemon
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
2
glibc
2.28-101.el8
2.28-127.el8
2
dbus-libs
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
2
libgcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
libstdc++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
2
qt5-qtbase-gui
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
2
sqlite-libs
3.26.0-6.el8
3.26.0-11.el8
3
glx-utils
8.4.0-4.20181118git...
8.4.0-5.20181118git...
3
openssl-libs
1:1.1.1c-15.el8
1:1.1.1g-11.el8
3
gnutls
3.6.8-11.el8_2
3.6.14-6.el8
3
libxml2
2.9.7-7.el8
2.9.7-8.el8
3
pcre2-utf16
10.32-1.el8
10.32-2.el8
3
cups-libs
1:2.2.6-33.el8
1:2.2.6-38.el8
3
python3-pip-wheel
9.0.3-16.el8
9.0.3-18.el8
3
qt5-qtbase-common
5.12.5-4.el8
5.12.5-6.el8
3
filesystem
3.8-2.el8
3.8-3.el8
3
systemd-libs
239-31.el8_2.2
239-41.el8_3
3
python3-setuptools-wheel
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
chkconfig
1.11-1.el8
1.13-2.el8
3
freetype
2.9.1-4.el8
2.9.1-4.el8_3.1
3
mesa-libgbm
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
3
glibc-all-langpacks
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
libffi
3.1-21.el8
3.1-22.el8
3
shadow-utils
2:4.6-8.el8
2:4.6-11.el8
3
dbus-common
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
3
libdrm
2.4.100-1.el8
2.4.101-1.el8
3
dbus-tools
1:1.12.8-10.el8_2
1:1.12.8-11.el8
3
glibc-common
2.28-101.el8
2.28-127.el8
3
expat
2.2.5-3.el8
2.2.5-4.el8
3
gcc-c++
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
3
libXext
1.3.3-9.el8
1.3.4-1.el8
3
platform-python-setuptools
39.2.0-5.el8
39.2.0-6.el8
3
libmount
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
3
libselinux
2.9-3.el8
2.9-4.el8_3
3
python3-libs
3.6.8-23.el8
3.6.8-31.el8
3
setup
2.12.2-5.el8
2.12.2-6.el8
4
libcurl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
4
libgcrypt
1.8.3-4.el8
1.8.5-4.el8
4
xorg-x11-proto-devel
2018.4-1.el8
2020.1-3.el8
4
gcc
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
4
pcre2
10.32-1.el8
10.32-2.el8
4
libuv
1:1.23.1-1.el8
1:1.38.0-2.el8
4
libblkid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
4
nettle
3.4.1-1.el8
3.4.1-2.el8
4
mesa-libEGL
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
4
libsemanage
2.9-2.el8
2.9-3.el8
4
libXau
1.0.8-13.el8
1.0.9-3.el8
4
coreutils
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
4
mesa-libGL
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
4
lz4-libs
1.8.1.2-4.el8
1.8.3-2.el8
4
libuuid
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
4
crypto-policies
20191128-2.git23e1bf1.el8
20200713-1.git51d1222.el8
4
sed
4.5-1.el8
4.5-2.el8
4
libstdc++-devel
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
4
krb5-libs
1.17-18.el8
1.18.2-5.el8
4
libcom_err
1.45.4-3.el8
1.45.6-1.el8
4
libarchive
3.3.2-8.el8_1
3.3.2-9.el8
4
libcap
2.26-3.el8
2.26-4.el8
4
python-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
glibc-devel
2.28-101.el8
2.28-127.el8
B
libXau-devel
1.0.8-13.el8
1.0.9-3.el8
B
zstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
libgomp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
file-libs
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
mesa-libglapi
19.3.4-2.el8
20.1.4-1.el8
B
brotli
1.0.6-1.el8
1.0.6-2.el8
B
libsmartcols
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
redhat-rpm-config
122-1.el8
123-1.el8
B
cyrus-sasl-lib
2.1.27-1.el8
2.1.27-5.el8
B
tar
2:1.30-4.el8
2:1.30-5.el8
B
util-linux
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
pam
1.3.1-8.el8
1.3.1-11.el8
B
redhat-release
8.2-1.0.el8
8.3-1.0.el8
B
openldap
2.4.46-11.el8_1
2.4.46-15.el8
B
python3-rpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
gnupg2
2.2.9-1.el8
2.2.20-2.el8
B
kernel-headers
4.18.0-193.28.1.el8_2
4.18.0-240.1.1.el8_3
B
elfutils
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
libssh-config
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
curl
7.61.1-12.el8
7.61.1-14.el8
B
cpp
8.3.1-5.el8
8.3.1-5.1.el8
B
libpsl
0.20.2-5.el8
0.20.2-6.el8
B
rpm-build
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
libfdisk
2.32.1-22.el8
2.32.1-24.el8
B
gdb-headless
8.2-11.el8
8.2-12.el8
B
rpm-build-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
rpm-libs
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
libusbx
1.0.22-1.el8
1.0.23-4.el8
B
annobin
8.90-1.el8
9.23-1.el8
B
rpm
4.14.2-37.el8
4.14.3-4.el8
B
elfutils-default-yama-scope
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
glibc-headers
2.28-101.el8
2.28-127.el8
B
libssh
0.9.0-4.el8
0.9.4-2.el8
B
libdb-utils
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
elfutils-libs
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
libbabeltrace
1.5.4-2.el8
1.5.4-3.el8
B
libdb
5.3.28-37.el8
5.3.28-39.el8
B
coreutils-common
8.30-7.el8_2.1
8.30-8.el8
B
hwdata
0.314-8.4.el8
0.314-8.6.el8
B
file
5.33-13.el8
5.33-16.el8
B
libzstd
1.4.2-2.el8
1.4.4-1.el8
B
python-srpm-macros
3-38.el8
3-39.el8
B
elfutils-libelf
0.178-7.el8
0.180-1.el8
B
binutils
2.30-73.el8
2.30-79.el8
B
tzdata
2020b-2.el8
2020d-1.el8
4
lua-srpm-macros
1-2.el8
B
kernel-headers
4.18.0-193.19.1.el8_2
4.18.0-193.28.1.el8_2
B
epel-rpm-macros
8-16
8-18
B
zlib-devel
1.2.11-13.el8
1.2.11-16.el8_2
1
zlib
1.2.11-13.el8
1.2.11-16.el8_2
2
tzdata
2020a-1.el8
2020b-2.el8
4
kernel-headers
4.18.0-193.14.3.el8_2
4.18.0-193.19.1.el8_2
B
dbus-devel
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
1
dbus-libs
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
2
dbus-daemon
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
2
dbus-tools
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
3
dbus-common
1:1.12.8-9.el8
1:1.12.8-10.el8_2
3
systemd-libs
239-30.el8_2
239-31.el8_2.2
3
ca-certificates
2019.2.32-80.0.el8_1
2020.2.41-80.0.el8_2
4
kernel-headers
4.18.0-193.6.3.el8_2
4.18.0-193.14.3.el8_2
B
fpc-srpm-macros
1.3-1.el8
B
epel-rpm-macros
8-13
8-16
B
No dependency changes
No dependency changes
libnghttp2
1.33.0-1.el8_0.1
1.33.0-3.el8_2.1
B
Previous history